Wiki source for Miory


Show raw source

====Miory====

{{image url="images/Kuvitus/miory_outside.jpg" width="400" title="Miory" class="left"}}>>**Miory**

Sijainti: Asteroidi / Carme-ryhmän kuu S/2003 J5
Perustettu: 2128
Affiliaatio: Jupiterin tasavalta
Painovoima: 0.34G (kiertoliikepainovoima, suunta sisältä ulospäin)
Mitat: Halkaisija 4 / 6 km, etäisyys Jupiteriin 24 Mkm, kierto 758 vrk, painovoimassa olevan alueen pinta-ala n. 6,8 km^2
Tyyppi: Kennosto (asteroidin sisäpuoli), jota ollaan vähitellen louhimassa Reagan-sylinteriksi
Väkiluku: 55 000 (plus satoja vierailijoita)
Etniset ryhmät: Korealaiset (60%), venäläiset (20%)
Kielet: Englanti, korea, venäjä, espanja
Uskonto: Katolisuus (30%), buddhalaisuus (20%), ortodoksisuus (10%), ateismi (35%)
Elinkeinot: Bioteknologia, viihdeteollisuus, analytiikka, kaivostoiminta
Naapurit: Ei varsinaisia naapureita, mutta yhteyssukkula Ganymedeen kulkee kerran 2 viikossa (fuusioraketilla matkaan menee 4-8 vuorokautta)
>>

::c::
Miory on alunperin Jupiter LVII:nä tunnettuun pikkukuuhun rakennettu Reagan-sylinteri. Se sijaitsee kaukana Tasavallan sydänmailta, mutta on huomattavan suuri habitaatti sellaiseksi. Sillä ei ole merkittävästi omia luonnonvaroja (vähän mineraaleja, jonkin verran polttoaineita), mutta sen rata leikkaa muutamia asteroidiryppäitä, joilla se ylläpitää pienimuotoista louhintaa.

Miory on pääasiassa tunnettu bioteknologiastaan. Siellä on Tasavallan parhaana pidetty biotieteiden yliopisto, Andrei Demidchik School of Biological design.

Mioryn sotilaspuolustusalue kuuluu Keskisten kuiden laivaston piiriin. Sijainniltaan se on uloin Keskisten kuiden laivaston partioalue; sen tuolla puolen partioi Uloimpien kuiden laivasto.

Mioryn perusti venäläinen oligarkki Anatoli Demidchik. Nykyään yli 90-vuotias Demidchik omistaa lapsineen ja lapsenlapsineen edelleen suuren osan habitaatista, vaikkakaan päivänpolitiikkaan hän ei juurikaan sekaannu.

===Rakenne===

{{image url="images/Kuvitus/miory_slice.jpg" width="600"}}

Mioryn pohjoispää on yleinen avaruussatama. Eteläpäässä sijaitse Demidchikien oma avaruussatama. Asteroidi on edelleen tilavuudeltaan enimmäkseen kiveä, mutta keskellä on Reagan-sylinteri tyhjää tilaa. Koko asteroidin pitkä akseli on 6 kilometriä ja lyhyt 4; varsinaista asuinkelpoista pinta-alaa sylinterissä on 7 km^2.

Pohjoispään avaruussataman renkaalla painovoima on 0,02G; mikropainovoima, mutta kuitenkin havaittavissa. Pohjoissataman avaruussatamassa on saapuvan rahdin logistiikkakeskus, sekä yhteydet keskussylinteriin. Energiaa tuottaa D-T -reaktori, jonka polttoaine tuodaan sisempää järjestelmästä. Reaktorin teho on 100 GW; paljon raskaampi kuin mitä kaupunki edes tarvitsee.

Varsinainen Miory on keskussylinterissä sijaitseva kaupunki, jossa asuu 90% habin asukkaista. Miorylaiset rakastavat avointa tilaa, ja vaikka useimmat asuvatkin ahtaanpuoleisissa asunnoissa, varakkaimmilla on omakotitaloja. Kaupungilla on 24 sektoria, nimetty A-X; A-sektorilla on yleisimmin käytetty reitti avaruussatamaan, ja L-sektorilla tie Demidchikien alueelle etelässä.

Reagan-sylinterin rakenteen ansiosta kaikkialla kaupungissa on hyvä näköala. Korkeus pinnasta on silti jonkinlainen statussymboli, mutta niin on myös suuri tila. Miorylaisilla on paradoksaalinen suhtautuminen yksityisyyteen: leveily on sopimatonta, mutta toisaalta varakkuutta arvostetaan ja sen kuuluukin näkyä.

Mioryn keskuskuplaa ollaan laajentamassa molempiin suuntiin, ja lopullisena tavoitteena on laajentaa sitä vielä 2 x 12 km^2 alueilla. Lopulliseksi asuinpinta-alaksi olisi tulossa 30 km^2. Painovoima laitaosissa olisi vain 0,23 G. Reaktoria pitäisi tätä varten laajentaa merkittävästi.

=== Toimintaa sektoreittain===

{{image width="800" url="images/Kuvitus/miory_city_plan.jpg"}}

Yleiskuvausta siitä, mitä miltäkin sektorilta löytyy.

**A-sektori** on habitaatin yleishallintoa. Täällä toimivat CDC, Mioryn pataljoonan esikunta, reaktorihallinnon toimisto, rakentaminen ja liikennesuunnittelu (sis. monorailin logistiikan), ja pitkäaikaisvierailijoiden suosima hotelli Lima.

**B-sektorilla** on massiivinen viihdeareena, eri tasoisia baareja ja melko halpoja asuntoja.

**C-sektorilla** on asuntoja, kevyttä teollisuutta ja sinikaulusurityksiä. Siellä on myös neljän vuodenajan puutarha.

**D- ja E-sektorit** ovat puisto- ja virkistysaluetta.

**F-sektorilla** on monia biologisen alan startuppeja, sekä memeettisen turvallisuuden toimisto.

**G-sektorilla** on Andrei Demedchik School (ml. Miory Business College), sekä lisää biostartuppeja.

**H-sektorilla** on kalliita asuntoja, sekä ortodoksinen kirkko.

**I-sektorilla** on kalliita asuntoja ja yrityksiä. Siellä toimii mm. europalainen Air Jernih -klinikka, jossa on täydet backup-fasiliteetit.

**J-sektorilla** on korkeakulttuuria: museoita, oopperatalo.

**K-sektorilla** toimii Miory Cab Company, habin johtava henkilökohtaisen kuljetuksen yritys.

**L-sektorilla** toimii kuvernööri sekä monia suuria ja pieniä yrityksiä. Siellä on myös kalliita hotelleja (kuten Nova)

**M-sektoreilla** on lobbareita ja monia Tasavallan toimintoja, kuten CBEAT. Siellä sijaitsee myös Luna-Lagrangen konsulin virka-asunto. Mioryn suurin katolinen kirkko, Pyhän Teresan kappeli, sijaitsee myös täällä.

**N-sektorilla** on farmeja ja viljelysmaata

**O-sektorilla** on viljelysmaata

**P-sektorilla** on farmeja

**R-sektori** on life support ja maataloustuotannon prosessointi.

**S-sektorilla** on kevyttä teollisuutta ja paikallisia yrityksiä.

**T-sektorilla** on leimallisesti viihdeteollisuutta.

**U-sektorilla** on liikuntahalli, sekä suurin buddhalainen temppeli.

**V-sektorilla** on asuntoja ja toimistoja.

**W-sektorilla** on sairaala.

**X-sektorilla** on kalliita asuntoja ja parempia toimistoja.


===Vaikutelma===

{{youtube url="https://www.youtube.com/watch?v=RFh4pfZzqtE" width="640"}}

Miory City on hyvin tilavan oloinen. Keskussylinteri on 3 kilometriä korkea: seinän keskellä kaksi fuusiolamppua pitää yllä Tasavallan standardiajan mukaista vuorokausirytmiä. Tila on niin suuri, että siihen muodostuu pilviä ja utua.----
CategoryMaailma
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki