Revision [176]

This is an old revision of Valtiot made by AdminDare on 2015-05-08 13:14:44.

 

Tämä materiaali koskee lähinnä hahmoja, joilla on peruskoulun jälkeistä yleissivistävää koulutusta. Peruskoulussa käsitelty materiaali muusta aurinkokunnasta on varsin puutteellista.


Jupiterin tasavallan lisäksi muita ihmiskunnan tai transihmiskunnan valtioita. Kolme suurta ovat Jupiterin tasavalta, Planetary Consortium ja Autonomistien liitto, muut ovat selkeästi pienempiä.


Planetary Consortium


 (image: http://cdn.obsidianportal.com/assets/84042/ThePlanetaryConsortium.jpg)

Sijainti: Mars / Luna / Maan kiertorata
Valtiomuoto: Korpokraattinen liittovaltio
Päähabitaatti: Progress (Maan kiertorata)
Väkiluku: 100 miljoonaa
Jäsenyritykset: Cognite, Direct Action, Experia, Fa Jing, Olympus Infrastructure Authority, Pathfinder, Prosperity Group, muitakin

 

Jättiläisyritysten yhteenliittymänä muodostunut äärikapitalistinen yrtysliittovaltio, ja väkiluvultaan sekä kokonaisliikevaihdoltaan suurin ihmiskunnan valtio. Vahvasti transhumanistinen ideologia. Konsortio dominoi aurinkokunnan sisäosia. Näennäisesti demokraattinen, mutta tosiasiassa täysin jättiyritysintressien kontrolloima. Jupiterin tasavalta ei luota konsortioon, mutta sitä pidetään ennustettavana ja järkevänä kauppakumppanina, ja monesta taloudellisesta asiasta vallitsee yhteisymmärrys.


Autonomistien liitto


 (image: http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20130904104306/nerdvana-mesh/images/e/ec/The_Autonomist_Alliance.jpg)

Sijanti: Ulompi aurinkokunta
Valtiomuoto: Löyhä valtioliitto, vaihtelevat poliittiset järjestelmät, kommunismi yleistä
Päähabitaatti: Ei varsinaisesti ole, mutta Titanin kansanyhteisö on liiton merkittävin jäsen
Väkiluku: 30 - 50 miljoonaa?

 

Uloimman aurinkokunnan habitaattien muodostama puolustus- ja kauppaliitto. Autonomistiliitto on hyvin löyhä yhteenliittymä, jota ideologisesti ja sotilaallisesti dominoi Titanin kansanyhteisön massiivinen tuotantokoneisto. Muut liiton jäsenet ovat yleisesti ottaen enemmän Titanin sateliitteja.

Tasavalta näkee autonomistien liiton ja Titanin kansanyhteisön ideologisina vihollisinaan sekä taloudellisissa että ihmisyyteen liittyvissä kysymyksissä. Titaniin pidetään yllä diplomaattisuhteita, mutta välit eivät todellakaan ole ystävälliset.CategoryMaailma - CategoryDeepBlack
There are no comments on this page.
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki