Kampanjoita on niin monia, että niiden Maailma-sivut piti erottaa omiksi sivuikseen:

Maailma vuonna 2133
Maailma Jupiterin tasavallan mukaan
Mars vuonna 2147CategoryMeta
There are no comments on this page.
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki