Revision [902]

This is an old revision of DeepBlackSky26 made by AdminDare on 2018-10-29 14:22:34.

 

Devil and the Deep Black Sky 26: Casa Arturon miehitys<-- 25: Seitsemän sekuntia kauhua - 27: -->


"Jos pääsen puhumaan ylikersantti Acostan kanssa, voin kertoa mitä tiedän."
- Barsoomin päivälehden toimittaja Kiril Gorki

 


Kreikkalaiset, lähellä Casa Arturoa, elokuun puoliväli, 2145


 (image: http://posthuman.karmavector.org/images/Kuvitus/casa_arturo_infra.png)

Lisätietoa:| Casa Arturo

Kapteeni Halkenhvad pitää komentoryhmälleen selonteon aikeista Casa Arturon suhteen. Tasavalta tarvitsee seudulta huolto- ja tankkaustukikohdan, ja Casa Arturon antautumisen ehdot mahdollistavat tämän. Habitaatti on kuitenkin miehitettävä jotta tämä onnistuisi. Miehitykselle annetaan tärkeysjärjestyksessä tavoittee: tehdä habista huolto- ja tankkauspiste, turvata Tasavallan joukkojen toimintamahdollisuus, pitää asema rauhallisena, jäljittää vielä vapaana olevia autonomistien sotilashenkilöitä asemalla, sekä näyttää hyvältä mediassa. Miehitys on ainakin kolmannekseltaan PR-toimintaa: jotta useammat autonomistihabit eivät liittyisi sotaan, Tasavalta haluaa kohdella Casa Arturoa silkkihansikkain. Samasta syystä habia ei tuhottu vaan se pidettiin pari kuukautta piiritettynä. Tämä tarkoittaa, että vaikka asemaa asuttavat robotit ja ihmisjäljitelmät, näitä ei pidä kohdella huonosti.

Miehitykselle kysytään vapaaehtoista johtajaa, ja Iglesias ilmoittautuu. Niinpä hän saa vastuulleen miehityksen johtoryhmän, johon hän kutsuu Falkin, Acostan, Colemanin, de Vooghtin (joka extropialaisena tuntee transhumanistien tapoja) sekä kersantti Bocan (joka entisenä CDC:n aliupseerina tuntee turvallisuushallintopuolta).

Laaditaan tarkkoja turvallisuus- ja miehityssuunnitelmia. Vaikka toivottavaa olisi, että kontakti sotilaiden ja Casa Arturon asukkaiden välillä jäisi minimiin, on nopeasti selvää, että täysin tätä ei voida poistaa. Kun Saint Eskil saavuttaa habitaatin, miehitysryhmä lähtee sukkulalla habille tapaamaan sen asukkaiden edustajistoa. Casa Arturon hallintomuoto on anarkismi, eikä habilla ole normaalisti mitään johtajan kaltaista. Tasavalta on kuitenkin ilmoittanut, että se ei aio käyttää aikaansa juttelemalla minkään anarkistisen kollektiivin kanssa: habitaatti valitsee keskuudestaan edustajan, jolla on valta puhua Casa Arturon puolesta, ja miehitys juttelee tämän kanssa. Miehittäjien ryhmää on habin sisällä tapaamassa haltian näköinen nainen, joka sanoo nimekseen Arendhel, ja toimivansa Casa Arturon tiedottajana. Hän vie ryhmän renkaassa olevaan tilaan tapaamaan aseman edustajaa, sekä tämän työryhmää.

 (image: http://posthuman.karmavector.org/images/Kuvitus/arturo_ihmiset.png)

Casa Arturon edustaja on mimeltään Evangeline de Camp, joka normaalisti työskentelee raketti-insinöörinä, mutta on nyttemmin ottanut tehtäväkseen koko yhteisön edustamisen Tasavallan suuntaan. Anarkistinen habi on onnistunut tuomaan suunnilleen jokaisesta tärkeästä vastuualueesta jonkun tapaamaan miehittäjiä. Antautuminen on jo vastaanotettu, ja prioriteettina on nyt saada asiat rullaamaan. Tämä on joidenkin osa-alueiden osalta helpompaa kuin toisten: Casa Arturo pystyy helposti määräämään yhden telakan pelkästään miehittäjien käyttöön sekä osoittamaan näille komentokeskuksen, mutta reaktoria tai jalostamoa ei tahdota jättää eksklusiivisesti sotilaiden hallintaan - nämä kun haittaisivat merkittävästi habin minkäänlaista toimintaa. Pääasiassa rakettitutkimusta tekevä habi haluaa myös jatkaa suuren nanofabrikaattorinsa käyttöä, mutta Tasavalta näkee tämän turvallisuusriskinä. Tietokonekeskusta ei edes yritetä hallita - de Vooghtin mukaan vertaisverkot joka tapauksessa huolehtivat suurimmasta osasta liikennettä - ja morfikeskus / sairaala taas haluttaisiin pitää kokonaan vapaana miehittäjän valvonnasta.

Alustava yhteisymmärrys ensimmäisistä asioista saavutetaan kohtalaisen nopeasti. Casa Arturon edustajien mukana on myös marsilainen journalisti Kiril Gorki, joka edustaa kommunistista Barsoomin päivälehteä ja joka on paikalla raportoidakseen miehityksestä ulkomaailmaan. Gorki koettaa saada haastatteluja sotilailta, mutta näillä on aluksi liian kiire.


Pelinjohtajan kommentteja


kesken!
There are no comments on this page.
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki