Revision [1264]

This is an old revision of DeepBlackSky38 made by AdminDare on 2020-07-06 21:01:37.

 

Devil and the Deep Black Sky 38: Hyvästi, Saint Sunniva


<-- 37: Basiliski - 39: -->

Saint Eskil, tuntematon paikka, tuntematon aika


Saint Eskilin miehistö

Kuusi tuntia hyökkäyksestä Falk antaa raportin aseistuksen tilanteesta. Saint Eskilillä on tuliratkaisu Saint Sunnivaan, ja 500 metrin kantamalla yksi laserin laukaus tuhoaisi välittömästi Saint Sunnivan fuusioreaktorin. Valitettavasti tilanne on sama toisinpäin: jos Saint Sunniva ampuisi laserillaan, se voisi pyyhkiä Saint Eskilin taivaalta. Tosin 500 metrin etäisyys olisi sille itselleenkin kuolettava, koskapa Saint Eskilin antimateriareaktorin räjähdys veisi luultavasti Saint Sunnivankin mukanaan. Niinpä parempi olisi neutraloida Saint Sunniva jollain muulla keinolla.

Kapteeni Iglesiasin arvioiden mukaan fregatilla on jossain vaiheessa käytävä, ja Acosta ryhtyy valmistautumaan tähän. Colemanilta tilataan lisää selvityksiä omituisesta kuplasta, joka aluksia ympäröi 200 kilometrin päässä. Coleman lähettää mustan kuplan läpi luotaimen käskyillä palata, mutta se ei koskaan tule takaisin. Luotaimessa olleet kaksi kameraa lähettävät jonkinlaisen sähkömagneettisen häiriön sillä hetkellä, kun ne koskettavat kuplan reunaa. Seuraavaksi kerätään näyte kuplasta, ja vt. tiedealikersantti Miguez velvoitetaan tutkimaan sitä aluksen ulkopuolella.

Quilleboeuf antaa Iglesiasille raportin infratilanteesta, ja pyytää lupaa puhua suoraan. Kun hän saa luvan, hän sanoo, että tämän kaltainen tilanne ei ole sellainen, joka kuuluu varusmiesupseerin koulutusohjelmaan, ja sanoo, että mikäli Iglesias tahtoo luopua komennosta, sitä ei mitenkään katsota hänelle haitaksi. Iglesias kysyy, onko Quilleboeufilla jotakin moittimista, ja tämä sanoo, ettei ole, mutta näkee vain yleisemmällä tasolla tilanteen sellaisena, jonka ei pitäisi olla asevelvollisen harteilla. Iglesias ei kuitenkaan kapteenin paikastaan luovu.


CategoryPelit - CategoryPelit2144 - CategoryDeepBlack - CategoryDeepBlackMainStory
There are no comments on this page.
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki