Revision [386]

This is an old revision of SaintSunniva made by AdminDare on 2016-08-13 11:15:44.

 

 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/saint_sunniva.png)

JRNV Saint Sunniva on Jupiterin tasavallan laivaston fregatti (oikeasti iso korvetti). Se on Ger∂rin suurin sota-alus (tyypillisesti pyhimysten nimet on ainoastaan pääaluksilla tai taistelulaivoilla). Sen tehtävä on tullipartiointi sekä Jupiterin avaruuden saapumisvektoreiden valvonta. Se on osa 9. partiolippuetta, joka puolestaan kuuluu Kalliston taistelulaivueeseen (komentaja amiraali Cuneovidal, komentoalus Saint Maria Magdalena.) 9. partiolippueen fregatit toimivat yleensä itsenäisesti; tämä pätee myös Saint Sunnivaan.

Miehistö: 55 henkeä (6 upseeria, 9 aliupseeria, 40 matruusia; 7 ammattisotilasta, 48 asevelvollista)
Komento: Kapteeni Skarsgard, XO Halkenhvad
Massa: 3000 tonnia
Mitat: 100m x 15m x 19m
Reaktori: 20 GW fuusioreaktori
Päämoottori: Fuusioraketti; 0,05G kiihtyvyys
Ohjausraketit: Metallivetyraketit, 3G kiihtyvyys
∆v-totaali päämoottorilla: 400 km/s
Aseistus: Ohjuspatteri, hiukkastykit, lasereita, puoli-itsenäisiä droneja
Pienemmät alukset: 2 kpl kevyesti aseistettua valtaussukkulaa, kummallakin 20 hengen kapasiteetti
Valmistaja: Cruz-Kristol Shipyards, Io, Jupiterin tasavalta, 2139

Saint Sunnivan keula koostuu aseistuksesta ja peräosa fuusioraketista. Välissä on keulasta/ylhäältä katsoen silta, upseerikansi, miehistökansi (sis. messi, lääkintä, liikunta, vapaa-aika), huoltokannet (sis. sukkulan ja varastot), hyttikansi sekä konekansi. Saint Sunnivalla ei ole pyörivää osiota, joten normaalioloissa se on joko mikropainovoimassa tai päämoottorin työnnöstä aiheutuvassa 0.05G:n painovoimassa. Painovoima kohdistuu aluksen perään, joten "ylös" tarkoittaa aluksen keulaa kohti Alus ei pysty laskeutumaan pinnalle.

Kaikista pinnoista aukeaa valtavia lämpöpaneeleita aluksen käyttäessä reaktoriaan täydellä teholla. Kolmasosa [aluksen massasta mutta vain neljästoistaosa sen tilavuudesta) on reaktoria. SS:n säteilysuojaus mahdollistaa lyhyet oleskelut jopa Jupiterin sisempien renkaiden sisällä.

Rungon läpileikkaus


CategoryDeepBlack

There are no comments on this page.
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki