Haunting Mars: maailma


 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/mars_environ.png)
Hahmojen tiedot pelimaailman alkutilanteesta saattavat poiketa huomattavasti toisistaan, johtuen eri lähtökohdista, eri määrästä katkoa jne. Käytännössä pelinjohtaja tuottaa jokaiselle pelaajalle oman noin sivun mittaisen maailmadokumentin, joka kertoo asioita tarkemmin tämän hahmon vinkkelistä.

Tässä kuitenkin yleiskuvausta pelimaailmasta pähkinänkuoressa. Muita wikistä löytyviä maailmadokumentteja ei ole suotavaa selata, koska ne kertovat olennaisesti erilaisista tilanteista.


Mitä ei ole:


TerminologiaaHistoriaa


Jos pitää vuosiluvuista ja tahtoo lisää detaljia, tässä jotakin. Yhteiskunnallisesti välitettavan köyhä, keskittyy avaruustutkimukseen, mut ei pidä tosiaankaan kuvitella, että samalla kun kaikki tämä edistys tapahtuu, taustalla ei jylläisi jatkuvasti ilmastonmuutos, pikkusotia, yhteiskunnallista epävakautta ja muuta arkista.

2060-luku: Fuusiovoima siirtyy kokeiluvaiheesta oikeaan energiantuotantoon.
2074: (Ecuador) Ensimmäinen avaruushissi valmistuu. Marsin pysyvä (kiinalais-amerikkalainen) tukikohta muuttuu pysyväksi siirtokunnaksi ja saa nimekseen Pavonis.
2075: Ensimmäiset selvästii geenimuunnellut lapset syntyvät Marsissa.
2077: Ganymedelle perustetaan ensimmäinen pysyvä tukikohta, (amerikkalais-argentiinalainen) Liberty
2090: Arvioiden mukaan ihmiskunnan varakkaimman 1% lapset ovat kaikki geenikorjailtuja ja tuntuvasti pystyvämpiä kuin tavalliset ihmiset. Termi "splicer" vakiintuu käyttöön näistä parannelluista ihmisistä. Europalle perustetaan pysyvä kansainvälinen tieteellinen tutkimusasema.
2095: Marsin kansainvälisen (mutta vahvasti kiinalaisvetoisen) terraformausprojektin virallinen käynnistyminen
2096: (Etelä-Afrikka) Ensimmäinen puhuva uplift-simpanssi, Jumbles
2097: Ascension, ihmiskunnan (USA-Teksas-Kanada) ensimmäinen ensimmäinen O'Neillin sylinteri, valmistuu Maa-Kuu L4 -pisteeseen
2104: Tyynenmeren avaruushissi valmistuu
2106: (Skandinavian) kolonia Titanilla (Nyhavn) ottaa vastaan ensimmäiset siirtolaiset
2107: Kyberneettiset verkkoyhteysistukkaat ovat hinnoiltaan keskiluokan saavutettavissa.
2114: Upload-teknologian prototyyppi. Egocast-termi mielensiirrolle tulee käyttöön.
2116: Luna-Lagrange Alliance -niminen kiertorata-asemien ja kuutukikohtien yhteisö perustetaan. Se on nimellisesti kansainvälinen yhteistyöprojekti, mutta tosiasiassa se on lähes itsenäinen jättiyritysten hallitsema korpokraattinen valtio, joka kiertää monia Maapallon lakeja ja sopimuksia.
2121: Ei-tuhoava upload-teknologia saapuu markkinoille.
2126: Kuoriniput tulevat markkinoille
2127: Suuri kolonisaatioexodus: upload-teknologia ja mielensiirto johtaa siihen, että miljoonat ihmiset Maapallolla jättävät fyysisen kehonsa ja egocastaavat siirtokuntiin, joissa heidät sijoitetaan pääasiassa konekehoihin.
2129: Raportit egocastattujen siirtolaisten surkeista elinoloista ja velkaorjuudesta suuryrityksille vähentävät intoa lähteä kolonioihin, mutta monille ilmastopakolaisuudessa eläville se tuntuu silti paremmalta vaihtoehdolta kuin loppuelämä leirillä.
2133: Kiinan ja Japanin välille puhkeaa sota, joka laajenee globaaliksi ja avaruuteen. Nopeasti käy ilmi, että itse asiassa TITAN-sotilaskoneälyt ovat käyneet ihmiskuntaa vastaan. Lankeemus alkaa tästä.
2133-2134: Lankeemus, ihmisten sota koneälyjä vastaan, joka käydään enimmäkseen Maassa, kiertoradalla ja Marsissa, joskin myös ulommilla planeetoilla on isoja yhteenottoja.. Maapallolta lähtee valtava pakolaisvirta joukkotuhoaseiden tieltä. Lopulta Maapallo on asuinkelvoton ja saarretaan puolustussatelliiteilla. (Mars) Planeettojen Konsortio muodostuu. (Jupiter) Jupiterin tasavalta syntyy. (Saturnus) Titanin kansanyhteisö syntyy. Kwame Larbin katko alkaa. TX Wangin perhe evakuoituu Maasta Marsiin, mutta menettää omaisuutensa.
2135: Vuosi 1 AF (After the Fall / Jälkeen Lankeemuksen). Vanha valtiojärjestys on romahtanut. 95% ihmiskunnasta on menehtynyt. Tharsis-liitto alkaa todella rakentaa Marsia ihmiskunnan uudeksi kotiplaneetaksi.
2139: TX Wangin katko alkaa.
2140 (6 AF): (Venus) Morningstar Constellation eroaa Planeettojen konsortiosta, ja muodostaa itsenäisen hallintoyksikön.
2144 - 2146: Madison Bellin katko alkaa. [KAMPANJA: The Devil and the Deep Black Sky ] [ONESHOT: Sielupankki ]
2146: Cael Ortegan katko alkaa [ONESHOT: Pullotettu viidakko ] [ONESHOT: Power Failure]
2147- Nyt. [KAMPANJA: Sirenum ] [KAMPANJA: Out There ] [Kampanja: Haunting Mars]


Inspiraatiota


Avaruusteknologiaa:

Mielensiirtoa ja konekehoja:

Politiikkaa ja kulttuuria:

Kulttuurishokkia:

Kauhua:


CategoryHauntingMars - CategoryMaailma
There are no comments on this page.
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki