Revision [192]

This is an old revision of Valtiot made by AdminDare on 2015-05-09 17:03:14.

 

Tämä materiaali koskee lähinnä hahmoja, joilla on peruskoulun jälkeistä yleissivistävää koulutusta, tai joka on muuten ollut kiinnostunut maailmasta tasavallan ulkopuolella.


Jupiterin tasavallan lisäksi muita ihmiskunnan tai transihmiskunnan valtioita. Kolme suurta ovat Jupiterin tasavalta, Planetary Consortium ja Titanin kansanyhteisö, muut ovat selkeästi pienempiä.

On syytä huomata, että monessa suhteessa "väkiluku" on hankala mittasuhde, koska monet transihmisyyteen tarttuneet ihmisyhteisöt katsovat väestöönsä kuuluvan sellaisiakin entiteettejä, joita tasavallassa ei todellakaan laskettaisi, kuten koneälyjä ja kloonattuja mieliä.

Planetary Consortium


 (image: http://cdn.obsidianportal.com/assets/84042/ThePlanetaryConsortium.jpg)
Sijainti: Mars / Luna / Maan kiertorata, mutta toimintaa koko aurinkokunnassa
Valtiomuoto: Korpokraattinen liittovaltio
Päähabitaatti: Progress (Maan kiertorata)
Väkiluku: 100 miljoonaa
Jäsenyritykset: Cognite, Direct Action, Experia, Fa Jing, Olympus Infrastructure Authority, Pathfinder, Prosperity Group, Solaris, Stellar Intelligence, Terragenesis, muitakin

 

Jättiläisyritysten yhteenliittymänä muodostunut äärikapitalistinen yrtysliittovaltio, ja väkiluvultaan sekä kokonaisliikevaihdoltaan suurin ihmiskunnan valtio. Vahvasti transhumanistinen ideologia. Konsortio dominoi aurinkokunnan sisäosia. Näennäisesti demokraattinen, mutta tosiasiassa täysin jättiyritysintressien kontrolloima. Jupiterin tasavalta ei luota konsortioon, mutta sitä pidetään ennustettavana ja järkevänä kauppakumppanina, ja monesta taloudellisesta asiasta vallitsee yhteisymmärrys.


Titanin kansanyhteisö


 (image: http://posthuman.karmavector.org/images/titanian_commonwealth.png)
Sijainti: Titan
Valtiomuoto: Teknososialistinen konedemokratia
Päähabitaatti: Nyhavn
Väkiluku: 30 miljoonaa

 

Tasavallan lähin tai toiseksi lähin naapuri, ja sen pahin vastustaja. Titanin kansanyhteisö on kasvanut dramaattisesti Romahduksen jälkeen, mutta kasvu on tapahtunut kaikkien inhimillisten arvojen hinnalla. Kansanyhteisön asukkaista monet ovat täysin kääntäneet selkänsä ihmisyydelle, ja ovat joko koneälymeemien possessoimia tai vähintäänkin äärimmäisen alttiita sellaisille. Mikä pahinta, kansanyhteisö on memeettisesti ekspansiivinen organisaatio, jolla on laajeneva vaikutuspiiri Autonomistiliittona.

Tasavalta pitää yllä diplomaattisuhteita Titaniin, mutta ei mitenkään salaa pitävänsä tätä ideologisesti vastenmielisenä ja erittäin epäilyttävänä. Titanin kansanyhteisöllä ei ehkä ole käytössään Jupiterin kaasukehän massiivisia energiavarantoja, mutta lähes esteetön tieteellis-teknologinen kehitys tekee siitä todella vaarallisen mikäli se jossain vaiheessa ryhtyy aktiivisiin vihollisuuksiin.Autonomistien liitto


 (image: http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20130904104306/nerdvana-mesh/images/e/ec/The_Autonomist_Alliance.jpg)
Sijanti: Ulompi aurinkokunta asteroidivyöstä alkaen
Valtiomuoto: Löyhä valtioliitto, vaihtelevat poliittiset järjestelmät, kommunismi yleistä
Päähabitaatti: Ei varsinaisesti ole
Väkiluku: 20 miljoonaa?

 

Uloimman aurinkokunnan habitaattien muodostama puolustus- ja kauppaliitto. Autonomistiliitto on hyvin löyhä yhteenliittymä, jota ideologisesti ja sotilaallisesti dominoi Titanin kansanyhteisön massiivinen tuotantokoneisto. Muut liiton jäsenet ovat yleisesti ottaen Titanin sateliitteja, vaikkakaan eivät välttämättä yksiselitteisesti saa marssikäskyjään sieltä.

Tasavalta näkee autonomistien liiton ideologisina vihollisinaan sekä taloudellisissa että ihmisyyteen liittyvissä kysymyksissä. Sen yksittäisiin jäseniin ei juurikaan ylläpidetä diplomaattisia suhteita.Luna-Lagrange -liitto


 (image: https://eclipse-phase.wikispaces.com/file/view/lunar-lagrange_alliance.jpg/232661126/lunar-lagrange_alliance.jpg)
Sijainti: Luna, Maapallon kiertorata
Valtiomuoto: Eripurainen valtioliitto
Päähabitaatit: Erato (Luna), Remembrance (Maan kiertorata)
Väkiluku: 22 miljoonaa

 

Köyhä ja eripurainen joukko asemia vanhan kotiplaneetan vieressä, ylläpitää voimakkaita kulttuuris-kielellisiä identiteettipiirteitä ajalta ennen Romahdusta. Väestössä valtavasti pakolaisia Maapallolta. Jupiterin tasavallan ideologinen liittolainen ja valtionavun kohde, ainoastaan pitkä etäisyys ja Planetary Consortiumin sijainti LLL:n ympärillä estää lähemmät välit. Joka tapauksessa LLL:stä saapuu kohtalaisesti siirtolaisia tasavaltaan.

Tharsis League


 (image: http://cdn.obsidianportal.com/assets/73807/TheTharsisLeagueLogo_01.jpg)
Sijainti: Mars
Valtiomuoto: Sosialistinen liittovaltio
Päähabitaatit: Valles-New Shanghai
Väkiluku: 90 miljoonaa

 

Marsin itsenäisten kaupunkien muodostama koalitio, joka haaveilee itsenäisestä planeetasta. Planetary Consortiumin ideologinen ja taloudellinen vastustaja. Kiinnostunut lähes yksinomaan punaisen planeetan asioista, suuresta väkiluvusta huolimatta ei ulkopoliittista voimaa.


Morningstar Constellation


 (image: http://cdn.obsidianportal.com/assets/83801/MSClogo.jpg)
Sijainti: Venus
Valtiomuoto: Korpokratia
Päähabitaatti: Octavia
Väkiluku: 12 miljoonaa

 

Planetary Consortiumista irronnut ja itsenäiseksi julistautunut yritys, joka katsoo olevanssa Venus-planeetan hallitseva voima. Ei juurikaan presenssiä ulkoaurinkokunnassa.


Muut


Yllämainittujen lisäksi aurinkokunnassa on kasapäin pieniä, itsenäisiä habitaatteja Merkuriuksesta Kuiperin vyölle. Joissakin on miljoonia asukkaita, joissain vain parikymmentä. Lisäksi on syytä mainita nomadinen, roskaväeksi (scum) itseään kutsuva joukko, joka reissaa ympäri aurinkokuntaa hitailla ja vanhoilla aluslaivueilla.CategoryMaailma - CategoryDeepBlack
There are no comments on this page.
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki