Wiki source for HauntingMarsMaailma


Show raw source

====Haunting Mars: maailma====

{{image url="images/mars_environ.png" width="800"}}
Hahmojen tiedot pelimaailman alkutilanteesta saattavat poiketa huomattavasti toisistaan, johtuen eri lähtökohdista, eri määrästä katkoa jne. Käytännössä pelinjohtaja tuottaa jokaiselle pelaajalle oman noin sivun mittaisen maailmadokumentin, joka kertoo asioita tarkemmin tämän hahmon vinkkelistä.

Tässä kuitenkin yleiskuvausta pelimaailmasta pähkinänkuoressa. Muita wikistä löytyviä maailmadokumentteja ei ole suotavaa selata, koska ne kertovat olennaisesti erilaisista tilanteista.

- Lähtöpiste: Vuosi **2147** (tosin joillain hahmoilla on saattanut olla katkoa vuodesta 2133)
- Maapallo kärsi pahasta ilmastokatastrofista. Vuonna 2133 käynnistyi Lankeemuksena tunnettu koneälyjen nousu, joka aiheutti planeetalla massiivisen hävityksen
- yhteiskunta: moninapainen maailma, uudestisyntynyt hyperkapitalismi porskuttaa, tuloerot suuret, keskiluokka kutistunut muttei täysin kadonnut.
- sosiaaliset normit: liukuneet vapaamielisempään suuntaan lähes kaikkialla, erityisesti suurissa asutuskeskuksissa. Sukupuolten, seksuaalisten suuntausten ja neurotyyppien kirjo on selviö
- energiatuotanto: **fuusioreaktorit** käytössä (puhdas energia on halpaa)
- Aurinkokunta: kolonioita Lunassa, Marsissa ja ulkoplaneettojen kuilla, näiden ensimmäiset suurkaupungit ovat syntyneet. Myös kokonaan keinotekoisia O'Neillin sylintereitä tai muita avaruuskaupunkeja on rakennettu
- biologia: joidenkin eläinten (simpanssien ja delfiinien) kohottaminen (uplift) puhekykyyn ja ihmisenkaltaiseen älyyn on käynnissä. Tämän toiminnan eettisyys, sekä upliftien kohtelu ja oikeudet ovat iso poliittis-moraalinen kysymys.
- lääketiede: monet lapset syntyvät geneettisesti paranneltuina, eksokohdut tavallisia
- tietotekniikka: **rajoitetut tekoälyt** käsittelevät monimutkaisia kokonaisuuksia, mutta Lankeemuksen jälkeen koneälyjen käyttöä on todella vahvasti rajoitettu. Henkilökohtaiset puoli-AI -sihteerit (muusat) ovat hyvin yleisiä ja hoitavat monien ihmisten kalenterit yms. Monilla ihmisillä on kyberneettinen verkko- ja AR-linkki.
- valmistus: **nanofabrikaatio** on yleinen tapa valmistaa asioita, nanoteknologian kontrolli tärkeä puheenaihe
- neurologia / psykologia: mielen tallennus ja **upload** on tunnettu, egon siirrot kehosta toiseen todellisuutta. **Kuorinippu**-niminen niskaan kiinnitettävä kyberistukas voi tallentaa mielestä kopiota jatkuvasti

Mitä ei ole:

- maanulkopuolista älyllistä elämää (Europasta on tosin löytynyt monisoluista ei-älyllistä elämää)
- gravitiikkaa tai antigravitiikkaa
- valoa nopeampaa viestintää saati matkustamista
- supernopeita avaruusaluksia. Matka Marsista Jupiteriin todella nopealla avaruusaluksella kestää 50 päivää. Nopeammin pääsee toki egocastaamalla, jolloin liikutaan valon nopeudella ja matka kestää 30 minuuttia, mutta tällöin ego liikkuu vain datana, ja morfi jää taakse.

===Terminologiaa===

- BIOMORFI: Biologinen keho
- EGO: Mieli. Egonsiirtoteknologian avulla ego voidaan siirtää kehosta toiseen tai tallentaa.
- EGONSIIRTO, EGOCAST: Teknologia, jolla ego voidaan lähettää valon nopeudella vaikka toisella planeetalla sijaitsevaan vastaanottimeen. Nopein tapa avaruusmatkailla; morfi ei vaan tule mukaan.
- FORKKI: Toinen käynnissä oleva kopio samasta egosta. Pääsääntöisesti laittomia.
- FUUSIO: Yleisin suurenergiatuotantokeino. Polttoaineena vety tai helium. Älyttömän kuuma, mutta tehokas. Vikatilanteessa reaktori sulaa muttei esim. räjähdä tai säteile.
- INKARNOINTI (myös SUKITTAMINEN): Egon lataaminen morfiin.
- KATKO: Aika, joka puuttuu egon aikalinjasta. Voi johtua esim. siitä, että ego on ollut kylmävarastossa, tai siitä, että se on pitänyt palauttaa varmuuskopiosta. Ilmaistaan tyyliin "katkoa 5 kuukautta". Joillekin katkon kohtaaminen on traumaattista, etenkin jos toinen versio egosta on ollut aktiivinen katkon aikana.
- KUORINIPPU: Aivokuorinippu; niskaan asennettu erittäin luja pieni laite, joka tekee egosta tallennuksia. Jos morfi kuolee, egosta jää tallennus kuorinippuun, ja henkilö voidaan tästä palauttaa. Kuoleman muisto on toki traumaattinen kokemus. Käytännössä kaikilla.
- KONEÄLY: hyperfiksu itsenäinen tietokone. Ihmisille vihamielinen ja vaarallinen. Superälyiksi luokitut koneälyt ovat kiellettyjä aivan kaikkialla.
- LANKEEMUS: 13 vuotta sitten (2133-2135) tapahtunut koneälykapina, jossa TITAN- sotilaskoneälyt kävivät sotaan ihmiskuntaa vastaan. Tuhoisa sota tuhosi 95% ihmiskunnasta ja raunioitti Maan asuinkelvottomaksi.
- MORFI: Keho. Biologisia, synteettisiä, kyberneettisiä. Morfi katsotaan omaisuudeksi, mutta etenkin biomorfit ovat kalliita.
- MUUSA: Henkilökohtainen pseudotekoälysihteeri, asuu verkkoimplantissa. Scifi-Siri, mutta fiksumpi ja omistaa enemmän luonnetta. Hoitaa kalenterit, herätykset, tietoturvan ja toimii tarvittaessa henkisenä tukena. Käytännössä jokaisella on tällainen lapsesta asti.
- NANOTEKNOLOGIA: mikroskooppisia koneita, jotka voivat rakentaa mitä tahansa. Vaativat paljon energiaa. Arkikäytössä 3D-printtereitä, jotka voivat printata vaikka mitä sopivista raaka-aineista ja piirustuksista, vaarallisimmillaan koneälyjen käyttämiä pienhiukkaspilviä jotka toimivat kuin nopeasti leviävä tauti.
- PODI: Osittain biologinen keho, mutta esim. aivot ovat kyberneettiset.
- SYNTHMORFI: Synteettinen, "robotti"keho. Terästä, muovia, piirilevyjä, tietotekniikkaa.
- TITAN: Sotilaskoneälyjä; hyperälykkäitä ja ihmisille vihamielisiä. Äärimmäisen vaarallisia. Aiheuttivat Lankeemuksen 2133-2135.
- TRANSIHMISKUNTA: Ihmiskunta plus eläinupliftit, synteettisissä kehoissa asuvat egot ja muut melkein-inhimilliset olennot.
- UPLIFT: Terralainen eläin, joka on geneettisellä muuntelulla ja jalostamisella kohotettu älylliseksi lajiksi. Delfiinejä, kädellisiä, lintuja.
- VARMUUSKOPIO: Ego on dataa, ja datasta voi laillinen taho ottaa varmuuskopion. Jos morfi tuhoutuu ja kuorinippua ei löydy, henkilö voidaan palauttaa eloon varmuuskopiosta. Laillisesti varmuuskopiosta palautettu on tällöin sama henkilö. Useimmat, joilla on mitenkään varaa ottavat tällaisen ainakin vuosittain.

===Historiaa===

Jos pitää vuosiluvuista ja tahtoo lisää detaljia, tässä jotakin. Yhteiskunnallisesti välitettavan köyhä, keskittyy avaruustutkimukseen, mut ei pidä tosiaankaan kuvitella, että samalla kun kaikki tämä edistys tapahtuu, taustalla ei jylläisi jatkuvasti ilmastonmuutos, pikkusotia, yhteiskunnallista epävakautta ja muuta arkista.

2060-luku: Fuusiovoima siirtyy kokeiluvaiheesta oikeaan energiantuotantoon.
2074: (Ecuador) Ensimmäinen avaruushissi valmistuu. Marsin pysyvä (kiinalais-amerikkalainen) tukikohta muuttuu pysyväksi siirtokunnaksi ja saa nimekseen Pavonis.
2075: Ensimmäiset selvästii geenimuunnellut lapset syntyvät Marsissa.
2077: Ganymedelle perustetaan ensimmäinen pysyvä tukikohta, (amerikkalais-argentiinalainen) Liberty
2090: Arvioiden mukaan ihmiskunnan varakkaimman 1% lapset ovat kaikki geenikorjailtuja ja tuntuvasti pystyvämpiä kuin tavalliset ihmiset. Termi "splicer" vakiintuu käyttöön näistä parannelluista ihmisistä. Europalle perustetaan pysyvä kansainvälinen tieteellinen tutkimusasema.
2095: Marsin kansainvälisen (mutta vahvasti kiinalaisvetoisen) terraformausprojektin virallinen käynnistyminen
2096: (Etelä-Afrikka) Ensimmäinen puhuva uplift-simpanssi, Jumbles
2097: Ascension, ihmiskunnan (USA-Teksas-Kanada) ensimmäinen ensimmäinen O'Neillin sylinteri, valmistuu Maa-Kuu L4 -pisteeseen
2104: Tyynenmeren avaruushissi valmistuu
2106: (Skandinavian) kolonia Titanilla (Nyhavn) ottaa vastaan ensimmäiset siirtolaiset
2107: Kyberneettiset verkkoyhteysistukkaat ovat hinnoiltaan keskiluokan saavutettavissa.
2114: Upload-teknologian prototyyppi. Egocast-termi mielensiirrolle tulee käyttöön.
2116: Luna-Lagrange Alliance -niminen kiertorata-asemien ja kuutukikohtien yhteisö perustetaan. Se on nimellisesti kansainvälinen yhteistyöprojekti, mutta tosiasiassa se on lähes itsenäinen jättiyritysten hallitsema korpokraattinen valtio, joka kiertää monia Maapallon lakeja ja sopimuksia.
2121: Ei-tuhoava upload-teknologia saapuu markkinoille.
2126: Kuoriniput tulevat markkinoille
2127: Suuri kolonisaatioexodus: upload-teknologia ja mielensiirto johtaa siihen, että miljoonat ihmiset Maapallolla jättävät fyysisen kehonsa ja egocastaavat siirtokuntiin, joissa heidät sijoitetaan pääasiassa konekehoihin.
2129: Raportit egocastattujen siirtolaisten surkeista elinoloista ja velkaorjuudesta suuryrityksille vähentävät intoa lähteä kolonioihin, mutta monille ilmastopakolaisuudessa eläville se tuntuu silti paremmalta vaihtoehdolta kuin loppuelämä leirillä.
2133: Kiinan ja Japanin välille puhkeaa sota, joka laajenee globaaliksi ja avaruuteen. Nopeasti käy ilmi, että itse asiassa TITAN-sotilaskoneälyt ovat käyneet ihmiskuntaa vastaan. Lankeemus alkaa tästä.
2133-2134: Lankeemus, ihmisten sota koneälyjä vastaan, joka käydään enimmäkseen Maassa, kiertoradalla ja Marsissa, joskin myös ulommilla planeetoilla on isoja yhteenottoja.. Maapallolta lähtee valtava pakolaisvirta joukkotuhoaseiden tieltä. Lopulta Maapallo on asuinkelvoton ja saarretaan puolustussatelliiteilla. (Mars) Planeettojen Konsortio muodostuu. (Jupiter) Jupiterin tasavalta syntyy. (Saturnus) Titanin kansanyhteisö syntyy. **Kwame Larbin** katko alkaa. **TX Wangin** perhe evakuoituu Maasta Marsiin, mutta menettää omaisuutensa.
2135: Vuosi 1 AF (After the Fall / Jälkeen Lankeemuksen). Vanha valtiojärjestys on romahtanut. 95% ihmiskunnasta on menehtynyt. Tharsis-liitto alkaa todella rakentaa Marsia ihmiskunnan uudeksi kotiplaneetaksi.
2139: **TX Wangin** katko alkaa.
2140 (6 AF): (Venus) Morningstar Constellation eroaa Planeettojen konsortiosta, ja muodostaa itsenäisen hallintoyksikön.
2144 - 2146: **Madison Bellin** katko alkaa. [KAMPANJA: [[DeepBlackSky|The Devil and the Deep Black Sky]] ] [ONESHOT: [[Sielupankki]] ]
2146: **Cael Ortegan** katko alkaa [ONESHOT: [[PullotettuViidakko|Pullotettu viidakko]] ] [ONESHOT: Power Failure]
2147- Nyt. [KAMPANJA: [[Sirenum]] ] [KAMPANJA: [[OutThere|Out There]] ] [Kampanja: Haunting Mars]


===Inspiraatiota===

Avaruusteknologiaa:
- James S.A. Corey: The Expanse (kirjat ja tv-sarja)
- Kim Stanley Robison: 2312 (kirja)

Mielensiirtoa ja konekehoja:
- Love, Death & Robots (tv-sarja, etenkin Sonnie's Edge, Blindspot, Life Hutch, Zima Blue, The Very Soul of the Machine)
- Richard Morgan: Altered Carbon (kirjat ja tv-sarja)
- Upload (tv-sarja)

Politiikkaa ja kulttuuria:
- Kim Stanley Robinson: Red Mars, Green Mars, Blue Mars (kirjat)
- Ian ""McDonald"": Luna (kirjat)

Kulttuurishokkia:
- Alastair Reynolds: Revelation Space (kirjat)
- Hannu Rajaniemi: Jean le Flambeur (kirjat)

Kauhua:
- Ada Hoffman: The Outside (kirjat)
- Caitlin Starling: The Luminous Dead (kirja)

----
CategoryHauntingMars - CategoryMaailma
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki