Revision [636]

This is an old revision of Falk made by AdminDare on 2017-08-20 11:35:30.

 

ARNE FALK


 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/falk_po2.jpg)
2nd Petty Officer Arne Falk
Jovian, born 2124, Callisto, Ger∂r Mining Base
Scandinavian; 179 cm, 60 kg
FLAT: ST 9 DX 10 IQ 13 WILL 12 HT 11
Speed 5.25
IMPLANTS: Basic Biomods, Math Boost
Military Rank 1 (Petty Officer), Odious Personal Habit: Annoying rebel-wannabe (-1)
Scandinavian (Norse), English, Spanish, Sociology-12, Research-11, Psychology-10, Artist (conceptual)-11, Bard-10, Politics-9, Guns (Kinetic)-11, Free Fall-10, Vacc Suit-10, Memetic Resistance-10, Life Support Ops-10, Savoir-Faire (military)-10, Tactics-8, Gesture-9, Gunner-11, Electronics Ops (astronav)-11, Electronic Ops (commo)-11, Computer Operations-13, Mathematics-12, Intelligence Analysis-12
Fancies himself a highly controversial character

Tehtävä: Asejärjestelmä-AU


Saint Sunniva on Hargrave-luokan fregatti. Sen oletetaan olevan usein yksin taistelutilanteessa, ja tuolloin sen paras selviytymisstrategia on: ammu ensin ja lopeta taistelu nopeasti.

Hargravet ovat liian pieniä ollakseen todella järeästi panssaroituja tai haihduttaakseen yhteenotossa lämpökertymäänsä kunnolla. Niinpä missä tahansa pitkitetyssä taistelussa sen riski tuhoutua kohoaa hyvin nopeasti. Tätä silmälläpitäen se on aseistettu paljon kokoluokkaansa järeämmin, ja se pystyy lyömään paljon kovempaa kuin 4000-tonniselta fregatilta odottaisi. Jos se pystyy aloittamaan taistelun, se pystyy luultavasti lopettamaan sen.

Hargraven koko suunnittelufilosofia lähtee tästä periaatteesta. Asejärjestelmät toimivat hyvin nopeasti ja ainoastaan ystävällismielisten habitaattien lähellä ne pidetään lukittuna kapteenin komentoavaimen takana. Silta / taistelukeskus on aluksen etuosassa, suoraan asejärjestelmien takana. Tästä on hienoisena etuna tarvittaessa elektronisen häirinnänkin läpi salamannopeasti toimiva komentoketju, mutta olennaisempana ajatuksena on, että Hargrave kulkee aina kapteeni edellä ja aluksen toimintakyky on suoraan sidottu sen aseistuksen toimintakykyyn. (Hargrave ei todellisuudessa ole ihan niin "kaikki pelissä" kuin tästä vaikuttaisi; jos etuosa tuhoutuu tai lamautuu taistelussa, alusjärjestelmäkannella alkaa välittömästi toimia toinen komentokeskus, mutta etuosan aseistuksen tuhouduttua sillä on jäljellä lähinnä etädronet ja muutama ohjus.)

Mikäli Hargrave ottaa pahan osuman aggressiiviselta vastustajalta, sen todennäköinen lopputulos on, että etuosa tuhoutuu, ja kaikki tykkitornissa, sillalla ja kapteenin kannella menehtyvät. Seuraavaksi todennäköisin lopputulos on, että alus katkeaa rahtitilan kohdalta; tämä on tosiasiallisesti Hargraven heikoin kohta, vaikkei se oletettavasti ole yleisessä tiedossa Tasavallan sotavoimien ulkopuolella.

Tehtävä: Tiedustelu-AU


Virallisesti Saint Sunnivalla ei ole sotilastiedustelualiupseeria, tai sotilastiedustelu-upseeria. JSFI:n logoa ei ole kenenkään hihassa, kenenkään käskyissä ei ole mainintaa tiedustelusta. Ja kuitenkin...

JSFI on pragmaattinen, tulosorientoitunut organisaatio, joka on vähemmän kiinnostunut memeettisestä puhtaudesta tai ideologisesta noidanmetsästyksestä. Sen kiinnostus on ulkopuolelta tulevien uhkien torjunnasta. Tottakai se kerää toimintansa ohessa massiivista datavuorta Tasavallan sotilaista, mutta hälytyslippuja nousee näistä niin paljon, että organisaatio on jo hyväksynyt, että kukaan ei ole ideologisesti täydellinen ja todelliset uhat ovat muualla.

Todelliset uhat JSFI:n näkökulmasta ovat reaalinen koneälyinfestaatio, tietojärjestelmien murrot, autonomistiliiton ja Konsortion vakoojat sekä aktuaaliset väkivaltaiset terroristit. Tiedustelulla on jatkuvasti oma agendansa, joka kulkee virallisen komentoketjun agendan vieressä ja jota toteutetaan sen ohella. Tiedustelu ei voi kumota kapteenin sanaa tai ottaa alusta komentoonsa, mutta selvästi sillä on paljon liikkumavaraa siinä, miten se saamiaan käskyjä tulkitsee. Tiedustelulla on myös huomattavan laaja ja dokumentoimaton pääsy kaikkiin aluksen tietojärjestelmiin. Kapteeni ja XO varmasti tietävät tästä, mutteivät puutu asiaan mitenkään.Sosiaaliset kuviot Gerdrillä


Kaavio Falkin toveripiiristä Gerdrillä, sekä miten se linkittyy muihin sotilaisiin.

 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/Kuvitus/sosiaalikuvio_falk.jpg)
CategoryHahmot
There are 3 comments on this page. [Show comments]
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki