(image: https://posthuman.karmavector.org/images/saint_eskil.png)

JRNV Saint Eskil on Jupiterin tasavallan laivaston Avadaci II -luokan taisteluristeilijä. Se on Ger∂rin puolustusalueen suurin sota-alus, designaatio, jonka se peri Saint Sunnivalta. Sen rauhanajan tehtävä on tullipartiointi sekä Jupiterin avaruuden saapumisvektoreiden valvonta. Se on osa 9. partiolaivuetta, joka puolestaan kuuluu Kalliston taistelulaivastoon (komentaja amiraali Cuneovidal, komentoalus Saint Maria Magdalena.) Taisteluristeilijä on itsenäinen alus, joka voi joko toimia omillaan tai pienempiä aluksia tukien

Miehistö: 92 henkeä (14 upseeria, 16 aliupseeria, 62 matruusia; 8 ammattisotilasta, 84 asevelvollista)
Komento: Komentajakapteeni Halkenhvad, XO Qassim
Massa: 14000 tonnia
Mitat: 160m x 40 m x 32m
Reaktori: 320 GW antimateriareaktori
Päämoottori: Antimateriaraketti; 0,2G kiihtyvyys
Ohjausraketit: Metallivetyraketit, 2G kiihtyvyys
∆v-totaali päämoottorilla: 400 km/s
Aseistus: Ohjuspatteri (ydin- ja antimateriakärkiä), raidetykki, lasereita, puoli-itsenäisiä droneja, ekstensiiviset elektronisen sodankäynnin järjestelmät
Pienemmät alukset: Kevyesti aseistettu 40 hengen laskeutumissukkula, 2 pientä Tarutao-luokan| rahti- tai henkilökuljetussukkulaa
Valmistaja: Runko Al-Sharjan Shipyards, 2134, lähes täydellinen uudelleenrakennus Tinaryalon Shipyards 2145

Asejärjestelmät


Laser on pääasiassa lähipuolustusaseena käytetty (kohti tulevien ohjusten ja vastaavien torjuntaan), mutta sillä voi myös tehdä kirurgisia iskuja. Laserin etu on tarkkuus: sillä voi ampua tarkasti hyvin pieniä kohteita satojen ellei tuhannen kilometrien päässä, eikä sitä voi väistää muuten kuin liikkumalla arvaamattomasti. Sen heikkous on kantama: diffraktio hajottaa säteen siten, että yli 10000 km päässä oleva kohde ei kärsi kuin kosmeettisia vaurioita. Laserit ovat tykkitorneissa, joista voi ampua joka suuntaan.

Raidetykki ampuu 100km/s [tjsp] nopeudella kerrallaan joko yhden suuren luodin tai useita pieniä. Raidetykin laukausta vihollisen passiivisensorit eivät välttämättä havaitse, joten sitä voidaan käyttää hulppeilta kantamilta (tosin jos ammus havaitaan, se on helppo väistää). Raidetykin luoti on osuessaan käytännössä varma tuho komponentille, johon se osuu; pienet haulitkin läpäisevät panssarin ja rikkovat järjestelmiä. Raidetykin suurin rajoitus on, että sen putki kulkee koko aluksen läpi ja se voi siksi ampua vain suoraan eteenpäin.

Ohjukset ovat järeä asejärjestelmä. Pintamaaleja vastaan niissä on ydinkärki, aluksia vastaan yleensä kineettisiä sirpalekärkiä. Äärimmäistä tuhovoimaa varten on mahdollista käyttää jopa kilogramman antimateriakärkiä. Ohjuksia ammutaan hyvin pitkiltä kantamilta, siten että niiden lentoaika kohteeseen voi olla tunteja; kun ohjukset lähestyvät, ne alkavat väistellä puolustusjärjestelmien tulitusta. Suora osuma ohjuksesta on lähes poikkeuksetta täysi tuho alukselle kuin alukselle, ja puolustuslaserin tuhoamakin ohjus on vaarallinen, koska sen sirpaleet tulevat kohti hirveällä nopeudella (poikkeuksena antimateriakärki, joka räjähtää alkeishiukkasiksi pienestäkin osumasta).

Dronet ovat pieniä, lähes-itsenäisiä järjestelmiä jotka päästetään irti. Sopivalle etäisyydelle vihollisesta päästessään ne avaavat tulen. Ne ovat joko täysin itsenäisiä (jolloin niille annetaan etukäteen skenaario jota ne sokeasti toteuttavat) tai komentoalukselta ohjattavia (jolloin niitä voi käskeä lennosta). Kummallakin optiolla on heikkoutensa ja vahvuutensa. Asedroneja heitetään ulos kiihdytettäessä kohti oikeaa taistelua. (Lisäksi on olemassa sensoridroneja, joita käytetään aina kun tarvitaan.) Droneja ei yleensä yritetä kerätä talteen käytön jälkeen.

Verkkosodankäynti on vastustajan tietojärjestelmiä vastaan hyökkäämistä. Saint Eskilillä on tähän laaja kapasiteetti, joka käyttää viestintälasereita ja erillistä tietotekniikkakoneistoa murtaakseen vahvasti suojattuja järjestelmiä.


Rakenne


Saint Eskilin keulassa sijaitsvat sukkulat, rahtitilat ja infrastrukturaaliset osiot; asejärjestelmät ovat enimmäkseen keskiosassa. Perässä sijaitsevat kriittisimmät järjestelmät: reaktori, komentosilta, tankit. Pyörivää osiota ei ole, mutta päämoottori tuottaa alukselle 0.2G:n painovoiman. Antimateriareaktorilla varustettua alusta ei saa tuoda 50 000 km lähemmäs ei-sotilashabitaattia.

Saint Eskil on rakennettu keskuskuilun ympärille. Kuilussa kulkee molempiin suuntiin jatkuvasti liikkuva tikashissi, nopeus 1m/s. Kansien sijoittelusta johtuen keskuskuilu ei tavallisesti ruuhkaudu kovin pahasti, vaikkakin vahdin vaihtuessa siellä on tungosta. Keskuskuilu on käytännössä ainoa tapa liikkua kansien välillä. Keskuskuilussa on myös erilliset huoltotikkaat sekä kuilu rahdin kuljetusta varten.

Kaikista pinnoista aukeaa valtavia lämpöpaneeleita aluksen käyttäessä reaktoriaan täydellä teholla. Kolmasosa [aluksen massasta mutta vain kahdestoistaosa sen tilavuudesta) on reaktoria. SE:n säteilysuojaus mahdollistaa oleskelun Jupiterin sisempien renkaiden sisällä.Aluksen kannet


Ylhäältä alaspäin, Saint Eskilin kannet

Sukkulakansi (Dropship operations deck)
Sukkuloiden huolto ja operointi. Keskuskuilun hissi ei kanna tänne, pääsy on ainoastaan erillisten ilmalukkojen tai tikkaiden kautta. Tila pidetään yleensä paineistettuna.

Hissikontrolli (Technical deck: elevator control)

Valtauskansi (Boarding operations deck)
Valtausryhmän toiminta-alue. Alunperin täällä oli kokoushuone ja panssarivarasto, mutta maihinlaskumestari vaihtoi kokoushuoneen kuntosaliin, ja valtasi ruumasta osan kokoushuoneeksi.

Valtauksen kokoustila (Boarding ready room)
Ruumaan rakennettu kuplamoduuli, lattia metallia, muuto osat muovia. Toimii valtausryhmän valmistelutilana. Ei osa normaalia kansirakennetta, puretaan tarvittaessa.

Ruuma (Cargo hold)
Valtavasti tilaa lisäreaktiomassalle, elintarvikkeille ja varaosille. Pidetään monesti paineistamattomana; kulku erillisistä ilmalukoista.

Logistiikka ja kierrätys (Logistics deck and recycler)
Ruuman kontrollit, aluksen sisäisen kuljetuksen valvonta, tarvikkeiden kierrätys. Tietotekniikka- ja logistiikkaryhmän

Tekninen kansi (Technical deck)
Elämän ylläpitojärjestelmien valvonta ja huolto.

Varaosavarasto (Spare parts storage)
Infraryhmien tarvikevarasto, erilliset luukut ylemmälle ja alemmalle kannelle.

Työpaja ja ilmalukko (Workshop and EVA deck)
Runkoryhmän työpiste, normaali EVA-toiminnan tukikohta.

Sellit ja asevarasto (Cell block and small arms locker)
Puosun toimisto, kopit sekä käsiaseiden varastotila.

Ammusvarasto ja varasilta (Munition storage and aux. cmd. deck)
Aluksen ohjusaihiot sekä aseiden huolto. Tällä kannella sijaitsee myös asejärjestelmien ohjaus / tykkitorni.

Vapaa-ajan kansi (Recreation deck)
Äänentoistoa, juoma-automaatteja, vapaa-ajanviettotilaa miehistölle.

Lääkintä ja sali (Medical and gym deck)
Vastaanotto, vuodeosasto, leikkaussali. Lisäksi miehistön kuntosali ja siihen liittyvä peseytymistila.

Majoituskansi (Quarters deck)
 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/se_crew_deck_v1.jpg)
Matruusien hytit. 12 hengen hyttejä joissa jokaisessa oma kylpyhuone; 72 punkkaa. Käy helposti vähän ahtaaksi vuorojen vaihtuessa.

Aliupseerikansi (NCO deck)
 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/se_po_deck_v1.jpg)
Asevelvollisten aliupseerien hytit. 8 hengen hyttejä, jokaisessa oma kylpyhuone; 24 punkkaa.

Messi- ja käskykansi (Ready deck)
Puolitoistakerroksinen tila, jossa ovat ruoka-automaatit sekä pöydät. Hieman ahdas aluksen miehistömäärälle.

Upseerikansi (Officers' deck)
 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/se_officers_deck_v1.jpg)
Upseerikokelaiden ja opistoupseerien kansi; kahden ja yhden hengen hyttejä. Asevelvolliset osoitetaan tyypillisesti kahden hengen hytteihin, ammattisotilailla on omat hytit. Jokaisessa hytissä on oma kylpyhuone; lisäksi hyteillä on jaettuja oleskelutiloja. Tällä kannella sijaitsee myös upseerien kuntosali sekä upseerikerho, jonne pääsy ilman erillistä kutsua on vain ammattisotilailla tai varusmiesupseereilla.

Kapteenin kansi (Captain's deck)
Kapteeni ja ammattiupseerit ovat suoraan komentosillan yläpuolella. Kapteenin ja XO:n hyteistä on suora kulku sillalle keskuskuilun ohi. Kannella on myös upseerien kokoushuone. Jokainen upseerihyteistä on tilava ja varustettu omalla kylpyhuonetilalla.

Komentokeskus ja koulutus (Command center and naval training deck)
 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/Kuvitus/bridge_positions.png)

Tietokonekeskus ja kappeli (Computer center and chapel)
Tietokonekeskukseen kulku on erillisen valvontatilan kautta. Kappeli on ekumeeninen ja siihen kuuluu puhdistautumistila.

Reaktorioperaatiokansi (Reactor ops)
Antimateriareaktorin valvonta, sekä kulku varsinaiseen antimateriahallintakoneistoon.CategoryDeepBlack - CategoryAlukset - CategorySaintEskil
There are no comments on this page.
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki