Revision [635]

This is an old revision of Iglesias made by AdminDare on 2017-08-20 11:34:03.

 

PALOMA IGLESIAS


 (image: http://posthuman.karmavector.org/images/iglesias_po2.jpg)

2nd Petty Officer Paloma Iglesias
Jovian, born 2123, Callisto, Ger∂r Mining Base
Latin American; 175 cm, 65 kg
FLAT: ST 10 DX 10 IQ 11 WILL 13 HT 11
Speed 5.25
IMPLANTS: Basic Biomods
Charisma +2, Military Rank 1 (Petty Officer)
Spanish, English, Scandinavian, Mathematics-11, Physics-9, Chemistry-8, Politics-11, Sociology-9, Economics-9, Leadership-12, Diplomacy-10, Research-11, Writing-9, Strategy-9, Gambling-9, Detect Lies-10, Carousing-11, Dancing-10, Singing-11, Performance-11, Guns (Kinetic)-11, Free Fall-10, Vacc Suit-10, Memetic Resistance-10, Life Support Ops-10, Savoir-Faire (military)-10, Savoir-Faire (republican)-10, Tactics-9, Gesture-9, Gunner-8, Electronics Ops (astronav)-9, Electronic Ops (commo)-10
Insists on using hangover killer meds; Tends to find social equiblirium in any group

Tehtävä: Silta-AU


Saint Sunniva on yksin toimiva partiofregatti. Sen tehtävänkuva 9. partiolaivueessa on suorittaa sotilasjohdon antamia partiotehtäviä, mutta käytännössä tehtävät on määritelty varsin löyhästi, ja kapteenilla on suuria vapauksia niiden toteuttamisessa. Ei ole harvinaista, että partiofregatille annetaan 3-5 päällekkäistä tavoitetta, ja kapteeni käyttää omaa harkintaansa siihen, mitä näistä alus pyrkii toteuttamaan ja miten.

Saint Sunnivan oletetaan toimivan itsenäisesti niin suunnittelussa kuin toteutuksessakin. Sen kapteenin on käytännössä oltava aloitekykyinen, ja tämän johdosta myös miehistössä oma-aloitteiset toimijat ovat arvostettuja. Tämä on välttämätöntä, sillä partiofregatit (hieman kapteenin preferensseistä riippuen) etsiytyvät kohti hyvin vaarallisia tilanteita. Vaikka Jupiterin tasavalta on enimmäkseen kylmän sodan tilassa, juuri partioalukset ovat todennäköisimmin niissä paikoissa, joissa tämä sota kuumenee.

Hargrave-luokan fregattina Saint Sunnivan kalusto on hyvin hyökkäyspainotteinen. Pieni, yksin toimiva fregatti ei selviä millään pitkitetystä taistelusta, joten uhkatilanteessa sen paras selviytymisstrategia on ampua ensimmäisenä. Hargravet ovat hyvin raskaasti aseistettuja kokoonsa nähden, mutta koska yksi hyvä osuma vakavalta viholliselta saattaa riittää tuhoamaan koko aluksen, sen on itse käytettävä aseitaan nopeasti missä tahansa väkivaltatilanteessa. Kuitenkaan partiofregatti ei voi poliittisessa ja sotilaallisessa tilanteessa yksinkertaisesti ratkaista kaikkia ongelmiaan avaamalla tulen niitä kohti, joten kriittisen tärkeäksi taidoksi muodostuu kontaktitilanteiden lukeminen.Sosiaaliset kuviot Gerdrillä


 (image: http://posthuman.karmavector.org/images/Kuvitus/sosiaalikuvio_iglesias.jpg)

(Kaikista perheenjäsenistä ei ole vielä kuvia. Muut rajatut joukot ovat ensisijaisesti Arne Falkin tai James Colemanin kaveripiirejä, joista Paloma kuitenkin tuntee useimmat.)CategoryHahmot
There are 2 comments on this page. [Show comments]
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki