Revisions for DeepBlackSky29
[1223] 2020-01-11 13:36:10 by AdminDare [logiikkavirhe korjattu]
[1167] 2019-09-03 12:31:29 by AdminDare [kategorioita lisätty]
[950] 2019-04-29 09:31:43 by AdminDare [linkki seuraavaan jaksoon päivitetty]
[936] 2019-04-01 14:28:27 by AdminDare [kuvaus suunnilleen valmis]
[935] 2019-04-01 12:01:20 by AdminDare [kesken]
[934] 2019-03-31 20:23:18 by AdminDare [kesken]
[933] 2019-03-31 19:13:40 by AdminDare [kuvaus kesken]
[932] 2019-03-31 11:02:50 by AdminDare
[931] 2019-03-31 10:27:34 by AdminDare [kuvaus aloitettu]
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki