Revision [949]

This is an old revision of DeepBlackSky30 made by AdminDare on 2019-04-29 09:31:04.

 

Devil and the Deep Black Sky 30: Exarchiaan<-- 29: Tikari selässä - 31: -->


"Tietooni on tullut, että aluksella saattaa olla nanofabrikaattori."
- Iglesias

 


Ulompien kuiden laivaston komentolaivue, lokakuun loppu 2145

 (image: http://posthuman.karmavector.org/images/Kuvitus/28th_command.png)

Päivä 1


Komentolaivue lähtee liikkeelle Exarchiaa kohti. Sitä vastassa on vihollisen laivue, joka on aivan hitusen suurempi. Kuitenkin 16. nopean iskun laivueen pitäisi liittyä hyökkäykseen, joten asat näyttävät varsin hyviltä. Aluksen miehistöllä on repas taistelumieliala, ja kapteenin ttiedotus otetaan vastaan optimistisesti.

Pari tuntia myöhemmin kapteeni kuitenkin päivittää komentoryhmälleen tilannetta. Sodanjohto on todennut Havana de Cielon prioriteetiksi, ja niinpä amiraali ei voi irrottaa 16. nopean iskun laivuetta tukemaan Exarchian tuhoamista ilman että hän joutuu avoimeen konfliktiin ylempiensä kanssa ja riskeeraa komentokriisiä. Koska se vaarantaisi myös nykyisen tehtävän, 28. komentolaivue jatkaa yksin.

Simulaatioita tulevista taisteluista aletaan pyörittää. Aluksen miehistölle ei aivan heti kerrota, että 16. komentolaivue ei ole tulossa.


Pelinjohtajan kommentteja


kesken<-- 29: Tikari selässä - 31: -->CategoryPelit - CategoryDeepBlack
There are no comments on this page.
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki