Revisions for DeepBlackSky05
[1139] 2019-09-03 12:12:44 by AdminDare [Kategorioita lisätty]
[349] 2016-02-24 16:18:47 by AdminDare
[326] 2016-02-21 10:57:12 by AdminDare [linkki korjattu]
[312] 2016-01-19 20:38:49 by AdminDare [kuvaus valmis]
[309] 2016-01-19 19:39:23 by AdminDare [kesken]
[307] 2016-01-19 18:59:30 by AdminDare [kesken]
[305] 2016-01-19 17:36:57 by AdminDare [kesken]
[301] 2016-01-19 15:54:56 by AdminDare [pelikerran kuvaus aloitettu]
[296] 2016-01-19 12:00:12 by AdminDare [kesken]
[295] 2016-01-19 09:19:54 by AdminDare [kuvaus aloitettu]
[293] 2016-01-19 09:19:18 by AdminDare [aloitettu]
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki