Revision [147]

This is an old revision of Avaruusjoukot made by AdminDare on 2015-05-07 22:57:07.

 

Peruskoulutuksen jälkeen laivastossa päätyy erikoistumissuuntaan (järjestyksessä määrän mukaan):

• alusjärjestelmät [kuhnurit]
• valtaus [lähetystö, punapaidat]
• aseistus [roiske]
• silta [nappula]
• sukkulapilotti [cowboy / cowgirl]
• lääkintä [voodoo]
• reaktori [kone, pätsi]
• lento [kieputus, leikkikehä, ]


Alusjärjestelmät ylläpitää aluksen järjestelmiä ja toimii yleistsuppareina vähän kaikessa. Se on rento, matalan paineen homma johon ohjautuvat ne, jotka haluavat päästä vähimmällä. Siihen tosin kuuluu paljon EVA-toimintaa ja vacc suit -treeniä, ja siihen sisältyy melko selkeä upseeripoku. Lisäksi ship ops huolehtii keskeisistä järjestelmistä: life supportista, jäähdytyksestä, tietoteknisistä järjestelmistä ja viestintäyhteyksistä.

Valtaus on tyypeille, jotka haluavat toimintaa; he muodostavat ytimen ryhmästä, joka tarvittaessa tekee valtauksia. Freefall, vaccsuit, memetic resistance ovat painotettuja taitoja. Periaatteessa muilla on mahdollisuus mennä mukana, etenkin jos tarvitaan useampia ryhmiä. Tyypillisesti vain yksi 4 hengen valtausryhmä lähetetään, toinen pysyy varalla; jos tarvitaan useampia ryhmiä, lähetetään muilta aloilta lisäryhmää.

Aseet avustaa aseistuksen kunnossapidossa ja tähtäämisessä. Se analysoi tuliratkaisuja, huolehtii itsenäisistä sekä kiinnitetyistä asejärjestelmistä. Se on hyvä paikka aggressiivisille mutta enemmän kerebraalisille sotilaille kuin valtausoperaatiot.

Silta toimii komentosillan henkilöstönä. Se huolehtii aluksen informaatioaggregaatiosta, sensoreista ja puolustuksesta. Silta on kunnianhimoisten sotilaiden suuntaus, sinne ei lähde kukaan joka ei suuntaa vähintään aliupseeriksi, ja lopulta useimmat pyrkivät upseeriksi. Silta on haluttu pesti, ja sinne pääsevältä edellytetään selkeää monialaisuutta. Diplomaattiset taidot, moniajo ja paineensietokyky ovat tärkeimpiä.

Sukkulalentäjiä koulutetaan vain yksi per saapumiserä, mutta koko laivalla palvelee yleenä 2 tai 3. Hän on nopearefleksinen ja kolmiulotteista hahmottamista osaava tyyppi.

Lääkintä on ilmiselvästi lääkintäspesialisti.

Reaktorista tulee konemestaria avustava aliupseeri. Engine pitää huolen fuusioreaktorista ja metallivetyraketeista Se on ilmeinen teknisesti suuntautuneiden älykkäiden tyyppien sijoitus.

Lento tuottaa navigointia avustavan aliupseerin. Lento on melko rutiininomaista navigointia, orbitaalilaskentaa ja deltavee-optimointia, mutta siihen kuuluu myös nopeaa reagointia metallivetyraketeilla. Lento huolehtii strategisesta ja taktisesta liikkumisesta, ja koska se kontrolloi työntövoimaa, se vastaa myös gravitiikasta.


CategoryDeepBlack
There are no comments on this page.
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki