Devil and the Deep Black Sky 26: Casa Arturon miehitys<-- 25: Seitsemän sekuntia kauhua - 27: Huutolaatikot -->


"Jos pääsen puhumaan ylikersantti Acostan kanssa, voin kertoa mitä tiedän."
- Barsoomin päivälehden toimittaja Kiril Gorki

 


Kreikkalaiset, lähellä Casa Arturoa, elokuun puoliväli, 2145Lisätietoa:| Casa Arturo

Kapteeni Halkenhvad pitää komentoryhmälleen selonteon aikeista Casa Arturon suhteen. Tasavalta tarvitsee seudulta huolto- ja tankkaustukikohdan, ja Casa Arturon antautumisen ehdot mahdollistavat tämän. Habitaatti on kuitenkin miehitettävä jotta tämä onnistuisi. Miehitykselle annetaan tärkeysjärjestyksessä tavoittee: tehdä habista huolto- ja tankkauspiste, turvata Tasavallan joukkojen toimintamahdollisuus, pitää asema rauhallisena, jäljittää vielä vapaana olevia autonomistien sotilashenkilöitä asemalla, sekä näyttää hyvältä mediassa. Miehitys on ainakin kolmannekseltaan PR-toimintaa: jotta useammat autonomistihabit eivät liittyisi sotaan, Tasavalta haluaa kohdella Casa Arturoa silkkihansikkain. Samasta syystä habia ei tuhottu vaan se pidettiin pari kuukautta piiritettynä. Tämä tarkoittaa, että vaikka asemaa asuttavat robotit ja ihmisjäljitelmät, näitä ei pidä kohdella huonosti.

Miehitykselle kysytään vapaaehtoista johtajaa, ja Iglesias ilmoittautuu. Niinpä hän saa vastuulleen miehityksen johtoryhmän, johon hän kutsuu Falkin, Acostan, Colemanin, de Vooghtin (joka extropialaisena tuntee transhumanistien tapoja) sekä kersantti Bocan (joka entisenä CDC:n aliupseerina tuntee turvallisuushallintopuolta).

Laaditaan tarkkoja turvallisuus- ja miehityssuunnitelmia. Vaikka toivottavaa olisi, että kontakti sotilaiden ja Casa Arturon asukkaiden välillä jäisi minimiin, on nopeasti selvää, että täysin tätä ei voida poistaa. Kun Saint Eskil saavuttaa habitaatin, miehitysryhmä lähtee sukkulalla habille tapaamaan sen asukkaiden edustajistoa. Casa Arturon hallintomuoto on anarkismi, eikä habilla ole normaalisti mitään johtajan kaltaista. Tasavalta on kuitenkin ilmoittanut, että se ei aio käyttää aikaansa juttelemalla minkään anarkistisen kollektiivin kanssa: habitaatti valitsee keskuudestaan edustajan, jolla on valta puhua Casa Arturon puolesta, ja miehitys juttelee tämän kanssa. Miehittäjien ryhmää on habin sisällä tapaamassa haltian näköinen nainen, joka sanoo nimekseen Arendhel, ja toimivansa Casa Arturon tiedottajana. Hän vie ryhmän renkaassa olevaan tilaan tapaamaan aseman edustajaa, sekä tämän työryhmää.

 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/Kuvitus/arturo_ihmiset.png)

Casa Arturon edustaja on mimeltään Evangeline de Camp, joka normaalisti työskentelee raketti-insinöörinä, mutta on nyttemmin ottanut tehtäväkseen koko yhteisön edustamisen Tasavallan suuntaan. Anarkistinen habi on onnistunut tuomaan suunnilleen jokaisesta tärkeästä vastuualueesta jonkun tapaamaan miehittäjiä. Antautuminen on jo vastaanotettu, ja prioriteettina on nyt saada asiat rullaamaan. Tämä on joidenkin osa-alueiden osalta helpompaa kuin toisten: Casa Arturo pystyy helposti määräämään yhden telakan pelkästään miehittäjien käyttöön sekä osoittamaan näille komentokeskuksen, mutta reaktoria tai jalostamoa ei tahdota jättää eksklusiivisesti sotilaiden hallintaan - nämä kun haittaisivat merkittävästi habin minkäänlaista toimintaa. Pääasiassa rakettitutkimusta tekevä habi haluaa myös jatkaa suuren nanofabrikaattorinsa käyttöä, mutta Tasavalta näkee tämän turvallisuusriskinä. Tietokonekeskusta ei edes yritetä hallita - de Vooghtin mukaan vertaisverkot joka tapauksessa huolehtivat suurimmasta osasta liikennettä - ja morfikeskus / sairaala taas haluttaisiin pitää kokonaan vapaana miehittäjän valvonnasta.

Alustava yhteisymmärrys ensimmäisistä asioista saavutetaan kohtalaisen nopeasti. Casa Arturon edustajien mukana on myös marsilainen journalisti Kiril Gorki, joka edustaa kommunistista Barsoomin päivälehteä ja joka on paikalla raportoidakseen miehityksestä ulkomaailmaan. Gorki koettaa saada haastatteluja sotilailta, mutta näillä on aluksi liian kiire. Iglesias sanoo, että tavoitteena on pitää asukkaat ja miehittäjät erossa toisistaan, ja Arendhel toteaa alentuvasti, että Casa Arturolla tiedetään kyllä tasavaltalaisten neuroottisuus memeettisestä puhtaudesta ja että heitä pyritään auttamaan sen varjelemisessa.

Miehittäjille järjestetään nopea kierros Casa Arturolla. Ainoastaan habitaatin sisimmässä kuplassa sekä joissakin rimoissa on ilmanpainetta; ulompi kupla on 0.1 ilmakehän paineessa. Asujaimistosta valtaosa on synteettisiä tai podeja - biologisia elämänmuotoja on vain 10%. Monet näistä ovat ihmisiä, mutta jotkut näyttävät olevan mustekaloja. Yleisvaikutelma on hyvin villi - ei ehkä aivan yhtä vieras kuin roskaväkiparvessa, mutta selvästi monimuotoinen. On vaikea saada selvää kuvaa kokonaisuudesta, varsinkin kun hallintojärjestelmä on epämääräisen horisontaalinen. Ainakin puolet Casa Arturon asukkaista työskentelee itsenäisinä raketti-insinööreinä: he suunnittelevat ja valmistavat erilaisia rakettiprototyyppejä, joita sitten kauppaavat autonomistiliitolle. Asema on raaka-aineiden ja energian suhteen enimmäkseen omavarainen: se kerää seudulta jää- ja metallipitoisia asteroideja, ja kierrättää kaiken minkä suinkin voi.

Habin egocasteri on rikki, ja toivotaan, että sen saisi korjata. Tähän ei kuitenkaan ainakaan heti anneta lupaa.

Delegointia


Miehitystä varten kapteeni Halkenhvad antaa Iglesiasille paljon resursseja, ja lopulta 44 Saint Eskilin sotilasta päätyy Casa Arturolle. Iglesias pitää saapujille puheen, mutta Scholl ja muutamat muut valtausmatruusit näyttävät suhtautuvan miehitykseen vähemmän kuin asiallisesti.

Huoltotelakalle pääsyä pyytää kaksi tuoretta matruusia: runkoryhmän Valcuijan ja aseryhmän Faraj. Selvästi molemmilla heistä on tähtäimessä aliupseerin natsat, ja kumpikin heistä otetaan telakan työryhmään.

Coleman käy vilkaisemassa habin fuusioreaktoria. Se on hyväkuntoinen ja ymmärrettävä laite, mutta sitä pyörittävä infomorfi Sir Dennis ei haluaisi tulla kytketyksi irti siitä ja on sitä mieltä, että reaktorin kontrolloiminen on hänelle hyvin tärkeää. Dennis koettaa vedota mm. yhteiseen etniseen taustaan Colemanin kanssa - molemmat ovat kuitenkin jollain historialla englantilaisia. Vaikka Coleman ei itse Dennisiä epäilekään, on varmaa, että Tasavallan asevoimat eivät pidä tilanteesta, jossa heidän telakkansa reaktoria pyörittää vihollisen infomorfi, joka voi halutessaan vaikka sulattaa koko habin.

Morfikeskus, joka toimii myös habin sairaalana, annetaan de Vooghtin ja alik. Julieta Abellon vastuulle. He käyvät keskuksen läpi, ja raportoivat tuloksistaan. Morfikeskus on tasavaltalaisille aika hurjan kuuloinen paikka: valmiita lapsimorfeja, joihin voidaan istuttaa kuorinipusta mieli jos jollekin aseman lapsista tapahtuu jotain, omituista biotekniikkaa ja niin edelleen.

Alusvarustamona toimivan ison nanofabrikaattorin ei tahdota toimivan täysin rajoituksetta, ja niinpä habi nimeää kolmen hengen ryhmän, jonka tulee hyväksyä kaikki fabrikaatioon menevät järjestelmät. Miehittäjä kelpuuttaa hyväksyjiksi raketti-insinööri Hongwu Xinin, huoltoinsinööri(mustekala) Jakartan, sekä robotti-insinöörin nimeltä BX7H. Lisäksi kaikki ison nanofabrikaattorin valmistaa kalusto pitää tarvittaessa altistaa Tasavallan tutkimuksille. Nanofabrikaattori jää alikersantti Jacob Lindhin sekä siltamatruusi Whiten hoitoon.

Jalostamo on paikka, jossa on välttämätöntä olla tekemisissä Casa Arturon asukkaiden kanssa. Varsinaisesta jalostamotoiminnasta määrätään vastaamaan alikersantti al-Hamar sekä matruusi Vettermoln.

Kun Casa Arturon miehitys on jotenkin saatu toimimaan, sen telakalle saapuu huoltoa varten ensimmäisenä korvetti Illigan, jonka puolella Saint Eskil muutamaa päivää aiemmin taisteli. Illiganin saapuessa Coleman kytkee sir Dennisin irti reaktorista. Vailla normaalia työtään sir Dennis päätyy juttelemaan alik. Norrhjelmin kanssa reaktoritekniikasta.

Yhteyksiä paikallisiin


Iglesias käy antamassa haastatteluja paikalliselle medialle. Casa Arturon tiedottaja Arendhelin kanssa puhuminen on helppoa, mutta Barsoomin päivälehden Gorki lähestyykin Iglesiasta yllättävästä human interest -kulmasta ja saa hänet hetkeksi hämmennyksiin. Gorki tuntee yllättävän hyvin Tasavallan käytäntöjä ja tuntuu olevan kiinnostuneempi saamaan Iglesiasilta luvan haastatella muitakin miehitysjoukkojen jäseniä. On epäselvää, annetaanko lupa todella, mutta vaikuttaa siltä, että Gorki ei itse ole niin tarkka siitä, onko hänellä lupa.

Casa Arturon Torch Ship -nimisessä pienen painovoiman baarissa Falk ei suostu Gorkin haastateltavaksi, mutta sen sijaan Gorki päätyy kertomaan hänelle omaa tarinaansa. Nelikymppinen toimittaja on kotoisin Tharsis-liigasta, pelkästään Marsissa toimivasta valtiosta, joka toimii Planeettojen konsortion takapihalla ja on jonkinlainen piikki sen lihassa. Valtio ei ole puhtaan kommunistinen, se pyrkii olemaan monipuoluedemokratia, jonka tavoite on vain saada täysi itsenäisyys ja kyky hyödyntää kotiplaneettansa resursseja. Gorki itse sanoi egocastanneensa Casa Arturolle kun näytti siltä, että se olisi joutumassa sotarintamalle: hän on kaksi kuukautta viettänyt piiritetyssä habissa ja raportoinut täältä käsin yleisölleen. Gorkin omissa poliittisissa näkemyksissä hänen pahin vihollisensa on Planeettojen konsortio, ja hän sanoo, että itse asiasssa tietyt asiat Tasavallan politiikassa ansaitsevat hänen kunnioituksensa: Tasavalta todella pyrkii suojelemaan kansalaisiaan, eikä näe niitä pelkästään raaka-aineena. Toki monissa asioissa transhumanistin mielestä Tasavalta on myös auttamattomasti pihalla.

Gerta Schumacher juttelee myös Iglesiasin kanssa: talouskoordinaattori haluaisi avata kauppasuhteita Tasavallan suuntaan, ja sanoo, että hän voisi tarjota tästä etuja kuvernöörille, joka myötävaikuttaa siinä. Iglesias pohtii asiaa ryhmineen. Gerdriläisen arvomaailman mukaan moiseen tarttuminen haiskahtaisi korruptiolta, mutta Tasavalta on suhtautunut moiseen yleensä paljon pragmaattisemmin. Iglesias päätyy lopulta mainitsemaan asiasta komentajakapteeni Halkenhvadille, joka nappaa oitis Schumacherin ja tämän tarjoamat diilit itselleen.

Acosta on tuonut lähes koko valtausryhmänsä Casa Arturolle, ja pitää tiukkaa harjoitusohjelmaa näiden kanssa. Monet valtaajista eivät lainkaan pidä habin autonomisteista, ja ovat sitä mieltä, että nämä voisi kaikki ampua. Acosta kuitenkin pitää ryhmänsä kurissa, vaikka selvästi ei itsekään ole suunnattoman hyvillään miehityskomennuksesta.

Valtausryhmä pitää tiukkaa linjaa, mutta jalostamolle memeettinen puhtaus on mitä sattuu, kun hyvin sosiaaliset al-Hamar sekä Vettermoln suunnilleen pelaavat ryhmineen korttia paikallisten kanssa. Acosta tulee paikalle näyttämään jämäkältä; Gorki yrittää puhua hänen kanssaan, mutta tästä ei tule mitään. Niinpä Gorki kertoo Falkille tietävänsä, mikä aseman vastarinnan sai romahtamaan ja ketkä sitä ylipäänsä pyörittivät, mikäli Falk järjestää hänelle haastattelun Acostan kanssa. Vastahakoinen Acosta tulee haastateltavaksi, mutta koko haastattelusta ei oikein tule mitään: kun Acosta kertoo olevansa Luján V:ltä, Gorki lakkaa härnäämästä häntä, ja hyväksyy haastattelun menneen pieleen.

Militaristeista


Gorki suostuu tapaamaan Falkin sopivan syrjäisessä paikassa, toivon mukaan kaukana habin valvontaverkoista, ja kertoo, että hänen käsittääkseen Casa Arturon sotilasvastarinnan oli masinoinut joukko ulkopuolisia agitaattoreita, joiden hän itse arvelee olleen Extropialta. He olivat taitavasti manipuloineet yleistä mielialaa (jossa monet kieltämättä olivat kannattaneet aseelliseen sotimiseen ryhtymistä) ja heidän tavoitteenaan oli varmaankin ollut saada Tasavalta tuhoamaan koko Casa Arturo. (Miehittävät Tasavallan joukot olivat kuitenkin arvannut tämän tavoitteen, ja pidättäytynyt tekemästä nimenomaan sitä.) Gorkin mukaan piiritys päättyi, kun militaristien käyttämä osa habia poltettiin, ja hän sanoo arvelevansa, että polttamisen takana oli Jakarta-mustekala. Varsinaisia todisteita hänellä ei kuitenkaan ole, ja hänen logiikkansa tuntuu hataralta.

Gorki epäilee, että joitain militaristien tukijoita on edelleen irrallaan asemalla. Hän ei kuitenkaan tahdo antaa nimiä, koska hän pelkää, että Tasavalta ryhtyy puhdistuksiin. Falk koettaa vakuuttaa, että tämänhetkisessä tilanteessa Tasavalta ei itsekään tahdo näyttäytyä pahiksena, ja Gorki tuntuu hyväksyvän tämän ainakin jossain määrin. Hän sanoo miettivänsä asiaa.

Iglesias hakee Evangeline de Campilta sekä Jakartalta tietoa militaristeista. Kumpikaan on haluton kertomaan mitään konkreettista, tosin Evangeline mainitsee, että hän tekee konkreettista työtä estääkseen ketään Casa Arturolla ryhtymästä taisteluun miehittäjiä vastaan. Hänkään ei suostu antamaan nimiä.

Pelinjohtajan kommentteja


Sekava ja epätasainen peli, jossa huomio oli jakautunut ihan miten sattuu, tarina poukkoili ja detaljit olivat hukassa. Äh. Tällaisia nämä kolmen kuukauden tauot aiheuttavat.

<-- 25: Seitsemän sekuntia kauhua - 27: Huutolaatikot -->


CategoryPelit - CategoryDeepBlackMainStory - CategoryPelit2144 - CategoryDeepBlack - CategorySaintEskil
There are no comments on this page.
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki