Revision [892]

This is an old revision of CasaArturo made by AdminDare on 2018-08-05 12:27:47.

 

Casa Arturo ympäristöineen


Mitä pidemmälle tätä dokumenttia lukee, sitä syvemmälle päätyy Casa Arturon tilanteeseen. Jos on kiinnostunut vain Tasavallan virallisesta linjasta, ei tiedä kuin ekan kappaleen.

 

TL;DR


Casa Arturo -habitaatti

Saint Eskilin kapteenin brieffin tärkeimmät palat

Casa Arturo on Autonomistiliittoon kuuluva transhumanistihabitaatti, joka pääasiassa toimii itsenäisenä rakettitutkimuskeskuksena. Sen väkiluku on 1000, ja valtaosa näistä on robotteja. Se aloitti aggressiot Tasavaltaa vastaan kesäkuussa, jolloin se pantiin saartoon ja sen viestintäklusteri tuhottiin. Kahden kuukauden saarron jälkeen asema oli valmis antautumaan.

Antautumisen ehdot ovat yksinkertaiset: siviiliväestöä ei rangaista, ja habitaatin itsenäisyyttä kunnioitetaan. Tasavalta ei tahdo pitää Casa Arturoa, joten nämä ehdot on helppo toteuttaa. Nykyisen konfliktin kestäessä asema halutaan kuitenkin miehittää ja ottaa käyttöön telakaksi.

REACHED SKILL: Astrography (Trailing Greeks) - 5
RANK: Don't Give a Damn (e.g. Pvt. Scholl)

 

Casa Arturo

Casa Arturo

Sijainti: Jupiterin kreikkalaiset, häntäosa (lähellä Jupiteria)
Perustettu: 2120
Affiliaatio: Autonomistiliitto
Hallintotapa: Anarkismi
Tyyppi: Nuestro-kuori
Mitat: Pisin akseli 1100 m, ulomman kuoren säde 200m, sisemmän kuoren säde 60m
Painovoima: mikropainovoima, tosin parissa pyörivässä osassa on n. 0.15 G:n painovoima
Väkiluku: 1000
Etniset ryhmät: Länsieurooppalaiset, kiinalaiset
Kielet: Englanti, kiina, espanja
Uskonto: Ei ole
Elinkeinot: Rakettidesign
Naapureita: Havana de Cielo, Savage Land, Orwell

Casa Arturo on Nuestro-kuori, design, joka on yleinen autonomistien Kreikkalaisilla ja Troijalaisilla. Nuestro-kuoret ovat kevyitä, edullisia, resilienttejä ja helppoja siirtää; toisaalta niitä ei voi pyörittää eivätkä ne suojaa säteilyltä tai hyökkäyksiltä.

Vannerakenteen lomassa habissa on kaksi polymeerikuplaa: ulompi, jonka sisällä on 0.2 ilmakehän paine, sekä sisempi, jonka sisällä on hengitettävä ilmakehä. Valtaosa väestöstä asuu kuplien sisällä, ilmakehää tarvitsevat sisemmässä kuplassa. Reaktori, telakat ja raaka-ainejalostamot sijaitsevat vanteilla kuplien ulkopuolella. Vanteissa on kevyttä puolustusaseistusta, mutta se soveltuu lähinnä pienten asteroidien torjumiseen.

Aseman energianlähteenä toimii 200 GW:n fuusioreaktori.

1000 asukkaasta käytännössä kaikki ovat ihmiskopioita. Asukkaista 700 on synteettisissä kehoissa.

REACHED SKILL: Astrography (Trailing Greeks) - 7
RANK: Read the Minimum Briefing (e.g. Pvt. Jansen)

 

Kreikkalaisten häntäpää


Osa Kreikkalaisten Jupiterin puoleista päätä

Kreikkalaisten Jupiterin päässä oleva alue sisältää vain vähän habitaatteja; syvemmältä Kreikkalaisilta löytyy kymmenittäin lisää. Kreikkalaisten ihmisväestöstä ehkä 10% asuu tällä seudulla.

Alue ei ole varsinaisesti kenenkään dominoima, mutta suurin yksittäinen sotilasvoima siellä on pitkään ollut Tasavallan 55. kreikkalaislaivue (osa Ulompien kuiden laivastoa), jonka pääsatama on New Manilan protektoraatti. Syvemmällä ei ole Tasavallan protektoraatteja, mutta monilla siellä sijaitsevilla habitaateilla on silti välejä Tasavaltaan, sekä suuria määriä ihmisväestöä.

REACHED SKILL: Astrography (Trailing Greeks) - 9
RANK: Intends to Stay on the Bridge (e.g. Pvt. White)
CategoryDeepBlack
There are no comments on this page.
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki