Revisions for DeepBlackSky08a
[1144] 2019-09-03 12:17:44 by AdminDare [kategorioita lisätty]
[388] 2016-08-14 15:32:29 by AdminDare
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki