Ennen jaksoa 30Previously on The Devil and the Deep Black Sky


Saint Sunniva ja kaappaajia tuonut rahtisukkula7 kuukautta sitten (03-04/2145, jaksot 20 - 23) - Mioryn kapina. Alle viikon mittaiseksi jäänyt kapina kukistetaan Avaruusjoukkojen tiedustelun sekä Saint Sunnivan puuttuessa siihen. Saint Sunniva vahingoittuu. Matruusi Chemnitz menehtyy.

5 kuukautta sitten (05/2145) - al-Hamar ja Masterman ylennetään aliupseereiksi. Vuosikurssi kesälomailee haluamissaan paikoissa. Tasavallan ja Autonomistiliiton konflikti Jupiterin Kreikkalaisilla eskaloituu ja oikeasta sodasta aletaan puhua.

4 kuukautta sitten (06/2145, jakso 24) - Saint Sunnivan miehistö määrätään ottamaan käyttöönsä juuri perusteellisesti uudistettu taisteluristeilijä Saint Eskil. Alus suuntaa Kreikkalaisille sotaa kohti. 55 hengen miehistö kasvaa 90 henkeen.

2 kuukautta sitten (08/2145, jaksot 25 ja 26 ) - Saint Eskil taistelee kahden Autonomistiliiton hävittäjän (destroyer) kanssa, ja tuhoaa toisen. Tämän jälkeen se miehittää antautuvan Casa Arturon habitaatin ja jää sinne useiksi viikoiksi. Nämä viikot ovat enimmäkseen rauhallista vallatun alustelakan vartiointia ja vastaavaa.

Casa Arturon autonomistihabitaattiKuukausi sitten (09/2145, jakso 27) - Casa Arturon miehitetty habitaatti kapinoi. Syynä on vihollisen tietokonevirus, joka on sotkenut sekä aseman tietotekniikan että kaikkien aseman synteettisten asukkaiden mielen. Tuloksena aseman tietotekniikka ajetaan alas ja robottiasukkaat sammutetaan. Kapina kestää vain pari tuntia, ja se taltutetaan tehokkaasti ja vähäisellä voimankäytöllä.

Kymmenen päivää sitten (10/2145, jakson 28 alku) - Saint Eskil kutsutaan pois Casa Arturolta ja Ulompien kuiden laivaston 28. komentolaivueeseen. Matkalla sinne se lähtee pelastamaan kolmea tasvallan korvettia vihollisen hävittäjältä. Se tulee kuitenkin paikalle liian myöhään: kaksi korvettia on tuhoutunut, joskin kolmas (Rio Blanca) on saanut hävittäjän torjuttua. Saint Eskil saattaa Rio Blancan komentolaivueen luo. Huhutaan, että Casa Arturon kapina on ollut sisäpoliittisesti jonkinlainen katastrofi ja että Tasavallan senaatti etsii syyllisiä.

Kolme päivää sitten (10/2145, jakson 28 loppu) - Saint Eskil on komentolaivueen mukana ja valmistautuu seuraavaan tehtävään. Autonomistien kommandot hyökkäävät komentolaivueen pääaluksen, Saint Genevieven, kimppuun, ja räjäyttää sen antimateriareaktorin. Pääalus tuhoutuu, ja ainakin 300 sotilasta menehtyy. Esikunta evaukoituu Saint Eskilille, joka on tämän jälkeen 130% täynnä. Miehistö joutuu hotbunkkaamaan jotta kaikki mahtuisivat.

Amiraali PiresEilen - Amiraali Pires, Ulompien kuiden laivaston komentaja, jonka päämaja on tällä hetkellä Saint Eskilillä, ilmoittaa, että 28. komentolaivue lähtee tuhoamaan Exarchian habitaatin, josta käsin kommandoisku tehtiin. Habitaattia vartioi vihollisen laivue. Saint Eskil sekä muu komentolaivue lähtee liikkeelle. Exarchia on neljän päivän kiihdytyksen päässä.

Tärkeitä käsitteitä


Omat:

Jupiterin tasavallan avaruusjoukot on koko sotavoimat. Valtaosa näistä on edelleen puolustusasemissa Tasavallan sydänmailla, eli Jupiterin kuiden lähellä.

Ulompien kuiden laivasto on amiraali Piresin komentama laivasto, joka on tärkein Kreikkalaisilla taisteleva sotilasosasto. Siihen kuuluu ehkä 50 alusta ja 5000 sotilasta.

28. komentolaivue on 7 aluksen ryhmä, jossa toimii mm. Ulompien kuiden laivaston esikunta. Sen aiempi pääalus oli Saint Genevieve, jonka vihollisen kommandot tuhosivat.

Saint Eskil on komentolaivueeseen kuuluva taisteluristeilijä, jolla hahmot ovat, ja jolla he ovat palvelleet viimeiset neljä kuukautta. Tällä hetkellä aluksella toimii myös Ulompien kuiden laivaston esikunta ja komentolaivueen johto. Saint Eskiliä komentaa edelleen komentajakapteeni Halkenhvad.

Viholliset:

Autonomistiliitto - Joukko itsenäisiä tai lähes-itsenäisiä habitaatteja, joita yhdistää transhumanistinen filosofia. Monesti anarko-kommunistisia, mutta myös muita hallintotapoja löytyy. Tärkein ja voimakkain jäsen on Titanin kansainyhteisö Saturnuksen Titan-kuulla.

Extropia - Autonomistiliiton jäsen Päävyöhykkeellä, libertaarinen ja varakas habi, 10 miljoonaa asukasta. Extropia toimii Kreikkalaisten sodan pääasiallisena rahoittajana ja oli myös Mioryn kapinan takana. Kuten Tasavaltakin, se sijaitsee myös kaukana varsinaisesta sotanäyttämöstä

Exarchia - Autonomistiliiton jäsen Kreikkalaisilla, pieni habi, 4000 asukasta. Tietotekniikastaan kuuluisa habitaatti, jonka on tähän mennessä arveltu toimivan lähinnä signaalikeskuksena vihollisen sotavoimille.Nykytilanne hahmojen näkökulmasta


Pelaajille on annettu kaikenlaisia varoituksia siitä, millainen peli voi olla, mutta hahmot eivät tiedä alkuunkaan niin paljon. Seuraavia voi lukea niin pitkälle kuin kuvittelee hahmonsa tietävän. Mitä pidemmälle lukee, sitä enemmän hahmo tietää tosiasioita jo pelin alussa.

Kaikkien tiedossa

Vihollisen habitaatti Exarchia lähetti kommandot, jotka räjäyttivät pääalus Saint Genevieven, ja sillä oli jotain tekemistä myös Casa Arturon vaikeuksien kanssa. Komentolaivueen piti alunperin lähteä vapauttamaan Havana de Cielon habitaattia, mutta Saint Genevieven tuhoutumisen jälkeen amiraali päätti, että Exarchia on tuhottava. Exarchiaa turvaa vihollisen laivue. Neljän päivän päästä tulee taistelu.

Huhut kertovat

Saint Eskil on lähetetty tälle tehtävälle rangaistukseksi siitä, että sen miehitys Casa Arturolla meni huonosti.

Esikunnan mielipiteet siitä, kannattaisiko Exarchia tuhota, olivat jakautuneet. Saint Eskilin kapteeni Halkenhvad vastusti Exarchian ottamista kohteeksi.

Saint Genevieven räjäyttäneet kommandot olivat tulleet Rio Blancan jäänteiden mukana.

Taktinen tilanne

Exarchiaa suojaa vihollisen laivue, joka on suunnilleen yhtä vahva kuin 28. komentolaivue. Tulossa oleva taistelu tulee olemaan todella vaikea, ja paljon riippuu siitä, ehtiikö Tasavallan 16. nopean iskun laivue mukaan taisteluun ajoissa.

Operationaalinen tilanne

28. komentolaivueen ja 16. nopean iskun laivueen oli alunperin tarkoitus lähteä yhdessä vapauttamaan Havana de Cielon habitaattia Autonomistiliiton piiritykseltä. Kuitenkin esikunta on muuttanut suunnitelmaa. Tämä on sikäli heikko tilanne, että nyt Tasavalta on jakanut joukkonsa, mikä tekee habitaateista vaikeampia vallata.

Strategisen tilanteen taustat

Tiedustelutiedon mukaan Exarchialla on täysikokoinen koneäly, joka on vapautumassa Autonomistiliiton kahleista. Mikäli sitä ei tuhota, koko tämä osa Kreikkalaisia saatetaan menettää kun koneäly ottaa koko alueen omaan kontrolliinsa, ja sekä Autonomistiliitto että Tasavalta joutuvat pakenemaan sitä.


CategoryDeepBlack
There are no comments on this page.
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki