Wiki source for Maailma


Show raw source

Kampanjoita on niin monia, että niiden Maailma-sivut piti erottaa omiksi sivuikseen:

[[OutThereMaailma|Maailma vuonna 2133]]
[[DevilMaailma|Maailma Jupiterin tasavallan mukaan]]
[[SirenumMaailma|Mars vuonna 2147]]


----
CategoryMeta
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki