Revision [1207]

This is an old revision of DeepBlackSky35a made by AdminDare on 2019-12-13 11:33:13.

 

Devil and the Deep Black Sky 35a: Tribunaali


<-- 35: Virheitä ja typeryyksiä - 36: -->

"Siltaporukka on pilalla!"
- Iglesias

 


Saint Eskil, Tane-Roren lähiavaruus, helmikuu 2146


 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/tribunaali.jpg)

Tane-Roren taidaarteet on lastattu Saint Eskilin ruumaan tai lähetetty massasingoilla kohti Jupiterin kuita. Taisteluristeilijä itse ottaa saman kurssin. Aluksen upseerien virkistystila on muutettu oikeussaliksi, ja viisihenkinen tribunaali aloittaa siellä oikeudenkäynnin. Tribunaaliin kuuluvat kapteeni Halkenhvad, aliluutnantti Iglesias, sekä miehistöstä alikersantti Norrhjelm, sekä matruusit Myrland ja Nsue. Syytettyinä ovat matruusi Andrea Yamura, sekä Noura Zuabi. Tribunaali on koolla, koska syytteenä on maanpetos, ja mikäli siitä todetaan syylliseksi, sotilasoikeudne rangaistus on sota-aikana kuolema. Koska kapteeni ei voi langettaa kuolemanrangaistusta yksin, päätöksen on tultava tribunaalilta.
"Atencion! Jupiterin tasavallan sotilaslain mukaan tuodaan kuultavaksi sotilasrikosasia.

Sotilashenkilöitä koskee palveluksessa sotilaslaki, ja sotatilan ollessa voimassa sotilaslain 5. artikla, josta luen:

Sodan aikana korkein tuomiovalta pysyy habitaattien sotilastuomioistuimilla. Avaruusjoukkojen aluksella välitön tuomiovalta on kapteenilla. Poikkeuksena tähän tapauksissa, joissa kuolemanrangaistus on mahdollinen aluksen sotilastuomioistuimen muodostaa tribunaali, joka koostuu kapteenista, korkea-arvoisimmasta siltaupseerista, sekä kolmella arvalla valitusta miehistön jäsenestä joilla ei ole estettä tribunaalissa toimimiseen. Miehistöön kuuluvaksi katsotaan myös aliupseeristo.

Tribunaali tekee päätöksensä syyllisyydestä yhteisesti, mutta mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, syyllisyydestä äänestetään. Kapteenilla on kolme ääntä, siltaupseerilla kaksi, ja miehistön jäsenillä yksi kullakin. Tribunaalin jäsenten tulee toimia tehtävässään puolueettomasti, ja yksinomaan oikeudenmukaisuuteen pyrkien. Kaikilla tribunaalin jäsenillä on yhtäläinen oikeus kuulla ja kuulustella syytettyjä sekä todistajia, sekä muodostaa syyllisyydestä oma mielipiteensä vailla komentoketjusta tai muualta tulevaa painostusta. Kapteeni toimii tribunaalin puheenjohtajana."

Syytetyt matruusit tuodaan paikalle. Ayez ilmoittaa heidät, ja kapteeni lukee työjärjestyksen. Sen jälkeen luutnatti Fjell esittää tapauksen faktat. Syytettyjen oikeusavustajaksi on lähtenyt matruusi Miguez.

Kun faktat on käyty läpi, tribunaalin jäsenet alkavat kuulustella syytettyjä sekä todistajia. Myrland on hiljaa. Norrhjelm on kiinnostunut faktoista. Nsue kyselee syytetyiltä heidän motivaatiotaan, ja he sanovat olleensa kovin peloissaan. Iglesias pohtii, mitä laki ja ennakkotapaukset asiasta sanovat. Miguez huomauttaa, että aluksen turvajärjestelmissä olleesta aukosta johtuen kaksi syytettyä olivat joutuneet vihollisen memeettisen hyökkäyksen kohteeksi, ja että heillä ei yksinkertaisesti ollut kapasiteettia vastustaa sitä, ja että asiaa pitäisi lähestyä siltä suunnalta.

Kimmottelua


Parin tunnin kuulemisen jälkeen tribunaali pitää tauon, jossa se keskenään hieman pohtii tilannetta. Myrland on selvästi aivan liian isoissa saappaissa. Kapteeni ei sano juurikaan omaa mielipidettään. Iglesias, Norrhjelm ja Nsue pohtivat lakia ja ennakkotapauksia. Maanpetos on tässä tapauksessa "tahallinen aluksen tai miehistön vaarantaminen", ja mietitään, täyttyvätkö sen tunnusmerkit. Lisäksi mietitään, mikä on kuolemanrangaistuksen arvo tässä tilanteessa. Kapteeni on jo omilla valtuuksillaan langettanut tuomion sabotaasista, vakoilusta, upseerin harhaanjohtamisesta ja aluksen vaarantamisesta, ja näistä kummatkin ovat saamassa 40 vuoden tuomion (josta voi toki valittaa).

Kapteeni käy hetken poissa, viestimässä Tane-Roren ja kapteeni Adagion suuntaan. Hänen hyvästelyviestinsä on täynnä vihaa: hän sanoo, että Aagion vuoksi kaksi hänen miehistöstään on sotilasoikeudessa, ja että Adagion on parempi toivoa ettei hän kohtaa Halkenhvadia uudelleen; Halkenhvad sanoo olevansa valmis hävittämään koko Adagion lajin.

Iglesias käy keskustelemassa Jacob Lindhin sekä Julieta Abellon kanssa. Molemmat on ehdottomasti kuolemanrangaistusta vastaan, ja etenkin Jacob on sitä mieltä, että Iglesiasin on tehtävä kaikkensa jottei sitä langetettaisi. (Kumpikin on myös tietoinen siitä ironiasta, että he palvelevat sota-aluksen komentosillalla tällaisine näkemyksineen.) Nsue juttelee kaverinsa Ebtehaj'n kanssa ja kyselee miehistön mielialoja. Ne ovat ilmeisesti aika jakaantuneet: monet Tane-Rorella tulitaistelussa olleet ovat todella vihaisia siitä, että kukaan on avustanut heidän vihollisiaan, ja haluavat verta. Toiset, etenkin lempeästä sosiaalidemokratiasta tulevat ger∂riläiset, pitävät kuolemanrangaistusta sota-aikanakin liioitteluna.

Kuulemiset jatkuvat, ja todistajiakin marssitetaan paikalle. Mainitaan, että selvästi suuri osa vihollisen suunnitelmaa oli Jeremy-niminen kapteeni Adagion insinööri, jonka ego oli kuulusteltavana aluksella ja jota Adagio oli aikonut käyttää johonkin. Miguez argumentoi, että mitään tämän kaltaista syytetyt eivät voineet otaksua olevan tyrkyllä, ja että heidän käsityksensä mukaan mikään heidän tekonsa ei olisi voinut johtaa pahoihin seurauksiin: vaikka Valchakin ekto olikin murrettu, ei se tarkoittanut, että Valchak voisi vaikkapa purkaa reaktorin suojauksia tai räjäyttää antimateriaohjuksia, eikä ektolla liioin sellaisenaan ole pääsyä aluksen tärkeisiin tietojärjestelmiin. Ja jos Valchak olisi saanut ekton kautta täysin hullulta vaikuttavia käskyjä, hän olisi varmasti tarkistanut ne kapteenilta.

Yamura kertoo, että kapteeni Adagio uhkasi hänen veljenpoikaansa. Tästä on näyttöä: viestit todistavat näin tapahtuneen, ja veljenpoika on todella olemassa. On kuitenkin epäselvää, miten suuren uhan Libertyllä asuvalle ihmiselle sisäaurinkokunnan miekkavalasrikollinen todella voi muodostaa.

Kukaan ei kutsu kuultavaksi Jeremy-egoa, ja omassa pohdinnassaan tribunaalin jäsenet, etenkin Norrhjelm ja Nsue, miettivät, pitäisikö näin tehdä. Jeremy on kuitenkin villi kortti, eikä kukaan tiedä, mitä sieltä saattaisi tulla; se ei välttämättä liittyisi oikeudenkäyntiin mitenkään, eikä valaisisi syytettyjen asemaa merkittävästi. Kuuleminen jätetään.

Tribunaali aikoo jatkaa seuraavana päivänä. Iglesias keskustelee Falkin kanssa. Hän kysyy, voiko Falk todistaa syytettyjen olleen memeettisen hyökkäyksen kohteena, mutta Falk sanoo, ettei voi, koska tähän ei ole tieteellistä näyttöä. Iglesias puhuu myös kahdestaan kapteenin kanssa. Halkenhvadia itseään koko tilanne tuntuu lähinnä harmittavan: hän luultavasti äänestää maanpetoksen puolesta, mutta hänelle lopputulos ei tunnu olevan mitenkään henkilökohtaisen auktoriteetin asia. Hänen mielestään se seikka, että Yamura ja Zuabi toimivat rahallisen hyödyn toivossa tekee teosta oikeastaan vielä halveksittavamman.

Nsue taas juttelee Miguezin kanssa. Miguez sanoo päätyneensä avustajan tehtävään vapaaehtoisena ja hän sanoo toivovansa, että verenhimoisuus ei tässä voita. Hän myös sanoo, ettei ole varma pitäisikö Iglesiasin olla tribunaalissa, koska tällä on jäävääviä tekijöitä; tarkemmin, huhuttu suhde Valchakiin, joka oli oleellisessa roolissa tapahtuneessa. Nsue tajuaa, että Miguez koettaa nyt pelata häntä. Miguez toteaa myös, että Nsuesta lähes varmasti tulee aliupseeri, ja uskoo että hänestä itsestäänkin tulee... mutta toisaalta Choshi on ilmeisesti myös vahvoilla, ja on epäselvää, kuinka monta ylennystä jaetaan.

Seuraavana päivänä oikeuskäsittely jatkuu. Todistajissa kuullaan mm. Valchakia koskien saastuneen ekton tapahtumia, sekä pikaisesti Falkia. Myrland on selvästi aivan ulkona tilanteesta, ja sekä Iglesias että Nsue näkevät tämän. Nsue ehtii ensin pyytää Myrlandia kahville, mutta Iglesias onnistuu sulavasti livahtamaan mukaan. Argumentteja esitetään. Iglesias on syyttömyyden kannalla, ja on sitä mieltä, että vuosikymmenten vankeusrangaistus on riittävä seuraamus. Nsue taas on sitä mieltä, että maanpetos on tapahtunut ja että sota-aikana siitä on tuomittava ankarasti. Myrland toivoo, että hänelle annettaisiin yksimielisiä neuvoja, mutta sitten hän oivaltaa, että hän voi kysellä myös kavereiltaan valtausryhmässä mielipiteitä.

Iglesias ja Nsue jäävät juttelemaan. Molemmat ovat selvästi poliittisesti suuntautuneita olentoja; Nsue on vaurauteen syntynyt 18-vuotias ekspansionistisenaattorin tytär Libertyltä, ja Iglesias työväenluokkainen 22-vuotias sosiaalidemokraatti Ger∂riltä. Tribunaalissa he ovat tasa-arvoiset, sen ulkopuolella eivät. Nsue viittaa senaattoriäitiinsä, jolta hän on saanut vihjeitä ja opastusta. Iglesias tajuaa, että Nsuen poliittinen vaikutusvalta todella yltää kaikkeen sotilaskoneistossakin. Molemmat pohtivat myös välittömän tilanteen ulkopuolisia vaikutuksia: äänestyksen tulokset ovat julkisia ja niihin saatetaan palata vielä pitkään asepalveluksen loputtuakin, etenkin jos tavoitteena on poliittinen ura.

Jälkiseuraukset


Seuraavana päivänä Nsuen ylennys tiedotetaan yleisesti. Tämä ei varsinaisesti ole yllätys: sillalla toiminut sotilas on ollut hyvin pätevä, ja hänen toimintansa tribunaalissa on ollut mallikelpoisen sotilaallista. Kaikki eivät hänestä kuitenkaan pidä, osa siksi, että he näkevät hänen kuitenkin määränneen kaksi asetoveriaan kuolemaan. Toisaalta monien mielestä päätös oli juuri oikea.

Iglesiasiin ylennys osuu kaikkien suojausten läpi. Falk on palveluksessa, joten hän päätyy avautumaan taas Jacob Lindhille. Hän sanoo, että hänen tehtävänsä olisi viedä Nsue uutena silta-aliupseerina paukulle, mutta hän ei tahdo tehdä tätä, koska Nsue on yläluokkainen senaattorin tytär Libertyltä ja hänet on ylennetty vain, koska totta kai sellainen kuuluu ylentää, siinä missä hän itse ansaitsi ylennyksensä raidehaulikko kädessä ja taistelutilanteessa. Sosiaalidemokraattinen luokkatietoisuus saa Iglesiasin raivoamaan, ja Lindh yrittää enimmäkseen turhaan rauhoittaa häntä.

Seuraavana päivänä Iglesias on tasoittunut riittävästi tarjotakseen Nsuelle vaaditun drinkin aluksen upseerien virkistystilassa. Normaalisti drinkki tarjotaan palvelusalueen ulkopuolisessa juottolassa, mutta Saint Eskil on viikkojen matkan päässä sellaisista, joten upseerikerho saa kelvata. Iglesias, Valchak, Abello, Lindh ja Nsue viettävät illan virkistystilassa, ja puhuvat enimmäkseen muista kuin palvelusasioista. Jacob Lindh ja Julieta Abello aivan pitävät Nsuesta, eikä heillä ole ongelmia tämän ylennyksen kanssa. Valchak tuntuu myös selvinneen synkkyydestään.

Alikersantti Nsue siirtää tavaransa uuteen hyttiin aliupseerikannella.

Pelinjohtajan kommentit


Olipa taas karmea peli. Muistan lopputuloksen, mutten millään asioiden järjestystä tai kaikkia raastavia detaljeita.
<-- 35: Virheitä ja typeryyksiä - 36: -->CategoryPelit - CategoryPelit2144 - CategoryPelit2146 - CategoryDeepBlack - CategorySaintEskil

There are no comments on this page.
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki