Revision [702]

This is an old revision of Falk made by AdminDare on 2017-09-20 09:58:16.

 

ARNE FALK


 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/falk_po2.jpg)
2nd Petty Officer Arne Falk
Jovian, born 2124, Callisto, Ger∂r Mining Base
Scandinavian; 179 cm, 60 kg
FLAT: ST 9 DX 10 IQ 13 WILL 12 HT 11
Speed 5.25
IMPLANTS: Basic Biomods, Math Boost, Cortical Stack
Military Rank 1 (Petty Officer), Odious Personal Habit: Annoying rebel-wannabe (-1)
Scandinavian (Norse), English, Spanish, Sociology-12, Research-11, Psychology-10, Artist (conceptual)-11, Bard-10, Politics-9, Guns (Kinetic)-11, Free Fall-10, Vacc Suit-10, Memetic Resistance-10, Life Support Ops-11*, Savoir-Faire (military)-10, Tactics-8, Gesture-9, Gunner-12*, Electronics Ops (astronav)-11*, Electronic Ops (commo)-11, Computer Operations-13*, Mathematics-12*, Intelligence Analysis-12*, Leadership-10
Fancies himself a highly controversial character

*: +2 due to Math Boost

Tehtävä: Asejärjestelmä-AU


Saint Sunniva on Hargrave-luokan fregatti. Sen oletetaan olevan usein yksin taistelutilanteessa, ja tuolloin sen paras selviytymisstrategia on: ammu ensin ja lopeta taistelu nopeasti.

Hargravet ovat liian pieniä ollakseen todella järeästi panssaroituja tai haihduttaakseen yhteenotossa lämpökertymäänsä kunnolla. Niinpä missä tahansa pitkitetyssä taistelussa sen riski tuhoutua kohoaa hyvin nopeasti. Tätä silmälläpitäen se on aseistettu paljon kokoluokkaansa järeämmin, ja se pystyy lyömään paljon kovempaa kuin 4000-tonniselta fregatilta odottaisi. Jos se pystyy aloittamaan taistelun, se pystyy luultavasti lopettamaan sen.

Hargraven koko suunnittelufilosofia lähtee tästä periaatteesta. Asejärjestelmät toimivat hyvin nopeasti ja ainoastaan ystävällismielisten habitaattien lähellä ne pidetään lukittuna kapteenin komentoavaimen takana. Silta / taistelukeskus on aluksen etuosassa, suoraan asejärjestelmien takana. Tästä on hienoisena etuna tarvittaessa elektronisen häirinnänkin läpi salamannopeasti toimiva komentoketju, mutta olennaisempana ajatuksena on, että Hargrave kulkee aina kapteeni edellä ja aluksen toimintakyky on suoraan sidottu sen aseistuksen toimintakykyyn. (Hargrave ei todellisuudessa ole ihan niin "kaikki pelissä" kuin tästä vaikuttaisi; jos etuosa tuhoutuu tai lamautuu taistelussa, alusjärjestelmäkannella alkaa välittömästi toimia toinen komentokeskus, mutta etuosan aseistuksen tuhouduttua sillä on jäljellä lähinnä etädronet ja muutama ohjus.)

Mikäli Hargrave ottaa pahan osuman aggressiiviselta vastustajalta, sen todennäköinen lopputulos on, että etuosa tuhoutuu, ja kaikki tykkitornissa, sillalla ja kapteenin kannella menehtyvät. Seuraavaksi todennäköisin lopputulos on, että alus katkeaa rahtitilan kohdalta; tämä on tosiasiallisesti Hargraven heikoin kohta, vaikkei se oletettavasti ole yleisessä tiedossa Tasavallan sotavoimien ulkopuolella.

Tehtävä: Tiedustelu-AU


Virallisesti Saint Sunnivalla ei ole sotilastiedustelualiupseeria, tai sotilastiedustelu-upseeria. JSFI:n logoa ei ole kenenkään hihassa, kenenkään käskyissä ei ole mainintaa tiedustelusta. Ja kuitenkin...

JSFI on pragmaattinen, tulosorientoitunut organisaatio, joka on vähemmän kiinnostunut memeettisestä puhtaudesta tai ideologisesta noidanmetsästyksestä. Sen kiinnostus on ulkopuolelta tulevien uhkien torjunnasta. Tottakai se kerää toimintansa ohessa massiivista datavuorta Tasavallan sotilaista, mutta hälytyslippuja nousee näistä niin paljon, että organisaatio on jo hyväksynyt, että kukaan ei ole ideologisesti täydellinen ja todelliset uhat ovat muualla.

Todelliset uhat JSFI:n näkökulmasta ovat reaalinen koneälyinfestaatio, tietojärjestelmien murrot, autonomistiliiton ja Konsortion vakoojat sekä aktuaaliset väkivaltaiset terroristit. Tiedustelulla on jatkuvasti oma agendansa, joka kulkee virallisen komentoketjun agendan vieressä ja jota toteutetaan sen ohella. Tiedustelu ei voi kumota kapteenin sanaa tai ottaa alusta komentoonsa, mutta selvästi sillä on paljon liikkumavaraa siinä, miten se saamiaan käskyjä tulkitsee. Tiedustelulla on myös huomattavan laaja ja dokumentoimaton pääsy kaikkiin aluksen tietojärjestelmiin. Kapteeni ja XO varmasti tietävät tästä, mutteivät puutu asiaan mitenkään.Sosiaaliset kuviot Gerdrillä


Kaavio Falkin toveripiiristä Gerdrillä, sekä miten se linkittyy muihin sotilaisiin.

 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/Kuvitus/sosiaalikuvio_falk.jpg)

Perhe:
Isä Egil, äiti Ruth ja 4 vuotta nuorempi veli Birger.

Falkin perhe on keskiluokkainen ja epäpoliittinen. Isä Egil on insinööri, äiti Ruth opettaja, ja kummallekin sekä Arnen akateemisuus että poliittisuus ovat vierasta maailmaa josta varsinkin viimeksi mainitusta he eivät oikeastaan edes tiedä. Suhteet vanhempiin eivät muutenkaan ole erityisen läheiset, ja vanhemmat eivät ole kovinkaan hyvin selvillä siitä mitä heidän lapsensa oikeastaan todellisuudessa ajattelevat tai tekevät. Esikoisen pääsyä yliopistoon ja armeijaan lähtöä arvostetaan, mutta minkäänlaisen kunnollisen urasuunnitelman puute epäilyttää vanhempia. Lukioikäinen Birger katsoo ehkä veljeään hiukan ylöspäin tämän kapinallisen imagon takia. Arne on muuttanut pois kotoa yliopiston aloittaessaan, jossa asuu kämppiksen kanssa.


Arnen sosiaalisen piirin siviilissä muodostavat sosiaalisen hakkeripiirin, johon Arne päätyi yliopistolla, jäsenet. Nämä ovat nuoria yhteiskunnallisesti kriittisiä pseudoanarkisteja, jotka ovat kiinnostuneita protestoimaan tasavallan yksilönvapauksien rajoituksia ja erityisesti memeettistä kontrollia vastaan erilaisilla tempauksilla, hakkeroinneilla, ”vastamainoksilla” ja muulla vastarintatoiminnalla joka vakavuudeltaan muistuttaisi varmaan taideperformanssien tai nykymaailman kevyempien Anonymous-iskujen vakavuusluokkaa. Ryhmä itse pitää toimintaansa varmasti paljon paheksuttavampana kuin minä valtiovalta sen näkee: Loppujen lopuksi kyse on lähinnä kapinoivista nuorista jotka pysyvät esivallan näkökulmasta vielä aika harmittomalla tasolla vaikka virallisesti moista ei tietenkään hyväksyttäisikään. Tietenkin riskinä on, että lopulta joku ylittää vahingossa jonkun oikean rajan ja päädytään oikeasti vakaviin ongelmiin, mutta toistaiseksi näin ei ole vielä käynyt.


Arne on eniten ryhmän yliopistolla opiskelevien jäsenten kanssa tekemisissä. Ryhmän luonteeseen kuuluu, että jokaisen ”projektin” osalta ryhmän nimi ja toteuttava kokoonpano vaihtelevat, mutta jonkinlaisena kattonimenä ja viittauksena kiitoslistoilla toimii LiquidState ja aaltologo.


Arnen kavereita:

Jacob Lindh
Arnen hyvä ystävä ja kämppis yliopistolla, mediatutkimuksen opiskelija ja aloitteleva videotaiteilija. Myös mukana sosiaalisessa hakkeriporukassa ja yleensä myös samoissa projekteissa Arnen kanssa. Kiinnostuneempi omasta taiteestaan kuin politiikasta, mutta vastustaa jo ihan periaatteestakin kaikkea ilmaisuvapautensa rajoittamista.Kine Hummel
LiquidStaten karismaattisempia hahmoja, psykologian opiskelija, radikaalimpi anarkisti. Tuntenut Arnen jo lapsuudesta, ja saanut aikoinaan Arnen kiinnostumaan mukanaan anarkistisemmista ajatuksista ja tasavallan rajoitusten kyseenalaistamisesta. Nuori kapinallinen, joka on auktoriteettiasemastaan ryhmässä huolimatta enemmänkin toimintaan kuin suunnitteluun taipuva.

Daniel Haugen
Vanhempi politiikan tutkimuksen opiskelija, LiquidStatessa mukana ja jonkinasteisesti ryhmän ideologi tai ainakin itse taipuvainen pitämään itseään sellaisena. Daniel on vakaumuksellinen anarkisti, joka paheksui avoimesti Arnen lähtöä asepalvelukseen, tätä ennen ovat olleet hyvissä väleissä. Opintojensa loppuvaiheessa olevana politologina päätyy helposti luennoimaan muille hiukan alentuvaan sävyyn asioista joita nämä eivät ole ymmärtäneet yhteiskunnassa tai politiikassa

CategoryHahmot
There are 3 comments on this page. [Show comments]
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki