The following 18 page(s) belong to CategoryMeta

DeepBlackSky [DeepBlackSky]
Hahmonluonti [Parikymmpisen rooli tasavallassa]
HauntingMars [HAUNTING MARS]
HauntingMarsTyyli [MITEN TÄÄLLÄ PELATAAN]
Inspiraatio [Inspiraatio]
Kuvitus [Kuvitus]
Maailma [Maailma]
OutThere [OUT THERE]
OutThere0 [Out There 0: Hahmonluonti]
OutThereLifepath [Out There: Lifepath]
Pelityyli [Pelityyli]
Postmortem [POSTMORTEM: Devil and the Deep Black Sky]
Sielupankki [Pelimateriaali]
Sirenum [Sirenum]
SirenumPelityyli [Sirenum: Pelityyli]
Vuosikurssi2145 [Vuosikurssi 2145]
Vuosikurssi2146 [Vuosikurssi 2146]
Xcom2 [XCOM 2 ja Saint Sunniva]CategoryCategory
There are no comments on this page.
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki