Revision [931]

This is an old revision of DeepBlackSky29 made by AdminDare on 2019-03-31 10:27:34.

 

Devil and the Deep Black Sky 29: Tikari selässä<-- 28: Laivaston esikunta - 30: -->


"Ilman mainintaa Exarchiasta en voi allekirjoittaa tätä lausuntoa."
- Coleman, Acosta, Falk ja Iglesias, kukin tahollaan

 


Ulompien kuiden laivaston komentolaivue, lokakuu 2145


Saint Genevieven tulipallosta evakuoitu laivaston esikunta saapuu Saint Eskilille, ja yhtäkkiä taisteluristeilijän väkimäärä kaksinkertaistuu. Acosta turvaa delegoi majoitusjärjestelyt kersantti Astridsdottirille ja moninkertaistaa reaktoriosaston vartioinnin. XO Qassim ilmoittaa, että Coleman on ylennetty ylikersantiksi, ja että hänen pitää rakentaa koulutustilaan sijoitettavan JSFI:n käyttöön suljettu tietoverkko ensimmäisenä tehtävänään. Esikunta jakautuu pitkin alusta, ja amiraali Pires ilmoittaa komentajakapteeni Halkenhvadille, että hän tahtoo tämän jatkavan laivansa päällikkönä ja pitävän Saint Eskilin komentosillan itsellään; esikunta tarvitsee vain omat työ- ja majoitustilat. Falk koettaa nukkua.

Pelko hyökkäyksen uusiutumisesta on suuri. Tipoittain Saint Genevieven tapahtumista tulee lisätietoa: käy ilmi, että reaktoriosastoon oli tunkeutunut kolme henkilöä - Rio Blancalta saapuneet aluksen päällikkö aliluutnantti Wakalla, reaktorikersantti Nizerevo sekä aikanaan Saint Sunnivallakin palvellut kersantti Dachoff. Tämä näennäisesti tasavaltalaisten sotilaiden suorittama tuhotyö järkyttää kaikkia, etenkin kun Dachoff oli useille Saint Eskilillä palveleville tuttu. Saint Eskilin turvajärjestelyt kiristetään ja pampuin varustautuneet valtausryhmän sotilaat istuvat reaktoritilassa valvomassa, ettei siellä tapahdu myyräntyötä..

Komentajakapteeni Halkenhvad kutsuu Colemanin toimistoonsa, ja pyytää tätä tekemään selkoa siitä, miksi hänen aluksellaan on Titanin sotilastiedustelun upseeri. Coleman kertoo noudattaneensa Jaramillolta saamiaan käskyjä, ja varoittaa tapaamisen päätyttyä Falkia siitä, että kapteeni on kiinnostunut asioista. Pariakymmentä minuuttia myöhemmin Iglesias seuraa sivusta sillalla, kuinka kapteeni ilmoittaa Jaramillolle saaneensa tarpeekseen JSFI:n sooloilusta aluksellaan. Hän vapauttaa Jaramillon asejärjestelmäupseerin tehtävästä ja käskee tätä ilmoittautumaan esikunnan JSFI:n delegaatiolle, sikäli kun he haluavat hänet - muussa tapauksessa hän voi lähteä tankkeri Hispaniolalle odottamaan uusia käskyjä. Jaramillo poistuu sillalta, ja JSFI:n organisaatio nielaisee hänet. Tämän jälkeen kapteeni tiedustelee Fjelliltä ja Iglesiasilta, kumpi organisaatio selviytyy paremmin ilman ammattiupseeria, silta vaiko asejärjestelmät. Molempien mukaan silta, joten Fjell siirretään asejärjestelmien vastaavaksi upseeriksi. Iglesias ja Valchak jakavat nyt kahdestaan siltaupseerin vastuun ja raportoivat suoraan kapteenille tai XO:lle. Asejäjrestelmissä Fjellin saapuminen kummastuttaa Guanchanaa, muttei niinkään Falkia, joka osasi jo odottaakin tätä.

Falk pääsee myös keskustelemaan kapteenin kanssa. Kapteeni kysyy, onko Falk lojaali Saint Eskilille vaiko tiedustelulle, ja Falk viisastelee takaisin ettei hänellä ole edes tiedusteluun liittyviä tehtäviä. Äänensävy suututtaa kapteenin, ja Halkenhvad kiehahtaa Falkille, muttei sentään vapauta tätä tehtävistään.

Tilannekuva muodostuu


Saint Eskilin upseeriston käskynjaossa Halkenhvad raportoi Jaramillon siirrosta, tosin ei erikseen mainitse syyksi luottamuspulaa. Samalla käydään läpi Saint Genevieven tuhoon johtaneita raportteja. Tiedustelun näkemyksen mukaan operaatio oli ollut huolellisesti suunniteltu ja läpäisi useita puolustuskerroksia: ensin vihollinen esiintyi Tasavallan sotilaina, sen jälkeen sosiaalihakkeroi tiensä reaktorikannelle, sitten käytti aiemmin tuntematonta haavoittuvuutta Tasavallan alusten verkossa päästäkseen reaktorikannen vartiotilaan ja siellä huomattavilla lähitaistelutaidoilla nujersi kaksi vartijaa ja avasi oven varsinaisen reaktorimiehistön tilaan. Kun sinne viimein saatiin järeää aseistusta, antimateriasäilö murrettin ja Saint Genevieve tuhottiin.

Hyödynnetty turva-aukko on nyt tukittu. Esitetään arvaus, että tasavaltalaisten sotilaiden kehossa oli vihollisen mieliä; pidetään mahdollisena, että sellaiset olisi voitu uploadata myös modifioimattomien ihmisten kehoihin. Jaramillon puute tuntuu akuutisti, kun kellään ei ole enää varmaa käsitystä siitä, miten transhumanistien teknologia toimii. Falkilla ja Iglesiasilla on sentään jotakin kuvaa kuorinippujen ja varmuuskopioidensa ansiosta.Pelinjohtajan kommentteja


kesken


<-- 28: Laivaston esikunta - 30: -->CategoryPelit - CategoryDeepBlack
There are no comments on this page.
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki