Wiki source for Teknologia


Show raw source

Teknologiataso vuoden 2144 Jupiterin tasavallassa muistuttaa ehkä eniten James S.A. Coreyn //Expanse//-kirjojen teknologiaa. Listamuodossa asioita joita löytyy.

- kehonmuunnokset: biologisilla tai kyberneettisillä osilla. Nämä ovat säänneltyjä, mutta täysin mahdollisia. Lääketiede on riittävän edistynyttä, että pahoistakin vammoista pystytään korjaamaan täysin
- ikääntymisen estäminen: lääketiede antaa elinajan ennusteeksi 100 vuotta, mahdollisesti huomattavasti pidempään
- energia: hiilivetyjä, fuusioreaktoreita, pienessä määrin antimateriaa
- [[habitaatti| avaruudessa asuminen]]: taivaankappaleiden pinnalle, keinotekoisille asemille tai onttoihin asteroideihin rakennettuja kaupunkeja
- avaruusmatkailu: fuusioraketti jatkuvalla kiihdytyksellä (0.05G) pitkillä matkoilla, metallivetyraketti (3G) korkeissa painovoimissa, antimateriaraketti (0.2G) joissain kalliissa sotilassovelluksissa
- tietotekniikka: periaatteessa todella edistynyttä, mutta tasavallassa tähän suhtaudutaan hyvin varovaisesti, ja esim. kaikki mahdollinen laitteisto on tiedostetusti pidetty tyhmänä. Koneälyjä ei käytetä lainkaan.
- virtuaalitodellisuus: AR:ää käytetään kyllä paljon, mutta se tahtoo olla helposti hieman off, ja on todettu, että pitkäaikainen AR-käyttö (8 tuntia päivässä, 5 päivää viikossa, jatkuvasti) altistaa masennukselle. Jotkut silti rakastavat virtuaalimaailmoita, mutta useimmille ne eivät täysin sovi
- mielenluku ja -siirto: teknologia tunnetaan, mutta se on äärimmäisen tiukasti rajoitettua ja siihen suhtaudutaan kansan parissa hyvin kielteisesti, etenkin uskonnollisissa piireissä.
- nanoteknologia: tämäkin on teoriassa hyvin edistynyttä, mutta käytännössä mutkikkaammat sovellukset ovat naimisissa edistyneen tietotekniikan kanssa, joten käytännön sovelluksia kontrolloidaan voimakkaasti
- robotiikka: tasavalta käyttää mieluummin ihmisälyä, robotit lähinnä teollisuusrobotteja tai muuta yksinkertaista
- "uplifting" (eläinten geneettinen muokkaus älykkäämmiksi ja aikaansaavimmiksi): tunnetaan, mutta hyvin harvinaista
- pitkänmatkanviestintä: kvanttilomittuminen on jossain määrin käytössä mm. sotilasviestinnässä, mutta se on hyvin kallista.

Ei-esiintyviä teknologioita:
- gravitiikka: keinotekoinen painovoima tehdään pyörimisliikkeellä tai kiihdytyksellä
- FTL: tämän väitetään olevan mahdollista pandoraporteilla (sikäli kun ne ovat oikeasti edes olemassa), mutta tätä teknologiaa tai edes sen taustalla olevaa tiedettä ei ymmärretä
- stealth in space: mahdotonta, avaruussodassa kaikki näkevät kaikki muut (paitsi jos elektroninen häirintä on onnistunut)----
CategoryMaailma - CategoryDeepBlack
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki