Wiki source for Sigma


Show raw source

===Sigma 00DX-luokan jahti===

{{image url="images/Kuvitus/sigma.png" width="640"}}

**Miehistö:** 1 + 3 matkustajaa
**Massa:** 18 tonnia (tyhjänä) / 50 tonnia (täyteen lastattuna)
**Mitat:** 20 m * 5 m * 3.5 m
**Teho:** 200 MW
**Moottori:** Fuusioraketti, 0.05G
**∆v-totaali:** 120 km/s
**Aseistus:** Ei ole
**Pienemmät alukset:** 2 kpl metallivetyraketteja käyttävää sensoridronea
**Valmistaja:** Starware Aerospace, Luna, 2141
**Muu varustelu:** Egocaster, pöytäkoon nanofabrikaattori

Lukuarvot saattavat vielä heitellä, lasken ∆v-totaaleja ja massoja yms.

Sigma 00DX on kevyiden arvokuormien siirtämiseen tarkoitettu keskipitkän kantaman alus. Se ala on henkilökuljetukset tilanteissa, joissa egocastaus ei ole järkevää mutta antimateriakuriiriin ei ole varaa, tai antimateriaa ei muusta syystä voi käyttää. Alus on käytännössä ahdas komentomoduuli kiinnitettynä fuusiorakettiin. Oletuksena life support on korkeintaan yhdelle hengelle; periaatteessa matkustajia voi kuljettaa, mutta yhtään pidemmille matkoille nämä eivät voi olla biomorfeja.


----
CategoryAlukset - CategoryStellarIntelligence
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki