Revision [156]

This is an old revision of Paikat made by AdminDare on 2015-05-08 09:32:04.

 

Paikkoja, joissa pelaajahahmot ovat käyneet:Ger∂r Jupiterin tasavallan protektoraatti, 200 000 ihmisen habitaatti Kallistolla.

Mision de Raquel Peltipurkkihabitaatti Jupiterin järjestelmän laidoilla, Saint Sunnivalle suuntaavien alokkaiden peruskoulutuskauden iltavapaakatastrofin paikka

Saint Sunniva Tasavallan fregattiCategoryDeepBlack
There are no comments on this page.
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki