Revision [903]

This is an old revision of DeepBlackSky26 made by AdminDare on 2018-10-29 14:33:48.

 

Devil and the Deep Black Sky 26: Casa Arturon miehitys<-- 25: Seitsemän sekuntia kauhua - 27: -->


"Jos pääsen puhumaan ylikersantti Acostan kanssa, voin kertoa mitä tiedän."
- Barsoomin päivälehden toimittaja Kiril Gorki

 


Kreikkalaiset, lähellä Casa Arturoa, elokuun puoliväli, 2145


 (image: http://posthuman.karmavector.org/images/Kuvitus/casa_arturo_infra.png)

Lisätietoa:| Casa Arturo

Kapteeni Halkenhvad pitää komentoryhmälleen selonteon aikeista Casa Arturon suhteen. Tasavalta tarvitsee seudulta huolto- ja tankkaustukikohdan, ja Casa Arturon antautumisen ehdot mahdollistavat tämän. Habitaatti on kuitenkin miehitettävä jotta tämä onnistuisi. Miehitykselle annetaan tärkeysjärjestyksessä tavoittee: tehdä habista huolto- ja tankkauspiste, turvata Tasavallan joukkojen toimintamahdollisuus, pitää asema rauhallisena, jäljittää vielä vapaana olevia autonomistien sotilashenkilöitä asemalla, sekä näyttää hyvältä mediassa. Miehitys on ainakin kolmannekseltaan PR-toimintaa: jotta useammat autonomistihabit eivät liittyisi sotaan, Tasavalta haluaa kohdella Casa Arturoa silkkihansikkain. Samasta syystä habia ei tuhottu vaan se pidettiin pari kuukautta piiritettynä. Tämä tarkoittaa, että vaikka asemaa asuttavat robotit ja ihmisjäljitelmät, näitä ei pidä kohdella huonosti.

Miehitykselle kysytään vapaaehtoista johtajaa, ja Iglesias ilmoittautuu. Niinpä hän saa vastuulleen miehityksen johtoryhmän, johon hän kutsuu Falkin, Acostan, Colemanin, de Vooghtin (joka extropialaisena tuntee transhumanistien tapoja) sekä kersantti Bocan (joka entisenä CDC:n aliupseerina tuntee turvallisuushallintopuolta).

Laaditaan tarkkoja turvallisuus- ja miehityssuunnitelmia. Vaikka toivottavaa olisi, että kontakti sotilaiden ja Casa Arturon asukkaiden välillä jäisi minimiin, on nopeasti selvää, että täysin tätä ei voida poistaa. Kun Saint Eskil saavuttaa habitaatin, miehitysryhmä lähtee sukkulalla habille tapaamaan sen asukkaiden edustajistoa. Casa Arturon hallintomuoto on anarkismi, eikä habilla ole normaalisti mitään johtajan kaltaista. Tasavalta on kuitenkin ilmoittanut, että se ei aio käyttää aikaansa juttelemalla minkään anarkistisen kollektiivin kanssa: habitaatti valitsee keskuudestaan edustajan, jolla on valta puhua Casa Arturon puolesta, ja miehitys juttelee tämän kanssa. Miehittäjien ryhmää on habin sisällä tapaamassa haltian näköinen nainen, joka sanoo nimekseen Arendhel, ja toimivansa Casa Arturon tiedottajana. Hän vie ryhmän renkaassa olevaan tilaan tapaamaan aseman edustajaa, sekä tämän työryhmää.

 (image: http://posthuman.karmavector.org/images/Kuvitus/arturo_ihmiset.png)

Casa Arturon edustaja on mimeltään Evangeline de Camp, joka normaalisti työskentelee raketti-insinöörinä, mutta on nyttemmin ottanut tehtäväkseen koko yhteisön edustamisen Tasavallan suuntaan. Anarkistinen habi on onnistunut tuomaan suunnilleen jokaisesta tärkeästä vastuualueesta jonkun tapaamaan miehittäjiä. Antautuminen on jo vastaanotettu, ja prioriteettina on nyt saada asiat rullaamaan. Tämä on joidenkin osa-alueiden osalta helpompaa kuin toisten: Casa Arturo pystyy helposti määräämään yhden telakan pelkästään miehittäjien käyttöön sekä osoittamaan näille komentokeskuksen, mutta reaktoria tai jalostamoa ei tahdota jättää eksklusiivisesti sotilaiden hallintaan - nämä kun haittaisivat merkittävästi habin minkäänlaista toimintaa. Pääasiassa rakettitutkimusta tekevä habi haluaa myös jatkaa suuren nanofabrikaattorinsa käyttöä, mutta Tasavalta näkee tämän turvallisuusriskinä. Tietokonekeskusta ei edes yritetä hallita - de Vooghtin mukaan vertaisverkot joka tapauksessa huolehtivat suurimmasta osasta liikennettä - ja morfikeskus / sairaala taas haluttaisiin pitää kokonaan vapaana miehittäjän valvonnasta.

Alustava yhteisymmärrys ensimmäisistä asioista saavutetaan kohtalaisen nopeasti. Casa Arturon edustajien mukana on myös marsilainen journalisti Kiril Gorki, joka edustaa kommunistista Barsoomin päivälehteä ja joka on paikalla raportoidakseen miehityksestä ulkomaailmaan. Gorki koettaa saada haastatteluja sotilailta, mutta näillä on aluksi liian kiire.

Miehittäjille järjestetään nopea kierros Casa Arturolla. Ainoastaan habitaatin sisimmässä kuplassa sekä joissakin rimoissa on ilmanpainetta; ulompi kupla on 0.1 ilmakehän paineessa. Asujaimistosta valtaosa on synteettisiä tai podeja - biologisia elämänmuotoja on vain 10%. Monet näistä ovat ihmisiä, mutta jotkut näyttävät olevan mustekaloja. Yleisvaikutelma on hyvin villi - ei ehkä aivan yhtä vieras kuin roskaväkiparvessa, mutta selvästi monimuotoinen. On vaikea saada selvää kuvaa kokonaisuudesta, varsinkin kun hallintojärjestelmä on epämääräisen horisontaalinen. Ainakin puolet Casa Arturon asukkaista työskentelee itsenäisinä raketti-insinööreinä: he suunnittelevat ja valmistavat erilaisia rakettiprototyyppejä, joita sitten kauppaavat autonomistiliitolle. Asema on raaka-aineiden ja energian suhteen enimmäkseen omavarainen: se kerää seudulta jää- ja metallipitoisia asteroideja, ja kierrättää kaiken minkä suinkin voi.

Coleman käy vilkaisemassa habin fuusioreaktoria. Se on hyväkuntoinen ja ymmärrettävä laite, mutta sitä pyörittävä infomorfi Sir Dennis ei haluaisi tulla kytketyksi irti siitä ja on sitä mieltä, että reaktorin kontrolloiminen on hänelle hyvin tärkeää. Dennis koettaa vedota mm. yhteiseen etniseen taustaan Colemanin kanssa - molemmat ovat kuitenkin jollain historialla englantilaisia. Vaikka Coleman ei itse Dennisiä epäilekään, on varmaa, että Tasavallan asevoimat eivät pidä tilanteesta, jossa heidän telakkansa reaktoria pyörittää vihollisen infomorfi, joka voi halutessaan vaikka sulattaa koko habin.


Pelinjohtajan kommentteja


kesken!
There are no comments on this page.
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki