(image: https://posthuman.karmavector.org/images/jovian_space_force.png)

Tämä artikkeli on bottom-up -esitys Jupiterin avaruusjoukoista. Jupiterin sotavoimiin kuuluu Avaruusjoukkojen lisäksi myös CDC (Civil Defense Corps), joka tasavallan jäsenhabeissa ja protektoraateissa toimii poliisina, sekä pienempiä erikoistoimijoita. CDC on pääosin järjestetty samoin kuin Avaruusjoukot, ja asevelvolliset muodostavat senkin miehistöstä valtaosan.

Sisällys

1. Sotilaan arki (kaikille)
2. Katsaus strategiaan (upseerikoulutettaville)


1. Sotilaan arki
Palkka


Sotilas saa palkkaa. Peruskoulutusajan palkka on 500 JRD / kk (Jovian Republic Dollars) plus life support. Miehistön palkka on 1000 JRD plus life support. Aliupseerit ansaitsevat 1500 JRD, upseerit 2000 JRD. Tämä on ihan kunnioitettava summa, ja palveluksen jälkeen monet sotilaat ovatkin hetken varakkaita. Toisaalta monien etenkin köyhempien on tavanomaista lähettää rahasta iso osa perheelleen.

Vuorokausirytmi


Laivaston palvelusvuorokausi on jaettu neljään kuuden tunnin vahtiin. Mikäli käynnissä ei ole akuuttia tilannetta, sotilaan arkipäivä on

2 vahtia palvelusta
1 vahti vapaata
1 vahti lepoa

Ruokailuvuorot ovat aina kunkin vahtijakson alussa (aamiainen, lounas, illallinen, iltapala).

Pienen painovoiman vuoksi jokaisen sotilaan on harrastettava liikuntaa ainakin 2 tuntia päivässä; tämä tapahtuu vapaa- tai lepovahdin aikana. Nokkelammat voivat kuitenkin saada liikunnan suoritettua osana palvelusta.


Vapaa


Aluksella vietetyn ajan lisäksi sotilaat saavat vapaata ja lomaa.

Tyypillisesti avaruuslaivastossa palvelevilla on yksi vapaaviikonloppu kuukaudessa, ja joka toinen tai joka kolmas on tavoitteena viettää oikeasti kotisatamassa. Lisäksi joka viikko on ainakin yksi pitkä iltavapaa (klo 17 - 06), ja habitaatteihin telakoiduttaessa vapaita saatetaan jakaa avokätisestikin.

Lomapäiviä sotilas ansaitsee yhden kuukaudessa; tyypillisesti näitä kehotetaan pitämään puolen vuoden välein. Useimmat pitävät lomia kotisatamassaan. Lisää lomia voi ansaita poikkeustilanteista: esim. taistelutilanteessa olevan aluksen koko miehistö ansaitsee tästä tyypillisesti lomapäiviä.

Sotilaalla voi olla aluksella 4 kg henkilökohtaista omaisuutta, aliupseerilla 6 kg, upseerilla 8 kg. Useimmilla tämä tarkoittaa muutamaa korua ja koriste-esinettä, ektoa, luultavasti fyysistä valokuvaa perheestään (koska elektroniset laitteet voivat hajota tai pitää sulkea), klassisesti pelikortteja. Joillakin on muutamia siviilivaatteita, henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet ovat yleisempiä kuin avaruuslaivaston tarjoamat.

Palvelusohjesääntö


Univormussa olevaa sotilasta sitovat säännöt:
• sotilaallinen käytös
• fyysinen siisteys
• memeettinen puhtaus

Sotilasalueella sotilasta sitovat seuraavat lisäsäännöt:

• univormua käytettävä
• päihtymättömyys (miehistö ei saa edes nauttia kuin kaikista lievimpiä päihteitä (piristeitä ja todella kevyitä rauhoittavia), paitsi upseerin luvalla, upseerikaan ei saa olla päihtynyt)
• ei tappeluita
• ei hellyydenosoituksia eikä seksiä (masturbaatioon ei oteta kantaa)
• erittäin sotilaallinen käytös (tervehtiminen, puhuttelu)

Upseereilla ja ammattisotilailla on näistä joitakin erivapauksia; esimerkiksi upseeri, jolla on käytössään henkilökohtainen tila voi harkinnan mukaan joustaa säännöistä univormun, hellyydenosoitusten ja päihtymättömyyden suhteen. Esimerkiksi mikäli kapteenin puoliso on vierailemassa aluksella asianmukaisin luvin, ei ole ohjesäännön vastaista että he harrastavat seksiä. Samaten upseerien päivällispöydässä on luvallista päihtyä. Upseereita ja ammattisotilaita kuitenkin sitoo tiukempi vaatimus "esimerkillisestä käytöksestä", jota ei ole speksattu kovin tarkkaan, mutta jonka nojalla kyllä puututaan asiattomaan toimintaan.

Palveluksen ulkopuolella oleva sotilas voi esiintyä sotilasunivormussa ja sotilaana mediassa ja politiikassa - Tasavallassa sotilasarvo katsotaan yksinomaan eduksi julkisessa elämässä. Kuitenkin sotavoimien itsessään katsotaan samalla olevan puolueeton ja politiikan ulkopuolella, ja sotilaalla on organisaatiota kohtaan lojaalisuusvelvoite.


Avaruusjoukkojen sotilasarvot


Tähdellä merkityt ovat vain ammattisotilaiden sotilasarvoja.

Miehistö

 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/01_pfc.png) Alokas - peruskoulutuskauden alkua (4 kk) käyvä sotilas
 
 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/01_pfc.png) Matruusi - peruskoulutuksen läpäissyt sotilas, valmis palvelukseen
 
 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/02_corporal.png) Ylimatruusi - yleensä väliaikainen nimitys matruusille, jolla on esim. kansivanhimman tehtävä

Aliupseeristo

 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/10_po2.png) Alikersantti - Ryhmänjohtaja. Asevelvollinen matruusi ylennetään käytännössä "upseerioppilaaksi", mutta upseerioppilaan kenttäarvo ja arvomerkki vastaavat alikersanttia.
 
 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/11_po1.png) Kersantti
 
 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/12_mpo.png) Ylikersantti - Poikkeuksellisesti ylennetty asevelvollinen aliupseeri; myös sotilasopiston oppilaan arvo.
 
 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/21_cpo.png) * Pursimies - Tyypillisesti toiminnon johtaja, kuten puosu tai konemestari. Sotilasopistosta valmistuneen arvo.
 
 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/22_mcpo.png) * Ylipursimies

Upseeristo

 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/30_ens.png) Aliluutnantti - Joukkueenjohtaja. Asevelvollinen upseerioppilas ylennetään "upseerikokelaaksi", mutta kokelaan kenttäarvo ja arvomerkki vastaavat aliluutnanttia. Korkein asevelvollisen arvo.
 
 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/305_cad.png) * Kadetti - Sotilasakatemiassa opiskeleva tuleva ammattiupseeri.
 
 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/31_ltn.png) * Luutnantti - Sotilasakatemiasta valmistunut ammattiupseeri (2 vuoden tutkinto).
 
 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/32_ltn1.png) * Yliluutnantti
 
 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/40_cpn-ltn.png) * Kapteeniluutnantti - yleensä fregatin tai suuremman aluksen komentamiseen vaadittu arvo. Aluksen komentajaa kutsutaan arvosta riippumatta kapteeniksi (paitsi jos on vielä korkea-arvoisempi), ja aluksella voi olla vain yksi kapteeni. Korkein arvo, johon voi yletä sotilasopiston perusteella.

Esiupseeristo

 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/50_ltn_cmdr.png) * Komentajakapteeni - taisteluristeilijän tai suuremman aluksen komentamiseen vaadittu arvo, sotilasakatemiasta nelivuotisen tutkinnon suorittanut.
 
 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/51_cmdr.png) * Komentaja
 
 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/60_cdre.png) * Kommodori - Laivueen komentaja. Korkein arvo, johon voi yletä kaksivuotisen sotilasakatemian tutkinnon perusteella.

Kenraalikunta

 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/70_rear_admiral.png) * Lippueamiraali
 
 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/71_vice_admiral.png) * Kontra-amiraali
 
 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/80_admiral.png) * Amiraali - Laivaston komentaja.


Kunniamerkkejä


Distinguished Marksman MedalTaito kivääriammunnassa
Distinguished Spacer MedalLiikkuminen mikropainovoimassa
Bronze Ribbon1 vuosi palvelusta
Twin Bronze Ribbon2 vuotta palvelusta
Triple Bronze Ribbon3 vuotta palvelusta
Silver Ribbon5 vuotta palvelusta
Twin Silver Ribbon10 vuotta palvelusta
Triple Silver Ribbon15 vuotta palvelusta
Gold Ribbon20 vuotta palvelusta
Twin Gold Ribbon30 vuotta palvelusta
Triple Gold Ribbon40 vuotta palvelusta
Herido en CombateHaavoittuminen taistelussa
Ordo de AmericaHengenpelastus
Star of San SebastianAnsioitunut palvelus vastuullisessa tehtävässä (miehistö)
Star of San CristobalAnsioitunut palvelus vastuullisessa komentotehtävässä
Star of San BarbaraAnsioitunut palvelus hyvin vaativissa olosuhteissa
Cruz de la ServicioSankariteot vihollista kohdattaessa
Cruz de la RepublicoErittäin poikkeuksellinen urheus vihollista kohdattaessa (usein postuumi)
Ordo de la TierraKomentajan mitali huomattavasta kyvykkyydestä
Ordo de la CelestiaKomentajan mitali erittäin poikkeuksellisesta kyvykkyydestä
Uravalintoja


Peruskoulutuksen jälkeen laivastossa päätyy erikoistumissuuntaan (järjestyksessä määrän mukaan):

• alusjärjestelmät [kuhnurit]
• runko [ikkunanpesijät, ]
• tietotekniikka [laskenta, eläintarha ]
• logistiikka [rahtarit, ]
• valtaus [lähetystö, punapaidat]
• aseistus [roiske]
• silta [nappula]
• sukkulapilotti [cowboy / cowgirl]
• lääkintä [voodoo]
• reaktori [kone, pätsi]
• lento [kieputus, leikkikehä, ]Alusjärjestelmät ylläpitää aluksen järjestelmiä ja toimii yleistsuppareina vähän kaikessa. Se on rento, matalan paineen homma johon ohjautuvat ne, jotka haluavat päästä vähimmällä. Tämä haara huolehtii elämänylläpitojärjestelmistä, jäähdytyksestä, sähköstä, sisäisestä valvonnasta yms. Pienemmillä aluksilla siihen kuuluu myös runko, tietotekniikka ja logistiikka.

Runko sisältää aluksen strukturaali-insinöörit. Runkoryhmä huolehtii rungon eheydestä ja mm. lämpöhaihdutuksesta, sekä ulkoisista osista alusta.Siihen kuuluu paljon EVA-toimintaa ja vacc suit -treeniä.

Tietotekniikka huolehtii aluksen tietojärjestelmien eheydestä. Joskus sen vastuulle kuuluvat myös aluksen sisäiset valvontajärjestelmät, toisinaan nämä ovat alusjärjestelmien vastuulla.

Logistiikka hoitaa ruuanlaiton, asuhuollon, rahtiruuman ja muun matalan tason homman. Helpoimmillaan se on vain pyykinpesua ja tarvikelaatikoiden roudaamista, vaativimmillaan kestävyyslaskelmia, ruuman optimointia ja sen sellaista.

Valtaus on tyypeille, jotka haluavat toimintaa; he muodostavat ytimen ryhmästä, joka tarvittaessa tekee valtauksia. Liikkuminen mikro- ja makropainovoimassa, taistelupanssarin käyttö, taktiikka ja memeettinen vastustus ovat painotettuja taitoja. Periaatteessa muillakin on mahdollisuus osallistua valtausoperaatioihin, etenkin jos tarvitaan useampia ryhmiä. Tyypillisesti vain yksi 4 hengen valtausryhmä lähetetään, toinen pysyy varalla; jos tarvitaan useampia ryhmiä, kerätään muilta aloilta lisäryhmää.

Aseet avustaa aseistuksen kunnossapidossa ja tähtäämisessä. Se analysoi tuliratkaisuja ja huolehtii itsenäisistä sekä kiinnitetyistä asejärjestelmistä. Se on hyvä paikka aggressiivisille mutta enemmän kerebraalisille sotilaille. Aseet saattaa olla jakautunut useampaan ryhmään.

Silta toimii komentosillan henkilöstönä. Se huolehtii aluksen informaatioaggregaatiosta, sensoreista ja puolustuksesta. Silta on kunnianhimoisten sotilaiden suuntaus, eikä sinne lähde kukaan joka ei suuntaa vähintään aliupseeriksi; lopulta useimmat pyrkivät upseeriksi. Silta on haluttu pesti, ja sinne pääsevältä edellytetään selkeää monialaisuutta. Diplomaattiset taidot, moniajo ja paineensietokyky ovat tärkeimpiä ominaisuuksia.

Sukkulalentäjiä koulutetaan vain yksi per saapumiserä, mutta koko laivalla palvelee yleenä 2 tai 3. Hän on nopearefleksinen ja kolmiulotteista hahmottamista osaava tyyppi. Joillain aluksilla sukkulamiehistö on osa valtausta, toisissa ei.

Lääkintä on ilmiselvästi lääkintäspesialisti. Lääkintää on yleensä 1 kahtakymmentä sotilasta kohti, koskapa mikropainovoimassa ennaltaehkäisevä terveydenhoito vaatii huomiota. Samaten sotilaiden biomodifikaatioiden jatkuvaa toimntaa sekä ravintoa seurataan.

Reaktorista tulee konemestaria avustava aliupseeri. Tämä haara pitää huolen fuusio- tai antimateriareaktorista ja metallivetyraketeista Se on ilmeinen teknisesti suuntautuneiden terävien tyyppien sijoitus.

Lento tuottaa navigointia avustavan aliupseerin. Lento on melko rutiininomaista navigointia, orbitaalilaskentaa ja deltavee-optimointia, mutta siihen kuuluu myös nopeaa reagointia metallivetyraketeilla. Lento huolehtii strategisesta ja taktisesta liikkumisesta, ja koska se kontrolloi työntövoimaa, se vastaa myös gravitiikasta.Esimerkki päivystyskäytännöistä: Hargrave-luokan fregatti


Tyypillinen päivystysvuoro on 3 tai 6 tuntia (puolivahti tai kokovahti). Päivystäjä ei voi poistua luovuttamatta päivystystä eteenpäin.

Ohjesääntö edellyttää, että aluksen ollessa ei-turvallisella alueella (käytännössä missä tahansa, paitsi suuremman habitaatin kiertoradalla) koko aluksen päällystö ei ole samaan aikaan samassa paikassa, vaan vähintään 1 on jatkuvasti muualla. Normaalisti tämä tarkoittaa sillalla päivystävää upseeria.


Täysin rauhanomainen tilanne

Aluksen ollessa ystävällismielisessä osassa avaruutta vuorojako on ("silta" kattaa tässä myös tornin):

• silta: päivystäjä (kuka tahansa)
• konehuone: päivystäjä (kuka tahansa)

Pitkänmatkan lento

Lennon pitkänmatkan osuudella miehitys on

• silta: päivystävä upseeri / aliupseeri / siltamatruusi [kokovahti]
• silta: sensorioperaattori (matruusi) [kokovahti]
• silta: viestintäoperaattori (matruusi) [kokovahti]
• silta: ampuja (matruusi) [puolivahti]
• konehuone: päivystäjä (matruusi) [kokovahti]
• alusjärjestelmät: päivystäjä (matruusi) [kokovahti]

Sillalla olijat voivat tarvittaessa jakaa vastuuta siten, että paikalla on vähintään 2 henkeä, esim. ruokailun, wc-käyntien tai kapteenin puhuttelujen ajaksi. Päivystävä upseeri/aliupseeri ei kuitenkaan voi poistua kuin hetkeksi. Yksin olevan on saatava vapautus, ennenkuin hän voi poistua paikalta.

Kurssimuutokset

Kurssimuutoksia tehtäessä miehitys on

• silta: päivystävä upseeri / aliupseeri (kuka tahansa)
• silta: sensorioperaattori (matruusi)
• silta: viestintäoperaattori (matruusi)
• silta: ampuja
• silta: navigaattori (alusjärjestelmäupseeri tai ruori-AU)
• silta: pilotti (yleensä ruori-AU tai -matruusi)
• silta: alusjärjestelmäoperaattori (yleensä LSO-matruusi)
• konehuone: 2 operaattoria (konemestari, kone-AU, kone- tai LSO-matruusit)
• alusjärjestelmät: päivystäjä

Kontaktit

Rauhallisessa kontaktitilanteessa miehitys on

• silta: päivystävä upseeri (kapteeni tai XO)
• silta: upseerin adjutantti (XO tai upseeri)
• silta: 2 sensorioperaattoria (matruusi tai AU)
• silta: viestintäoperaattori (matruusi tai AU)
• silta: ampuja
• silta: alusjärjestelmäoperaattori
• silta: pilotti (yleensä ruori-AU tai -matruusi)
• konehuone: 2 operaattoria
• alusjärjestelmät: päivystäjä

Epävarmassa kontaktitilanteessa miehitys on

• silta: komentaja (kapteeni tai XO)
• silta: komentajan adjutantti (upseeri)
• silta: siltaupseeri
• silta: 2 sensorioperaattoria (matruuseja tai aliupseereita)
• silta: viestintäoperaattori (matruusi tai AU)
• silta: alusjärjestelmäoperaattori
• torni: 2 ampujaa
• silta: pilotti (yleensä ruori-AU tai -matruusi)
• konehuone: koneupseeri (konemestari tai kone-AU)
• konehuone: 2 operaattoria (matruuseja)
• alusjärjestelmät: järjestelmäupseeri (voi olla myös AU)
• alusjärjestelmät: 2-3 operaattoria (yleensä LSO-matruuseja)
• alusjärjestelmät: 1 vara-ampuja

Taistelu

Avaruustaistelutilanteen miehitys on

• silta: komentaja (kapteeni)
• silta: komentajan adjutantti (XO)
• silta: asejärjestelmäupseeri
• silta: siltaupseeri
• silta: 2 sensorioperaattoria (matruuseja)
• silta: 2 viestintäoperaattoria (matruuseja)
• silta: 2 alusjärjestelmäoperaattoria (matruuseja)
• silta: alusjärjestelmäoperaattori
• silta: asejärjestelmä-AU
• silta: pilotti (yleensä ruori-AU tai -matruusi)
• torni: 3 ampujaa
• konehuone: koneupseeri (konemestari)
• konehuone: varakoneupseeri (kone-AU)
• konehuone: 3 operaattoria
• alusjärjestelmät: järjestelmäupseeri
• alusjärjestelmät: järjestelmä-AU
• alusjärjestelmät: 3 operaattoria (LSO-matruuseja)
• alusjärjestelmät: 2 vara-ampujaa
• alusjärjestelmät: navigaattori (ruori-AU)
• valtaus: sukkulapilotti
• valtaus: 1 valtausryhmä (valtaus-AU tai -ylimatruusi, 3-6 matruusia)
• lääkintä: 2 lääkintämatruusia


2. Katsaus kokonaisuuteen


Sotavoimien koko


Jupiterin tasavallassa aktiivista sotilashenkilöstöä on noin 1% väestöstä; tämä merkitsee noin 400 000 hengen aktiivipalvelusta. Reservi mukaan lukien 5% väestöstä on asekuntoista.

400 000 sotilaasta 3/4 työskentelee Civil Defense Corpsissa (joka toimii mm. habitaattien turva- ja vartiotehtävissä sekä ei-tutkivana poliisina) ja 1/4 JSF:llä. 100 000 laivaston sotilaasta noin puolet palvelee konkreettisesti avaruusaluksilla; loput ovat habitaateilla, tukiasemilla, koulutuksessa tai vastaavissa.

100 000 hengen JSF on jaettu 20 laivastoon, joista jokaista komentaa amiraali. Tyypillisessä laivastossa on 5000 henkeä, puolet tukitehtävissä habitaateissa, puolet aluksissa.

Jupiterin laivaston lippulaiva on Saint Michael, joka on yhdessä Saint Gabrielin kanssa tasavallan järein alus. Kummassakin on satojen henkien miehistö ja valtava asevoima.

Esimerkkilaivasto: Kalliston laivasto

Kalliston laivastoon kuuluu 5000 aktiivipalveluksessa olevaa sotilasta (plus 20000 reserviläistä ja määrä kasvaa tasaisesti; lopullisen reservin koko odotetaan olevan 50000). Laivastoa johtaa amiraali Cuneovidal pääaluksella, Saint Maria Magdalenalla. Kalliston laivaston tehtävä on osallistua partiointiin sekä taistelukomennuksiin, kouluttaa sotilaita, huoltaa omaa kalustoaan, sekä tarvittaessa toimia pintaiskujoukkona ja rauhoittaa Kallisto kiertoradalta käsin. Sillä on yhtenään pieniä kärhämiä Hyodenin joukkojen kanssa.

Pintatukikohdissa, enimmäkseen Kallistolla, palvelee 2000 henkeä. He ylläpitävät laivaston telakkaa, koulutuskeskusta, sensori-, viestintä- ja tiedonhallinta-aggregaattia sekä yhteyksiä sodanjohtoon Libertyllä; he muodostavat myös Kalliston maataistelujoukkojen rykmentin (2 pataljoonaa; 1200 sotilasta). Pintahenkilökunnalla ei ole yhtä spesifistä komentajaa; kommodorit komentavat joukko-osastoja. Telakoihin kuuluu myös kiertoradalla olevia huoltokeskuksia, niin kaukana habitaateista, että antimateriamoottoreilla varustetut alukset voivat saapua niihin. Tällainen jaottelu (4 lentävää laivuetta, 2 paikallaan pysyvää laivuetta) on melko tyypillinen.

Varsinaisesti lennossa on 3000 sotilasta. 500 heistä palvelee Maria Magdalenalla, loput 2000 on jaettu neljän laivueen kesken. 12. tukilaivue työllistää 700 sotilasta erilaisilla huoltoaluksella. 9. partiolaivueessa palvelee vain 400 henkeä, taisteluristeilijä Saint Ritalla, fregateilla sekä hävittäjillä.

Mikäli oikea taistelutilanne puhkeaa, reservejä aktivoidaan. Uusia laivueita ei perusteta; sen sijaan kaksi ei-aktiivilennossa olevaa taisteluristeilijää ja liki 10 fregattia liitetään laivueisiin.


Aluksia ja rooleja


Pääalus (capital ship tai battleship) vie tulivoimaa sinne, missä sitä tarvitaan. Se matkustaa tarvittaessa pitkiä matkoja yksin, väistää vihollisen pitkän kantaman iskuja ja jakaa niitä itse. Se pystyy omin voimin hävittämään pieniä asteroideja, ja sillä on mukanaan joukko pieniä hävittäjiä [fighter] sekä komppania maihinlaskujoukkoja, tyypillisesti komentajakapteenin johtama. Nimetään pyhimysten tai valtioiden mukaan. Kaikki pääalukset ovat käytännössä uniikkeja insinööritaidonnäytteitä.

Taisteluristeilijä (battle cruiser) on pääaluksen hieman kevyempi versio, tyypillisesti nopean, tuhoisan iskun väline. Yhtä nopea ja yhtä tulivoimainen, taistelualukselta puuttuvat pääaluksen maihinlaskujoukot ja/tai hävittäjät, ja puolustuskyky on hieman heikompi. Taistelualuksia on myös spesialisaatiotarpeisiin, kuten 8. huoltolaivueen pääaluksena toimiva huolto- ja sairaala-alus Saint Anne. Nimetään pyhimysten tai pääkaupunkien mukaan.

Tugi on käytännössä kevyesti aseistettu antimateriamoottori, jonka tehtävä on kiskoa hitaampia aluksia mukanaan. Tyypillisen tugiin kiinnittyy neljä fregattia, joille se kykenee tarvittaessa antamaan 0.2 G kiihtyvyyden. Tugeja käytetään, kun kokonaisen taisteluosaston on liikuttava nopeasti. Niillä on 6-12 hengen miehistö.

Miehistönkuljetusalus on fuusiomoottorilla varustettu fregatti, kevyesti aseistettu alus, jonka tehtävä on kuljettaa komppania valtausjoukkoja.

Partiofregatti on 50-80 hengen [komppanianvahvuinen] alus, joka tyypillisesti suorittaa itsenäistä partiotoimintaa. Fuusiomoottorin vuoksi se ei tyypillisesti osallistu suuriin opearaatioihin. Partiokorvetti on samanlainen, mutta pienempi; hävittäjä [destroyer] samanlainen mutta suurempi. Fregatit ja hävittäjät nimetään kaupunkien, korvetit taisteluiden mukaan.

Tankkeri on suurikokoinen, hidas (vain fuusioraketeilla varustettu) taustatukikohta, jota ei juurikaan tarvitse siirrellä. Ne toimivat tukilaivueiden komentoaluksina.

Rahtialus on tukilaivueissa oleva plasmasoihdulla varustettu hyvin hidas alus, joka tekee polttoaine- ja tarviketäydennyskierroksia. Niitä tyypillisesti saattaa fregatti tai lyhyillä lennoilla korvetti.
Strategiaa


JSF on varautunut seuraaviin skenaarioihin laivastollaan:

• Transhumanistien torjunta: Konsortio, Titan tai joku muu koettaa perustaa tukikohtaa sen alueelle, ja vahvistaa tätä sotalaivoilla.
• Transhumanistien sotilastorjunta: Konsortio tjsp pyrkii aktiivisesti ja sotavoimalla valloittamaan Tasavallan habitaatteja
• Yllätysiskun torjunta: jokin Tasavallan alueella oleva habitaatti päättää kapinoida tai hyökätä Tasavaltaa vastaan, luultavasti tukeakseen transhumanistisia aikeita muualta.
• Vihamielisen habitaatin tuhoaminen: Extropia tjsp osoittautuu vihamieliseksi, ja täytyy hävittää
• Habitaatin valtaus: habitaatti pinnalla tai avaruudessa on tarpeen ottaa kontrolliin vihamielisiltä voimilta
• Koneälyjen sotilastorjunta: koneälyt palaavat aikeinaan tuhota tai valloittaa
• Deterraatio: jos jokin taho tuhoaa Tasavallan, laivasto pystyy kostamaan

CategoryDeepBlack
There are no comments on this page.
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki