Revision [934]

This is an old revision of DeepBlackSky29 made by AdminDare on 2019-03-31 20:23:18.

 

Devil and the Deep Black Sky 29: Tikari selässä<-- 28: Laivaston esikunta - 30: -->


"Ilman mainintaa Exarchiasta en voi allekirjoittaa tätä lausuntoa."
- Coleman, Acosta, Falk ja Iglesias, kukin tahollaan

 


Ulompien kuiden laivaston komentolaivue, lokakuu 2145


Saint Genevieven tulipallosta evakuoitu laivaston esikunta saapuu Saint Eskilille, ja yhtäkkiä taisteluristeilijän väkimäärä kaksinkertaistuu. Acosta turvaa delegoi majoitusjärjestelyt kersantti Astridsdottirille ja moninkertaistaa reaktoriosaston vartioinnin. XO Qassim ilmoittaa, että Coleman on ylennetty ylikersantiksi, ja että hänen pitää rakentaa koulutustilaan sijoitettavan JSFI:n käyttöön suljettu tietoverkko ensimmäisenä tehtävänään. Esikunta jakautuu pitkin alusta, ja amiraali Pires ilmoittaa komentajakapteeni Halkenhvadille, että hän tahtoo tämän jatkavan laivansa päällikkönä ja pitävän Saint Eskilin komentosillan itsellään; esikunta tarvitsee vain omat työ- ja majoitustilat. Falk koettaa nukkua.

Pelko hyökkäyksen uusiutumisesta on suuri. Tipoittain Saint Genevieven tapahtumista tulee lisätietoa: käy ilmi, että reaktoriosastoon oli tunkeutunut kolme henkilöä - Rio Blancalta saapuneet aluksen päällikkö aliluutnantti Wakalla, reaktorikersantti Nizerevo sekä aikanaan Saint Sunnivallakin palvellut kersantti Dachoff. Tämä näennäisesti tasavaltalaisten sotilaiden suorittama tuhotyö järkyttää kaikkia, etenkin kun Dachoff oli useille Saint Eskilillä palveleville tuttu. Saint Eskilin turvajärjestelyt kiristetään ja pampuin varustautuneet valtausryhmän sotilaat istuvat reaktoritilassa valvomassa, ettei siellä tapahdu myyräntyötä.

Mackay tulee juttelemaan Iglesiasille tämän ollessa syömässä. Hän sanoo Dachoffin käyttäytyneen hieman omituisesti kun hän oli pikaisesti nähnyt tätä Saint Genevievellä. Tapahtuneen valossa Iglesias sanoo, että hän haluaisi Mackayn puhuvan tästä Jaramillon kanssa, ja Mackay on vastahakoinen, mutta suostuu.

Komentajakapteeni Halkenhvad kutsuu Colemanin toimistoonsa, ja pyytää tätä tekemään selkoa siitä, miksi hänen aluksellaan on Titanin sotilastiedustelun upseeri. Coleman kertoo noudattaneensa Jaramillolta saamiaan käskyjä, ja varoittaa tapaamisen päätyttyä Falkia siitä, että kapteeni on kiinnostunut asioista. Pariakymmentä minuuttia myöhemmin Iglesias seuraa sivusta sillalla, kuinka kapteeni ilmoittaa Jaramillolle saaneensa tarpeekseen JSFI:n sooloilusta aluksellaan. Hän vapauttaa Jaramillon asejärjestelmäupseerin tehtävästä ja käskee tätä ilmoittautumaan esikunnan JSFI:n delegaatiolle, sikäli kun he haluavat hänet - muussa tapauksessa hän voi lähteä tankkeri Hispaniolalle odottamaan uusia käskyjä. Jaramillo poistuu sillalta, ja JSFI:n organisaatio nielaisee hänet. Tämän jälkeen kapteeni tiedustelee Fjelliltä ja Iglesiasilta, kumpi organisaatio selviytyy paremmin ilman ammattiupseeria, silta vaiko asejärjestelmät. Molempien mukaan silta, joten Fjell siirretään asejärjestelmien vastaavaksi upseeriksi. Iglesias ja Valchak jakavat nyt kahdestaan siltaupseerin vastuun ja raportoivat suoraan kapteenille tai XO:lle. Asejäjrestelmissä Fjellin saapuminen kummastuttaa Guanchanaa, muttei niinkään Falkia, joka osasi jo odottaakin tätä.

Kommodori Bianchi kutsuu Iglesiasin puhumaan kanssaan. Hän sanoo, että Saint Genevieven tuhon jälkeen hän on kiinnostunut myös Saint Eskilin roolista Rio Blancan tuomisessa komentolaivueen lähelle. Hän pyytää sillalta materiaalia käskyistä ja navigointilokeista Rio Blancan kohtaamisen ajoilta. Iglesiasilla on, vastaavana siltaupseerina, riittävä itsenäinen oikeus antaa nämä. Kuitenkin on selvää, että Bianchi metsästää edelleen Halkenhvadin päänahkaa, ja Iglesias on hieman huolissaan siitä, että näiden tietojen antaminen on selvästi epälojaali teko Saint Eskilin päällikköä kohtaan ja sillä voi olla seurauksia. Hän kysyy neuvoa Falkilta, joka sanoo että pääsisi kyllä käsiksi näihin datoihin, muttei ihan luvallisesti. Sitten keksitään, että Falk voi pyytää tiedot Valchakilta asejärjestelmissä tehtävää analyysia varten. Hän saakin tiedot, ja välittää ne Iglesiasille, joka puolestaan toimittaa ne Bianchille. Bianchi kiittää, ja palaa omalle alukselleen, taisteluristeilijä Saint Blaiselle.

Falk pääsee myös keskustelemaan kapteenin kanssa. Kapteeni kysyy, onko Falk lojaali Saint Eskilille vaiko tiedustelulle, ja Falk viisastelee takaisin ettei hänellä ole edes tiedusteluun liittyviä tehtäviä. Äänensävy suututtaa kapteenin, ja Halkenhvad kiehahtaa Falkille, muttei sentään vapauta tätä tehtävistään.

Tilannekuva muodostuu


Saint Eskilin upseeriston käskynjaossa Halkenhvad raportoi Jaramillon siirrosta, tosin ei erikseen mainitse syyksi luottamuspulaa. Samalla käydään läpi Saint Genevieven tuhoon johtaneita raportteja. Tiedustelun näkemyksen mukaan operaatio oli ollut huolellisesti suunniteltu ja läpäisi useita puolustuskerroksia: ensin vihollinen esiintyi Tasavallan sotilaina, sen jälkeen sosiaalihakkeroi tiensä reaktorikannelle, sitten käytti aiemmin tuntematonta haavoittuvuutta Tasavallan alusten verkossa päästäkseen reaktorikannen vartiotilaan ja siellä huomattavilla lähitaistelutaidoilla nujersi kaksi vartijaa ja avasi oven varsinaisen reaktorimiehistön tilaan. Kun sinne viimein saatiin järeää aseistusta, antimateriasäilö murrettin ja Saint Genevieve tuhottiin.

Acosta ja Coleman ovat katselleet tahoillaan videomateriaalia reaktoriosastolta. Coleman koettaa tunnistaa reaktorikannelle tunkeutuneen Nizerevon toiminnassa Stellar Intelligencen mielenkirjoituteknologian merkkejä, muttei osaa sanoa niistä mitään. Acosta sen sijaan tajuaa, että Nizerevon kehoa asuttava mieli ei ole omassa kehossaan.

Hyödynnetty turva-aukko on nyt tukittu. Esitetään arvio, että tasavaltalaisten sotilaiden kehossa oli vihollisen mieliä; pidetään mahdollisena, että sellaiset olisi voitu uploadata myös modifioimattomien ihmisten kehoihin. Jaramillon puute tuntuu akuutisti, kun kellään ei ole enää varmaa käsitystä siitä, miten transhumanistien teknologia toimii. Falkilla ja Iglesiasilla on sentään jotakin kuvaa kuorinippujen ja varmuuskopioidensa ansiosta. Mieliä siirretään egosillaksi kutsutun laitteen avulla; se on kohtalaisen suurikokoinen, ja mielen siirtämiseen kuluu tunti. Rio Blancan yhteenotto autonomistien hävittäjän kanssa oli kontaktipiste, jossa mielensiirto saattoi tapahtua. Coleman ryhmineen vieraili Rio Blancalla, mutta aluksen kapteenin pyynnöstä ei tehnyt perusteellisia korjauksia, eikä siis myöskään käynyt alusta läpi perästä keulaan. Jälkeenpäin ajatellen tähän saattoi olla muukin syy kuin vaan halu edetä mahdollisimman nopeasti komentolaivueen luo.

Saint Genevieven tuhoaminen on ollut Tasavallan paikallisille asevoimille kova isku ja sen menettäminen vei varmaan 10% Kreikkalaisilla tällä hetkellä olevasta sotilastehosta. Toisaalta tämän saavuttaakseen autonomistit joutuivat paljastamaan nopean hävittäjänsä sekä tiedossaan olevan haavoittuvuuden Tasavallan alusten sisäisessä tietojärjstelmässä. Näillä ratkaisuilla ei saavuteta enää toista kertaa merkittäviä etuja, ja vaikka Autonomistiliitto epäilemättä voittikin tämän erän, ei voitto ollut heille aivan niin ilmainen kuin saattaisi kuvitella. Joka tapauksessa sotiminen jatkuu.

 (image: http://posthuman.karmavector.org/images/greeks_trailing_updated.jpg)
Halkenhvad sanoo, että laivaston esikunta debatoi parhaillaan strategiaa. Alunperin komentolaivueen oli määrä suunnata vapauttamaan Havana de Cialon habitaatin ihmisväestöä autonomistien miehitykseltä, ja tämä on luultavasti edelleen tavoite. Komentolaivue ja 16. nopean iskun laivue voisivat yhdessä nujertaa Havana de Cielon puolustuksen, ja edelleen olisi todennäköistä, että edes tukemaan tuleva toinen autonomistilaivue ei tilannetta muuttaisi, vaikka taistelusta tulisikin hyvin tiukka. Joku [GM ei muista kuka?] kysyy Exarchian uhasta - että siellä saattaisi olla syntymässä koneäly, ja että oli hyvin mahdollista, että se oli myös Saint Genevieven tuhoamisen takana. Halkenhvad sanoo, että tiedustelutieto joka Exarchiaan viittaa ei ole varmaa. Lisäksi Exarchian lähellä on voimakas Autonomistiliiton laivue, ja jos komentolaivue lähtisi Exarchiaa vastaan, se joutuisi taisteluun, jossa se olisi alakynnessä. XO Qassim toteaa, että jos koneäly olisi todella syntymässä, olisi ensisijaisen kohteen oltava se, vaikka se olisi vaarallistakin.

Asiaa puidaan melko avoimesti. On selvää, että Halkenhvadia ei miellytä ajatus lähteä Exarchian suuntaan, varmaankin osittain koska se olisi niin vaarallista. Toisaalta ainakin Ayez ja Acosta ovat peittelemättä sitä mieltä, että mahdollisuuskin koneälyheräämisestä pitäisi olla riittävä syy puuttua asioihin. Tätä päätöstä ei lopulta tehdä Saint Eskilillä vaan laivueen ja itse asiassa koko laivaston esikunnassa, mutta yhtenä esiupseereista sekä Saint Eskilin päällikkönä Halkenhvadilla on ääni tässä pöydässä.

Kapteenin selän takana


Acosta, Coleman, Falk ja Iglesias istuvat tehtäviensä lomassa pohtimaan tilannetta. Titanilaisen tiedustelu-upseerin tapaaminen ja Casa Arturon tapahtumat ovat vakuuttaneet heidät siitä, että Exarchian uhka on todellinen ja akuutti, ja että nyt on muutaman päivän ikkuna puuttua asiaan. Komentolaivue on ainoa, joka ehtisi paikalle ajoissa. Mutta Halkenhvad pelkää oman nahkansa puolesta, eikä käytä vaikutusvaltaansa taivuttelemaan laivastoa siihen suuntaan.

Jaramilloon otetaan yhteyttä, ja hänelle toimitetaan epävirallisesti raportti Saint Eskiklin komentoryhmästä. Jaramillo sanoo tekevänsä parhaansa vakuuttaakseen tiedusteluorganisaation siitä, että nimenomaan Exarchia on tarpeen käsitellä nyt. Kuitenkin tilanne on huono. Päätöksen tekee viime kädessä amiraali Pires, ja hän kuuntelee amiraalistostaan sekä esiupseeristosta koostuvaa esikuntaansa, johon kellään komentajakapteenia vähempiarvoisella ei ole mitään asiaa.

 (image: http://posthuman.karmavector.org/images/ulompi_esikunta.jpg)
Kommodori Pires haastattelee myös Colemania ja Falkia Casa Arturon ja Rio Blancan tapahtumista, sekä jatkamaan Acostan ja Iglesiasin kanssa. Kaikki päätyvät maalaamaan Halkenhvadista kuvaa kaikkien virheiden alkulähteenä. Tämä selvästi miellyttää Bianchia, ja tuntuu myös mahdollistavan keinon siirtää Halkenhvad syrjään Saint Eskilin päällikkyydestä. Laivue alkaa tehdä liikkeellelähtövalmisteluja, mutta suuntaa ei ole vielä päätetty; ilmeisesti esikunta on vielä kahden vaiheilla siitä, pitäisikö kohteen olla Havana de Cielo vaiko Exarchia.


Pelinjohtajan kommentteja


kesken


<-- 28: Laivaston esikunta - 30: -->CategoryPelit - CategoryDeepBlack
There are no comments on this page.
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki