Devil and the Deep Black Sky 23: Kognitiivinen ongelma<-- 22: Vapaa Miory - 24: Saint Eskil -->


"Pyydä häntä piirtämään kaksi ympyrää, jossa toisessa on Miory ja toisessa Tasavalta."
- Jaramillo

 


Miory, keskiviikkoaamu


Avaruusjalkaväen tukikohdassa JSFI:n ryhmä keskustelee CDC-ratsiasta luutnantti Garandin kanssa. Garand sanoo, että operaatio on kyllä tehtävissä, mutta siinä on kaksi haastetta: nykyisellään se on itsemurhatehtävä, ja se johtaa massiivisiin kuolonuhreihin CDC:llä. Reitti tietokonekeskukseen johtaa toimistotilan läpi, ja CDC tukkii sen turvaovilla heti kun hyökkäys alkaa; näistä läpi pääseminen vaatii räjähteitä, ja sirpaleet ovat kuolettavia toimistotyötä tekeville miliiseille. Lisäksi, vaikka tietokonekeskukseen saattaakin päästä sisään, ei sieltä pysty riittävän nopeasti poistumaan kun tehtävä on suoritettu. Operaatioon lähtevät sotilaat joko menehtyvät tai jäävät vangiksi.

Garand toteaa kyllä suorittavansa tehtävän jos se hänelle annetaan, mutta kukaan ei pidä ajatuksesta, että parikymmentä asevelvollista CDC:llä kuolee hyökkäyksen tapahtuessa. Tilannetta helpottaisi, jos CDC:n sisältä saataisiin operaatiolle tukea. United Watchin operatiiviselta johtaja Yiltä saadaan muutamia hänen tuntemiaan CDC:llä työskenteleviä asevelvollisia, joiden oletetaan olevan lähes varmasti kapinaa vastaan. Iglesias käy jututtamassa yhtä miliisiä (Puig) ja yhtä aliupseeria (Aleksandrev), ja saa näiden kautta kolme myyrää CDC:n sisään (kolmas on kersantti Boca). Myyrät asettavat päämajaan releitä, joiden avulla hyökkäys voidaan tehdä osittain kauko-ohjattavilla taistelupanssareilla; he myös hidastavat CDC:n vastahyökkäystä ja tyhjentävät toimistotilan panssaroimattomista kohteista juuri kun hyökkäys alkaa. Tämä nostaa onnistumistodennäköisyyksiä sekä vähentää kuolonuhrien riskiä.

Samoihin aikoihin Iaison Veslic joutuu vastaamaan tiukkoihin kysymyksiin opiskelijalehdistön toimesta epäilyksistä extropialaisista yhteyksistä Mioryn uuteen hallintoon. N-sektorilla taas viljeilijöiden miliisi asettuu aseelliseen vastarintaan vallankaappaajia vastaan. Häirinnästä huolimatta Falk saa näihin radioyhteyden: kyseessä on joukko isänmaallisia tasavaltalaisia, jotka eivät katso habin nykytilannetta hyvällä ja joilla on aseita, räjähteitä ja järeitä maatalousrobotteja. CDC piirittää heitä ja tukkii heidän viestintäyhteytensä, mutta viestintälaserin ja releiden avulla sanaa aletaan viedä eteenpäin.

Kohungin päämaja ja sen varasto / vankilaAvaruusjalkaväen 2. joukkue valmistelee CDC-operaation. Acosta, Iglesias, Saint Sunnivan miehistö sekä 1. joukkue puolestaan valmistelevat tunkeutumisen Kohung Corporationin oletettuun vankilaan S-sektorilla. Tavoite on ensin sokaista CDC, sitten tunkeutua vankilaan ja hakea sieltä ulos runsaat sata pidätettyä. Jos CDC on sokea, ja JSFI:llä on komppanian verran väkeä, voidaan kapinaa vastaan taistella. Valmisteluiden aikana N-sektorin viljeilijäsissit nujerretaan raskaalla aseistuksella.

Tasavallan vastaisku


Puoleltapäivin alkavaa iskua CDC:lle komentaa kersantti Diaz. Vuokratusta ajoneuvosta syöksyy ulos panssaroituja avaruusjalkaväen sotilaita - mutta he kohtaavat heti CDC:n sisäänkäynnillä valtavan räjähdyksen. Ilmeisesti CDC on jotenkin onnistunut varautumaan hyökkäykseen; joku sisälläolevista myyristä on varmaankin jäänyt kiinni. Tunkeutuminen viestintäkeskukseen on hidasta, ja valmiustason nostokomppania on aikeissa hyökätä avaruusjalkaväen selustaan. Luutnantti Garand lähtee itse pysäyttämään näitä, ja onnistuu ajamaan tieltä ensimmäisen miehistönkuljetusajoneuvon.

Kohungilla todetaan, että on turhaa odotella operaation käynnistymisessä CDC:n viestiyhteyksien katkeamista: juuri nyt CDC:llä on kädet täynnä työtä päämajansa puolustamisessa. Niinpä S-sektorin Kohung Corporaten päämajaan ammutaan raketti, jotta päämaja menisi lockdowniin. Sen jälkeen kaksi ryhmää tunkeutuu sisään varastoon. Acosta johtaa joukkoa sisään lastausovista, Iglesias vie toisen ryhmän sisään toimistoon. Avaruusjalkaväen 1. joukkue pysyy taustalla suojaamassa.

Varaston katto on täynnä kapseleitaVarasto on avoin, korkea tila. Sen lattiataso on lähes tyhjä, mutta yläosissa riippuu puolitoistasataa kapselia. Pikainen tarkistus kertoo, että kapselien sisällä on ihmisiä - pidätettyjä, jokainen unessa, ja ilmeisesti virtuaalitodellisuusstimulaatiossa. Tämä on hyvin kyseenalaista kohtelua vangeille, eikä varsinaisesti laillista Tasavallassa.

Toimistosta poimitaan ensin talteen vastaanottovirkailija ja sitten operaatiota johtava tohtori Dorofeyeva. Dorofeyeva koettaa ensin esittää tyhmää, mutta myöntää sitten, että Kohungin varastossa säilytetään Mioryn vallankaappaajien pidättämiä ihmisiä, nukutettuna, koska tiloja oikeaan vankina pitämiseen ei ole. Virtuaalitodellisuus sekä neljännestä kerroksesta löytyvä lääkäritila kuitenkin kertoo, että kyseessä on muutakin. Tiloista löytyy vankikoppeja, joissa on neljä Saint Sunnivan vangittua upseeria. Fjell on hereillä, ja kun hänen ovensa avataan, hän sanoo, että hänen päähänsä on istutettu jotakin.

Dorofeyeva myöntää, että varastossa pidätettyjen päähän asennetaan implantteja. Hän ei tiedä tarkalleen mitä ne tekevät, ja kehottaa ottamaan yhteyttä esimieheensä Isabella Prietoon, joka ei tietenkään ole paikalla. Saintsunnivalaisista Ayez ei ole saanut implanttia, koskapa hänellä ei tiukkana katolisena äärikonservatiivina ole tämän mahdollistavia biomodeja. Halkenhvad ja Qassim ovat implanttauksen jälkeen vielä unessa. Fjell ei vastusta käsirautoja.

Tieto implanteista raivostuttaa sotilaat, ja Dorofeyeva on vähällä saada turpaansa. Suurimmalla osalla vangeista näitä ei kuitenkaan vielä ole, joten vankeja ryhdytään laskemaan alas katosta, tavoitteena herättää täällä pidetyt sotilaat ja ottaa heitä mukaan. CDC:llä tunkeutuminen tietokonekeskukseen on viimein onnistunut, ja CDC on sokaistu, vaikkakin taistelu on ollut hyvin rajua. Nyt on mahdollista kuljettaa ihmisiä ulos varastolta ilman että miliisi näkee, minne he katoavat. Varastossa alkaa sotilaiden ja muiden tärkeiden henkilöiden tunnistaminen ja virvoittaminen. Virtuaalitodellisuus ei näytä sellaisenaan vielä kenenkään päitä sotkeneen - sen kokenut miorylainen luutnantti kertoo nähneensä unta, jossa hän palveli itsenäisen Mioryn asevoimissa, muttei tunnu tästä sen pahemmin hämmentyneen. Pidätettyjen joukosta löytyy mm. kuvernööri Gapona, varakuvernööri Hallen, sekä Mioryn viestintäpäällikkö Lopez.

Valchak on ryhmineen hoitanut vapautettavien logistiikan: taksit ja polkupyörät ovat valmiita kuljettamaan vankilasta pelastettavia ihmisiä useisiin eri turvataloihin lähialueilla. Samalla kun evakuointi käynnistyy, CDC:llä taistelu on päättynyt, ja lisäjoukot alkavat lähteä S-sektoria ja Kohungia kohti. Kuitenkin avaruusjalkaväen 1. ryhmä hidastaa heitä niin paljon, että varastolta saadaan evakuoitua kaikki 70 sotilasta sekä kymmenkunta tärkeää siviilihenkilöä. CDC:n silmien sokeuduttua varastoon tunkeutunut ryhmä katoaa maan alle.

Tilannekuva muodostuu


B-sektorin tukikohdassa Dorofeyevan ja implantoidun Fjellin kuulusteleminen auttaa iltapäivän ja alkuillan aikana valamaan lisäymmärrystä Mioryn tilanteeseen. Fjell on koherentti ja selvästi oma analyyttinen itsensä - mutta hänellä on kognitiivinen häiriö, jossa hän kuvittelee, että Tasavalta on Mioryn osa eikä päinvastoin. Mikään järkeily ei saa häntä luopumaan tästä käsityksestä, vaikka hän käsittääkin että hänessä on jotakin vialla.

Puhumalla pelastettujen sotilashenkilöiden kanssa tajutaan, että paria kuukautta aiemmin monet Mioryn korkea-arvoiset sotilaat, kuten esikuntaa johtava komentajakapteeni Kim, ovat ottaneet Kohungin valmistaman matematiikkaimplantin. Nähtävästi implantin mukana on tullut kognitiivinen häiriö, joka on johtanut siihen, että kun vallankumous käynnistyi, implantoidut henkilöt lähtivät mutkattomasti kumouksellisten mukaan. Tämä selittää, miksi niin suuri osa sotilaista tuntuu olevan mukana kapinassa: varmasti jotkut heistä ovat oikeita pettureita, mutta loppujen ajattelua implantti on sumentanut.

Tällainen toiminta on moninkertainen yksilönvapauteen puuttuva rikos, maanpetos ja ties mitä: tasavaltalaiset ovat kuohuksissaan tajutessaan, millaisiin tekoihin vastapuoli on täällä syyllistynyt. Tämän asian julkituleminen muuttaisi tilanteen täysin. Kukaan sotilas ei seuraisi vastoin tahtoaan implantoidun esimiehen käskyä, ja kapinoijilta katoaisi ylivoimaisesti suurin osa miorylaisten sympatiasta.

Kuitenkin tiedon saaminen ulos on vaikeaa. Kuvernöörillä on implantti (varakuvernööri Hallenilla vielä ei), ja Mioryn joukkoviestimet ovat kapinallisten käsissä. Arvellaan, että paras etenemistapa olisi luultavasti toimittaa tieto sotilasorganisaatioiden niille korkea-arvoisille upseereille, joilla ei ole vielä implanttia, ja ilmoittaa, että heidän tulee syrjäyttää komentajansa. Tällaisten identifiointi ei kuitenkaan ole helppoa. Avainasemassa on 224. kiinteä patteri. Sen varapäällikölle, luutnantti Chunille, soitetaan esiintyen Kohungin työntekijänä, ja tarkistetaan, onko varapäällikön ottama implantti kunnossa. Käy ilmi, että varapäällikkö on ottanut implantin - mutta vuosia aiemmin. Jaramillon arvio on, että vuosien ajan tällainen kognitiivinen häiriö ei pysyisi salassa.

Niinpä lt. Chun saa viestintäpäällikkö Lopezin tekemän informaatiopaketin implanteista ja Kohungin toimista, ja hänet kutsutaan tapaamaan kapteeniluutnantti Huangia, joka on korkea-arvoisin vankilasta pelastetuista sotilashenkilöistä. Huang antaa Chunille ohjeet syrjäyttää implantoitu kapteeniluutnantti West. Chun ei ole kovin innostunut tehtävästä, mutta on selvää, ettei West ole hänen legitiimi komentajansa.

Illan aikana turvataloista kantautuu huolestuttavia viestejä. CDC on onnistunut paikantamaan ja ratsaamaan niitä. Ilmeisesti CDC tekee brute force -etsintää kaikkiin mahdollisiin paikkoihin, ja jos ajan annetaan vain kulua, lojalistit jäävät kiinni. Samaten tiedotusvälineet kertovat, että vankilasta vapautettujen korkea-arvoisten sotilaiden sekä viestintäpäällikön perheet on vangittu. Oletetaan, että näitä ei kuitenkaan ryhdytä pitämään panttivankeina - ei niin kauan, kun sotilaskoneisto yhä pyrkii noudattamaan mitään sivistynyttä linjaa.

Puolenyön aikaan 224. kiinteältä patterilta saapuu koodattu ilmoitus: West on syrjäytetty, Chun on komennossa, ja 224. kiinteä patteri on jälleen Tasavallan puolella. Saint Sunnivan standoff päättyy ja siellä ollut valtausryhmä vangitaan. Valtausryhmää komentanut luutnantti Song osoittautuu myös impantoiduksi.

224. kiinteän patterin myötä voimatasapaino on muuttunut. Avaruussatamassa päämajaansa pitävän patterin vieressä on kuitenkin turvakomppania. Sitä komentavan yliluutnantti Jo'n arvellaan olevan enemmänkin tosiuskova kuin implantoitu; samaa epäillään CDC:n johdosta. Jos turvakomppanian saisi neutraloitua, kapina olisi efektiivisesti ohi: 224. kiinteä patteri projektoi avaruusherruutta, ja turvakomppania on ainoa, joka sitä pystyy efektiivisesti uhkaamaan. Periaatteessa turvakomppania on alisteinen 224. kiinteälle patterille, joten Chunin pitäisi pystyä komentamaan Jo luopumaan tehtävästään.

Aamuyöstä tätä yritetään, mutta Jo näkee hämäyksen läpi, ja tajuaa 224. kiinteän patterin olevan vaihtanut puolta. Niinpä pannaan toimeen jo valmisteilla ollut B-suunnitelma: JSFI:n organisoima lojalistikomppania hyökkää täydellä voimalla patterin turvakomppanian selustaan, samalla kun 224. kiinteä patteri käy sitä vastaan toiselta suunnalta.

Taistelu avaruussatamasta


Mioryn 1. vapautuskomppania on yläpainoinen: valtaosa vankilasta vapautetuista sotilaista on CDC:n tai 224. kiinteän patterin upseereita. Ratsiat turvataloihin ovat johtaneet siihen, että avaruusjalkaväen joukkue on kokonaan jäänyt kiinni. Niinpä patterin turvakomppaniaa vastaan suunnatun hyökkäyksen keihäänkärkenä toimii Acosta ja Saint Sunnivan valtausryhmä, sentään asianmukaisesti taistelupanssaroituna. Ryhmä ajaa monoraililla kohti avaruussatamaa, mutta juna räjäytetään ja suistutetaan kiskoilta; eteneminen jatkuu jalan. Acostan tehtävä on kerätä turvakomnppanian huomio puoleensa, niin että 224. kiinteä patteri pystyy hyökkäämään sen selustaan samalla kun Iglesias kuljettaa turvakomppanian aiemman varakomentaja Jeongin entisten alaistensa luo, ja asettaa tämän takaisin komppanian komentoon.

Turvakomppania panee kampoihin kovaa, ja Acosta joutuu vetäytymään raivokkaan tulituksen alta. Iglesias puolestaan koettaa välttää uhreja kummallakaan puolella, ja jumuituu käytävätaisteluun turvakomppanian kanssa. JSFI:n tukikohdassa Jaramillo kiristelee hampaitaan. Hyökkäys ei ole jäänyt vaille huomiota, ja Valmiustason kohotuskomppania on aikeissa hyökätä vapauttajien selustaan. Falkin yritykset agitoida kansalaislevottomuuksia eivät ole kantaneet aivan toivottuja tuloksia: ensin mielenosoitukset yliopistolla olivat hyvin vaatimattomia, ja sitten joku Mioryn kristillinen opiskelijajärjestö tuikkasi tuleen biokemian laboratoriot.

Hyökkäys on vaarassa jäädä paikalleen, joten Jaramillo lähettää Saint Sunnivalle käskyn muuttaa kiertorataansa siten, että se on optimiasemassa iskeä Demidchikien yksityiseen avaruussatamaan Mioryn toisessa päässä. Sitten hän lähettää Demidchikien organisaatiolle uhkavaatimuksen: joko nämä käyttävät vaikutusvaltaansa ja vaativat Mioryn kapinallisia vetäytymään, tai Saint Sunniva ydinpommittaa heidän kotinsa. Kun hän saa vastaukseksi vain viivytysyrityksiä, hän määrää kaksi ydinohjusta ammuttavaksi kohti Demidchikien tukikohtaan. Torjuntaohjukset pudottavat ne.

Acosta ei suostu vetäytymään toisen vihollisen syliin, joten hän ottaa käyttöön järeämmän aseistuksen. Normaalissa taisteludoktriinissa ihmisiä vastaan Tasavalta pyrkii minimoimaan kuolonuhrit, mutta tässä tilanteessa se ei ole enää järkevää. Niinpä ryhmä alkaa ampua raketteja patterin turvakomppaniaa kohti, ja koettaa livahtaa tiehensä ennenkuin nämä ehtivät vastata samalla mitalla.

Iglesias koettaa puhua järkeä ylikersantille, joka komentaa häntä vastaan taistelevaa joukkuetta. Hän lähettää tälle tietopaketin implanteista ja vastustajan keinoista, ja sanoo, että tällä hetkellä patterin turvakomppania on vihollisen komennossa - että ylikersantin komentavan upseerin asema ei ole legitiimi, ja että hänen sotilaansa kuolevat turhaan väärän asian puolesta. Hänen mukanaan oleva luutnantti Jeong tukee häntä. Ylikersantti katsoo datapaketin lyhyen version, ja Iglesiasin vetoomus sekä ilmeinen haluttomuus taistelemiseen kääntää hänen päänsä. Turvakomppanian laita murtuu, ja Iglesias saa vietyä väkensä sisään.

Jaramillo ampuu lisää ydinohjuksia Demidchikejä kohti; nekin ammutaan ilmasta. Tiedustelu-upseeri ilmoittaa myös, että näiden tukikohdassa päivystävät henkilöt on jätetty kuolemaan. Demidchikit ovat jo egocastautuneet tiehensä, heidän kapinansa on epäonnistunut, ja nyt he yrittävät vain peittää jälkiään. Saint Sunnivan maamaaliohjusvarastot ehtyvät, mutta sitten Demidchikien dacha ilmoittaa tekevänsä mitä on vaadittu. Valmiustason kohotuskomppania lakkaa etenemästä vapauttajien selustaan, ja CDC sulkeutuu omiin oloihinsa. Pian saapuu raportti siitä, että turvakomppanian komentaja Jo on menehtynyt - hänen oma kersanttinsa ampui hänet petturina. Turvakomppania antautuu, ja avaruussatama on jälleen Tasavallan hallussa.

Seuraavan muutaman tunnin aikana Mioryn kapina romahtaa. Viestintäpäällikkö Lopez ottaa takaisin kommunikaatiokeskuksen, ja välittää tiedon kapinassa käytetyistä implanteista. Sen myötä CDC:n johto pakenee, esikunnan päällikkö komentajakapteeni Kim antautuu, ja lojalistit ottavat takaisin kaikki aseistetut joukot habissa. Iaison Veslic pidätetään. Koko Demidchikien perhe on todellakin egocastautunut pois Miorylta, samoin kuin implanttien pääideoija, Kohung Corporationin tutkimuspäällikkö Isabella Prieto. Jaramillo ja JSFI vetäytyvät taustalle ja antavat Mioryn omien sotilaiden hoitaa loppusiivouksen.

Seuraukset


Kaikki pinnalla olleet saintsunnivalaiset selviytyivät elossa taisteluista, ja jopa Texidor ja Busques löytyvät ehjinä tyrmästä. Avaruusjalkaväki on lähes kaikki vahingoittunutta, jotkut pahoinkin, mutta ainoastaan matruusi Tico Ventura menehtyi hyökkäyksessä CDC:lle.

Kymmeniä ihmisiä on menehtynyt kapinassa, mutta tässä suhteessa asiat ovat menneet todella hyvin: kuolonuhreja olisi helposti voinut olla satoja. Useimmat kuolleista olivat CDC:n mellakkajoukkoja tai patterin turvakomppanian sotilaita. Missään vaiheesa kapinoijat eivät olleet alkaneet teloittaa vankejaan, mikä oli niinikään pitänyt kuolleiden määrän alhaalla.

Oaxacan kapteenilta löydettiin Kohungin implantti; hänen varapäällikkönsä vapautti hänet tehtävästään saadessaan tiedon implanteista. Implantaatioon syyllistyneet ovat saamassa valtavat syytteet, mutta toki maanpetos- ja kapinasyytteiden rinnalla ne eivät enää paljonkaan tunnu. On epäselvää, mikä tulee implantin saaneiden sotilaiden kohtaloksi; heitä tuskin voi syyttää täysin maanpetoksesta, mutta ainakin heidän sotilasuransa on ohitse.

Implanttien poistaminen osoittautuu helpoksi operaatioksi. Kuitenkin tällaisen kognitiota muuttavan implantin asentamismahdollisuus tuntuu: pohditaan kovasti, pitäisikö ainakin sotilashenkilöiltä kieltää tajuntaan vaikuttavat implantit kokonaan. Perusbiomodit mahdollistavat näiden asentamisen, ja kiihkoisimmat tahtoisivat kieltää nekin, mutta niiden edut säteilyvaurioilta ja lihasatropialta suojaamisessa ovat niin valtavat, ettei tämä saa paljonkaan kannatusta.

Saint Sunnivan osuus kapinan pysäyttämiseen on hyvin selvillä. Jaramillo tahtoo pysyä näkymättömissä, joten valtaosa ansiosta päätyy - täysin ansaitsemattomasti - kapteeni Halkenhvadille, joka ylennetään komentajakapteeniksi. JSFI:n työryhmästä tämä on valtavan epäreilua, mutta asialle he eivät juuri mitään voi.

Kiertoradalla Saint Sunnivan valtauksessa on menehtynyt kolme laivaston sotilasta: aliluutnantti Douglas, matruusi Gonzales, sekä Nielsonin poikaystävä matruusi Mats Chemnitz. Heille pidetään sotilashautajaiset. Chemnitzin hautajaisissa itkevä Nielson pitää kauniin ja koskettavan puheen; monien yllätykseksi typeränä sählänä pidetty Nielson on puhuessaan vaikuttava ja koskettava. Hautajaisten jälkeen sotavoimien viestintäjaoston kapteeeni ottaa Nielsoniin yhteyttä, ja tarjoaa tälle siirtoa tiedotusjoukkoihin. Monet saintsunnivalaiset huokaisevat helpotuksesta, mutta Nielson ei haluakaan lähteä - hän kokee velvollisuudekseen kunnioittaa Matsin muistoa palvelemalla loppuun saakka yksikössä, jossa tämäkin palveli. Iglesias ottaa Nielsonin syrjään, ja koettaa vakuuttaa tälle, että viestintäjoukot olisi arvokkain palvelus, jota tämä voisi tarjota.

Halkenhvad kutsuu Iglesiasin luokseen, ja ylentää tämän aliluutnantiksi, ensimmäisenä vuoden 2144 kurssista. Tämä ei kuitenkaan jää ainoaksi ylennykseksi. Saint Sunniva on siirtymässä telakalle, ja Kalliston taistelulaivasto on osoittamassa Ger∂rin lippulaivaksi uuden aluksen, juuri valmistuneen Avadaci-luokan taisteluristeilijän. Saint Sunnivan miehistö siirretään tähän alukseen, mutta suurempana aluksena miehistöä tarvitaan enemmän, ja samaten ylennyksille on enemmän tilaa. Myös Falk ja Valchak saavat ylennyksen. Acostalle tarjotaan ylikersantin natsoja ja maihinlaskumestarin tehtävää - yleensä tämä ei ole asevelvolliselle annettava pesti, mutta Ayez oli kieltäytynyt siitä, ja suositellut Acostaa sen sijaan.

Samalla kun saintsunnivalaiset jäävät turvaamaan Miorya, myös vuosikurssin 2145 ylennykset jaetaan. Masterman, Lindh, Abello, Lavezzi, al-Hamar ja Norrhjelm saavat kaikki ylennykset alikersanteiksi. Lisäksi jälkiylennyksenä myös Busquesista tulee asejärjestelmä-AU, vaikka tämä tarkoittaa hänelle 20 palveluskuukautta lisää. Hän kuitenkin ottaa ylennyksen vastaan.

Vastaleivotut upseerioppilaat käyvät Mioryn esikunnan upseerikerholla juhlimassa. Vuosikurssin 2144 asepalvelus on nyt puoliksi suoritettu.


Pelinjohtajan kommentit


Hyvin kursorinen kuvaus pelistä, jossa tapahtui valtavan paljon. Peli itse oli vähän taktista ja yksityiskohtia oli hintsunlaisesti, mutta koin tarpeelliseksi saada koko Mioryn kuvion jo pois alta. Vähän harmitti, että pelaajia oli paikalla vain 3.

Olin varautunut paljon suurempaan bodycounttiin joka suunnalla, mutta yllätyksekseni jopa väijytykseen kävellyt avaruusjalkaväki selvisi, ja ainoastaan yksi heistä sai surmansa. CTPR San Quintus -taistelupanssari kestää melkein mitä tahansa.

Kolmoskaudella olemmekin sitten uudenlaisella avaruusaluksella uusien metkujen ääressä.<-- 22: Vapaa Miory - 24: Saint Eskil -->


CategoryPelit - CategoryDeepBlackMainStory - CategoryPelit2144 - CategoryDeepBlack - CategoryMiorynKapina
There are no comments on this page.
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki