Revision [919]

This is an old revision of DeepBlackSky28 made by AdminDare on 2019-02-24 14:04:24.

 

Devil and the Deep Black Sky 28: Laivaston esikunta<-- 27: Huutolaatikot - 28: -->


"Miehitystä koskevat päätökset tein minä."
- Iglesias kommodori Bianchille ja tämän lautakunnalle

 


Casa Arturon lähiavaruus, lokakuu 2145


Kapteeni Halkenhvad myöntää Casa Arturon kapinan tapahtumien johdosta de Vooghtilla Cruz de la Servicio -mitalin sankariteoista vihollisen edessä. Kun morfikeskukseen oli hyökätty, de Vooght oli käytännössä aseistamattomana asettunut hyökkääjiä vastaan huomattavalla henkilökohtaisella riskillä.

Saint Eskil luovuttaa miehityksen seuraavalle alukselle, ja lähtee sitten kohti Ulompien kuiden laivaston komentopistettä. Laivaston päällikkö, amiraali Pires, on kutsunut miehityksen toimeenpanijat kuultavaksi. Tämä kalskahtaa hitusen pahaenteiseltä, ja ainakin Jaramillon mielestä syyllisten metsästäminen on ajanhukkaa: hänestä tärkeämpää olisi ryhtyä selvittämään, oliko Exarchia todella virushyökkäyksen takana. Kapteeni Halkenhvad toteaa, että käskyä täytyy totella.

Coleman vainuaa kuulemisessa syntipukin hakemisen, ja arvelee, että olisi ehkä hyödyllistä laatia arvio toimenpiteistä, joiden suorittaminen olisi johtanut siihen, että tilanne ei olisi levinnyt käsiin. Arviossa ei yritetä ottaa kantaa siihen, olisivatko toimenpiteet olleet realistisia tehdä, mutta oletus on, että rivien välistä käy ilmi, että olisi vaatinut yli-inhimillistä ennakointikykyä pystyä näiltä suojautumaan. Ajatusta pidetään hyvänä, ja arviota aletaan koota.

Halkenhvad kutsuu komentoryhmän parin tunnin kuluttua uudelleen koolle. Saint Eskilille tulee kurssimuutos. Kolme Tasavallan korvettia (Palo Alto, Uruapan sekä Rio Blanca), jotka ovat olleet sabotoimassa Autonomistiliiton kaivosoperaatioita, on jäämässä Eastwood-nimisen autonomistihävittäjän tulilinjalle. Saint Eskilin tulee mennä väliin. Oletus on, että taisteluristeilijän näyttäytyminen riittää ajamaan hävittäjän pois.

Näin ei kuitenkaan tapahdu. Vetäytymisen sijasta hävittäjä kiihdyttää, teholla, jonka ei pitäisi normaalien speksien mukaan olla mahdollinen. Ilmeisesti hävittäjä onkin ihan muuta kuin miltä näyttää. Jotta tuollainen kiihdytys olisi mahdollista, panssarin pitää olla paljon kevyempää, mutta näyttää siltä, ettei Saint Eskil ehdikään väliin ennen kuin se tavoittaa korvetit.

Taktiikoita pohditaan. Korvettilaivueen komentaja, kapteeni Green, ilmoittaa että hänen tehtävänsä on häiritä kaivostoimintaa, ja kun vetäytyminenkin tarkoittaisi yhdelle alukselle varmaa tuhoa, hän aikoo ennemmin koettaa nujertaa vihollisen. Colemanin arvioiden mukaan vihollisen aluksella on hyvin kevyt panssarointi, ja kun vihollisalus kiihdyttää ennestään, käy selväksi, ettei Saint Eskil ennätä edes kostamaan. Eastwood tulee lentämään korvettilaivueen läpi, mutta sen jälkeen on käytännössä poissa tästä sodasta; sen nopeus on niin suuri, ettei sillä enää riitä reaktiomassa kääntymiseen, ja seuraavan kerran se nähdään jossain Saturnuksen radalla paljon myöhemmin.

Saint Eskilin ainoa keino vaikuttaa asiaan on elektroninen sodankäynti. Todetaan, että Eastwoodin kevyt pansssarointi tekee sen alttiiksi ohjuksille, ja saturaatiohyökkäys on paras mahdollisuus päästä sen läpi. Etäältä Saint Eskil koettaa häiritä vihollisen ohjustunnistusjärjestelmiä.

Mackay toteaa Colemanille, että Rio Blanca on alus, jolla Saint Sunnivalla samaan aikaan aloittanut Dachoff nykyään palvelee.

Eastwoodin ja korvettilaivueen kohtaaminen on lyhyt ja tuhoisa. Kaksi korveteista tuhotaaan, mutta Eastwood saa osuman antimateriasäiliöönsä, ja hajoaa. Kapteeni Green menehtyy, ja ainoa mitenkään toimintakykyiseksi jäänyt korvetti on Rio Blanca. Sekin on menettänyt 90% taistelukyvystään sekä puolet miehistöstään.

Taistelu ei ollut kenellekään kovin voittoisa: autonomistien kevyesti panssaroidun hävittäjämallin kyvyt paljastuivat ja se tuhoutui, mutta toisaalta Tasavalta ei saanut häirittyä kaivostoimintaa, ja kaksi korvettia sekä 50 sotilasta menetettiin. Saint Eskilillä fiilikset ovat ristiriitaiset: kersantti Boca kokee epäonnistuneensa häirinnässä, eikä Colemanin lohdutus paina kovin paljoa. Aseistuksessa ja valtauksessa suhtautuminen on etäisempi, mutta selvästi läheltä nähty korvettien kohtalo on kylmäävä muistutus kaikille siitä, että sota on hyvin vaarallista. Vaikka Saint Eskil onkin taisteluristeilijänä suuri ja kestävä alus, on vihollisella sitäkin vielä suurempia aluksia, joita se ei haluaisi kohdata suoraan.

Pääalukselle


Faiza FarajSaint Eskil saattaa Daniela Valcuijannilkuttavaa Rio Blancaa kohti komentoalusta. Matka kestää nelisen päivää. Sen aikana todetaan, että risteilijällä olisi yksi aliupseerin paikka vapaana, ja ainakin kaksi henkilöä jotka voisivat olla ylennettävissä: asejärjestelmämatruusi Faiza Faraj sekä runkoryhmän Daniela Valcuijan. Molemmilla on ansioita: Faiza on matemaattisesti hyvin lahjakas, järjestelmällinen ja organisoivaa, Valcuijan taas on erinomainen ihmisten kanssa ja kykenevä saamaan runkoryhmän nahjukset liikkeelle. Aseistus ei tarvitse lisää aliupseereita, mutta reaktorilla on edelleen miehistövajaus.

Falk juttelee Farajin kanssa, mutta tällä ei ole suurta intoa siirtyä reaktoriin, ja ennemmin haluaisi vaikka siirron muualle. Halkenhvad toteaa, ettei aio nyt päästää ketään lähtemään. Coleman puolestaan saa idean: Rio Blancan reaktori-AU on vielä elossa, ja osoitti selvästi pätevyyttä äskeisessä yhteenotossa. Hän käy Rio Blancalla, ja huolehtii siitä, että kersantti Nizerevo saa hetken lepoa. Sitten hän tarjoaa tälle pestiä Saint Eskilillä. Kersantti, joka on palvellut yhtä kauan kuin Coleman, sanoo saaneensa aivan riittävästi kevyen sarjan aluksista, ja sanoo tulevansa mieluusti Saint Eskilille. Tätä aletaan järjestellä.

Kers. NizerevoVilya DachoffRio Blanca on pieni, ahdas korvetti täynnä reikiä, ja kersantiksi ylennyt Dachoff palvelee tällä hetkellä sen XO:na; hänellä ei ole kuitenkaan aikaa jäädä juttelemaan Colemanin kanssa. Aluksen kapteenikin on asevelvollinen, aliluutnantti Wakalla, joka sanoo, että Rio Blancan runkoa on turha ehkä yrittää korjailla lennossa, mutta pari lainattavaa reaktorimatruusia olisi tarpeen niin Nizerevo saisi hetken levätä. Coleman järjestää tämän, ja lähettää myös alikersantti Norrhjelmin käväisemään Rio Blancalla ottamassa vaikutelmansa Nizerevosta.

Joka tapauksessa Valcuijan päädytään ylentämään alikersantiksi, ja Faraj jää asejärjestelmiin. Acosta alkaa omalta osaltaan olla lähemmin tekemisissä Lavezzin kanssa, ja yrittää suhtautua tähän enemmän kuin arvokkaaseen sotilaaseen ja toveriin, vähemmän kuin rikolliseen. Lavezzi tekee tämän ainakin päältäpäin helpoksi: hän ei selvästikään tahdo mitään vihanpitoa.

Lopulta Saint Eskil ja Rio Blanca saavuttavat laivaston komentopaikan. Siellä Ulompien kuiden laivaston pääalus Saint Genevieve laivueineen ottaa heidät vastaan.
 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/saint_genevieve.jpg)

Saint Genevieve on järkäle alukseksi: yli neljä kertaa Saint Eskilin kokoinen, 600 hengen miehistöä kuljettava sota-alus, jossa päämajaa pitää mm. Ulompien kuiden laivaston esikunta. Se on koko Kreikkalaisten kampanjan sodanjohdon keskus. Sen liepeillä on tankkerialus Hispaniola, muutamia hävittäjiä, fregatteja ja tugeja.


Pelinjohtajan kommentteja


Kesken!


There are no comments on this page.
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki