Casa Arturo ympäristöineen


Mitä pidemmälle tätä dokumenttia lukee, sitä syvemmälle päätyy Casa Arturon tilanteeseen. Jos on kiinnostunut vain Saint Eskilin minimibrieffauksesta, ei tiedä kuin ekan kappaleen.

 

TL;DR


 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/Kuvitus/casa_arturo_infra.png)

Saint Eskilin kapteenin brieffin tärkeimmät palat

Casa Arturo on Autonomistiliittoon kuuluva transhumanistihabitaatti, joka pääasiassa toimii itsenäisenä rakettitutkimuskeskuksena. Sen väkiluku on 1000, ja valtaosa näistä on robotteja. Se aloitti aggressiot Tasavaltaa vastaan kesäkuussa, jolloin se pantiin saartoon ja sen viestintäklusteri tuhottiin. Kahden kuukauden saarron jälkeen asema oli valmis antautumaan.

Antautumisen ehdot ovat yksinkertaiset: siviiliväestöä ei rangaista, ja habitaatin itsenäisyyttä kunnioitetaan. Tasavalta ei tahdo pitää Casa Arturoa, joten nämä ehdot on helppo toteuttaa. Nykyisen konfliktin kestäessä asema halutaan kuitenkin miehittää ja ottaa käyttöön telakaksi.

REACHED SKILL: Stategy (Trailing Greeks) - 5
RANK: Don't Give a Damn (e.g. Pvt. Scholl)

 

Casa Arturo

Casa Arturo

Sijainti: Jupiterin kreikkalaiset, häntäosa (lähellä Jupiteria)
Perustettu: 2120
Affiliaatio: Autonomistiliitto
Hallintotapa: Anarkismi
Tyyppi: Nuestro-kuori
Mitat: Pisin akseli 1100 m, ulomman kuoren säde 200m, sisemmän kuoren säde 60m
Painovoima: mikropainovoima, tosin parissa pyörivässä osassa on n. 0.15 G:n painovoima
Väkiluku: 1000
Etniset ryhmät: Länsieurooppalaiset, kiinalaiset
Kielet: Englanti, kiina, espanja
Uskonto: Ei ole
Elinkeinot: Rakettidesign
Naapureita: Havana de Cielo, Savage Land, Orwell

JSF System Factbookin artikkelista

Casa Arturo on Nuestro-kuori, design, joka on yleinen autonomistien Kreikkalaisilla ja Troijalaisilla. Nuestro-kuoret ovat kevyitä, edullisia, resilienttejä ja helppoja siirtää; toisaalta niitä ei voi pyörittää eivätkä ne suojaa säteilyltä tai hyökkäyksiltä.

Vannerakenteen lomassa habissa on kaksi polymeerikuplaa: ulompi, jonka sisällä on 0.2 ilmakehän paine, sekä sisempi, jonka sisällä on hengitettävä ilmakehä. Valtaosa väestöstä asuu kuplien sisällä, ilmakehää tarvitsevat sisemmässä kuplassa. Reaktori, telakat ja raaka-ainejalostamot sijaitsevat vanteilla kuplien ulkopuolella. Vanteissa on kevyttä puolustusaseistusta, mutta se soveltuu lähinnä pienten asteroidien torjumiseen.

Aseman energianlähteenä toimii 200 GW:n fuusioreaktori.

1000 asukkaasta käytännössä kaikki ovat ihmiskopioita. Asukkaista 700 on synteettisissä kehoissa.

Vaikka Casa Arturo on pieni kooltaan ja väestöltään, sen kiertorata leikkaa monien jää- ja mineraalipitoisten asteroidien rataa. Tämän vuoksi sillä on kohtalaiset raaka-ainevarat. Se lähettelee pieniä kaivosdroneja hakemaan sopivia asteroideja raaka-aineeksi: nämä raahataan habin luo ja jatkokäsitellään siellä.

REACHED SKILL: Strategy (Trailing Greeks) - 8
RANK: Read the Minimum Briefing (e.g. Pvt. Jansen)

 

Kreikkalaisten häntäpää


Osa Kreikkalaisten Jupiterin puoleista päätä

(Ylläolevan avaruuskartan etäisyydet ovat todella viitteellisiä. Kaikki kohteet liikkuvat epämääräisillä radoilla, sijainti elokuun 2145 mukaan. Ainoastaan habitaatit on merkitty. Alueella on myös asteroideja, satunnaisia satelliitteja, pölypilviä ja jääkappaleita; 99% sijainnit tunnetaan mutta niitä on turha näyttää tässä.)

Kreikkalaisten Jupiterin päässä oleva alue sisältää vain vähän habitaatteja; syvemmältä Kreikkalaisilta löytyy kymmenittäin lisää. Kreikkalaisten ihmisväestöstä ehkä 10% asuu tällä seudulla.

Alue ei ole varsinaisesti kenenkään dominoima, mutta suurin yksittäinen sotilasvoima siellä on pitkään ollut Tasavallan 55. kreikkalaislaivue (osa Ulompien kuiden laivastoa), jonka pääsatama on New Manilan protektoraatti. Syvemmällä ei ole Tasavallan protektoraatteja, mutta monilla siellä sijaitsevilla habitaateilla on silti välejä Tasavaltaan, sekä suuria määriä ihmisväestöä.

REACHED SKILL: Strategy (Trailing Greeks) - 10
RANK: Armchair Strategist (e.g. Pvt. White)

 

Casa Arturon rooli sodassa


Otteita 16. nopean iskun laivueen raporteista

Casa Arturo alkoi lähettää sotilaskalustoa Tasavaltaa vastaan heti kun vihamielisyydet Kreikkalaisilla eskaloituivat väkivaltaan. Sillä oli kapasiteetti lähettää liikkeelle jotakuinkin kolmea hävittäjää vastaava määrä sotakalustoa. Huolimatta habin huomattavasta osaamisesta rakettiteknologian alalla se oli yliarvioinut joko aseidensa tehon tai tärkeytensä Autonomistiliitolle, koska melko pian Tasavalta pääsi sen lähelle ja oli asemassa hyökätä habitaattia vastaan suoraan. Habitaatin oma puolustus oli pahoin laiminlyöty.

Laivue olisi voinut helposti tuhota koko habitaatin, mutta sen sijaan fregatti Colorado Springs tyytyi räjäyttämään habitaatin asejärjestelmät ja viestintäkapasiteetin. Tämä käytännössä eristi habin asujaimiston muista autonomisteista. Vaikka viestintäeristys ei ollutkaan täydellinen (mm. viestintälaserit toimivat yhä), käytännössä egocasteja ei voinut lähettää eikä vastaanottaa.

Alukset 16. nopean iskun laivueesta ja 17. taistelulaivueesta ylläpitivät Casa Arturon piiritystä kahden kuukauden ajan. Piiritys itsessään oli vähätöinen, ja edellytti ainoastaan Casa Arturon korjaustöiden vaikeuttamista. Valtaosa taistelusta käytiin Trajectoirelta sekä muilta habeilta käsin toimivia autonomistiliiton taistelualuksia vastaan.

Elokuussa taisteluun liittyi kaksi hävittäjää Savage Land -habilta, jotka uhkasivat 17. taistelulaivueen fregatti Hattiesburgia ja korvetti Iligania. Kun toinen vihollisen hävittäjä tuhoutui yhteenotossa 9. partiolaivueen Saint Eskilin kanssa, Casa Arturo ilmoitti olevansa valmis neuvottelemaan antautumisen ehdoista. Colorado Springsin kapteeni Huxley hyväksyi ehdot kuutta tuntia myöhemmin.

REACHED SKILL: Strategy (Trailing Greeks) - 12
RANK: Ready for my XO Posting (e.g. Ens. Guanchana)

 


Kreikkalaisten häntäpään habitaatit


Kerätty alusupseeriston strategisista dokumenteista

Autrans Astra - Tasavallan protektoraatti, matalan painovoiman Reagan-sylinteri, vanha kaivosasteroidi jonka antimet ovat ehtyneet, saa valtiolta tukia, väkiluku 20 000.

New Manila - Tasavallan suurin protektoraatti Kreikkalaisilla, hiilikaivos, suureen asteroidiin rakennettu kennosto jossa itsenäisiä sylinterejä, väkiluku 120 000. Avaruusjoukkojen 55. Kreikkalaislaivueen päämaja.

Stepper's Refuge - Itsenäinen habitaatti, äärimmäisen biokonservatiivinen, toimivat suhteet Tasavaltaan, mutta ei protektoraattiasemaa. Väkiluku 150, ehdoton itsehallinto, arvomaailma raporttien mukaan pimeältä keskiajalta.

Havana de Cielo - Itsenäinen Reagan-sylinterihabitaatti, jolla läheiset suhteet Tasavaltaan vaikkakaan ei protektoraatin asemaa. Väkiluku 10 000, enemmistö ihmisiä. Autonomistiliiton miehittämä ja vahvasti puolustama.

Abandago - Epämääräinen slummiutunut kennostohabi, väkiluku tuhansissa mutta tarkka määrä tuntematon, väestön koostumus tuntematon. Täällä mahdollisesti elää ihmisiä, mutta asiaan ei ole perehdytty.

Balvan-97 - Itsenäinen kaivoshabi, Volkov-yhtymän hallinnoima, puolueeton. Väkiluku 1800. Täällä sijaitsi Diafotismoksen kiirastuli.

Obinam - Itsenäinen habi, jossa elää papuauusiguinealainen heimo. Väkiluku 1700. Saint Sunnivan ryhmä kävi täällä.

Orwell - Neosikojen asuttama itsenäinen habitaatti. Väkiluku 1000.

Biwa-4 - Autonomistien tiedehabitaatti, ei sotilaskapasiteettia, väkiluku 200.

Exarchia - Etäällä kiertoratatasosta sijaitseva anarkistihabitaatti, hallussa elektronisen ja tietoteknisen sodankäynnin osaamista, vakoillut Tasavallan protektoraatteja alueella, vahvasti puolustettu mutta ei merkittävää hyökkäyskapasiteettia. Väkiluku 5000.

Savage Land - Autonomistiliiton kaivoshabitaatti, ei kovin varakas, väkiluku 15 000. Saa rahoitusta Extropialta. Menetti sota-aluksensa, ei muodosta uhkaa tällä hetkellä.

Trajectorie - Autonomistien habitaatti, extropialaisten yritysten kauppakeskus alueella, tällä hetkellä vihollisen sotilasvoimien keskus. Väkiluku 4000, hyvin vahva puolustus sekä paljon hyökkäyskapasiteettia. Terttumallinen joten periaatteessa haavoittuvainen, mutta sota-alusten suojaama.

There's No Going Back - Hitaasti liikkuva roskaväkiparvi, anakronautteja, historian elävöittämisen harrastajia, ei merkittävää aseistusta mutta oletettavasti vahva ideologia, mahdollisia vakoojia. Väkiluku 2000.

REACHED SKILL: Strategy (Trailing Greeks) - 13
RANK: Battle Planner (e.g. Lt. Fjell)

 


Tiedustelukatsaus Casa Arturoon


(JSFI:n raporteista)

Casa Arturon varallisuus ei synny niinkään raaka-aineista, vaikka sillä niitäkin on, kuin osaamisesta. Sinne on kertynyt huomattavasti rakettimoottoriteknologiasta kiinnostuneita visionäärejä, jotka kehittelevät uusia moottorimalleja ja myyvät niitä Autonomistiliitolle sekä muuallekin. Muutama malleista on päätynyt Tasavallankin haltuun. Analyysin mukaan habilla toimii pystyvä mutta kuriton insinööriyhteisö, jonka taitoja Autonomistiliitto kultivoi yrittämättäkään niitä sen enempää kontrolloida.

Habitaatin hallintotapa on anarkistinen, eikä siellä ole käytössä rahaa: omaisuus on enimmäkseen yhteistä ja organisaatio lähes täysin horisontaalinen. Kuitenkin aseman perustajat sekä arvostetuimmat insinöörit käyttävät de facto huomattavaa valtaa ja voivat määrätä resurssien käytöstä. Insinöörien lisäksi vaikutusvaltaisia ovat myös aseman markkinointihenkilöt, jotka huolehtivat siitä, että lupaavat rakettimallit löytävät ostajansa. Titanin kansanyhteisö rahoittaa Casa Arturoa tuloksiin katsomatta, eräänlaisella pysyvällä tutkimusapurahalla.

Casa Arturon hallintorakenne on anarkistinen ja suoraa demokratiaa painottava, mutta valtaosa väestöstä ei ole kiinnostunut muusta kuin rakentamisesta. On epäselvää, millaiset hallinnolliset rakenteet asemalla todella vaikuttavat.

Poliittiselta kuvioltaan habitaatti on volatiili: sen aggressiivinen liittyminen sotaan ei ollut ennakoitua. Ilmeisesti muutamalla vaikutusvaltaisella toimijalla oli vahvoja Tasavallan vastaisia antipatioita, ja nämä henkilöt saivat koko habin vedettyä mukaan taisteluun. Tavanomaiset kriisin ratkaisukeinot eivät myöskään tarjonneet Casa Arturolle tietä ulos sodasta, joten sotaisimmat asukkaat nujerrettiin väkivalloin aseman muiden voimatahojen toimesta. Äkillinen valtatilanteen muutos kertoo, että anarkistinen hallintomalli on Casa Arturolla toiminut vain, koska asemalla ei ole ollut ainakaan ulkopoliittisia kriisejä.

Tasavalta tunnustaa Casa Arturon hallintomuodon, muttei tee sille myönnytyksiä: Casa Arturoa edustaa Avaruusjoukkojen suuntaan insinööri nimeltä Evangeline de Camp. Hänelle on tehty selväksi, että me odotamme hänen vastaavan koko habitaatin asioista, ja hän ymmärtää tämän. de Camp on syntynyt Ranskassa 2090-luvulla, mutta tarkempaa analyysiä hänestä ei ole.

Casa Arturo käyttää ekstensiivisesti nanofabrikaatiota, ubiikkeja vertaisverkkoja sekä mielenkopiointiteknologiaa.

3d-malli|

REACHED SKILL: Strategy (Trailing Greeks) - 14
RANK: Occupying Governor (e.g. Lt Cmdr Halkenhvad)

 CategoryDeepBlack
There are no comments on this page.
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki