Revision history for KonfliktiKreikkalaisilla


Revision [1006]

Last edited on 2019-05-28 14:32:04 by AdminDare
Additions:
**11 / 2145** - Tasavalta tuhoaa Exarchia-nimisen autonomistihabitaatin, jossa Autonomistiliiton sotilastietotekniikkaprojekti on vaarallisesti riistäytynyt käsistä ja uhkaa koko Kreikkalaisten häntäpäätä tuholla. Autonomistit väittävät projektinsa olleen täysin hallinnassa.


Revision [939]

Edited on 2019-04-03 19:16:58 by AdminDare [aikalinjaa päivitetty]
Additions:
**08 / 2145** - Saint Eskil taistelee [[DeepBlackSky25| kahden autonomistihävittäjän kanssa]] ja tuhoaa House of Freud -nimisen vihollisaluksen. Casa Arturon autonomistihabitaatti antautuu piirityksen jälkeen, ja tulee tasavaltalaisten miehittämäksi.
**09 / 2145** - Miehitetyllä Casa Arturolla väestö kapinoi. Habin koneaivoisista asukkaista 90% saa tietokoneviruksen, jonka johdosta ne pitää sammuttaa. Autonomistiliitto syyttää Tasavallan miehittäjiä joukkomurhasta.
**10 / 2145** - Ulompien kuiden laivaston pääalus **Saint Genevieve** tuhoutuu antimateriareakotiin kohdistuvan sabotaasin johdosta.


Revision [914]

Edited on 2018-11-25 11:49:47 by AdminDare [typoja]
Additions:
Vaikka Autonomistiliiton muodostama uhka esimerkiksi Kreikkalaisten ihmisasukkaille onkin todellinen, mikä tahansa perinteiseen sotilaalliseen ratkaisuun pyrkivä strategia Kreikkalaisilla on tuomittu epäonnistumaan. Asiaa voi verrata Troijalaisten tilanteeseen: se nähdään yleisesti Autonomistiliiton alueena, mutta tosiasiassa Titanin kansainyhteisöllä on hyvin vähän kykyä vaikuttaa sen asioihin. Ensisijaisesti Troijalaiset ovat Titanin propagandavoitto, koska se pystyi määrittelemään Troijalaisten "yhteisön" tavalla, joka tuki Autonomistiliiton meemejä. Kreikkalaisilla viime kädessä kaikkien tavoitteiden on oltava vastaavalla tavoin memeettisiä, koska lopputuloksena Tasavalta ei kuitenkaan voi miehittää asteroidialuetta.
Deletions:
Vaikka Autonomistiliiton muodostama uhka esimerkiksi Kreikkalaisten ihmisasukkaille onkin todellinen, mikä mikä tahansa perinteiseen sotilaalliseen ratkaisuun pyrkivä strategia Kreikkalaisilla on tuomittu epäonnistumaan. Asiaa voi verrata Troijalaisten tilanteeseen: se nähdään yleisesti Autonomistiliiton alueena, mutta tosiasiassa Titanin kansainyhteisöllä on hyvin vähän kykyä vaikuttaa sen asioihin. Ensisijaisesti Troijalaiset ovat Titanin propagandavoitto, koska se pystyi määrittelemään Troijalaisten "yhteisön" tavalla, joka tuki Autonomistiliiton meemejä. Kreikkalaisilla viime kädessä kaikkien tavoitteen on oltava vastaavalla tavoin memeettisiä, koska lopputuloksena Tasavalta ei kuitenkaan voi miehittää asteroidialuetta.


Revision [879]

Edited on 2018-06-28 16:39:27 by AdminDare [gamifikaatio lisätty]
Additions:
<<**REACHED SKILL:** History (Greek Conflict) - 5
**RANK:** Useful Idiot (e.g. Scholl)<<
<<**REACHED SKILL:** History (Greek Conflict) - 7
**RANK:** I Read a Newspaper Once (e.g. Nielson)<<
<<**REACHED SKILL:** History (Greek Conflict) - 9
**RANK:** High School Current Events (e.g. Pvt. Astridsdottir)<<
<<**REACHED SKILL:** History (Greek Conflict) - 10
**RANK:** Talks War at the Bar (e.g. Sgt. Holst)<<
<<**REACHED SKILL:** History (Greek Conflict) - 11
**RANK:** My Friends Think I'm In The Know (e.g. Pvt. Mackay)<<
<<**REACHED SKILL:** History (Greek Conflict) - 12
**RANK:** I Wrote Paper on This (e.g. Sgt. Masterman)<<
<<**REACHED SKILL:** History (Greek Conflict) - 13
**RANK:** Political Mojo (e.g. Ens. Valchak)<<
<<**REACHED SKILL:** History (Greek Conflict) - 14
**RANK:** Keen Military Mind (e.g. Ens. Guanchana)<<
<<**REACHED SKILL:** History (Greek Conflict) - 15
**RANK:** Actually Reads the Reports (e.g. Lt. Cmdr Halkenhvad)<<
<<**REACHED SKILL:** History (Greek Conflict) - 16
**RANK:** Considered Every Variable (e.g. Lt. Jaramillo)<<


Revision [878]

Edited on 2018-06-28 15:35:09 by AdminDare [artikkelia laajennettu]
Additions:
===Mioryn kapina laajemmassa kontekstissa===
(JSFI:n loppuraporttia)
Mioryn kapinan (maaliskuu 2145) suunnittelutyö aloitettiin ainakin vuotta aiemmin. Kohung Corporation oli työskennellyt modifioitujen kognitiivisten implanttien parissa vuodesta 2143, ja oli saavuttanut läpimurron näiden kanssa seuraavana vuonna. Kohdistettu markkinointikampanja matematiikkaimplanteista alkoi kesällä 2144. Jo tässä vaiheessa oli selvää, että tavoitteena oli saada kontrolliin Mioryn sotilashenkilöstö.
Extropian osallisuus alkoi loppuvuodesta 2144. Viimeistään tuolloin Mutual Credit Bank sekä turvayhtiö Medusan Shield aloittivat aktiivisen kumouksellisen toiminnan tukemisen Tasavallassa. Tässä vaiheessa Autonomistiliiton ja Tasavallan tilanne Kreikkalaisilla oli jo kireä, mutta epäilemättä alustavia tiedusteluja oli tehty jo aiemmin. Ei ole vielä selvää, oliko aloite Mioryn kapinaan syntynyt Demidchikien ja Kohungin päässä, vai oliko Extropia ottanut yhteyttä heihin. Ero ei välttämättä ole edes merkityksellinen: Demidchikit omistivat huomattavan määrän osakkuuksia extropialaisissa yhtiöissä, ja heitä on voinut jo pitkään pitää vihamielisen valtion edustajina Tasavallassa.
Mioryn kapinan ei ollut määrä käynnistyä vielä maaliskuussa, vaan vasta pari kuukautta myöhemmin, siinä vaiheessa kun kapinallisilla olisi ollut Avaruusjoukoilta kaapattua sotakalustoa ja mahdollisesti jopa ulkopuolista tukea. Autonomistiliiton kannalta kapinan onnistuminen oli sellaisenaan sivuseikka. Olennaisempaa oli, että se olisi sitonut Tasavallan elementtejä sisäiseen ongelmaan ja horjuttanut sotilastoimintaa päänäyttämöllä.
Tässäkään tilanteessa Mioryn kapina ei olisi itsellään vielä ollut merkittävä tekijä, joten pidetään luultavana, että se oli vain yksi useasta destabiloivasta asymmetrisen sodankäynnin operaatiosta, joka Autonomistiliitolla oli käynnistymässä. Resursseja käytetään seuraavaksi vastaavien operaatioiden paikallistamiseen ja purkamiseen.
Mioryn kapina oli myös selvästi nimenomaan extropialainen operaatio, eikä muu Autonomistiliitto luultavasti ollut osallinen siihen, kenties ei edes tietoinen siitä. Tämä, kuten muukin tiedustelutieto, viittaa vahvasti siihen, että Extropia ja Titan eivät jaa tiedusteludataa tai ole yhtä mieltä edes suurista operaatioista. Selvitettäväksi jää, miten tämä erimielisyys vaikuttaaa heidän yhteisiin sotaponnisteluihinsa.


Revision [877]

Edited on 2018-06-28 15:19:48 by AdminDare [artikkelia laajennettu]
Additions:
**12 / 2144** - Kreikkalaiset habitaatit **New Manila** sekä **Autrans Astra** pyytävät virallisesti Tasavallan tukea ja suojelusta Autonomistiliiton uhkailuilta.
**04 / 2145** - Ulompien kuiden laivaston 30. partiolaivue ja 92. hävittäjälaivue käyvät useita avaruustaisteluita Kreikkalaisilla. Extropialaisia diplomaatteja karkoitetaan Tasavallasta. Autonomistiliitto miehittää **Havana de Cielo**n habitaatin. Europan tasavalta ja Hyodenin kaupunkivaltio julistautuvat puolueettomiksi konfliktissa. Morningstar Constellation tarjoutuu sovittelemaan tilannetta puolueettomana osapuolena.
**06 / 2145** - 16. nopean iskun laivueen hävittäjä **Tierra del Fuego** tuhoutuu miehistöineen yhteenotossa autonomistien laivueen kanssa. Tasavalta asettaa saartoon autonomistimielisen **Casa Arturo**n habitaatin.
Deletions:
**12 / 2144** - Kreikkalaiset habitaatit New Manila sekä Autrans Astra pyytävät virallisesti Tasavallan tukea ja suojelusta Autonomistiliiton uhkailuilta.
**04 / 2145** - Ulompien kuiden laivaston 30. partiolaivue ja 92. hävittäjälaivue käyvät useita avaruustaisteluita Kreikkalaisilla. Extropialaisia diplomaatteja karkoitetaan Tasavallasta. Autonomistiliitto miehittää Havana de Cielon habitaatin. Europan tasavalta ja Hyodenin kaupunkivaltio julistautuvat puolueettomiksi konfliktissa. Morningstar Constellation tarjoutuu sovittelemaan tilannetta puolueettomana osapuolena.
**06 / 2145** - 16. nopean iskun laivueen hävittäjä Tierra del Fuego tuhoutuu miehistöineen yhteenotossa autonomistien laivueen kanssa. Tasavalta asettaa saartoon autonomistimielisen Casa Arturon habitaatin.


Revision [876]

Edited on 2018-06-28 15:11:35 by AdminDare [artikkelia laajennettu]
Additions:
>>//"Titanin kommunistit, Extropian nihilistit, asteroidien anarkistit, roskaväki -- kaikki nämä pitää räjäyttää." - kersantti Navarre, JRNV Tremendous, 4. avaruusrynnäkkölaivue, Ion avaruusjalkaväki
"Titan sanoo, että he tahtovat neuvotella. Entäpä Extropia, haluavatko he neuvotella? Jos Titan tahtoo edustaa koko Autonomistiliittoa, sen on silloin oltava valmis vastaamaan liittolaistensa toimista, kuten Extropian kiistatta sponsoroimasta vallankaappausyrityksestä Miorylla. Hyvä alku neuvotteluille olisi, että Extropialle paenneet petturit luovutettaisiin takaisin Tasavallalle oikeudenkäyntiä varten." - Isabella Vaz, habitaattiteollisuusmagnaatti, Solano
"Tasavaltalainen arvomaailma ei ole millään tavalla yhteensopiva titanilais-extropialaisen arvomaailman kanssa, ja pitkällä tähtäimellä jomman kumman on annettava periksi. Tasavaltalaisella arvomaailmalla on vuosituhansien perinteet ja sen pohjalla ovat elämän kunnioittaminen sekä ihmisarvo." - lobbari Caroline Douglas, Solano//>>
>>//"Ihmiskopiot voivat lisääntyä valon nopeudella - informaation nopeudella. Miten kauan aikaa menee kopioida tiedosto? Niin kauan aikaa ihmiskopioilta menee tehdä uusia kopioita itsestään. Jokainen päivä - jokainen minuutti jonka haaskaamme muuhun kuin niiden täydelliseen tuhoamiseen tuo meidät lähemmäs katastrofia." - nimim. Josef Aasialainen, ekstremisti, Longinuksen keihäs
"Todellinen haaste sodassa Autonomistiliittoa vastaan on, että vaikka meillä on moninkertainen kalustoylivoima ja parempi koulutus, he eivät piittaa rahtuakaan omasta hengestään tai ristituleen jäävien siviilien hengestä. Miksi heidän pitäisi, kun ihmismieli on heille vain ohjelma?" - komentajakapteeni piispa Olivia Cumberton, 87. sveitsiläislaivue, Ganymeden taistelulaivasto
"Toistaiseksi tarve aktivoida sotavoimien reservejä perustuu yksinomaan vapaaehtoisuuteen. Meidän miehistövahvuutemme on nykytilanteessa riittävä. Silti, kuka tahansa kansalainen joka tahtoo palata aseisiin on tervetullut." - amiraali Adam Westmoreland, Avaruusjoukkojen ylipäällikkö, Tasavallan turvallisuusneuvosto//>>
**Europan uutiset:** Europan tasavalta korostaa puolueettomuuttaan ja paheksuu saartoa, joka vaikeuttaa sen tieteellistä tutkimustyötä. Elintarvikkeiden ja energian suhteen olemme onneksi omavaraisia.
**Tasavaltakriittiset aktivistit:** Tasavalta provosoi autonomisteja kunnes näiden oli pakko reagoida.
**Tasavallan reformistit:** Autonomistiliiton vallan väheneminen Kreikkalaisilla voisi avata uudenlaisia kaupankäyntimahdollisuuksia alueen riippumattomien transihmishabitaattien kanssa. Eivät kaikki transihmiset ole kommunisteja.
**Paranoidivähemmistö:** Planeettojen konsortio pelaa Autonomistiliittoa ja Tasavaltaa toisiaan vastaan, kunnes kumpikaan näistä ei kykene vastustamaan sitä. Sen jälkeen se valloittaa koko Aurinkokunnan. Extropia on jo sen taskussa.
**Lunatic fringe:** Kreikkalaisilta on löydetty tähtiportti, joka johtaa Maapallon kaltaisellle paratiisiplaneetalle. Sota on vain veruke sen kontrolloinnista. Portin sijainti on asteroidi sejase.
Deletions:
**Europan uutiset:** Europan tasavalta korostaa puolueettomuuttaan ja paheksuu saartoa, joka vaikeuttaa sen tieteellistä tutkimustyötä.


Revision [875]

Edited on 2018-06-28 14:33:51 by AdminDare [artikkelia laajennettu]
Additions:
**Planeettojen Konsortion uutiset:** Kärhämöintiä syrjäseudulla - koe virtuaalitodellisuustallenne massiivisesta avaruustaistelusta.
Deletions:
**Planeettojen Konsortion uutiset:** Kärhämöintiä syrjäseudulla - katso video massiivisesta avaruustaistelusta.


Revision [874]

Edited on 2018-06-28 14:32:21 by AdminDare [artikkelia laajennettu]
Additions:
"Tämä on kaikki pelkkää distraktiota. Tärkein tavoitteemme tulee olla ikiaikaisen kotiplaneettamme uudelleenasuttaminen, eikä kahakointi naapuriemme kanssa edesauta sitä." - kirjailija Layla Hanri, Liberty
"Meidän pitää kerätä koko ihmiskunta kilpemme alle. Meillä on velvollisuus ja tehtävä suojella ihmisiä, todellisia ihmisiä, ei pelkästään niitä onnekkaita, jotka selviävät Jupiterin järjestelmään, vaan kaikkialla aurinkokunnassa asuvia. Meillä ei ole varaa kyhjöttää omassa piilossamme, ja sokaista itseämme kauheuksilta, joita muualla tapahtuu." - Kuvernööri Rita Kristol, Kissinger//>>
Kreikkalaisia pidetään tyypillisesti kaivosalueena, mutta vaikka Tasavalta tuokin Kreikkalaisilta paljon metalleja, alueen tärkein tuotettava raaka-aine ei ole metallit vaan vesi. Marsin ja Jupiterin välissä sijaitseva Päävyöhyke sisältää huomattavasti enemmän nikkelirauta-asteroideja kuin Kreikkalaiset tai Troijalaiset. Sen sijaan Jupiterin radan asteroideilta löytyy enemmän jääasteroideja, ja kiertoratamekaniikan seurauksena nämä ovat helpommin liikutettavissa kuin Päävyöhykkeen jääasteroidit.
===Tasavallan sisäset rintamajaot===
(yhdistelty useista eri politiikkaa seuraavista lähteistä)
Senaatin //ekspansionistit// ovat nähneet Troijalaisilta vetäytymisen luovuttamisena, ja ovat olleet innokkaat assertoimaan Tasavallan presenssiä Kreikkalaisilla. Kriisi on heille tervetullut tilaisuus toteuttaa politiikkaansa. Heidän toiveensa ei ole pelkästään palata status quoon, vaan ennaltaehkäistä Autonomistiliiton pyrkimykset dominoida Kreikkalaisia tulevaisuudessakaan. Faktion kiihkeimmät edustajat tahtoisivat miehittää koko alueen ja tosiasiallisesti dominoida sitä Tasavallan protektoraateilla. Ekspansionistien vaikutusvaltaisin vaikkakaan ei äänekkäin hahmo on turvallisuusneuvoston operaatiojohtaja **Marcello Vasena**.
//Deterministit// toivovat sodan olevan nopeasti ohitse, mutta lopputuloksena heille riittänee jonkinlainen turvatakuu siitä, että Titan ei voi dominoida Kreikkalaisia. He ovat haluttomia sitoutumaan massiivisiin miehitysoperaatioihin, ja keskittyvät sen sijaan suunnitelmiin, joissa Kreikkalaisten varuskuntia vahvistetaan niin, ettei niitä kannata yrittää dominoida.

//Sinivihreiden riveistä// löytyy sotaa vastaan puhuvia ääniä. Heidän linjansa on, että se on turhaa ajanhukkaa ja että kaikki, joka ei tähtää Maapallon uudelleenasuttamiseen on turhaa. Kuitenkin useimmat heistäkin ymmärtävät, että tämä taistelu on nyt käytävä.
//Katolinen kirkko// on yleisesti sinivihreiden linjalla, mutta tässä asiassa se näkee Kreikkalaisilla asuviin ihmisiin kohdistuvan eksistentiaalisen uhan välittömänä. Paavi on itse siunannut kaikki pyrkimykset suojella Kreikkalaisten ihmisväestöä ihmiskopioilta ja koneälyiltä.
**Autonomistiliiton uutiset:** Tasavalta alkoi yhtäkkiä uhitella, neuvottelujamme ei kuunneltu. Joudumme puolustamaan itseämme ja liittolaisiamme. Toivomme, että Jupiterin luddiitit tulevat pian järkiinsä, luopuvat väkivallasta ja näkevät transhumanismin valon.
**Planeettojen Konsortion uutiset:** Kärhämöintiä syrjäseudulla - katso video massiivisesta avaruustaistelusta.
**Europan uutiset:** Europan tasavalta korostaa puolueettomuuttaan ja paheksuu saartoa, joka vaikeuttaa sen tieteellistä tutkimustyötä.
**Hyodenin uutiset:** Valmiustilaa nostetaan, ylimääräiset sotaharjoitukset seuraaville prikaateille.
Deletions:
"Tämä on kaikki pelkkää distraktiota. Meidän pitäisi keskittyä Maapallon uudelleenasuttamiseen, ei kahakointiin naapuriemme kanssa." - kirjailija Layla Hanri, Liberty
"Meidän pitää kerätä koko ihmiskunta kilpemme alle. Meillä on velvollisuus ja tehtävä suojella ihmisiä, ei pelkästään niitä onnekkaita, jotka selviävät Jupiterin järjestelmään, vaan kaikkialla aurinkokunnassa. Meillä ei ole varaa kyhjöttää omassa piilossamme, ja sokaista itseämme kauheuksilta, joita muualla tapahtuu." - Kuvernööri Rita Kristol, Kissinger//>>
Kreikkalaisia pidetään tyypillisesti kaivosalueena, mutta tosiasiassa niiden olennaisin arvo raaka-ainetuotannossa ei ole metallit vaan vesi. Marsin ja Jupiterin välissä sijaitseva Päävyöhyke sisältää huomattavasti enemmän nikkelirauta-asteroideja kuin Kreikkalaiset tai Troijalaiset. Sen sijaan Jupiterin radan asteroideilta löytyy enemmän jääasteroideja, ja kiertoratamekaniikan seurauksena nämä ovat helpommin liikutettavissa kuin Päävyöhykkeen jääasteroidit.


Revision [873]

Edited on 2018-06-28 13:18:45 by AdminDare [artikkelia laajennettu]
Additions:
>>//"Autonomistiliitto tulee oppimaan, mihin ihmiskunnan sotilasmahti pystyy." - Senaattori Gustavo Morales, Friedman
"Tämä on kaikki pelkkää distraktiota. Meidän pitäisi keskittyä Maapallon uudelleenasuttamiseen, ei kahakointiin naapuriemme kanssa." - kirjailija Layla Hanri, Liberty
"Meidän pitää kerätä koko ihmiskunta kilpemme alle. Meillä on velvollisuus ja tehtävä suojella ihmisiä, ei pelkästään niitä onnekkaita, jotka selviävät Jupiterin järjestelmään, vaan kaikkialla aurinkokunnassa. Meillä ei ole varaa kyhjöttää omassa piilossamme, ja sokaista itseämme kauheuksilta, joita muualla tapahtuu." - Kuvernööri Rita Kristol, Kissinger//>>
>>//"Extropian nihilistit ajettiin pois Miorylta. Seuraavaksi ne ajetaan pois Kreikkalaisilta. Thielin ja Taggartin on parempi alkaa valmistella pakoa Nysalta, sillä ihmiskunta on tulossa." - Kardinaali August Pavon
"Mikäli Autonomistiliitto vetää joukkonsa pois eskalaatiota edeltäneisiin asemiin ja sitoutuu olemaan uhkaamatta Kreikkalaisilla asuvia ihmisiä, meidän etumme mukaista on neuvotella. Olemme eroistamme huolimatta voineet tähänkin saakka sietää toisiamme, eikä meidän pidä lukita itseämme molemminpuolisen tuhon kierteeseen." - Senaattori Darren Meong, Faluvia
"Kun Autonomistiliitto ja Tasavalta sotivat, ainoa voittaja on Planeettojen Konsortio." - Prof. Sondra Highwater, Ganymeden sotilasakatemia//>>
Deletions:
>>//"Extropialaiset ajettiin pois Miorylta. Seuraavaksi ne ajetaan pois Kreikkalaisilta. Thielin ja Taggartin on parempi alkaa valmistella pakoa Nysalta, sillä ihmiskunta on tulossa." - Kardinaali August Pavon//>>


Revision [872]

Edited on 2018-06-28 12:54:46 by AdminDare [linkkejä lisätty]
Additions:
**10 - 11 / 2144** - [[DeepBlackSky16| Saint Sunniva suorittaa 8 stressaavaa partioviikkoa Kreikkalaisilla.]] Muitakin Tasavallan sota-aluksia suuntaa alueelle. Levottomuuksia mm. New Manila -nimisellä habilla.
Deletions:
**10 - 11 / 2144** - Saint Sunniva suorittaa 8 stressaavaa partioviikkoa Kreikkalaisilla. Muitakin Tasavallan sota-aluksia suuntaa alueelle. Levottomuuksia mm. New Manila -nimisellä habilla.


Revision [871]

Edited on 2018-06-28 12:53:26 by AdminDare [artikkelia laajennettu]
Additions:
**03 - 04/2145** - [[CategoryMiorynKapina| Mioryn kapina]] jälkiseurauksineen. Extropian tukemana Demidchikin klaani, Kohung Corporation sekä joukko miorylaisia poliitikkoja ja sotilashenkilöitä koettavat julistaa habitaatin itsenäiseksi Tasavallasta. Tasavallan sotilastiedustelu on kuitenkin avainasemassa puuttumaan tähän, ja kapina romahtaa.
Deletions:
**03 - 04/2145** - Mioryn kapina jälkiseurauksineen. Extropian tukemana Demidchikin klaani, Kohung Corporation sekä joukko miorylaisia poliitikkoja ja sotilashenkilöitä koettavat julistaa habitaatin itsenäiseksi Tasavallasta. Tasavallan sotilastiedustelu on kuitenkin avainasemassa puuttumaan tähän, ja kapina romahtaa.


Revision [864]

Edited on 2018-06-28 12:50:07 by AdminDare [artikkelia laajennettu]
Additions:
>>//**Sitaatteja**
"Kreikkalaisilla asuvien ihmisten tulevaisuus on turvattava koneälyjen, anarkososialistien ja nihilistien uhalta." - Senaattori Marylee Oko, ""McAllen""
"Jos annamme Titanin ja sen käskyläisten asettua taloksi naapuriimme, kauanko kestää ennenkuin he ovat ulompien kuiden kiertoradalla?" - Senaattori Juan Salazar, Nuevo Tagle
"Muistakaa Tierra del Fuegon sankareita, muistakaa Havana de Cielon sotavankeja. Muistakaa mitä tapahtui Luján V:lle, kun Tasavalta ei enää voinut suojella sitä." - amiraali evp Diego Ruiz Hernandez
//>>
>>//"Extropialaiset ajettiin pois Miorylta. Seuraavaksi ne ajetaan pois Kreikkalaisilta. Thielin ja Taggartin on parempi alkaa valmistella pakoa Nysalta, sillä ihmiskunta on tulossa." - Kardinaali August Pavon//>>
Vaikka Autonomistiliiton muodostama uhka esimerkiksi Kreikkalaisten ihmisasukkaille onkin todellinen, mikä mikä tahansa perinteiseen sotilaalliseen ratkaisuun pyrkivä strategia Kreikkalaisilla on tuomittu epäonnistumaan. Asiaa voi verrata Troijalaisten tilanteeseen: se nähdään yleisesti Autonomistiliiton alueena, mutta tosiasiassa Titanin kansainyhteisöllä on hyvin vähän kykyä vaikuttaa sen asioihin. Ensisijaisesti Troijalaiset ovat Titanin propagandavoitto, koska se pystyi määrittelemään Troijalaisten "yhteisön" tavalla, joka tuki Autonomistiliiton meemejä. Kreikkalaisilla viime kädessä kaikkien tavoitteen on oltava vastaavalla tavoin memeettisiä, koska lopputuloksena Tasavalta ei kuitenkaan voi miehittää asteroidialuetta.
===Muita näkemyksiä===
----
Deletions:
Tämän vuoksi mikä tahansa perinteiseen sotilaalliseen ratkaisuun pyrkivä strategia Kreikkalaisilla on tuomittu epäonnistumaan. Asiaa voi verrata Troijalaisten tilanteeseen: se nähdään yleisesti Autonomistiliiton alueena, mutta tosiasiassa Titanin kansainyhteisöllä on hyvin vähän kykyä vaikuttaa sen asioihin. Ensisijaisesti Troijalaiset ovat Titanin propagandavoitto, koska se pystyi määrittelemään Troijalaisten "yhteisön" tavalla, joka tuki Autonomistiliiton meemejä. Kreikkalaisilla viime kädessä kaikkien tavoitteen on oltava vastaavalla tavoin memeettisiä, koska lopputuloksena Tasavalta ei kuitenkaan voi miehittää asteroidialuetta.
--


Revision [862]

Edited on 2018-06-28 12:20:26 by AdminDare [artikkelia laajennettu]
Additions:
Alue on täynnä itsenäisiä habitaatteja. Mikään näistä ei varsinaisesti kuulu Tasavaltaan, mutta joukossa on muutamia protektoraatteja, tai yhteisöjä, joihin Tasavallalla on hyvät välit. Nämä muodostavat kuitenkin korkeintaan kolmanneksen Kreikkalaisten asutuksesta. Monet muut habit ovat itsenäisiä ja riippumattomia ([[DeepBlackSky14| kuten Balvan-97 tai Obinam]]), toiset taas ovat Autonomistiliiton suojeluksessa. Planeettojen Konsortiolla ei ole täällä juurikaan jalansijaa.
Konflikti Kreikkalaisilla ei ole välitön uhka Tasavallan ydinalueille: Jupiter ja sen kuut ovat erittäin vahvasti puolustettuja, ja Tasavallan Avaruusjoukot on ainakin kaksi kertaa Autonomistiliiton koko sotilasaluskapasiteetin kokoinen. 5-10 vuoden aikajänteellä Tasavallan naapuriin asettuvat suuremmat vihamieliset voimat olisivat kuitenkin merkittävä uhka valtakunnan turvallisuudelle.
Autonomistiliiton toinen merkittävä napa, Extropia, on Kreikkalaisilla enimmäkseen käymässä kauppaa. Vaikka Extropialla ei virallisesti ole lainkaan sotavoimia (samaan tapaan kuin Extropia kiistää olevansa valtio), sen yksityiset turvayritykset ovat tosiasiassa entiteetin aseistettu haara. Extropian toiminta Kreikkalaisilla on tyypillisesti ollut opportunistista, ja turvayritysten alukset ovat kiristäneet suojeluveroa joiltakin liittoutumattomilta habitaateilta. Päävyöhykkeellä sijaitseva Extropia on myös otollisen etäisyyden päässä toimiakseen Autonomistiliiton edustajana Kreikkalaisilla.
===Kreikkalaisten todelliset raaka-ainevarannot===
(Mukailtu Ger∂risk Nyheterin artikkelista; kirj. Signe Nielson)
Kreikkalaisia pidetään tyypillisesti kaivosalueena, mutta tosiasiassa niiden olennaisin arvo raaka-ainetuotannossa ei ole metallit vaan vesi. Marsin ja Jupiterin välissä sijaitseva Päävyöhyke sisältää huomattavasti enemmän nikkelirauta-asteroideja kuin Kreikkalaiset tai Troijalaiset. Sen sijaan Jupiterin radan asteroideilta löytyy enemmän jääasteroideja, ja kiertoratamekaniikan seurauksena nämä ovat helpommin liikutettavissa kuin Päävyöhykkeen jääasteroidit.
Jupiterin tasavallassa veden runsaus on ilmiselvyys: Kalliston, Ganymeden ja etenkin Europan pinnanalaiset vesivarannot riittävät mainiosti Tasavallan tarpeisiin. Vaikka Autonomistiliiton päämaailma Titan, sekä muut Saturnuksen kuissa sijaitsevat habitaatit ovat yhtä lailla varustettu runsailla vesivaroilla, Päävyöhykkeellä olevat Autonomistiliiton jäsenet, kuten Extropia, janoavat Kreikkalaisilta löytyvää vettä. Sama pätee vähemmässä määrin Konsortioon, jonka Marsin terraformausprojekti kärsii jatkuvasta vesipulasta.
Konsortio pyrkii ratkaisemaan vesiongelmansa Kuiperin vyön komeettojen avulla, mutta Extropialla ei tällaisia resursseja ole. Sen halvimmat vesilähteet ovat Troijalaiset ja Kreikkalaiset. Vaikka Troijalaisten vesivarannot jo takaavatkin, ettei Extropia tule kärsimään vesipulasta, myös Kreikkalaisten liittäminen tähän vaikutuspiiriin vahvistaisi huomattavasti Extropy Now'n ja sen liikekumppanien asemaa Päävyöhykkeellä.
Päävyöhykkeen itsenäiset habit, jotka aiemmin ovat pystyneet itse käymään kauppaa vedestä Kreikkalaisten kanssa, näkevät tämän sodan huolestuttavana riippumatta siitä kuka voittaa. Heille Autonomistiliitto tarkoittaa Extropiaa ja sen äärimmäistä libertarismia. Kuitenkin he epäilevät, että Tasavalta ei pyri pelkästään palauttamaan status quota vaan aikoo kasvattaa omaa kontrolliaan alueella. Tämä asettaisi nämä habit yhtä lailla riippuvaiseksi suurvallasta, jolla ei ole syytä rakastaa heitä.
===Asteroidivyöhykkeet ja sotilaallinen kontrolli===
(strateginen arvio, Fleet Review, kommodori Robicheux, Amalthean puolustuslaivasto)
//"The Jovian L4 and L5 swarms present a challenging theater of operations" - Planetary Consortium briefing manual//
Viime kädessä Kreikkalaisten, Troijalaisten tai Päävyöhykkeen sotilaallinen kontrolloiminen on turha yritys yhdellekään suurvallalle.
Ensimmäinen syy on astrofysikaalinen. Nykyaikainen avaruussodan doktriini perustuu ennustettavuuteen: tiedämme mitkä kiertoradat ovat, miten paljon reaktiomassaa mikäkin operaatio vaatii, ja voimme laskea, mitä vastustajat tekevät. Tämä doktriini murtuu täysin asteroidipilvissä. Matemaattisia malleja asteroidien liikkeiden ennustamiselle on mahdotonta laatia, eivätkä tiettävästi edes Titanin kansainyhteisön äärimmäisen tehokkaat tietokoneet ole kyenneet tuottamaan tyydyttäviä ratkaisuja n:n kappaleen ongelmaan tavalla, joka mahdollistaisi edes järkevän operaatiosuunnittelun alueella. Kun suunnittelu nostetaan pitkäjänteisen puolustusstrategian tasolle, ollaan nopeasti kokonaan vierailla vesillä. Mm. tämän ennalta-arvaamattomuuden vuoksi asteroidialueiden sotilaallinen kontrolli vaatii kertaluokkia suuremman panostuksen kuin edes Jupiterin järjestelmän kaltaisessa usean kuun järjestelmssä.
Toinen syy seuraa jossain määrin ensimmäisestä. Asteroidipilvet ovat laajalle alueelle levinneitä, täynnä potentiaalia itsenäisille habeille. Niitä on helppo perustaa, ja ne ovat otollisia ympäristöjä etenkin ihmiskopioille. Mikä tahansa yhtenäinen hallintojärjestelmä perustuisi väistämättä enemmän yhteenkuuluvuuden tunteeseen ja jaettuun kulttuuriin kuin tosiasialliseen hallintaan. Jokaisella kolmesta suurvallasta olisi omat etunsa tähän liittyen (Konsortion kyky integroida kilpailevien intressien suuryrityksiä, Autonomistiliiton preferenssi horisontaalisiin organisaatioihin, Tasavallan yhtenäinen tahtotila ihmiskunnan suojelemisesta), mutta mikään näistä ei tosiasiallisesti kestäisi asteroidialueen kaltaista ympäristöä. Alue hajoaisi väkisinkin joukoksi nimellisiä protektoraatteja.
Tämän vuoksi mikä tahansa perinteiseen sotilaalliseen ratkaisuun pyrkivä strategia Kreikkalaisilla on tuomittu epäonnistumaan. Asiaa voi verrata Troijalaisten tilanteeseen: se nähdään yleisesti Autonomistiliiton alueena, mutta tosiasiassa Titanin kansainyhteisöllä on hyvin vähän kykyä vaikuttaa sen asioihin. Ensisijaisesti Troijalaiset ovat Titanin propagandavoitto, koska se pystyi määrittelemään Troijalaisten "yhteisön" tavalla, joka tuki Autonomistiliiton meemejä. Kreikkalaisilla viime kädessä kaikkien tavoitteen on oltava vastaavalla tavoin memeettisiä, koska lopputuloksena Tasavalta ei kuitenkaan voi miehittää asteroidialuetta.
Deletions:
Kreikkalaiset on täynnä itsenäisiä habitaatteja. Mikään näistä ei varsinaisesti kuulu Tasavaltaan, mutta joukossa on muutamia protektoraatteja, tai yhteisöjä, joihin Tasavallalla on hyvät välit. Nämä muodostavat kuitenkin korkeintaan kolmanneksen Kreikkalaisten asutuksesta. Monet muut habit ovat itsenäisiä ja riippumattomia ([[DeepBlackSky14| kuten Balvan-97 tai Obinam]]), toiset taas ovat Autonomistiliiton suojeluksessa. Planeettojen Konsortiolla ei ole täällä juurikaan jalansijaa.
Autonomistiliiton toinen merkittävä napa, Extropia, on Kreikkalaisilla enimmäkseen käymässä kauppaa. Vaikka Extropialla ei virallisesti ole lainkaan sotavoimia (samaan tapaan kuin Extropia kiistää olevansa valtio), sen yksityiset turvayritykset ovat tosiasiassa entiteetin aseistettu haara. Extropian toiminta Kreikkalaisilla on tyypillisesti ollut opportunistista, ja turvayritysten alukset ovat kiristäneet suojeluveroa joiltakin liittoutumattomilta habitaateilta.


Revision [861]

Edited on 2018-06-28 09:58:13 by AdminDare [laajennettu]
Additions:
<<//Mitä pidemmälle tätä dokumenttia lukee, sitä syvemmälle päätyy konfliktin syihin ja osapuolten vaikuttimiin. Jos on kiinnostunut vain Tasavallan virallisesta linjasta, ei tiedä kuin ekan kappaleen.//<<
::c::
**04 / 2145** - Ulompien kuiden laivaston 30. partiolaivue ja 92. hävittäjälaivue käyvät useita avaruustaisteluita Kreikkalaisilla. Extropialaisia diplomaatteja karkoitetaan Tasavallasta. Autonomistiliitto miehittää Havana de Cielon habitaatin. Europan tasavalta ja Hyodenin kaupunkivaltio julistautuvat puolueettomiksi konfliktissa. Morningstar Constellation tarjoutuu sovittelemaan tilannetta puolueettomana osapuolena.
**05 / 2145** - Anarkistisabotaasia Tasavallan sotilastukikohdassa Europalla. Jupiterin tasavalta asettaa Europan saartoon ja alkaa valvoa tarkalleen kaikkea sinne suuntautuvaa liikennettä. Pyrkimykset valloittaa Havana de Cielo takaisin eivät onnistu: siviiliväestö on käytännössä miehittäjän panttivankina.
**06 / 2145** - 16. nopean iskun laivueen hävittäjä Tierra del Fuego tuhoutuu miehistöineen yhteenotossa autonomistien laivueen kanssa. Tasavalta asettaa saartoon autonomistimielisen Casa Arturon habitaatin.
**07 / 2145** - Saint Eskil sekä 9. partiolaivue komennetaan Kreikkalaisille.
===Kreikkalaisten merkitys===
//Pedantin huomio: "Kreikkalaiset" ja "Troijalaiset" ovat erisnimiä, ei adjektiiveja tai yleisnimiä, ja kirjoitetaan siis isolla alkukirjaimella.//
(Mukailtu JNN-uutisverkoston infosegmentistä)
Kreikkalaiset ovat asteroideja Jupiterin radalla. Niitä on satoja tuhansia, parin kilon murikoista satojen kilometrien kokoisiin jättiläisiin. Kreikkalaiset, samoin kuin Troijalaiset, ovat Jupiterin kiertoradan rikkaimpia alueita raaka-aineiden louhinnalle. Vaikka Jupiterin järjestelmä kuineen sisältää myös malmeja ja etenkin vettä, malmien hyödyntäminen Jupiterin kuissa vaatii usein ekstensiivistä porausoperaatiota. Niinpä Kreikkalaiset ja Troijalaiset ovat alueita, joissa Tasavallan kaivosyhtiöillä on aktiivista toimintaa.
Kreikkalaiset on täynnä itsenäisiä habitaatteja. Mikään näistä ei varsinaisesti kuulu Tasavaltaan, mutta joukossa on muutamia protektoraatteja, tai yhteisöjä, joihin Tasavallalla on hyvät välit. Nämä muodostavat kuitenkin korkeintaan kolmanneksen Kreikkalaisten asutuksesta. Monet muut habit ovat itsenäisiä ja riippumattomia ([[DeepBlackSky14| kuten Balvan-97 tai Obinam]]), toiset taas ovat Autonomistiliiton suojeluksessa. Planeettojen Konsortiolla ei ole täällä juurikaan jalansijaa.
Troijalaiset ovat de facto Autonomistiliiton etupiiriä, ja Tasavallalla on siellä vain minimaalinen presenssi. On riski, että sama tapahtuu myös Kreikkalaisilla. Tämä johtaisi paitsi Tasavallan köyhtymiseen ja piirityksen kaltaiseen tilaan, myös hirvittävään humanitaariseen katastrofiin Kreikkalaisten ihmisasutukselle. Tasavalta on edelleen sitoutunut tarjoamaan turvapaikan jokaiselle ihmiselle Aurinkokunnassa, mutta jo tällä hetkellä Garcian väliaikainen sijoituskeskus on erittäin ahdas.
Kreikkalaisilla asuu arvioiden mukaan 1-3 miljoonaa ihmistä sekä saman verran ihmiskopioita.
===Autonomistiliitto Kreikkalaisilla===
(Mukailtu JNN-uutisverkon infosegmentistä)
Autonomistiliiton de facto -johtaja Titanin kansainyhteisö on kaukana Kreikkalaisilta, mutta joka tapauksessa sen sota-aluksia on aina ollut sijoitettu asteroideille. Aiemmin nämä ovat pysyneet kaukana asteroidiparven Jupiterin puoleisesta päästä, mutta kuluneen vuoden aikana ne ovat tehneet röyhkeämpiä provokaatioita lähelle Tasavallan suojeluksessa olevia habeja.
Titanin kansainyhteisön sotavoimat ovat ylivoimaisesti Autonomistiliiton suurimmat ja voimakkaimmat. Näiden sotavoimien Kreikkalaisten laivasto on pysyvästi sijoitettu lähelle Kreikkalaisten radan kärkipistettä.
Satoja pieniä anarkistienhabitaatteja sijaitsee ympäri asteroidipilveä. Nimellisesti itsenäisiä, nämä habit ovat kuitenkin Autonomistiliiton jäseniä, käytännössä Titanin kansainyhteisön klienttejä, ja riippuvaisia sen suojeluksesta. Niistä harvalla on omaa sotilaskapasiteettia suojapatteria ja ehkä paria pientä ohjusvenettä lukuunottamatta. Poikkeuksia on, kuten Casa Arturo, joka on nimenomaan alusvalmistusteknologian keskus, mutta silläkään ei ole suuria itsenäisiä sotavoimia.
Autonomistiliiton toinen merkittävä napa, Extropia, on Kreikkalaisilla enimmäkseen käymässä kauppaa. Vaikka Extropialla ei virallisesti ole lainkaan sotavoimia (samaan tapaan kuin Extropia kiistää olevansa valtio), sen yksityiset turvayritykset ovat tosiasiassa entiteetin aseistettu haara. Extropian toiminta Kreikkalaisilla on tyypillisesti ollut opportunistista, ja turvayritysten alukset ovat kiristäneet suojeluveroa joiltakin liittoutumattomilta habitaateilta.
Autonomistiliiton suojelusta nauttivat myös alueella vaeltavat roskaväkiparvet, mutta näillä ei ole suurta sotilaallista merkitystä.
===Kriisi Kreikkalaisilla - miksi nyt?===
(Ote Solano tänään -ohjelman infosegmentistä)
Titanin kansainyhteisön dominanssi Troijalaisilla alkoi pian Romahduksen jälkeen, ja voimistui seuraavien vuosien aikana. Nimellisesti syy oli Troijalaisten suurimman habitaatin, Locuksen, voimistuminen ja allianssi Autonomistiliiton kanssa, mutta todellinen syy oli yksinkertaisesti kiertoratamekaniikka: Saturnus oli pari vuotta positiossa, jossa Titanin kansainyhteisön oli hyvin edullista lähettää aluksia Troijalaisille, ja se käytti tätä hyväkseen.
Viiden vuoden kuluttua Saturnus on vastaavanlaisessa positiossa Kreikkalaisiin nähden, eikä ole mitään syytä kuvitella, etteikö Titanin kansainyhteisö tarttuisi tähänkin tilaisuuteen. Jupiterin painovoimalinko ei ole ainoa taloudellinen tapa kuljettaa lasteja sisemmän ja ulomman Aurinkokunnan välillä: Lagrangen pisteiden ympärillä kulkevat Kreikkalaiset ja Troijalaiset tarjoavat vaihtoehtoisen reitin. Titanin kansainyhteisö on raaka-aineiden suhteen köyhä, ja se käy näistä paljon kauppaa Planeettojen Konsortion, Morningstar Constellationin sekä Tharsis-liigan kanssa. Samaten se toivoo itse pystyvänsä tukemaan sisemmän aurinkokunnan sosialistisia ihmiskopioliikkeitä ja toimittamaan näille sotilaallista apua.
Deletions:
**04 / 2145** - 30. partiolaivue ja 92. hävittäjälaivue käyvät useita avaruustaisteluita Kreikkalaisilla. Extropialaisia diplomaatteja karkoitetaan Tasavallasta. Autonomistiliitto miehittää Havana de Cielon habitaatin. Europan tasavalta ja Hyodenin kaupunkivaltio julistautuvat puolueettomiksi konfliktissa. Morningstar Constellation tarjoutuu sovittelemaan tilannetta puolueettomana osapuolena.
**05 / 2145** - Anarkistisabotaasia Tasavallan sotilastukikohdassa Europalla. Jupiterin tasavalta asettaa Europan saartoon ja alkaa valvoa tarkalleen kaikkea sinne suuntautuvaa liikennettä.
(jatkuu)


Revision [860]

Edited on 2018-06-28 00:11:29 by AdminDare [laajennettu]
Additions:
===TL;DR===
{{image url="images/Kuvitus/schoolkid_jupiter.jpg" title="Jupiter, kreikkalaiset ja troijalaiset - klassinen koululaistason piirros. Kreikkalaiset ovat asteroideja, jotka kiertävät Jupiterin radalla ennen planeettaa, Troijalaiset asteroideja, jotka kiertävät planeetan jäljessä."}}
Deletions:
===TL;DR - koululaisversio===
{{image url="images/Kuvitus/schoolkid_jupiter.jpg" title="Jupiter, kreikkalaiset ja troijalaiset. Kreikkalaiset ovat asteroideja, jotka kiertävät Jupiterin radalla ennen planeettaa, Troijalaiset asteroideja, jotka kiertävät planeetan jäljessä."}}


Revision [859]

Edited on 2018-06-28 00:11:02 by AdminDare [laajennettu]
Additions:
===TL;DR - koululaisversio===
{{image url="images/Kuvitus/schoolkid_jupiter.jpg" title="Jupiter, kreikkalaiset ja troijalaiset. Kreikkalaiset ovat asteroideja, jotka kiertävät Jupiterin radalla ennen planeettaa, Troijalaiset asteroideja, jotka kiertävät planeetan jäljessä."}}
Deletions:
===TL;DR===


Revision [858]

Edited on 2018-06-27 23:45:11 by AdminDare [laajennettu]
Additions:
CategoryDeepBlack
Deletions:
CategoryTausta


Revision [857]

The oldest known version of this page was created on 2018-06-27 23:44:49 by AdminDare [laajennettu]
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki