Revision history for Maailma


Revision [1828]

Last edited on 2022-08-31 11:14:33 by AdminDare
Additions:
[[SirenumMaailma|Mars vuonna 2147]]
Deletions:
[[SirenumMaailam|Mars vuonna 2147]]


Revision [1827]

Edited on 2022-08-31 11:14:25 by AdminDare
Additions:
Kampanjoita on niin monia, että niiden Maailma-sivut piti erottaa omiksi sivuikseen:
[[OutThereMaailma|Maailma vuonna 2133]]
[[DevilMaailma|Maailma Jupiterin tasavallan mukaan]]
[[SirenumMaailam|Mars vuonna 2147]]
CategoryMeta
Deletions:
<<//Your mind is original. Preserve it.
Your body is a temple. Maintain it.
Immortality is an illusion. Forget it.
Extinction is approaching. Fight it.//<<
::c::
On vuosi ++2144++ 2146. Ihmiskunta on jo noin sadan vuoden ajan levittäytynyt aurinkokuntaan kaikista klassisista syistä - uteliaisuudesta, rikkauksien toivosta tai voidakseen perustaa uuden yhteiskunnan kauas vanhojen sorrosta. Teknologinen ja tieteellinen kehitys on ollut huimaa: monet olivat jo muokkaamassa ihmiskehoa paremmaksi tai siirtämässä ihmisen mieltä uusiin kehoihin.
Kymmenen vuotta sitten Maapallolla tehtävä koneälytutkimus johti koneälyjen dramaattiseen kehittymiseen ja heräämiseen. Koneälyt kävivät välittömästi sotaan ihmiskuntaa vastaan, ja lyhyessä mutta järkyttävän tuhoisassa sodassa miljardeja ihmisiä planeetalla kuoli joukkotuhoaseiden uhrina. Miljoonia pakeni planeetalta, mutta ihmiskunnan väkiluku romahti. Sodan ensimmäisen aallon jälkeen koneälyt näyttivät kadonneen jäljettömiin. Niiden jäljet johtivat Saturnuksen Pandora-kuuhun rakennettuun valtavaan porttiin, joka näytti olevan madonreikä jonnekin mittaamattoman kauas.
Sodan jälkeisesä kaaoksessa tapahtui paljon hämmentäviä asioita: maanulkopuolinen äly teki ensimmäisen tunnustelevan yhteydenoton ihmiskuntaan, vanhat Maapallon valtiot enimmäkseen lakkasivat olemasta, miljoonien kuolleiden ihmisten luetut mielet herätettiin "tietoisuuteen" verkossa. Koneälyt näyttivät kadonneen, mutta ne olivat jättäneet tuhoisan jäljen inhimilliseen sivilisaatioon ja jopa ajatteluun.
====Jupiterin tasavalta====
{{image class="left" url="images/jovian_republic.jpg" width="200"}}
<<//Sijainti: Jupiterin kuut
Perustettu: 2134 (0 AF)
Väkiluku: 40 000 000
Valiomuoto: Edustuksellinen demokratia
Etniset ryhmät: Useita
Kielet: Englanti, espanja
Uskonto: Katolinen (80%)
Naapurivaltioita: Titanin kansanyhteisö (teknososialisteja), Extropia (asteroidivyön libertaareja), Planetary Consortium (sisemmän aurinkokunnan korpokratia)//<<
::c::
Jupiterin tasavallan väestö koostuu pääasiassa Latinalaisesta Amerikasta ja Yhdysvalloista kotoisin olevista ihmisistä, ja se hallinnoi Jupiterin kuissa sekä näiden kiertoradoilla sijaitsevia [[Habitaatti| habitaatteja]]. Se on ottanut siipiensä suojaan kotiplaneetalta paennen katolisen kirkon, ja Pyhä istuin sijaitsee nykyään Ganymedeä kiertävällä asteroidilla. Valtio muodostuu 70 habitaatista, jotka ovat joko kuille rakennettuja kaupunkeja tai louhittuja asteroideja. Varsinaisten jäsenhabitaattien lisäksi sillä on joukko protektoraatteja.
Jupiterin tasavalta on myös suurin Aurinkokunnan voimatekijä, joka Maapallon menettämisestä huolimatta ei ole suostunut hylkäämään ihmisyyttään. Valtaosa ihmiskunnan rippeitä muualla on liittänyt kehojaan ja jopa mieliään koneälykonstrukteihin, joita se kuvittelee naiivisti kykenevänsä hallitsemaan - muka välttämättömän selviytymisstrategia kotiplaneetan menettämisen jälkeen. Tämän tuloksena tasavaltaa ympäröi ihmiskunta, joka on vaarallisesti menettämässä kosketuksensa inhimillisyyteen - ja mikäli uskoo kirkon opetuksia, menettämässä sielunsa.
Ennen romahdusta Jupiterin ympäristö oli Yhdysvaltain, Argentiinan ja Chilen yhteisprojekti, räjähdysmäisesti kasvava portti syvään avaruuteen. Tasavalta syntyi romahduksen aikaisessa kaaoksessa, kun amerikkalaisten valtioiden yhteisjoukot puolustautuivat ratkaisevan tehokkaasti kiinalais-venäläistä aggressiota vastaan "17 minuutin sotana" tunnetussa selkkauksessa. Tasavalta on kymmenen vuotta ollut tiukasti puolustuskannalla lähes kaikkeen muuhun ihmiskuntaan nähden. Se ei ole varsinaisesti ollut sodassa tai avoimessa taistelussa muiden selviytyjien kanssa, mutta on selvää, että mikäli jotain ratkaisevaaa ei tapahdu, se on pian todellakin ainoa ihmisyhteisö koko aurinkokunnassa. Romahdus opetti, että hallitsematon tekninen kehitys on yksiselitteisesti vaarallista - kehitys ei ole pahasta, mutta sitä on välttämätöntä kontrolloida. Muu ihmiskunta ei tunnu tätä läksyä oppineen. Tasavalta ylläpitää diplomaattisia suhteita myös muihin valtioihin, mutta suhtautuu näihin varauksella.
Jupiterin tasavallalle sota koneälyjä vastaan ei koskaan päättynyt, se ainoastaan muuttui avoimesta ja tuhoisasta sodasta paljon vaarallisempaan piilossa käytävään memeettiseen vaiheeseen. Tämän vuoksi tasavalta on koko olemassaolonsa ajan ollut selkeän militaristinen. Kansalaisuus ei ole selviö, sen saa ainoastaan suorittamalla asepalveluksen, ja joitakin kotiplaneetan demokratioiden klassisia perusoikeuksia on rajotettu vastaamaan memeettisen sodankäynnin asettamiin haasteisiin. Sittenkin, kaikki kansalaiset voivat äänestää ja valtio takaa henkilökohtaisen koskemattomuuden myös niille toisinajattelijoille, joiden mielipiteitä se ei salli julkisesti levitettävän.
Tasavalta on käytännössä stratokraattinen liittovaltio, jonka toimeenpanovaltaa käyttää turvallisuusneuvosto ja norminantovaltaa vaaleilla valittu senaatti, jossa on 3 edustajaa jokaiselta jäsenhabitaatilta. Merkittävää valtaa käyttävät myös katolinen kirkko ja valtava määrä erilaisia lobbausryhmiä, jotka tarjoavat kansalaisille tai intressiryhmille keinon painostaa lainsäätäjiä.
===Elämän edellytykset===
Jupiterin ympäristö ei ole helppo alue jossa elää. Jättiläisplaneetan säteily pakottaa asuttajat suojautumaan kivien alapuolelle, ja Auringon valo ja energia ovat kovin kaukana. Planeetan painovoima tekee kaasukehän louhimisen vaaralliseksi ja kalliiksi. Toisaalta, kuut tarjoavat paljon vettä ja kohtalaisesti mineraaleja, ja sijainti sisemmän ja ulomman aurinkokunnan rajalla on keskeinen. Jupiterin painovoimakentän käyttäminen linkoamiseen nopeuttaa ulkojärjestelmään matkustavien alusten matkaa huomattavasti, ja tasavalta kerää matkustavilta tulleja ja veroja.
Tasavalta on viimeisten vuosien aikana kehittänyt luovia ratkaisuja energiantuotantoon mm. matalalla Jupiteria kiertävillä asteroideilla, jotka laskevat suprajohtavaa liekaa kaasukehään ja keräävät tällä tavoin valtavasti energiaa, joka lähetetään laserilla habitaateille.
Käytännössä kaikki tasavallan asukkaat elävät painovoimassa, joka vaihtelee 0.1 G:stä (kuiden pinnalla) jopa 1 G:een (joissakin pyörivissä asteroidihabitaateissa). Suurista kuista eniten asutusta on Ganymedellä, sitten Kallistolla; yli puolet väestöstä elää kuitenkin rotaatiopainovoimassa ontoksi koverretuissa asteroidihabitaateissa.
Yleisesti ottaen elämä vihamielisessä ympäristössä kaukana kotiplaneetalta on raskasta ja hankalaa. Laitteiston pitäminen kunnossa Jupiterin säteilykentässä on työlästä, ja monia habitaatteja vaivaavat jatkuvat tekniset ongelmat. Habitaatit on pyritty rakentamaan siten, että onnettomuudet ovat enemmänkin epämukavia ja hankaluuksia kuin hengenvaarallisia, ja samaten yleiset lait tähtäävät vaarallisten tilanteiden sattuesa vahinkojen minimointiin.
===Kulttuuri===
//"Tasavalta kestää." - yleinen virallissävyinen tervehdys//
Tasavallan kulttuuri muistuttaa monessa suhteessa 21. vuosisadan länsimaisia demokratiaa, joskin vahvoilla militaristisilla piirteillä. Yksilönvapaudet ja vähemmistöjen oikeudet taataan, työn, asuinpaikan ja sosiaaliset piirinsä voi valita vapaasti, ja yrittäminen on kannustettua (joskin suuret yritykset joutuvat ottamaan valtion edustajan johtokuntaansa). Poliittinen ajattelu ja talousteoria nojaavat vanhan malliseen valtion ohjaamaan kapitalismiin. Korpokratia, kommunismi ja anarkismi ovat vieroksuttavia ajatusmaailmoita. Katolinen kirkko on suuri voimatekijä ja moraalinen opas, mutta valtio on erillään kirkosta, ja kansalaisilla on uskonnonvapaus.
Joitain yksilönvapauksia on rajoitettu valtakunnan turvallisuuden vuoksi: lehdistönvapautta on rajoitettu memeettisen sodankäynnin riskin välttämiseksi, ja tilaturvallisuudesta johtuen fyysinen kokoontumisvapaus puuttuu. Kymmenien henkilöiden ei-virtuaalisille kokouksille vaaditaan erityinen lupa.
[[Teknologia]]a| kontrolloidaan tarkasti valtion tasolta - uusien teknologioiden pitää kaikilla aloilla selvitä monimutkaisten hyväksymisprosessien läpi ennenkuin käyttöönotto sallitaan. Puhtaan tieteelliseen tutkimukseen suhtaudutaan vapaammin, mutta sitäkin valvotaan.
Tasavallan väestö noudattaa yhtenäistä Maapallon kalenteria: vuorokaudessa on 24 tuntia (8 tuntia työtä, 8 vapaaa, 8 lepoa), ja 7-päiväisessä viikossa 2 vapaapäivää. Vapaa-ajalla yleisiä harrastuksia ovat 1G:ssä harjoitettava raskasliikunta, pienemmässä painovoimassa harrastettava kevytliikunta, erilainen joukkoviihde (interaktiivien tai passiivinen) tai muu itsensä toteuttaminen. Kokoontumisvapauden rajoituksista huolimatta jokaisessa habitaatissa on yrityksiä, joilla on lupa operoida yökerhoa tai muuta tapaamispaikkaa. Päihteitä kontrolloidaan, mutta niitä ei ole suinkaan täysin kielletty ja kohtuukäyttö on hyväksyttävää. Useimmat päihteet ovat nautittavia nesteitä tai laastareita; tulenteko on melkein kaikkialla ehdottomasti kielletty. Tupakoitsija olisi useimmissa habitaateissa todella vaarallinen rikollinen. Muutamia poikkeuksia on.
Lapset käyvät koulua 15 ikävuoteen asti; 17-20 -vuotiaiden odotetaan lähtevän neljä vuotta kestävään asepalvelukseen saadakseen kansalaisuuden.
Matkailua tasavallan ulkopuolelle on rajoitettu, ja yleensä luvan saa ainoastaan virkasyistä. Samaten tasavallassa käy vain vähän ulkopuolisia vierailijoita. Tasavallan ulkopuolelta tuleva viihde ja viestintä on voimakkaasti rajoitettua, ja se katsotaan helposti memeettisen sodankäynnin välineiksi. Sen seuraaminen ja levittäminen ovat rangaistavia (tosin seuraaminen aika nimellisesti - käytännössä monet vilkaisevat välillä jotain ulkopuolista viihdettä, mutta se tiedostetaan propagandaksi).
Siviilit ovat väestöä, joka ei ole suorittanut asepalvelusta tai on menettänyt kansalaisuuden vakavan rikoksen vuoksi. Heillä on rajoitetummat kansalaisoikeudet, ja vaikka jotkut heistä ovat mielipidevaikuttajia tai varakkaita yrittäjiä, yleensä heitä pidetään joko pelkureina, epäilyttävinä ideologisina fanaatikkoina tai rikollisina.
Katolisella kirkolla on paitsi opillisia ja hengellisiä pyrkimyksiä, myös konkreettinen tavoite: jonain päivänä vallata Maapallo takaisin ihmiskunnalle. Tasavalta jakaa tämän pyrkimyksen.
[[Politiikka]]
[[Avaruusjoukot]]
[[Sanasto]]
===Liberty===
>>//Sijainti:| Ganymede sekä kiertorata
Perustettu: 2059
Painovoima: 0.146 G (Liberty City), mikro-G (Liberty Station)
Tyyppi: Kennosto
Väkiluku: 7 miljoonaa
Etniset ryhmät: Pohjoisamerikkalaiset, argentinalaiset, chileläiset
Kielet: Englanti ja espanja
Uskonto: Katolinen (80%)
Elinkeinot: Palvelut//>>
Liberty on tasavallan pääkaupunki Ganymedellä. Se on habitaatti kahdessa osassa: Liberty City on Ganymeden pinnan alla, suojassa Jupiterin intensiiviseltä säteilyltä, ja Liberty Station asteroidissa geostatttisella radalla. Pääosa väestöstä asuu pinnalla, ja Liberty City on tasavallan suurin pintahabitaatti. Kaupunki ei ole pelkkää yltäkylläisyyttä; syvällä sen kaukaisimmissa tunneleissa on muutamia hyvin rikoksentäyttämiä slummiutuneita alueita. Liberty Cityn ja Liberty Stationin välinen jatkuva liikenne on aurinkokunnan vilkkaimpia.
===Solano===
>>//Sijainti: Amalthea
Perustettu: 2103
Painovoima: 0.45 G
Tyyppi: Reagan
Väkiluku: 1.5 miljoonaa
Etniset ryhmät: Lukuisia
Kielet: Englanti ja espanja
Uskonto: Katolinen (80%)
Elinkeinot: Talous//>>
Solano on kaupunki valtavassa ontossa luolassa Amalthea-kuun sisällä. Amalthea on kiihdytetty valtavaan pyörimisnopeuteen pitkän akselinsa ympäri siten, että 30 kilometriä halkaisijaltaan olevan luolan sisäpinnalla vallitsee 0.45G painovoima. Solano on kallein ja ylellisin Jupiterin tasavallan kaupungeista, ja siinä missä Liberty on poliittisen vallan keskus, Solanossa valtaosa tasavallan yrityksistä pitää päämajaansa. Viime vuosina siihen on kohdistunut anarkistien terroristi-iskuja, ja sen turvallisuussäädökset ovat tuloksena melko tiukat.
===Pyhä istuin===
>>//Sijainti: Ganymeden kiertorata
Perustettu: 2134
Painovoima: 1 G
Tyyppi: Reagan
Väkiluku: 1200
Etniset ryhmät: Italialaisia
Kielet: Italia, latina, espanja, englanti
Uskonto: Katolinen (100%)
Elinkeinot: Kirkko, turismi//>>
Teknisesti ei tasavallan jäsen vaan protektoraatti, Pyhä istuin on katolisen kirkon maanpakolaishallinnon keskus. Se on pyhiinvaeltajien suosiossa oleva hämmästyttävän ylellinen muistomerkki ja museo Maapallolle, edelleen huikean rikas, ja paitsi Tasavallan, myös muun katolisen ihmiskunnan hengellisen elämän keskus. Pyhä istuin on niitä harvoja paikkoja, jossa tasavallan ulkopuolisia matkailijoita käy. Sitä hallitsee paavi Klemens XV, tiettävästi aurinkokunnan ainoa valtionpäämies joka selvisi romahduksesta ja piti asemansa.
===Gerdr===
>>//Sijainti: Kallisto, Tindrin kraatteri
Perustettu: 2087
Tyyppi: Kennosto
Painovoima: 0.126 G
Väkiluku: 200,000
Etniset ryhmät: Skandinaavit (85%)
Kielet: Norja, englanti, espanja
Uskonto: Protestanttinen (85%)
Elinkeinot: Kaivostoiminta, jalostus, energiantuotanto
Naapureita: Nuevo Tagle (tasavallan kaupunki), Hyoden (itsenäinen koneälymyönteinen habitaatti)//>>
Ger∂r on Kallistolla sijaitseva kaivosssiirtokunta, kokonaan kaivettu kuun pinnan alapuolelle. Sen väestö on enimmäkseen skandinaaveja. Kallisto kiertää Jupiteria niin kaukana, että säteily pinnalla ei ole läheskään niin paha kuin Ganymedellä, mutta silti Ger∂rin osa kuusta on jäänyt Tasavallan kehittyessä syrjäseuduksi. Vaikka koko kuu onkin tasavallan suojeluksessa, kaikki sen kaupunkivaltiot eivät ole tasavallan jäseniä ja muutamat suhtautuvat siihen suorastaan vihamielisesti.
Ger∂r on tasavallan protektoraatti, ei täysjäsen (täysjäsenenä siitä tulisi yksi sen pienemmistä habitaateista). Sitä hallinnoi pormestari sekä äänestetty keskuskomitea, ja sillä on tarkkailijajäsen vailla äänioikeutta tasavallan senaatista. Huolimatta kaivosrikkauden suhteellisesta vaatimattomuudesta Ger∂r on varsin hyvinvoiva valtio, monella tavalla pohjoismaisen hyvinvointivaltion manttelinperijä. Se on myös hyvin tiukasti kiinni tasavallan ihanteissa, joskaan sen pääuskonto ei ole katolisuus vaan protestanttisuus. Kuitenkin kirkon opetuksia vastaava säännöstö vallitsee käytännön ja ajattelun tasolla: ehkä Ger∂rissä ei kumarreta pyhimyksiä tai paavia, mutta laki ja tavat ovat voimakkaasti muuten linjassa biokonservatiivisen kirkon kanssa.
Ger∂r on ajatuksellinen takapajula, asenteiltaan konservatiivinen ja kaikkeen uuteen epäilevästi suhtautuva. Ger∂rissä yhteisö suvaitsee ehkä toisinajattelua vielä vähemmän kuin tasavalta yleensä, joskin seuraukset tästä ovat enemmän eristäminen ja paheksunta kuin mitkään oikeudelliset seuraukset. Monet täysi-ikäisistä ger∂rläisistä ovat tasavallan kansalaisia, ja nuorten oletetaan hakevan Tasavallan palvelukseen. Siviilillekin Ger∂r on kuitenkin turvallinen paikka elää: rikollisuutta on tuskin nimeksi, eikä epäluulo pelkureita kohtaan ylly väkivallaksi.
Ger∂r on myös ärsyttävän raitis yhteisö: päihteitä kontrolloidaan tiukasti, ja yleensäkin oikeana suhtautumisena elämään pidetään hitusen murheellista kestämistä. Kaikenlaista ilonpitoa pidetään hieman sopimattomana. Luonnollisestikaan kaikki ger∂rläiset eivät ole mitään mureen alhossa rypeviä synkistelijöitä, mutta tietty skandinaavinen surumielisyys on vallitseva asenne.
===Eisern===
>>Sijainti: Nikkelirauta-asteroidi lähellä Jupiteria
Perustettu: 2120
Tyyppi: Proto-Reagan
Painovoima: 1G ulkokehällä, vähemmän sisällä
Väkiluku: 10 000
Etniset ryhmät: Saksalaiset (70%)
Elinkeinot: Teknologiateollisuus
Naapureita: Solano, Fairway, Bush>>
Eisern on pieni kaivoshabitaatti, joka oli Tasavallan tärkeimpiä metallintuottajia Romahduksen jälkeisinä aikoina. Se on sittemmin kaivettu lähes tyhjäksi, mutta on onnistunut pivotoitumaan kaivosteknologian asiantuntija-asemaan. Tasavallan täysjäsenenä Eisern on väkilukuaan merkittävämpi.
===Io===
Iolla on vain kourallinen kaupunkeja tai asutusta, se on lähes kokonaan sotilastoiminnan ja tieteellisen tutkimuksen käytössä. Siellä toimii myös Jupiterin tasavallan turvallisin vankila, Maui Patera Rehabilitation Center.
===Europa===
{{image class="left" url="images/europa.png" width="200"}}Europa ei varsinaisesti ole Jupiterin tasavallan osa. Siellä toimii itsenäisten oseanografisten tiedeyhteisöiden ympärille kasvaneita pieniä kaupunkeja ja kuulla on oma hallintonsa. Kotiplaneettaa kohdanneen tuhon jälkeen merellistä kuuta pidetään lähes luonnonpuiston asemassa, ja siihen suhtaudutaan hyvin suojelevasti.
[[Paikat]],| joissa pelaajahahmot ovat käyneet
[[Valtiot| Muita valtioita]]
CategoryMaailma


Revision [1020]

Edited on 2019-06-07 08:15:14 by AdminDare [Eisern lisätty]
Additions:
Elinkeinot: Kaivostoiminta, jalostus, energiantuotanto
===Eisern===
>>Sijainti: Nikkelirauta-asteroidi lähellä Jupiteria
Perustettu: 2120
Tyyppi: Proto-Reagan
Painovoima: 1G ulkokehällä, vähemmän sisällä
Väkiluku: 10 000
Etniset ryhmät: Saksalaiset (70%)
Elinkeinot: Teknologiateollisuus
Naapureita: Solano, Fairway, Bush>>
Eisern on pieni kaivoshabitaatti, joka oli Tasavallan tärkeimpiä metallintuottajia Romahduksen jälkeisinä aikoina. Se on sittemmin kaivettu lähes tyhjäksi, mutta on onnistunut pivotoitumaan kaivosteknologian asiantuntija-asemaan. Tasavallan täysjäsenenä Eisern on väkilukuaan merkittävämpi.
Deletions:
Elinkeinot: Kaivostoiminta


Revision [1015]

Edited on 2019-06-03 19:37:02 by AdminDare [Solanon painovoima korjattu]
Additions:
Painovoima: 0.45 G
Solano on kaupunki valtavassa ontossa luolassa Amalthea-kuun sisällä. Amalthea on kiihdytetty valtavaan pyörimisnopeuteen pitkän akselinsa ympäri siten, että 30 kilometriä halkaisijaltaan olevan luolan sisäpinnalla vallitsee 0.45G painovoima. Solano on kallein ja ylellisin Jupiterin tasavallan kaupungeista, ja siinä missä Liberty on poliittisen vallan keskus, Solanossa valtaosa tasavallan yrityksistä pitää päämajaansa. Viime vuosina siihen on kohdistunut anarkistien terroristi-iskuja, ja sen turvallisuussäädökset ovat tuloksena melko tiukat.
Deletions:
Painovoima: 0.25 G
Solano on kaupunki valtavassa ontossa luolassa Amalthea-kuun sisällä. Amalthea on kiihdytetty valtavaan pyörimisnopeuteen pitkän akselinsa ympäri siten, että 30 kilometriä halkaisijaltaan olevan luolan sisäpinnalla vallitsee 0.25G painovoima. Solano on kallein ja ylellisin Jupiterin tasavallan kaupungeista, ja siinä missä Liberty on poliittisen vallan keskus, Solanossa valtaosa tasavallan yrityksistä pitää päämajaansa. Viime vuosina siihen on kohdistunut anarkistien terroristi-iskuja, ja sen turvallisuussäädökset ovat tuloksena melko tiukat.


Revision [989]

Edited on 2019-05-20 21:38:35 by AdminDare [Solanon painovoima korjattu]
Additions:
On vuosi ++2144++ 2146. Ihmiskunta on jo noin sadan vuoden ajan levittäytynyt aurinkokuntaan kaikista klassisista syistä - uteliaisuudesta, rikkauksien toivosta tai voidakseen perustaa uuden yhteiskunnan kauas vanhojen sorrosta. Teknologinen ja tieteellinen kehitys on ollut huimaa: monet olivat jo muokkaamassa ihmiskehoa paremmaksi tai siirtämässä ihmisen mieltä uusiin kehoihin.
Deletions:
On vuosi ++2144++ 2145. Ihmiskunta on jo noin sadan vuoden ajan levittäytynyt aurinkokuntaan kaikista klassisista syistä - uteliaisuudesta, rikkauksien toivosta tai voidakseen perustaa uuden yhteiskunnan kauas vanhojen sorrosta. Teknologinen ja tieteellinen kehitys on ollut huimaa: monet olivat jo muokkaamassa ihmiskehoa paremmaksi tai siirtämässä ihmisen mieltä uusiin kehoihin.


Revision [965]

Edited on 2019-05-10 13:40:19 by AdminDare [Solanon painovoima korjattu]
Additions:
{{image class="left" url="images/jovian_republic.jpg" width="200"}}
{{image class="left" url="images/europa.png" width="200"}}Europa ei varsinaisesti ole Jupiterin tasavallan osa. Siellä toimii itsenäisten oseanografisten tiedeyhteisöiden ympärille kasvaneita pieniä kaupunkeja ja kuulla on oma hallintonsa. Kotiplaneettaa kohdanneen tuhon jälkeen merellistä kuuta pidetään lähes luonnonpuiston asemassa, ja siihen suhtaudutaan hyvin suojelevasti.
Deletions:
{{image class="left" url="https://eclipse-phase.wikispaces.com/file/view/Jovian_Republic.jpg/232657452/Jovian_Republic.jpg" width="200"}}
Europa ei varsinaisesti ole Jupiterin tasavallan osa. Siellä toimii itsenäisten oseanografisten tiedeyhteisöiden ympärille kasvaneita pieniä kaupunkeja ja kuulla on oma hallintonsa. Kotiplaneettaa kohdanneen tuhon jälkeen merellistä kuuta pidetään lähes luonnonpuiston asemassa, ja siihen suhtaudutaan hyvin suojelevasti.


Revision [701]

Edited on 2017-09-19 23:04:28 by AdminDare [vuosi päivitetty]
Additions:
On vuosi ++2144++ 2145. Ihmiskunta on jo noin sadan vuoden ajan levittäytynyt aurinkokuntaan kaikista klassisista syistä - uteliaisuudesta, rikkauksien toivosta tai voidakseen perustaa uuden yhteiskunnan kauas vanhojen sorrosta. Teknologinen ja tieteellinen kehitys on ollut huimaa: monet olivat jo muokkaamassa ihmiskehoa paremmaksi tai siirtämässä ihmisen mieltä uusiin kehoihin.
Deletions:
On vuosi 2144. Ihmiskunta on jo noin sadan vuoden ajan levittäytynyt aurinkokuntaan kaikista klassisista syistä - uteliaisuudesta, rikkauksien toivosta tai voidakseen perustaa uuden yhteiskunnan kauas vanhojen sorrosta. Teknologinen ja tieteellinen kehitys on ollut huimaa: monet olivat jo muokkaamassa ihmiskehoa paremmaksi tai siirtämässä ihmisen mieltä uusiin kehoihin.


Revision [678]

Edited on 2017-09-08 13:20:24 by AdminDare [vuosi päivitetty]
Additions:
Jupiterin tasavallan väestö koostuu pääasiassa Latinalaisesta Amerikasta ja Yhdysvalloista kotoisin olevista ihmisistä, ja se hallinnoi Jupiterin kuissa sekä näiden kiertoradoilla sijaitsevia [[Habitaatti| habitaatteja]]. Se on ottanut siipiensä suojaan kotiplaneetalta paennen katolisen kirkon, ja Pyhä istuin sijaitsee nykyään Ganymedeä kiertävällä asteroidilla. Valtio muodostuu 70 habitaatista, jotka ovat joko kuille rakennettuja kaupunkeja tai louhittuja asteroideja. Varsinaisten jäsenhabitaattien lisäksi sillä on joukko protektoraatteja.
Jupiterin tasavalta on myös suurin Aurinkokunnan voimatekijä, joka Maapallon menettämisestä huolimatta ei ole suostunut hylkäämään ihmisyyttään. Valtaosa ihmiskunnan rippeitä muualla on liittänyt kehojaan ja jopa mieliään koneälykonstrukteihin, joita se kuvittelee naiivisti kykenevänsä hallitsemaan - muka välttämättömän selviytymisstrategia kotiplaneetan menettämisen jälkeen. Tämän tuloksena tasavaltaa ympäröi ihmiskunta, joka on vaarallisesti menettämässä kosketuksensa inhimillisyyteen - ja mikäli uskoo kirkon opetuksia, menettämässä sielunsa.
Tasavallan väestö noudattaa yhtenäistä Maapallon kalenteria: vuorokaudessa on 24 tuntia (8 tuntia työtä, 8 vapaaa, 8 lepoa), ja 7-päiväisessä viikossa 2 vapaapäivää. Vapaa-ajalla yleisiä harrastuksia ovat 1G:ssä harjoitettava raskasliikunta, pienemmässä painovoimassa harrastettava kevytliikunta, erilainen joukkoviihde (interaktiivien tai passiivinen) tai muu itsensä toteuttaminen. Kokoontumisvapauden rajoituksista huolimatta jokaisessa habitaatissa on yrityksiä, joilla on lupa operoida yökerhoa tai muuta tapaamispaikkaa. Päihteitä kontrolloidaan, mutta niitä ei ole suinkaan täysin kielletty ja kohtuukäyttö on hyväksyttävää. Useimmat päihteet ovat nautittavia nesteitä tai laastareita; tulenteko on melkein kaikkialla ehdottomasti kielletty. Tupakoitsija olisi useimmissa habitaateissa todella vaarallinen rikollinen. Muutamia poikkeuksia on.
Deletions:
Jupiterin tasavallan väestö koostuu Etelä-Amerikasta ja Yhdysvalloista kotoisin olevista ihmisistä, ja se hallinnoi Jupiterin kuissa sekä näiden kiertoradoilla sijaitsevia [[Habitaatti| habitaatteja]]. Se on ottanut siipiensä suojaan kotiplaneetalta paennen katolisen kirkon, ja Pyhä istuin sijaitsee nykyään Ganymedeä kiertävällä asteroidilla. Valtio muodostuu 70 habitaatista, jotka ovat joko kuille rakennettuja kaupunkeja tai louhittuja asteroideja. Sen varsinaisten jäsenhabitaattien lisäksi sillä on joukko protektoraatteja.
Jupiterin tasavalta on myös ainoa valtakunta, joka Maapallon menettämisestä huolimatta ei ole suostunut hylkäämään ihmisyyttään. Valtaosa ihmiskunnan rippeitä muualla on liittänyt kehojaan ja jopa mieliään koneälykonstrukteihin, joita se kuvittelee naiivisti kykenevänsä hallitsemaan - muka välttämättömän selviytymisstrategia kotiplaneetan menettämisen jälkeen. Tämän tuloksena tasavaltaa ympäröi ihmiskunta, joka on vaarallisesti menettämässä kosketuksensa inhimillisyyteen - ja mikäli uskoo kirkon opetuksia, menettämässä sielunsa.
Tasavallan väestö noudattaa yhtenäistä Maapallon kalenteria: vuorokaudessa on 24 tuntia (8 tuntia työtä, 8 vapaaa, 8 lepoa), ja 7-päiväisessä viikossa 2 vapaapäivää. Vapaa-ajalla yleisiä harrastuksia ovat 1G:ssä harjoitettava raskasliikunta, pienemmässä painovoimassa harrastettava kevytliikunta, erilainen joukkoviihde (interaktiivien tai passiivinen) tai muu itsensä toteuttaminen. Kokoontumisvapauden rajoituksista huolimatta jokaisessa habitaatissa on yrityksiä, joilla on lupa operoida yökerhoa tai muuta tapaamispaikkaa. Päihteitä kontrolloidaan, mutta niitä ei ole suinkaan täysin kielletty ja kohtuukäyttö on hyväksyttävää. Useimmat päihteet ovat nautittavia nesteitä tai laastareita; tulenteko on melkein kaikkialla ehdottomasti kielletty. Tupakoitsija olisi useimmissa habitaateissa todella vaarallinen rikollinen.


Revision [321]

Edited on 2016-01-21 15:03:28 by AdminDare [linkkejä lisätty]
Additions:
[[Valtiot| Muita valtioita]]


Revision [320]

Edited on 2016-01-21 15:02:21 by AdminDare [linkkejä lisätty]
Additions:
[[Paikat]],| joissa pelaajahahmot ovat käyneet


Revision [317]

Edited on 2016-01-21 14:59:32 by AdminDare [linkkejä lisätty]
Additions:
[[Sanasto]]


Revision [316]

Edited on 2016-01-21 14:58:04 by AdminDare [linkkejä lisätty]
Additions:
[[Politiikka]]
[[Avaruusjoukot]]
>>//Sijainti:| Ganymede sekä kiertorata
Deletions:
>>//Sijainti: Ganymede sekä kiertorata


Revision [195]

Edited on 2015-05-30 11:03:45 by AdminDare [linkkejä lisätty]
Additions:
Immortality is an illusion. Forget it.
Extinction is approaching. Fight it.//<<
Deletions:
Immortality is an illusion. Forget it.//<<


Revision [184]

Edited on 2015-05-08 13:54:42 by AdminDare [tasavallan symboli lisätty]
Additions:
{{image class="left" url="https://eclipse-phase.wikispaces.com/file/view/Jovian_Republic.jpg/232657452/Jovian_Republic.jpg" width="200"}}
Deletions:
{image class="left" url="https://eclipse-phase.wikispaces.com/file/view/Jovian_Republic.jpg/232657452/Jovian_Republic.jpg" width="200"}}


Revision [183]

Edited on 2015-05-08 13:54:28 by AdminDare [Tasavallan logo lisätty]
Additions:
{image class="left" url="https://eclipse-phase.wikispaces.com/file/view/Jovian_Republic.jpg/232657452/Jovian_Republic.jpg" width="200"}}
<<//Sijainti: Jupiterin kuut
Naapurivaltioita: Titanin kansanyhteisö (teknososialisteja), Extropia (asteroidivyön libertaareja), Planetary Consortium (sisemmän aurinkokunnan korpokratia)//<<
Deletions:
>>//Sijainti: Jupiterin kuut
Naapurivaltioita: Titanin kansanyhteisö (teknososialisteja), Extropia (asteroidivyön libertaareja), Planetary Consortium (sisemmän aurinkokunnan korpokratia)//>>


Revision [180]

Edited on 2015-05-08 13:24:00 by AdminDare [Jupiterin transhumanistimotosta lisätty]
Additions:
::c::


Revision [179]

Edited on 2015-05-08 13:23:28 by AdminDare [Jupiterin transhumanistimotosta lisätty]
Additions:
<<//Your mind is original. Preserve it.
Your body is a temple. Maintain it.
Immortality is an illusion. Forget it.//<<


Revision [155]

Edited on 2015-05-08 09:31:45 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Additions:
Ger∂r on tasavallan protektoraatti, ei täysjäsen (täysjäsenenä siitä tulisi yksi sen pienemmistä habitaateista). Sitä hallinnoi pormestari sekä äänestetty keskuskomitea, ja sillä on tarkkailijajäsen vailla äänioikeutta tasavallan senaatista. Huolimatta kaivosrikkauden suhteellisesta vaatimattomuudesta Ger∂r on varsin hyvinvoiva valtio, monella tavalla pohjoismaisen hyvinvointivaltion manttelinperijä. Se on myös hyvin tiukasti kiinni tasavallan ihanteissa, joskaan sen pääuskonto ei ole katolisuus vaan protestanttisuus. Kuitenkin kirkon opetuksia vastaava säännöstö vallitsee käytännön ja ajattelun tasolla: ehkä Ger∂rissä ei kumarreta pyhimyksiä tai paavia, mutta laki ja tavat ovat voimakkaasti muuten linjassa biokonservatiivisen kirkon kanssa.
Ger∂r on ajatuksellinen takapajula, asenteiltaan konservatiivinen ja kaikkeen uuteen epäilevästi suhtautuva. Ger∂rissä yhteisö suvaitsee ehkä toisinajattelua vielä vähemmän kuin tasavalta yleensä, joskin seuraukset tästä ovat enemmän eristäminen ja paheksunta kuin mitkään oikeudelliset seuraukset. Monet täysi-ikäisistä ger∂rläisistä ovat tasavallan kansalaisia, ja nuorten oletetaan hakevan Tasavallan palvelukseen. Siviilillekin Ger∂r on kuitenkin turvallinen paikka elää: rikollisuutta on tuskin nimeksi, eikä epäluulo pelkureita kohtaan ylly väkivallaksi.
Deletions:
Ger∂r on tasavallan jäsen ja yksi sen pienemmistä habitaateista. Sitä hallinnoi kuvernööri sekä äänestetty keskuskomitea, ja sillä on kolme senaattoria tasavallan senaatissa. Huolimatta kaivosrikkauden suhteellisesta vaatimattomuudesta Ger∂r on varsin hyvinvoiva valtio, monella tavalla pohjoismaisen hyvinvointivaltion manttelinperijä. Se on myös hyvin tiukasti kiinni tasavallan ihanteissa, joskaan sen pääuskonto ei ole katolisuus vaan protestanttisuus. Kuitenkin kirkon opetuksia vastaava säännöstö vallitsee käytännön ja ajattelun tasolla: ehkä Ger∂rissä ei kumarreta pyhimyksiä tai paavia, mutta laki ja tavat ovat voimakkaasti muuten linjassa biokonservatiivisen kirkon kanssa.
Ger∂r on ajatuksellinen takapajula, asenteiltaan konservatiivinen ja kaikkeen uuteen epäilevästi suhtautuva. Ger∂rissä yhteisö suvaitsee ehkä toisinajattelua vielä vähemmän kuin tasavalta yleensä, joskin seuraukset tästä ovat enemmän eristäminen ja paheksunta kuin mitkään oikeudelliset seuraukset. Yli 90% täysi-ikäisistä ger∂rläisistä on kansalaisia: asepalvelusta suorittamaton on täällä vielä tavallista hylkiömpi. Siviilillekin Ger∂r on kuitenkin turvallinen paikka elää: rikollisuutta on tuskin nimeksi, eikä epäluulo pelkureita kohtaan ylly väkivallaksi.


Revision [135]

Edited on 2015-04-15 19:24:26 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Additions:
Teknisesti ei tasavallan jäsen vaan protektoraatti, Pyhä istuin on katolisen kirkon maanpakolaishallinnon keskus. Se on pyhiinvaeltajien suosiossa oleva hämmästyttävän ylellinen muistomerkki ja museo Maapallolle, edelleen huikean rikas, ja paitsi Tasavallan, myös muun katolisen ihmiskunnan hengellisen elämän keskus. Pyhä istuin on niitä harvoja paikkoja, jossa tasavallan ulkopuolisia matkailijoita käy. Sitä hallitsee paavi Klemens XV, tiettävästi aurinkokunnan ainoa valtionpäämies joka selvisi romahduksesta ja piti asemansa.
Deletions:
Teknisesti ei tasavallan jäsen vaan protektoraatti, Pyhä istuin on katolisen kirkon maanpakolaishallinnon keskus. Se on pyhiinvaeltajien suosiossa oleva hämmästyttävän ylellinen muistomerkki ja museo Maapallolle, edelleen huikean rikas, ja paitsi Tasavallan, myös muun katolisen ihmiskunnan hengellisen elämän keskus. Pyhä istuin on niitä harvoja paikkoja, jossa tasavallan ulkopuolisia matkailijoita käy. Sitä hallitsee paavi Klemens XV, jonka kardinaalit valitsivat tehtäväänsä hänen edeltäjänsä menehdyttyä Maapallon romahduksessa.


Revision [134]

Edited on 2015-04-15 19:23:05 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Additions:
Teknisesti ei tasavallan jäsen vaan protektoraatti, Pyhä istuin on katolisen kirkon maanpakolaishallinnon keskus. Se on pyhiinvaeltajien suosiossa oleva hämmästyttävän ylellinen muistomerkki ja museo Maapallolle, edelleen huikean rikas, ja paitsi Tasavallan, myös muun katolisen ihmiskunnan hengellisen elämän keskus. Pyhä istuin on niitä harvoja paikkoja, jossa tasavallan ulkopuolisia matkailijoita käy. Sitä hallitsee paavi Klemens XV, jonka kardinaalit valitsivat tehtäväänsä hänen edeltäjänsä menehdyttyä Maapallon romahduksessa.
Deletions:
Teknisesti ei tasavallan jäsen vaan protektoraatti, Pyhä istuin on katolisen kirkon maanpakolaishallinnon keskus. Se on pyhiinvaeltajien suosiossa oleva hämmästyttävän ylellinen muistomerkki Maapallolle, edelleen huikean rikas, ja paitsi Tasavallan, myös muun katolisen ihmiskunnan hengellisen elämän keskus. Pyhä istuin on niitä harvoja paikkoja, jossa tasavallan ulkopuolisia matkailijoita käy.


Revision [133]

Edited on 2015-04-15 19:14:30 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Additions:
===Pyhä istuin===
>>//Sijainti: Ganymeden kiertorata
Perustettu: 2134
Painovoima: 1 G
Väkiluku: 1200
Etniset ryhmät: Italialaisia
Kielet: Italia, latina, espanja, englanti
Uskonto: Katolinen (100%)
Elinkeinot: Kirkko, turismi//>>
Teknisesti ei tasavallan jäsen vaan protektoraatti, Pyhä istuin on katolisen kirkon maanpakolaishallinnon keskus. Se on pyhiinvaeltajien suosiossa oleva hämmästyttävän ylellinen muistomerkki Maapallolle, edelleen huikean rikas, ja paitsi Tasavallan, myös muun katolisen ihmiskunnan hengellisen elämän keskus. Pyhä istuin on niitä harvoja paikkoja, jossa tasavallan ulkopuolisia matkailijoita käy.


Revision [127]

Edited on 2015-04-15 13:30:56 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Additions:
Painovoima: 0.146 G (Liberty City), mikro-G (Liberty Station)
Tyyppi: Kennosto
Tyyppi: Reagan
Tyyppi: Kennosto
Deletions:
Painovoima: 0.146 G (Liberty City), 0.2 G (Liberty Station)


Revision [124]

Edited on 2015-04-15 12:55:41 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Additions:
Jupiterin tasavallan väestö koostuu Etelä-Amerikasta ja Yhdysvalloista kotoisin olevista ihmisistä, ja se hallinnoi Jupiterin kuissa sekä näiden kiertoradoilla sijaitsevia [[Habitaatti| habitaatteja]]. Se on ottanut siipiensä suojaan kotiplaneetalta paennen katolisen kirkon, ja Pyhä istuin sijaitsee nykyään Ganymedeä kiertävällä asteroidilla. Valtio muodostuu 70 habitaatista, jotka ovat joko kuille rakennettuja kaupunkeja tai louhittuja asteroideja. Sen varsinaisten jäsenhabitaattien lisäksi sillä on joukko protektoraatteja.
Deletions:
Jupiterin tasavallan väestö koostuu Etelä-Amerikasta ja Yhdysvalloista kotoisin olevista ihmisistä, ja se hallinnoi Jupiterin kuissa sekä näiden kiertoradoilla sijaitsevia habitaatteja. Se on ottanut siipiensä suojaan kotiplaneetalta paennen katolisen kirkon, ja Pyhä istuin sijaitsee nykyään Ganymedeä kiertävällä asteroidilla. Valtio muodostuu 70 habitaatista, jotka ovat joko kuille rakennettuja kaupunkeja tai louhittuja asteroideja. Sen varsinaisten jäsenhabitaattien lisäksi sillä on joukko protektoraatteja.


Revision [119]

Edited on 2015-04-14 18:31:07 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Additions:
Ger∂r on Kallistolla sijaitseva kaivosssiirtokunta, kokonaan kaivettu kuun pinnan alapuolelle. Sen väestö on enimmäkseen skandinaaveja. Kallisto kiertää Jupiteria niin kaukana, että säteily pinnalla ei ole läheskään niin paha kuin Ganymedellä, mutta silti Ger∂rin osa kuusta on jäänyt Tasavallan kehittyessä syrjäseuduksi. Vaikka koko kuu onkin tasavallan suojeluksessa, kaikki sen kaupunkivaltiot eivät ole tasavallan jäseniä ja muutamat suhtautuvat siihen suorastaan vihamielisesti.
Deletions:
Ger∂r on Kallistolla sijaitseva kaivosssiirtokunta, kokonaan kaivettu kuun pinnan alapuolelle. Sen väestö on enimmäkseen skandinaaveja. Kallisto kiertää Jupiteria niin kaukana, että säteily pinnalla ei ole läheskään niin paha kuin Ganymedellä, mutta toisaalta kuu on jäänyt Tasavallan kehittyessä syrjäseuduksi. Vaikka koko kuu onkin tasavallan suojeluksessa, kaikki sen kaupunkivaltiot eivät ole tasavallan jäseniä ja muutamat suhtautuvat siihen suorastaan vihamielisesti.


Revision [118]

Edited on 2015-04-14 18:26:31 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Additions:
Käytännössä kaikki tasavallan asukkaat elävät painovoimassa, joka vaihtelee 0.1 G:stä (kuiden pinnalla) jopa 1 G:een (joissakin pyörivissä asteroidihabitaateissa). Suurista kuista eniten asutusta on Ganymedellä, sitten Kallistolla; yli puolet väestöstä elää kuitenkin rotaatiopainovoimassa ontoksi koverretuissa asteroidihabitaateissa.
Iolla on vain kourallinen kaupunkeja tai asutusta, se on lähes kokonaan sotilastoiminnan ja tieteellisen tutkimuksen käytössä. Siellä toimii myös Jupiterin tasavallan turvallisin vankila, Maui Patera Rehabilitation Center.
Deletions:
Käytännössä kaikki tasavallan asukkaat elävät painovoimassa, joka vaihtelee 0.1 G:stä (kuiden pinnalla) jopa 1 G:een (joissakin pyörivissä asteroidihabitaateissa).
Iolla ei varsinaisesti ole kaupunkeja tai asutusta, se on lähes kokonaan sotilastoiminnan ja tieteellisen tutkimuksen käytössä.


Revision [117]

Edited on 2015-04-14 18:16:44 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Additions:
===Io===
Iolla ei varsinaisesti ole kaupunkeja tai asutusta, se on lähes kokonaan sotilastoiminnan ja tieteellisen tutkimuksen käytössä.
===Europa===
Europa ei varsinaisesti ole Jupiterin tasavallan osa. Siellä toimii itsenäisten oseanografisten tiedeyhteisöiden ympärille kasvaneita pieniä kaupunkeja ja kuulla on oma hallintonsa. Kotiplaneettaa kohdanneen tuhon jälkeen merellistä kuuta pidetään lähes luonnonpuiston asemassa, ja siihen suhtaudutaan hyvin suojelevasti.


Revision [116]

Edited on 2015-04-14 18:06:18 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Additions:
Käytännössä kaikki tasavallan asukkaat elävät painovoimassa, joka vaihtelee 0.1 G:stä (kuiden pinnalla) jopa 1 G:een (joissakin pyörivissä asteroidihabitaateissa).
Deletions:
Käytännössä kaikki tasavallan asukkaat elävät painovoimassa, joka vaihtelee 0.1 G:stä (kuiden pinnalla) 1 G:een (pyörivissä asteroidihabitaateissa).


Revision [115]

Edited on 2015-04-14 18:05:14 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Additions:
Ennen romahdusta Jupiterin ympäristö oli Yhdysvaltain, Argentiinan ja Chilen yhteisprojekti, räjähdysmäisesti kasvava portti syvään avaruuteen. Tasavalta syntyi romahduksen aikaisessa kaaoksessa, kun amerikkalaisten valtioiden yhteisjoukot puolustautuivat ratkaisevan tehokkaasti kiinalais-venäläistä aggressiota vastaan "17 minuutin sotana" tunnetussa selkkauksessa. Tasavalta on kymmenen vuotta ollut tiukasti puolustuskannalla lähes kaikkeen muuhun ihmiskuntaan nähden. Se ei ole varsinaisesti ollut sodassa tai avoimessa taistelussa muiden selviytyjien kanssa, mutta on selvää, että mikäli jotain ratkaisevaaa ei tapahdu, se on pian todellakin ainoa ihmisyhteisö koko aurinkokunnassa. Romahdus opetti, että hallitsematon tekninen kehitys on yksiselitteisesti vaarallista - kehitys ei ole pahasta, mutta sitä on välttämätöntä kontrolloida. Muu ihmiskunta ei tunnu tätä läksyä oppineen. Tasavalta ylläpitää diplomaattisia suhteita myös muihin valtioihin, mutta suhtautuu näihin varauksella.
Deletions:
Tasavalta syntyi romahduksen aikaisessa kaaoksessa, kun USA:n, Chilen ja Argentinan yhteisjoukot puolustautuivat ratkaisevan tehokkaasti kiinalais-venäläistä aggressiota vastaan "17 minuutin sotana" tunnetussa selkkauksessa. Tasavalta on kymmenen vuotta ollut tiukasti puolustuskannalla lähes kaikkeen muuhun ihmiskuntaan nähden. Se ei ole varsinaisesti ollut sodassa tai avoimessa taistelussa muiden selviytyjien kanssa, mutta on selvää, että mikäli jotain ratkaisevaaa ei tapahdu, se on pian todellakin ainoa ihmisyhteisö koko aurinkokunnassa. Romahdus opetti, että hallitsematon tekninen kehitys on yksiselitteisesti vaarallista - kehitys ei ole pahasta, mutta sitä on välttämätöntä kontrolloida. Muu ihmiskunta ei tunnu tätä läksyä oppineen. Tasavalta ylläpitää diplomaattisia suhteita myös muihin valtioihin, mutta suhtautuu näihin varauksella.


Revision [114]

Edited on 2015-04-14 18:03:36 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Additions:
Painovoima: 0.25 G
Solano on kaupunki valtavassa ontossa luolassa Amalthea-kuun sisällä. Amalthea on kiihdytetty valtavaan pyörimisnopeuteen pitkän akselinsa ympäri siten, että 30 kilometriä halkaisijaltaan olevan luolan sisäpinnalla vallitsee 0.25G painovoima. Solano on kallein ja ylellisin Jupiterin tasavallan kaupungeista, ja siinä missä Liberty on poliittisen vallan keskus, Solanossa valtaosa tasavallan yrityksistä pitää päämajaansa. Viime vuosina siihen on kohdistunut anarkistien terroristi-iskuja, ja sen turvallisuussäädökset ovat tuloksena melko tiukat.
Deletions:
Painovoima: 0.3 G
Solano on kaupunki valtavassa ontossa luolassa Amalthea-kuun sisällä. Amalthea on kiihdytetty valtavaan pyörimisnopeuteen pitkän akselinsa ympäri siten, että 30 kilometriä halkaisijaltaan olevan luolan sisäpinnalla vallitsee 0.3G painovoima. Solano on kallein ja ylellisin Jupiterin tasavallan kaupungeista, ja siinä missä Liberty on poliittisen vallan keskus, Solanossa valtaosa tasavallan yrityksistä pitää päämajaansa. Viime vuosina siihen on kohdistunut anarkistien terroristi-iskuja, ja sen turvallisuussäädökset ovat tuloksena melko tiukat.


Revision [113]

Edited on 2015-04-14 18:02:53 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Additions:
>>//Sijainti: Ganymede sekä kiertorata
Liberty on tasavallan pääkaupunki Ganymedellä. Se on habitaatti kahdessa osassa: Liberty City on Ganymeden pinnan alla, suojassa Jupiterin intensiiviseltä säteilyltä, ja Liberty Station asteroidissa geostatttisella radalla. Pääosa väestöstä asuu pinnalla, ja Liberty City on tasavallan suurin pintahabitaatti. Kaupunki ei ole pelkkää yltäkylläisyyttä; syvällä sen kaukaisimmissa tunneleissa on muutamia hyvin rikoksentäyttämiä slummiutuneita alueita. Liberty Cityn ja Liberty Stationin välinen jatkuva liikenne on aurinkokunnan vilkkaimpia.
>>//Sijainti: Amalthea
Perustettu: 2103
Väkiluku: 1.5 miljoonaa
Etniset ryhmät: Lukuisia
Painovoima: 0.3 G
Elinkeinot: Talous//>>
Solano on kaupunki valtavassa ontossa luolassa Amalthea-kuun sisällä. Amalthea on kiihdytetty valtavaan pyörimisnopeuteen pitkän akselinsa ympäri siten, että 30 kilometriä halkaisijaltaan olevan luolan sisäpinnalla vallitsee 0.3G painovoima. Solano on kallein ja ylellisin Jupiterin tasavallan kaupungeista, ja siinä missä Liberty on poliittisen vallan keskus, Solanossa valtaosa tasavallan yrityksistä pitää päämajaansa. Viime vuosina siihen on kohdistunut anarkistien terroristi-iskuja, ja sen turvallisuussäädökset ovat tuloksena melko tiukat.
Deletions:
>>//Sijainti: Ganymede
Liberty on tasavallan pääkaupunki Ganymedellä. Se on habitaatti kahdessa osassa: Liberty City on Ganymeden pinnan alla, suojassa Jupiterin intensiiviseltä säteilyltä, ja Liberty Station asteroidissa geosynkronisella radalla. Pääosa väestöstä asuu pinnalla, ja Liberty City on tasavallan suurin pintahabitaatti. Kaupunki ei ole pelkkää yltäkylläisyyttä; syvällä sen kaukaisimmissa tunneleissa on muutamia hyvin rikoksentäyttämiä slummiutuneita alueita.
Solano on kaupunki valtavassa ontossa luolassa Amalthea-kuun sisällä. Amalthea on kiihdytetty valtavaan pyörimisnopeuteen pitkän akselinsa ympäri siten, että 30 kilometriä halkaisijaltaan olevan luolan sisäpinnalla vallitsee 0.3G painovoima. Solano on kallein ja ylellisin Jupiterin tasavallan kaupungeista, mutta viime vuosina siihen on kohdistunut anarkistien terroristi-iskuja.


Revision [112]

Edited on 2015-04-14 17:57:26 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Additions:
>>//Sijainti: Ganymede
Perustettu: 2059
Väkiluku: 7 miljoonaa
Etniset ryhmät: Pohjoisamerikkalaiset, argentinalaiset, chileläiset
Kielet: Englanti ja espanja
Painovoima: 0.146 G (Liberty City), 0.2 G (Liberty Station)
Elinkeinot: Palvelut//>>
Liberty on tasavallan pääkaupunki Ganymedellä. Se on habitaatti kahdessa osassa: Liberty City on Ganymeden pinnan alla, suojassa Jupiterin intensiiviseltä säteilyltä, ja Liberty Station asteroidissa geosynkronisella radalla. Pääosa väestöstä asuu pinnalla, ja Liberty City on tasavallan suurin pintahabitaatti. Kaupunki ei ole pelkkää yltäkylläisyyttä; syvällä sen kaukaisimmissa tunneleissa on muutamia hyvin rikoksentäyttämiä slummiutuneita alueita.
Deletions:
Liberty on tasavallan pääkaupunki Ganymedellä. Se on habitaatti kahdessa osassa: Liberty City on Ganymeden pinnan alla, suojassa Jupiterin intensiiviseltä säteilyltä, ja Liberty Station asteroidissa geosynkronisella radalla.


Revision [104]

Edited on 2015-04-14 11:46:18 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Additions:
[[Teknologia]]a| kontrolloidaan tarkasti valtion tasolta - uusien teknologioiden pitää kaikilla aloilla selvitä monimutkaisten hyväksymisprosessien läpi ennenkuin käyttöönotto sallitaan. Puhtaan tieteelliseen tutkimukseen suhtaudutaan vapaammin, mutta sitäkin valvotaan.


Revision [92]

Edited on 2015-04-12 00:24:52 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Additions:
===Solano===
Solano on kaupunki valtavassa ontossa luolassa Amalthea-kuun sisällä. Amalthea on kiihdytetty valtavaan pyörimisnopeuteen pitkän akselinsa ympäri siten, että 30 kilometriä halkaisijaltaan olevan luolan sisäpinnalla vallitsee 0.3G painovoima. Solano on kallein ja ylellisin Jupiterin tasavallan kaupungeista, mutta viime vuosina siihen on kohdistunut anarkistien terroristi-iskuja.


Revision [91]

Edited on 2015-04-12 00:11:11 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Additions:
Yleisesti ottaen elämä vihamielisessä ympäristössä kaukana kotiplaneetalta on raskasta ja hankalaa. Laitteiston pitäminen kunnossa Jupiterin säteilykentässä on työlästä, ja monia habitaatteja vaivaavat jatkuvat tekniset ongelmat. Habitaatit on pyritty rakentamaan siten, että onnettomuudet ovat enemmänkin epämukavia ja hankaluuksia kuin hengenvaarallisia, ja samaten yleiset lait tähtäävät vaarallisten tilanteiden sattuesa vahinkojen minimointiin.


Revision [88]

Edited on 2015-04-11 23:14:52 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Additions:
Tasavalta syntyi romahduksen aikaisessa kaaoksessa, kun USA:n, Chilen ja Argentinan yhteisjoukot puolustautuivat ratkaisevan tehokkaasti kiinalais-venäläistä aggressiota vastaan "17 minuutin sotana" tunnetussa selkkauksessa. Tasavalta on kymmenen vuotta ollut tiukasti puolustuskannalla lähes kaikkeen muuhun ihmiskuntaan nähden. Se ei ole varsinaisesti ollut sodassa tai avoimessa taistelussa muiden selviytyjien kanssa, mutta on selvää, että mikäli jotain ratkaisevaaa ei tapahdu, se on pian todellakin ainoa ihmisyhteisö koko aurinkokunnassa. Romahdus opetti, että hallitsematon tekninen kehitys on yksiselitteisesti vaarallista - kehitys ei ole pahasta, mutta sitä on välttämätöntä kontrolloida. Muu ihmiskunta ei tunnu tätä läksyä oppineen. Tasavalta ylläpitää diplomaattisia suhteita myös muihin valtioihin, mutta suhtautuu näihin varauksella.
Tasavallan kulttuuri muistuttaa monessa suhteessa 21. vuosisadan länsimaisia demokratiaa, joskin vahvoilla militaristisilla piirteillä. Yksilönvapaudet ja vähemmistöjen oikeudet taataan, työn, asuinpaikan ja sosiaaliset piirinsä voi valita vapaasti, ja yrittäminen on kannustettua (joskin suuret yritykset joutuvat ottamaan valtion edustajan johtokuntaansa). Poliittinen ajattelu ja talousteoria nojaavat vanhan malliseen valtion ohjaamaan kapitalismiin. Korpokratia, kommunismi ja anarkismi ovat vieroksuttavia ajatusmaailmoita. Katolinen kirkko on suuri voimatekijä ja moraalinen opas, mutta valtio on erillään kirkosta, ja kansalaisilla on uskonnonvapaus.
Deletions:
Tasavalta syntyi romahduksen aikaisessa kaaoksessa, kun USA:n, Chilen ja Argentinan yhteisjoukot puolustautuivat ratkaisevan tehokkaasti kiinalais-venäläistä aggressiota vastaan "17 minuutin sotana" tunnetussa selkkauksessa. Tasavalta on kymmenen vuotta ollut tiukasti puolustuskannalla lähes kaikkeen muuhun ihmiskuntaan nähden. Se ei ole varsinaisesti ollut sodassa tai avoimessa taistelussa muiden selviytyjien kanssa, mutta on selvää, että mikäli jotain ratkaisevaaa ei tapahdu, se on pian todellakin ainoa ihmisyhteisö koko aurinkokunnassa. Romahdus opetti, että hallitsematon tekninen kehitys on yksiselitteisesti vaarallista - kehitys ei ole pahasta, mutta sitä on välttämätöntä kontrolloida. Muu ihmiskunta ei tunnu tätä läksyä oppineen. Tasavalta ylläpitää diplomaattisia suhteita myös muihin valtioihin (sikäli kun nämä sellaisia edes muodostavat - korpokraatit, sosialistit ja kommunistit rakentavat kyllä yhteiskuntia joiden kanssa voi neuvotella, mutta anarkistit ovat liian hajanaisia), mutta suhtautuu näihin varauksella.
Tasavallan kulttuuri muistuttaa monessa suhteessa 21. vuosisadan länsimaisia demokratiaa, joskin vahvoilla militaristisilla piirteillä. Yksilönvapaudet ja vähemmistöjen oikeudet taataan, työn, asuinpaikan ja sosiaaliset piirinsä voi valita vapaasti, ja yrittäminen on kannustettua (joskin suuret yritykset joutuvat ottamaan valtion edustajan johtokuntaansa). Katolinen kirkko on suuri voimatekijä ja moraalinen opas, mutta valtio on erillään kirkosta, ja kansalaisilla on uskonnonvapaus.


Revision [87]

Edited on 2015-04-11 23:11:52 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Additions:
Tasavalta syntyi romahduksen aikaisessa kaaoksessa, kun USA:n, Chilen ja Argentinan yhteisjoukot puolustautuivat ratkaisevan tehokkaasti kiinalais-venäläistä aggressiota vastaan "17 minuutin sotana" tunnetussa selkkauksessa. Tasavalta on kymmenen vuotta ollut tiukasti puolustuskannalla lähes kaikkeen muuhun ihmiskuntaan nähden. Se ei ole varsinaisesti ollut sodassa tai avoimessa taistelussa muiden selviytyjien kanssa, mutta on selvää, että mikäli jotain ratkaisevaaa ei tapahdu, se on pian todellakin ainoa ihmisyhteisö koko aurinkokunnassa. Romahdus opetti, että hallitsematon tekninen kehitys on yksiselitteisesti vaarallista - kehitys ei ole pahasta, mutta sitä on välttämätöntä kontrolloida. Muu ihmiskunta ei tunnu tätä läksyä oppineen. Tasavalta ylläpitää diplomaattisia suhteita myös muihin valtioihin (sikäli kun nämä sellaisia edes muodostavat - korpokraatit, sosialistit ja kommunistit rakentavat kyllä yhteiskuntia joiden kanssa voi neuvotella, mutta anarkistit ovat liian hajanaisia), mutta suhtautuu näihin varauksella.
Deletions:
Tasavalta syntyi romahduksen aikaisessa kaaoksessa, kun USA:n, Chilen ja Argentinan yhteisjoukot puolustautuivat ratkaisevan tehokkaasti kiinalais-venäläistä aggressiota vastaan "17 minuutin sotana" tunnetussa selkkauksessa. Tasavalta on kymmenen vuotta ollut tiukasti puolustuskannalla lähes kaikkeen muuhun ihmiskuntaan nähden. Se ei ole varsinaisesti ollut sodassa tai avoimessa taistelussa muiden selviytyjien kanssa, mutta on selvää, että mikäli jotain ratkaisevaaa ei tapahdu, se on pian todellakin ainoa ihmisyhteisö koko aurinkokunnassa. Romahdus opetti, että hallitsematon tekninen kehitys on yksiselitteisesti vaarallista - kehitys ei ole pahasta, mutta sitä on välttämätöntä kontrolloida. Muu ihmiskunta ei tunnu tätä läksyä oppineen. Tasavalta ylläpitää diplomaattisia suhteita myös muihin valtioihin, mutta suhtautuu näihin varauksella.


Revision [86]

Edited on 2015-04-11 23:07:44 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Additions:
Tasavalta syntyi romahduksen aikaisessa kaaoksessa, kun USA:n, Chilen ja Argentinan yhteisjoukot puolustautuivat ratkaisevan tehokkaasti kiinalais-venäläistä aggressiota vastaan "17 minuutin sotana" tunnetussa selkkauksessa. Tasavalta on kymmenen vuotta ollut tiukasti puolustuskannalla lähes kaikkeen muuhun ihmiskuntaan nähden. Se ei ole varsinaisesti ollut sodassa tai avoimessa taistelussa muiden selviytyjien kanssa, mutta on selvää, että mikäli jotain ratkaisevaaa ei tapahdu, se on pian todellakin ainoa ihmisyhteisö koko aurinkokunnassa. Romahdus opetti, että hallitsematon tekninen kehitys on yksiselitteisesti vaarallista - kehitys ei ole pahasta, mutta sitä on välttämätöntä kontrolloida. Muu ihmiskunta ei tunnu tätä läksyä oppineen. Tasavalta ylläpitää diplomaattisia suhteita myös muihin valtioihin, mutta suhtautuu näihin varauksella.
Deletions:
Tasavalta syntyi romahduksen jälkeisessä kaaoksessa, kun USA:n, Chilen ja Argentinan yhteisjoukot puolustautuivat ratkaisevan tehokkaasti kiinalais-venäläistä aggressiota vastaan "17 minuutin sotana" tunnetussa selkkauksessa. Tasavalta on kymmenen vuotta ollut tiukasti puolustuskannalla lähes kaikkeen muuhun ihmiskuntaan nähden. Se ei ole varsinaisesti ollut sodassa tai avoimessa taistelussa muiden selviytyjien kanssa, mutta on selvää, että mikäli jotain ratkaisevaaa ei tapahdu, se on pian todellakin ainoa ihmisyhteisö koko aurinkokunnassa. Romahdus opetti, että hallitsematon tekninen kehitys on yksiselitteisesti vaarallista - kehitys ei ole pahasta, mutta sitä on välttämätöntä kontrolloida. Muu ihmiskunta ei tunnu tätä läksyä oppineen. Tasavalta ylläpitää diplomaattisia suhteita myös muihin valtioihin, mutta suhtautuu näihin varauksella.


Revision [85]

Edited on 2015-04-11 23:07:20 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Additions:
Tasavalta syntyi romahduksen jälkeisessä kaaoksessa, kun USA:n, Chilen ja Argentinan yhteisjoukot puolustautuivat ratkaisevan tehokkaasti kiinalais-venäläistä aggressiota vastaan "17 minuutin sotana" tunnetussa selkkauksessa. Tasavalta on kymmenen vuotta ollut tiukasti puolustuskannalla lähes kaikkeen muuhun ihmiskuntaan nähden. Se ei ole varsinaisesti ollut sodassa tai avoimessa taistelussa muiden selviytyjien kanssa, mutta on selvää, että mikäli jotain ratkaisevaaa ei tapahdu, se on pian todellakin ainoa ihmisyhteisö koko aurinkokunnassa. Romahdus opetti, että hallitsematon tekninen kehitys on yksiselitteisesti vaarallista - kehitys ei ole pahasta, mutta sitä on välttämätöntä kontrolloida. Muu ihmiskunta ei tunnu tätä läksyä oppineen. Tasavalta ylläpitää diplomaattisia suhteita myös muihin valtioihin, mutta suhtautuu näihin varauksella.
Deletions:
Tasavalta syntyi romahduksen jälkeisessä kaaoksessa, kun USA:n, Chilen ja Argentinan yhteisjoukot puolustautuivat ratkaisevan tehokkaasti kiinalais-venäläistä aggressiota vastaan "17 minuutin sotana" tunnetussa selkkauksessa. Tasavalta on kymmenen vuotta ollut tiukasti puolustuskannalla lähes kaikkeen muuhun ihmiskuntaan nähden. Se ei ole varsinaisesti ollut sodassa tai avoimessa taistelussa kenenkään kanssa, mutta on selvää, että mikäli jotain ratkaisevaaa ei tapahdu, se on pian todellakin ainoa ihmisyhteisö koko aurinkokunnassa. Romahdus opetti, että hallitsematon tekninen kehitys on yksiselitteisesti vaarallista - kehitys ei ole pahasta, mutta sitä on välttämätöntä kontrolloida. Muu ihmiskunta ei tunnu tätä läksyä oppineen. Tasavalta ylläpitää diplomaattisia suhteita myös muihin valtioihin, mutta suhtautuu näihin varauksella.


Revision [84]

Edited on 2015-04-11 23:05:26 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Additions:
Tasavalta syntyi romahduksen jälkeisessä kaaoksessa, kun USA:n, Chilen ja Argentinan yhteisjoukot puolustautuivat ratkaisevan tehokkaasti kiinalais-venäläistä aggressiota vastaan "17 minuutin sotana" tunnetussa selkkauksessa. Tasavalta on kymmenen vuotta ollut tiukasti puolustuskannalla lähes kaikkeen muuhun ihmiskuntaan nähden. Se ei ole varsinaisesti ollut sodassa tai avoimessa taistelussa kenenkään kanssa, mutta on selvää, että mikäli jotain ratkaisevaaa ei tapahdu, se on pian todellakin ainoa ihmisyhteisö koko aurinkokunnassa. Romahdus opetti, että hallitsematon tekninen kehitys on yksiselitteisesti vaarallista - kehitys ei ole pahasta, mutta sitä on välttämätöntä kontrolloida. Muu ihmiskunta ei tunnu tätä läksyä oppineen. Tasavalta ylläpitää diplomaattisia suhteita myös muihin valtioihin, mutta suhtautuu näihin varauksella.
Deletions:
Tasavalta on kymmenen vuotta ollut tiukasti puolustuskannalla lähes kaikkeen muuhun ihmiskuntaan nähden. Se ei ole varsinaisesti ollut sodassa tai avoimessa taistelussa kenenkään kanssa, mutta on selvää, että mikäli jotain ratkaisevaaa ei tapahdu, se on pian todellakin ainoa ihmisyhteisö koko aurinkokunnassa. Romahdus opetti, että hallitsematon tekninen kehitys on yksiselitteisesti vaarallista - kehitys ei ole pahasta, mutta sitä on välttämätöntä kontrolloida. Muu ihmiskunta ei tunnu tätä läksyä oppineen. Tasavalta ylläpitää diplomaattisia suhteita myös muihin valtioihin, mutta suhtautuu näihin varauksella.


Revision [81]

Edited on 2015-04-11 19:25:15 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Additions:
Jupiterin tasavalta on myös ainoa valtakunta, joka Maapallon menettämisestä huolimatta ei ole suostunut hylkäämään ihmisyyttään. Valtaosa ihmiskunnan rippeitä muualla on liittänyt kehojaan ja jopa mieliään koneälykonstrukteihin, joita se kuvittelee naiivisti kykenevänsä hallitsemaan - muka välttämättömän selviytymisstrategia kotiplaneetan menettämisen jälkeen. Tämän tuloksena tasavaltaa ympäröi ihmiskunta, joka on vaarallisesti menettämässä kosketuksensa inhimillisyyteen - ja mikäli uskoo kirkon opetuksia, menettämässä sielunsa.
Deletions:
Jupiterin tasavalta on myös ainoa valtakunta, joka Maapallon menettämisestä huolimatta ei ole suostunut hylkäämään ihmisyyttään. Valtaosa ihmiskunnasta muualla on liittänyt kehojaan ja jopa mieliään koneälykonstrukteihin, joita se kuvittelee naiivisti kykenevänsä hallitsemaan - tätä pidetään välttämättömänä selviytymisstrategiana kotiplaneetan menettämisen jälkeen. Tämän tuloksena tasavaltaa ympäröi ihmiskunta, joka on vaarallisesti menettämässä kosketuksensa inhimillisyyteen - ja mikäli uskoo kirkon opetuksia, menettämässä sielunsa.


Revision [69]

Edited on 2015-04-11 14:25:40 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Additions:
Valiomuoto: Edustuksellinen demokratia
Tasavalta on käytännössä stratokraattinen liittovaltio, jonka toimeenpanovaltaa käyttää turvallisuusneuvosto ja norminantovaltaa vaaleilla valittu senaatti, jossa on 3 edustajaa jokaiselta jäsenhabitaatilta. Merkittävää valtaa käyttävät myös katolinen kirkko ja valtava määrä erilaisia lobbausryhmiä, jotka tarjoavat kansalaisille tai intressiryhmille keinon painostaa lainsäätäjiä.
Tasavallan väestö noudattaa yhtenäistä Maapallon kalenteria: vuorokaudessa on 24 tuntia (8 tuntia työtä, 8 vapaaa, 8 lepoa), ja 7-päiväisessä viikossa 2 vapaapäivää. Vapaa-ajalla yleisiä harrastuksia ovat 1G:ssä harjoitettava raskasliikunta, pienemmässä painovoimassa harrastettava kevytliikunta, erilainen joukkoviihde (interaktiivien tai passiivinen) tai muu itsensä toteuttaminen. Kokoontumisvapauden rajoituksista huolimatta jokaisessa habitaatissa on yrityksiä, joilla on lupa operoida yökerhoa tai muuta tapaamispaikkaa. Päihteitä kontrolloidaan, mutta niitä ei ole suinkaan täysin kielletty ja kohtuukäyttö on hyväksyttävää. Useimmat päihteet ovat nautittavia nesteitä tai laastareita; tulenteko on melkein kaikkialla ehdottomasti kielletty. Tupakoitsija olisi useimmissa habitaateissa todella vaarallinen rikollinen.
Naapureita: Nuevo Tagle (tasavallan kaupunki), Hyoden (itsenäinen koneälymyönteinen habitaatti)//>>
Ger∂r on Kallistolla sijaitseva kaivosssiirtokunta, kokonaan kaivettu kuun pinnan alapuolelle. Sen väestö on enimmäkseen skandinaaveja. Kallisto kiertää Jupiteria niin kaukana, että säteily pinnalla ei ole läheskään niin paha kuin Ganymedellä, mutta toisaalta kuu on jäänyt Tasavallan kehittyessä syrjäseuduksi. Vaikka koko kuu onkin tasavallan suojeluksessa, kaikki sen kaupunkivaltiot eivät ole tasavallan jäseniä ja muutamat suhtautuvat siihen suorastaan vihamielisesti.
Ger∂r on tasavallan jäsen ja yksi sen pienemmistä habitaateista. Sitä hallinnoi kuvernööri sekä äänestetty keskuskomitea, ja sillä on kolme senaattoria tasavallan senaatissa. Huolimatta kaivosrikkauden suhteellisesta vaatimattomuudesta Ger∂r on varsin hyvinvoiva valtio, monella tavalla pohjoismaisen hyvinvointivaltion manttelinperijä. Se on myös hyvin tiukasti kiinni tasavallan ihanteissa, joskaan sen pääuskonto ei ole katolisuus vaan protestanttisuus. Kuitenkin kirkon opetuksia vastaava säännöstö vallitsee käytännön ja ajattelun tasolla: ehkä Ger∂rissä ei kumarreta pyhimyksiä tai paavia, mutta laki ja tavat ovat voimakkaasti muuten linjassa biokonservatiivisen kirkon kanssa.
Ger∂r on ajatuksellinen takapajula, asenteiltaan konservatiivinen ja kaikkeen uuteen epäilevästi suhtautuva. Ger∂rissä yhteisö suvaitsee ehkä toisinajattelua vielä vähemmän kuin tasavalta yleensä, joskin seuraukset tästä ovat enemmän eristäminen ja paheksunta kuin mitkään oikeudelliset seuraukset. Yli 90% täysi-ikäisistä ger∂rläisistä on kansalaisia: asepalvelusta suorittamaton on täällä vielä tavallista hylkiömpi. Siviilillekin Ger∂r on kuitenkin turvallinen paikka elää: rikollisuutta on tuskin nimeksi, eikä epäluulo pelkureita kohtaan ylly väkivallaksi.
Ger∂r on myös ärsyttävän raitis yhteisö: päihteitä kontrolloidaan tiukasti, ja yleensäkin oikeana suhtautumisena elämään pidetään hitusen murheellista kestämistä. Kaikenlaista ilonpitoa pidetään hieman sopimattomana. Luonnollisestikaan kaikki ger∂rläiset eivät ole mitään mureen alhossa rypeviä synkistelijöitä, mutta tietty skandinaavinen surumielisyys on vallitseva asenne.
Deletions:
Tasavalta on käytännössä stratokraattinen liittovaltio, jonka toimeenpanovaltaa käyttää turvallisuusneuvosto ja norminantovaltaa vaaleilla valittu senaatti. Merkittävää valtaa käyttävät myös katolinen kirkko ja valtava määrä erilaisia lobbausryhmiä, jotka tarjoavat kansalaisille tai intressiryhmille keinon painostaa lainsäätäjiä.
Tasavallan väestö noudattaa yhtenäistä Maapallon kalenteria: vuorokaudessa on 24 tuntia (8 tuntia työtä, 8 vapaaa, 8 lepoa), ja 7-päiväisessä viikossa 2 vapaapäivää. Vapaa-ajalla yleisiä harrastuksia ovat 1G:ssä harjoitettava raskasliikunta, pienemmässä painovoimassa harrastettava kevytliikunta, erilainen joukkoviihde (interaktiivien tai passiivinen) tai muu itsensä toteuttaminen. Kokoontumisvapauden rajoituksista huolimatta jokaisessa habitaatissa on yrityksiä, joilla on lupa operoida yökerhoa tai muuta tapaamispaikkaa.
Naapureita: Nuevo Tagle (tasavallan kaupunki), Hyoden (itsenäinen habitaatti)//>>
Ger∂r on Kallistolla sijaitseva kaivosssiirtokunta, kokonaan kaivettu kuun pinnan alapuolelle. Sen väestö on enimmäkseen skandinaaveja. Kallisto kiertää Jupiteria niin kaukana, että säteily pinnalla ei ole läheskään niin paha kuin Ganymedellä, mutta toisaalta kuu on jäänyt Tasavallan kehittyessä syrjäseuduksi. Vaikka koko kuu onkin tasavallan suojeluksessa, läheskään kaikki sen kaupunkivaltiot eivät ole tasavallan jäseniä ja muutamat suhtautuvat siihen suorastaan vihamielisesti.
Ger∂r on tasavallan jäsen ja yksi sen pienemmistä habitaateista. Sitä hallinnoi kuvernööri sekä äänestetty keskuskomitea, ja sillä on kolme senaattoria tasavallan senaatissa. Huolimatta kaivosrikkauden suhteellisesta vaatimattomuudesta Ger∂r on varsin hyvinvoiva valtio, monella tavalla pohjoismaisen hyvinvointivaltion manttelinperijä. Se on myös hyvin tiukasti kiinni tasavallan ihanteissa, joskaan sen pääuskonto ei ole katolisuus vaan protestanttisuus. Kuitenkin kirkon opetuksia vastaava säännöstö vallitsee käytännön ja ajattelun tasolla: ehkä Ger∂rissä ei kumarreta pyhimyksiä tai paavia, mutta laki ja tavat ovat voimakkaasti muuten linjassa biokonservatiivisen kirkon kanssa. Ger∂rissä yhteisö suvaitsee ehkä toisinajattelua vielä vähemmän kuin tasavalta yleensä, joskin seuraukset tästä ovat enemmän eristäminen ja paheksunta kuin mitkään oikeudelliset seuraukset. Yli 90% täysi-ikäisistä ger∂rläisistä on kansalaisia.


Revision [68]

Edited on 2015-04-11 14:13:57 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Additions:
Naapurivaltioita: Titanin kansanyhteisö (teknososialisteja), Extropia (asteroidivyön libertaareja), Planetary Consortium (sisemmän aurinkokunnan korpokratia)//>>
Matkailua tasavallan ulkopuolelle on rajoitettu, ja yleensä luvan saa ainoastaan virkasyistä. Samaten tasavallassa käy vain vähän ulkopuolisia vierailijoita. Tasavallan ulkopuolelta tuleva viihde ja viestintä on voimakkaasti rajoitettua, ja se katsotaan helposti memeettisen sodankäynnin välineiksi. Sen seuraaminen ja levittäminen ovat rangaistavia (tosin seuraaminen aika nimellisesti - käytännössä monet vilkaisevat välillä jotain ulkopuolista viihdettä, mutta se tiedostetaan propagandaksi).
Katolisella kirkolla on paitsi opillisia ja hengellisiä pyrkimyksiä, myös konkreettinen tavoite: jonain päivänä vallata Maapallo takaisin ihmiskunnalle. Tasavalta jakaa tämän pyrkimyksen.
Deletions:
//>>
Matkailua tasavallan ulkopuolelle on rajoitettu, ja yleensä luvan saa ainoastaan virkasyistä. Samaten tasavallassa käy vain vähän ulkopuolisia vierailijoita.


Revision [67]

Edited on 2015-04-11 14:03:17 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Additions:
Uskonto: Katolinen (80%)
//>>
//"Tasavalta kestää." - yleinen virallissävyinen tervehdys//
Tasavallan kulttuuri muistuttaa monessa suhteessa 21. vuosisadan länsimaisia demokratiaa, joskin vahvoilla militaristisilla piirteillä. Yksilönvapaudet ja vähemmistöjen oikeudet taataan, työn, asuinpaikan ja sosiaaliset piirinsä voi valita vapaasti, ja yrittäminen on kannustettua (joskin suuret yritykset joutuvat ottamaan valtion edustajan johtokuntaansa). Katolinen kirkko on suuri voimatekijä ja moraalinen opas, mutta valtio on erillään kirkosta, ja kansalaisilla on uskonnonvapaus.
Deletions:
Uskonto: Katolinen (80%)//>>
Tasavallan kulttuuri muistuttaa monessa suhteessa 21. vuosisadan länsimaisia demokratioita. Yksilönvapaudet ja vähemmistöjen oikeudet taataan, työn, asuinpaikan ja sosiaaliset piirinsä voi valita vapaasti, ja yrittäminen on kannustettua (joskin suuret yritykset joutuvat ottamaan valtion edustajan johtokuntaansa). Katolinen kirkko on suuri voimatekijä ja moraalinen opas, mutta valtio on erillään kirkosta, ja kansalaisilla on uskonnonvapaus.


Revision [66]

Edited on 2015-04-11 14:00:04 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Additions:
Jupiterin tasavallan väestö koostuu Etelä-Amerikasta ja Yhdysvalloista kotoisin olevista ihmisistä, ja se hallinnoi Jupiterin kuissa sekä näiden kiertoradoilla sijaitsevia habitaatteja. Se on ottanut siipiensä suojaan kotiplaneetalta paennen katolisen kirkon, ja Pyhä istuin sijaitsee nykyään Ganymedeä kiertävällä asteroidilla. Valtio muodostuu 70 habitaatista, jotka ovat joko kuille rakennettuja kaupunkeja tai louhittuja asteroideja. Sen varsinaisten jäsenhabitaattien lisäksi sillä on joukko protektoraatteja.
Tasavalta on kymmenen vuotta ollut tiukasti puolustuskannalla lähes kaikkeen muuhun ihmiskuntaan nähden. Se ei ole varsinaisesti ollut sodassa tai avoimessa taistelussa kenenkään kanssa, mutta on selvää, että mikäli jotain ratkaisevaaa ei tapahdu, se on pian todellakin ainoa ihmisyhteisö koko aurinkokunnassa. Romahdus opetti, että hallitsematon tekninen kehitys on yksiselitteisesti vaarallista - kehitys ei ole pahasta, mutta sitä on välttämätöntä kontrolloida. Muu ihmiskunta ei tunnu tätä läksyä oppineen. Tasavalta ylläpitää diplomaattisia suhteita myös muihin valtioihin, mutta suhtautuu näihin varauksella.
Tasavalta on käytännössä stratokraattinen liittovaltio, jonka toimeenpanovaltaa käyttää turvallisuusneuvosto ja norminantovaltaa vaaleilla valittu senaatti. Merkittävää valtaa käyttävät myös katolinen kirkko ja valtava määrä erilaisia lobbausryhmiä, jotka tarjoavat kansalaisille tai intressiryhmille keinon painostaa lainsäätäjiä.
Käytännössä kaikki tasavallan asukkaat elävät painovoimassa, joka vaihtelee 0.1 G:stä (kuiden pinnalla) 1 G:een (pyörivissä asteroidihabitaateissa).
Tasavallan kulttuuri muistuttaa monessa suhteessa 21. vuosisadan länsimaisia demokratioita. Yksilönvapaudet ja vähemmistöjen oikeudet taataan, työn, asuinpaikan ja sosiaaliset piirinsä voi valita vapaasti, ja yrittäminen on kannustettua (joskin suuret yritykset joutuvat ottamaan valtion edustajan johtokuntaansa). Katolinen kirkko on suuri voimatekijä ja moraalinen opas, mutta valtio on erillään kirkosta, ja kansalaisilla on uskonnonvapaus.
Joitain yksilönvapauksia on rajoitettu valtakunnan turvallisuuden vuoksi: lehdistönvapautta on rajoitettu memeettisen sodankäynnin riskin välttämiseksi, ja tilaturvallisuudesta johtuen fyysinen kokoontumisvapaus puuttuu. Kymmenien henkilöiden ei-virtuaalisille kokouksille vaaditaan erityinen lupa.
Tasavallan väestö noudattaa yhtenäistä Maapallon kalenteria: vuorokaudessa on 24 tuntia (8 tuntia työtä, 8 vapaaa, 8 lepoa), ja 7-päiväisessä viikossa 2 vapaapäivää. Vapaa-ajalla yleisiä harrastuksia ovat 1G:ssä harjoitettava raskasliikunta, pienemmässä painovoimassa harrastettava kevytliikunta, erilainen joukkoviihde (interaktiivien tai passiivinen) tai muu itsensä toteuttaminen. Kokoontumisvapauden rajoituksista huolimatta jokaisessa habitaatissa on yrityksiä, joilla on lupa operoida yökerhoa tai muuta tapaamispaikkaa.
Lapset käyvät koulua 15 ikävuoteen asti; 17-20 -vuotiaiden odotetaan lähtevän neljä vuotta kestävään asepalvelukseen saadakseen kansalaisuuden.
Matkailua tasavallan ulkopuolelle on rajoitettu, ja yleensä luvan saa ainoastaan virkasyistä. Samaten tasavallassa käy vain vähän ulkopuolisia vierailijoita.
Siviilit ovat väestöä, joka ei ole suorittanut asepalvelusta tai on menettänyt kansalaisuuden vakavan rikoksen vuoksi. Heillä on rajoitetummat kansalaisoikeudet, ja vaikka jotkut heistä ovat mielipidevaikuttajia tai varakkaita yrittäjiä, yleensä heitä pidetään joko pelkureina, epäilyttävinä ideologisina fanaatikkoina tai rikollisina.
Deletions:
Jupiterin tasavalta koostuu Etelä-Amerikasta ja Yhdysvalloista kotoisin olevista ihmisistä, ja se hallinnoi Jupiterin kuissa sekä näiden kiertoradoilla sijaitsevia habitaatteja. Se on ottanut siipiensä suojaan kotiplaneetalta paennen katolisen kirkon, ja Pyhä istuin sijaitsee nykyään Ganymedeä kiertävällä asteroidilla.
Tasavalta on kymmenen vuotta ollut tiukasti puolustuskannalla lähes kaikkeen muuhun ihmiskuntaan nähden. Se ei ole varsinaisesti ollut sodassa tai avoimessa taistelussa kenenkään kanssa, mutta on selvää, että mikäli jotain ratkaisevaaa ei tapahdu, se on pian todellakin ainoa ihmisyhteisö koko aurinkokunnassa. Romahdus opetti, että hallitsematon tekninen kehitys on yksiselitteisesti vaarallista - kehitys ei ole pahasta, mutta sitä on välttämätöntä kontrolloida. Muu ihmiskunta ei tunnu tätä läksyä oppineen.
Tasavalta on käytännössä stratokratia, jonka toimeenpanovaltaa käyttää turvallisuusneuvosto ja norminantovaltaa vaaleilla valittu senaatti. Merkittävää valtaa käyttävät myös katolinen kirkko ja valtava määrä erilaisia lobbausryhmiä, jotka tarjoavat kansalaisille tai intressiryhmille keinon painostaa lainsäätäjiä.


Revision [65]

Edited on 2015-04-11 13:47:03 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Additions:
===Elämän edellytykset===
Jupiterin ympäristö ei ole helppo alue jossa elää. Jättiläisplaneetan säteily pakottaa asuttajat suojautumaan kivien alapuolelle, ja Auringon valo ja energia ovat kovin kaukana. Planeetan painovoima tekee kaasukehän louhimisen vaaralliseksi ja kalliiksi. Toisaalta, kuut tarjoavat paljon vettä ja kohtalaisesti mineraaleja, ja sijainti sisemmän ja ulomman aurinkokunnan rajalla on keskeinen. Jupiterin painovoimakentän käyttäminen linkoamiseen nopeuttaa ulkojärjestelmään matkustavien alusten matkaa huomattavasti, ja tasavalta kerää matkustavilta tulleja ja veroja.
Tasavalta on viimeisten vuosien aikana kehittänyt luovia ratkaisuja energiantuotantoon mm. matalalla Jupiteria kiertävillä asteroideilla, jotka laskevat suprajohtavaa liekaa kaasukehään ja keräävät tällä tavoin valtavasti energiaa, joka lähetetään laserilla habitaateille.
===Kulttuuri===
Liberty on tasavallan pääkaupunki Ganymedellä. Se on habitaatti kahdessa osassa: Liberty City on Ganymeden pinnan alla, suojassa Jupiterin intensiiviseltä säteilyltä, ja Liberty Station asteroidissa geosynkronisella radalla.
Deletions:
Liberty on tasavallan pääkaupunki. Se on habitaatti kahdessa osassa: Liberty City on Ganymeden pinnan alla, suojassa Jupiterin intensiiviseltä säteilyltä, ja Liberty Station asteroidissa geosynkronisella radalla.


Revision [64]

Edited on 2015-04-11 13:39:51 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Additions:
>>//Sijainti: Jupiterin kuut
Perustettu: 2134 (0 AF)
Väkiluku: 40 000 000
Etniset ryhmät: Useita
Kielet: Englanti, espanja
Uskonto: Katolinen (80%)//>>


Revision [63]

Edited on 2015-04-11 13:37:38 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Additions:
>>//Sijainti: Kallisto, Tindrin kraatteri
Perustettu: 2087
Väkiluku: 200,000
Etniset ryhmät: Skandinaavit (85%)
Uskonto: Protestanttinen (85%)
Naapureita: Nuevo Tagle (tasavallan kaupunki), Hyoden (itsenäinen habitaatti)//>>
Ger∂r on Kallistolla sijaitseva kaivosssiirtokunta, kokonaan kaivettu kuun pinnan alapuolelle. Sen väestö on enimmäkseen skandinaaveja. Kallisto kiertää Jupiteria niin kaukana, että säteily pinnalla ei ole läheskään niin paha kuin Ganymedellä, mutta toisaalta kuu on jäänyt Tasavallan kehittyessä syrjäseuduksi. Vaikka koko kuu onkin tasavallan suojeluksessa, läheskään kaikki sen kaupunkivaltiot eivät ole tasavallan jäseniä ja muutamat suhtautuvat siihen suorastaan vihamielisesti.
Deletions:
>>Sijainti: Kallisto, Tindrin kraatteri
Väkiluk: 200,000
Etnisyys: Skandinaaveja
Uskonto: Protestanttinen
Naapureita: Nuevo Tagle (tasavallan kaupunki), Hyoden (itsenäinen habitaatti)>>Ger∂r on Kallistolla sijaitseva kaivosssiirtokunta, kokonaan kaivettu kuun pinnan alapuolelle. Sen väestö on enimmäkseen skandinaaveja. Kallisto kiertää Jupiteria niin kaukana, että säteily pinnalla ei ole läheskään niin paha kuin Ganymedellä, mutta toisaalta kuu on jäänyt Tasavallan kehittyessä syrjäseuduksi. Vaikka koko kuu onkin tasavallan suojeluksessa, läheskään kaikki sen kaupunkivaltiot eivät ole tasavallan jäseniä ja muutamat suhtautuvat siihen suorastaan vihamielisesti.


Revision [62]

Edited on 2015-04-11 13:36:18 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Additions:
Naapureita: Nuevo Tagle (tasavallan kaupunki), Hyoden (itsenäinen habitaatti)>>Ger∂r on Kallistolla sijaitseva kaivosssiirtokunta, kokonaan kaivettu kuun pinnan alapuolelle. Sen väestö on enimmäkseen skandinaaveja. Kallisto kiertää Jupiteria niin kaukana, että säteily pinnalla ei ole läheskään niin paha kuin Ganymedellä, mutta toisaalta kuu on jäänyt Tasavallan kehittyessä syrjäseuduksi. Vaikka koko kuu onkin tasavallan suojeluksessa, läheskään kaikki sen kaupunkivaltiot eivät ole tasavallan jäseniä ja muutamat suhtautuvat siihen suorastaan vihamielisesti.
Deletions:
Naapureita: Nuevo Tagle (tasavallan kaupunki), Hyoden (itsenäinen habitaatti)>>
Ger∂r on Kallistolla sijaitseva kaivosssiirtokunta, kokonaan kaivettu kuun pinnan alapuolelle. Sen väestö on enimmäkseen skandinaaveja. Kallisto kiertää Jupiteria niin kaukana, että säteily pinnalla ei ole läheskään niin paha kuin Ganymedellä, mutta toisaalta kuu on jäänyt Tasavallan kehittyessä syrjäseuduksi. Vaikka koko kuu onkin tasavallan suojeluksessa, läheskään kaikki sen kaupunkivaltiot eivät ole tasavallan jäseniä ja muutamat suhtautuvat siihen suorastaan vihamielisesti.


Revision [61]

Edited on 2015-04-11 13:36:04 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Additions:
>>Sijainti: Kallisto, Tindrin kraatteri
Väkiluk: 200,000
Etnisyys: Skandinaaveja
Kielet: Norja, englanti, espanja
Painovoima: 0.126 G
Uskonto: Protestanttinen
Elinkeinot: Kaivostoiminta
Naapureita: Nuevo Tagle (tasavallan kaupunki), Hyoden (itsenäinen habitaatti)>>
Ger∂r on Kallistolla sijaitseva kaivosssiirtokunta, kokonaan kaivettu kuun pinnan alapuolelle. Sen väestö on enimmäkseen skandinaaveja. Kallisto kiertää Jupiteria niin kaukana, että säteily pinnalla ei ole läheskään niin paha kuin Ganymedellä, mutta toisaalta kuu on jäänyt Tasavallan kehittyessä syrjäseuduksi. Vaikka koko kuu onkin tasavallan suojeluksessa, läheskään kaikki sen kaupunkivaltiot eivät ole tasavallan jäseniä ja muutamat suhtautuvat siihen suorastaan vihamielisesti.
Ger∂r on tasavallan jäsen ja yksi sen pienemmistä habitaateista. Sitä hallinnoi kuvernööri sekä äänestetty keskuskomitea, ja sillä on kolme senaattoria tasavallan senaatissa. Huolimatta kaivosrikkauden suhteellisesta vaatimattomuudesta Ger∂r on varsin hyvinvoiva valtio, monella tavalla pohjoismaisen hyvinvointivaltion manttelinperijä. Se on myös hyvin tiukasti kiinni tasavallan ihanteissa, joskaan sen pääuskonto ei ole katolisuus vaan protestanttisuus. Kuitenkin kirkon opetuksia vastaava säännöstö vallitsee käytännön ja ajattelun tasolla: ehkä Ger∂rissä ei kumarreta pyhimyksiä tai paavia, mutta laki ja tavat ovat voimakkaasti muuten linjassa biokonservatiivisen kirkon kanssa. Ger∂rissä yhteisö suvaitsee ehkä toisinajattelua vielä vähemmän kuin tasavalta yleensä, joskin seuraukset tästä ovat enemmän eristäminen ja paheksunta kuin mitkään oikeudelliset seuraukset. Yli 90% täysi-ikäisistä ger∂rläisistä on kansalaisia.
Deletions:
Ger∂r on Kallistolla sijaitseva noin sadan tuhannen asukkaan kaivosssiirtokunta, kokonaan kaivettu kuun pinnan alapuolelle. Sen väestö on enimmäkseen skandinaaveja. Kallisto kiertää Jupiteria niin kaukana, että säteily pinnalla ei ole läheskään niin paha kuin Ganymedellä, mutta toisaalta kuu on jäänyt Tasavallan kehittyessä syrjäseuduksi. Kaikki kuun kaupunkivaltiot eivät kuulu Tasavaltaan, ja tämä tekee Ger∂ristä turvattoman paikan elää.


Revision [55]

Edited on 2015-04-10 22:10:53 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Additions:
Jupiterin tasavalta koostuu Etelä-Amerikasta ja Yhdysvalloista kotoisin olevista ihmisistä, ja se hallinnoi Jupiterin kuissa sekä näiden kiertoradoilla sijaitsevia habitaatteja. Se on ottanut siipiensä suojaan kotiplaneetalta paennen katolisen kirkon, ja Pyhä istuin sijaitsee nykyään Ganymedeä kiertävällä asteroidilla.
Deletions:
Jupiterin tasavalta koostuu Etelä-Amerikasta ja Yhdysvalloista evakuoituneista ihmisistä, ja se hallinnoi Jupiterin kuissa sekä näiden kiertoradoilla sijaitsevia habitaatteja. Se on ottanut siipiensä suojaan kotiplaneetalta paennen katolisen kirkon, ja Pyhä istuin sijaitsee nykyään Ganymedeä kiertävällä asteroidilla.


Revision [52]

Edited on 2015-04-10 15:55:47 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Additions:
Tasavalta on kymmenen vuotta ollut tiukasti puolustuskannalla lähes kaikkeen muuhun ihmiskuntaan nähden. Se ei ole varsinaisesti ollut sodassa tai avoimessa taistelussa kenenkään kanssa, mutta on selvää, että mikäli jotain ratkaisevaaa ei tapahdu, se on pian todellakin ainoa ihmisyhteisö koko aurinkokunnassa. Romahdus opetti, että hallitsematon tekninen kehitys on yksiselitteisesti vaarallista - kehitys ei ole pahasta, mutta sitä on välttämätöntä kontrolloida. Muu ihmiskunta ei tunnu tätä läksyä oppineen.
===Liberty===
Liberty on tasavallan pääkaupunki. Se on habitaatti kahdessa osassa: Liberty City on Ganymeden pinnan alla, suojassa Jupiterin intensiiviseltä säteilyltä, ja Liberty Station asteroidissa geosynkronisella radalla.
===Gerdr===
Ger∂r on Kallistolla sijaitseva noin sadan tuhannen asukkaan kaivosssiirtokunta, kokonaan kaivettu kuun pinnan alapuolelle. Sen väestö on enimmäkseen skandinaaveja. Kallisto kiertää Jupiteria niin kaukana, että säteily pinnalla ei ole läheskään niin paha kuin Ganymedellä, mutta toisaalta kuu on jäänyt Tasavallan kehittyessä syrjäseuduksi. Kaikki kuun kaupunkivaltiot eivät kuulu Tasavaltaan, ja tämä tekee Ger∂ristä turvattoman paikan elää.
Deletions:
Tasavalta on kymmenen vuotta ollut tiukasti puolustuskannalla lähes kaikkeen muuhun ihmiskuntaan nähden. Se ei ole varsinaisesti ollut sodassa tai avoimessa taistelussa kenenkään kanssa, mutta on selvää, että mikäli jotain ratkaisevaaa ei tapahdu, se on pian todellakin ainoa ihmisyhteisö koko aurinkokunnassa.
===Ger∂r===


Revision [51]

Edited on 2015-04-10 15:49:21 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Additions:
Tasavalta on käytännössä stratokratia, jonka toimeenpanovaltaa käyttää turvallisuusneuvosto ja norminantovaltaa vaaleilla valittu senaatti. Merkittävää valtaa käyttävät myös katolinen kirkko ja valtava määrä erilaisia lobbausryhmiä, jotka tarjoavat kansalaisille tai intressiryhmille keinon painostaa lainsäätäjiä.
===Ger∂r===


Revision [49]

The oldest known version of this page was created on 2015-04-10 15:37:23 by AdminDare [Gerdrin status --> protektoraatti]
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki