Revisions for DeepBlackSky27
[1165] 2019-09-03 12:30:41 by AdminDare [kategorioita lisätty]
[938] 2019-04-01 14:51:58 by AdminDare [linkki seuraavaan jaksoon korjattu]
[916] 2018-11-25 13:46:34 by AdminDare [Pelikerran kuvaus suunnilleen valmis]
[915] 2018-11-25 13:07:00 by AdminDare [kesken]
[913] 2018-11-25 11:37:29 by AdminDare [kuvaus kesken]
[910] 2018-11-25 09:30:50 by AdminDare [kuvaus aloitettu]
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki