Revision [218]

This is an old revision of SaintSunniva made by AdminDare on 2015-09-05 07:49:07.

 

 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/saint_sunniva.png)

JRNV Saint Sunniva on Jupiterin tasavallan laivaston fregatti (oikeasti iso korvetti). Se on Ger∂rin suurin sota-alus (tyypillisesti pyhimysten nimet on ainoastaan pääaluksilla tai taistelulaivoilla). Sen tehtävä on tullipartiointi sekä Jupiterin avaruuden saapumisvektoreiden valvonta.

Miehistö: 55 henkeä (6 upseeria, 9 aliupseeria, 40 matruusia; 7 ammattisotilasta, 48 asevelvollista)
Komento: Kapteeni Skarsgard, XO Halkenhvad
Massa: 3000 tonnia
Mitat: 100m x 15m x 19m
Reaktori: 20 GW fuusioreaktori
Päämoottori: Fuusioraketti; 0,05G kiihtyvyys
Ohjausraketit: Metallivetyraketit, 3G kiihtyvyys
∆v-totaali päämoottorilla: 400 km/s
Aseistus: Ohjuspatteri, hiukkastykit, lasereita, puoli-itsenäisiä droneja
Pienemmät alukset: 2 kpl kevyesti aseistettua valtaussukkulaa, kummallakin 6 hengen kapasiteetti
Valmistaja: Cruz-Kristol Shipyards, Io, Jupiterin tasavalta, 2139

Saint Sunnivan keula koostuu aseistuksesta ja peräosa fuusioraketista. Välissä on keulasta/ylhäältä katsoen silta, upseerikansi, miehistökansi (sis. messi, lääkintä, liikunta, vapaa-aika), huoltokannet (sis. sukkulan ja varastot), hyttikansi sekä konekansi. Saint Sunnivalla ei ole pyörivää osiota, joten normaalioloissa se on joko mikropainovoimassa tai päämoottorin työnnöstä aiheutuvassa 0.05G:n painovoimassa. Painovoima kohdistuu aluksen perään, joten "ylös" tarkoittaa aluksen keulaa kohti Alus ei pysty laskeutumaan pinnalle.

Kaikista pinnoista aukeaa valtavia lämpöpaneeleita aluksen käyttäessä reaktoriaan täydellä teholla. Kolmasosa [aluksen massasta mutta vain neljästoistaosa sen tilavuudesta) on reaktoria. SS:n säteilysuojaus mahdollistaa lyhyet oleskelut jopa Jupiterin sisempien renkaiden sisällä.

 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/Kuvitus/st_sunniva_xray.png)


CategoryDeepBlack

There are no comments on this page.
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki