Revision [913]

This is an old revision of DeepBlackSky27 made by AdminDare on 2018-11-25 11:37:29.

 

Devil and the Deep Black Sky 27: Huutolaatikot<-- 26: Casa Arturon miehitys - 28: -->


"Painukaa takaisin Jupiteriin, fasistit!"
- väkijoukko Casa Arturon basaarissa

 


Miehitetty Casa Arturo, syyskuu 2145


Casa Arturon kuvernöörinä toimiva Iglesias on käynnistänyt tiedusteluoperaation selvittääkseen, ketkä Casa Arturolla ovat extropialaisten sodanlietsojien taskussa. Hän on hyödyntänyt tässä de Vooghtia, joka on paikallisten kanssa kertonut totuudenmukaisen tarinan siitä, miten päätyi Tasavallan sotilaaksi ja (yhtä todenmukaisen?) kuvauksen siitä, miten paljon hän Tasavaltaa arvostaa. Joka tapauksessa tämän tuloksena saadaan joukko nimiä, joilla voisi olla yhteyksiä väkivaltaisiin kapinallisiin.

Kolmisen viikkoa Casa Arturon miehitys on sujunut rauhallisesti. Saint Eskil on saatu korjattua, sota-aluksia on tankattu ja huollettu, ja paikallisten suurin harmi tuntuu olevan ikävystyminen. Heidän ruoka- ja energiahuoltonsa toimii, vaikka Tasavalta onkin ottanut kontrolliin reaktorin, ja oikeastaan ainoat asiat joihin he eivät pysty on egocastaus ja rakettien rakentaminen. Toki tämä saattaa olla täydelliseen rajattomuuteen tottuneille anarkisteille kova pala. Miehitys on työlästä, muttei ainakaan vielä ole johtanut massiivisiin konflikteihin.

Alikersantti Jacob Lindh on saanut selville, että sotilaat ovat koettaneet salakuljettaa asioita habista Saint Eskilille. Elokuvia ja muita memeettisiä kontaminantteja on vaikea pysäyttää, mutta kemiallis-biologisen aseen uhka huolestuttaa. Samalla kun Acosta alkaa selvitellä, kuka salakuljettaa ja mitä, Coleman järjestää vartiokeskuksen kylpyhuoneeseen analysaattorin, jolla voi huomaamatta tarkistaa viihdekemikaaleja. Normaalisti salakuljetukseen tai miehitetyiltä huumeita hankkimiseen syyllistyvät eivät varmasti tarkistuttaisi näitä sotavoimien toimittamassa laitteessa - tietenkin Tasavallan oletetaan vahtivan kaikkea, mutta tämä laite tuodaan paikalle muka epähuomiossa ja matruusi Sarah Londonin toimesta. Lisäksi asiat järjestetään siten, että Scholl saa sattumalta käsiinsä todella huonoja nappeja, jotka hän tietysti heittää huiviinsa ja tämän tuloksena on kipeä kuin koira 24 tuntia. Schollin käyttämistä tällä tavoin pidetään hitusen epäeettisenä ja ollaan epävarmoja, voidaanko näin tehdä, mutta de Vooght ei jää pohtimaan moraaliseikkoja vaan surutta myrkyttää matruusin.

Biologisten ja kemiallisten kontaminanttien vaara on edelleen olemassa, mutta vähäisempi. On myös selvää, että Saint Eskilillä Jaramillo tarkistaa kaiken alukselle saapuvan todella tarkasti, joten suurta riskiä siitä, että kapinalliset saisivat hyökättyä aluksia vastaan ei ole. Jos jotain ongelmia tulee, ne kohdistuvat lähes varmasti miehityshallintoon.

Epäiltyjä ja liittolaisia


Kiril Gorki toteuttaa lupauksensa. Hän tapaa Falkin Bonita and the Droplet -nimisessä rungon ulkopuolella sijaitsevassa terassibaarissa, jossa enimmäkseen synteettiset asiakkaat istuvat leppoisasti tyhjiössä. Kiril kertoo, että hänen tietojensa mukaan extropialaisten sissien kanssa toimii läheisessä yhteistyössä parikymppinen insinööriopiskelija nimeltä BX7H. Toimittaja on myös sitä mieltä, että extropialaiset valmistelevat jotain, ja muutaman päivän kuluttua hän odottaa jotain tapahtuvan.

Falk vie tiedot miehityshallinnolle. BX7H on Marsista kotoisin oleva synthi-/informorfioikeusaktivisti, joka ilmeisesti vaihtaa robottikehoa samalla tavoin kuin toiset paitaa ja joka voi olla hyvin vaikea löytää saati pitää. Normaali tasavaltalainen lähestymistapa "otetaan epäilty kiinni ja tuodaan kuulusteluihin" ei välttämättä alkuunkaan tässä toimisi: BX7H saattaa poistua kehostaan langattomien yhteyksien kautta jäädessään kiinni, tai hän voi olla fanaatikko josta on forkkeja muissa habin laitteistoissa.

Casa Arturon tietotekniikan lopullinen luonne käy selville kersanttien Boca ja de Vooght selvityksissä. Tosiaan kaikki tietotekniikka on hajautettua: habitaatti on aivan täynnä langattomasti juttelevia laitteita, joista useimmissa voi tarvittaessa asua infomorfi tai pari. Siinä missä tasavaltalaiset habit ovat panopticoneja joita valvotaan keskitetystä paikasta, Casa Arturolla jokainen yksittäinen laite voi olla tallennuslaite, viestittäjä, tarkkailukamera ja kuuntelija. Tämä myös tarkoittaa, että kaikki mitä asemalla tapahtuu on ainakin teoriassa laitteissa asuvien infomorfien valvonnassa. Se, huomaavatko nämä todella kaiken riippuu monista asioista: de Vooght väittää näin olevan, mutta aivan varmoja tästä ei olla.

Kuvernöörin ryhmä tulee arvioon, että kahdesta aseman tärkeimmistä infomorfeista - Sir Dennis ja Rebecca Boy - ainakin toinen on lähes varmasti kapinallisten puolella, tai vähintään indifferentti heidän toiminnalleen. Näitä on kuitenkin vielä vaikeampi tuoda kuulusteltavaksi kuin robottikehoissa asuvaa BX7H:ta.

De Vooght kertoo informorfien kuulustelumetodeista Extropialla: napataan ego kiinni Faradayn häkkiin tai järjestelmään, josta se ei pääse langattomasti pakenemaan, aktivoidaan se erityisessä kuulusteluun tarkoitetussa virtuaaliympäristössä, tuodaan sen juristi paikalle, ja aletaan kuulustella. Detaljeita hän ei tästäkään tiedä. Infomorfien kuulusteluympäristö kuulostaa hirvittävältä, tosin epäillään, että Saint Eskilillä Jaramillolla saattaa olla sellainen takataskussaan. Jaramilloa ei kuitenkaan haluta sotkea asiaan, osittain koska kuulusteluympäristön tuominen kuulostaa eettisesti epäilyttävältä, ja osittain, koska Jaramillo saattaisi innostua ottamaan koko operaation komentoonsa itse.

Päätetään BX7H:n sijasta ottaa yhteyttä Jakarta-nimiseen habin huoltovanhimpaan, jonka Kiril Gorki oli kertonut olleen extropialaisen vastarintasolun polttamisen takana. Jakarta kutsutaan käymään vartiotuvalla. Puolta tuntia myöhemmin metrin pituinen neomustekalarobotti ilmestyykin paikalle. Mustekalojen psyyken sanotaan olevan todella hämmentävä, ja ryhmä on koettanut paikantaa jonkun, joka voisi tietää niistä jotakin, mutta ainakaan Tasavallan sotilaiden parissa sellaisia ei löydy. Niinpä Jakartan kanssa on keskusteltava pelkästään olemassaolevilla keinoilla.

Jakarta puhuu hankalasti, mutta hänen jutuistaan syntyy ymmärrys, että habilla on tosiaan aktiivisesti toimiva, ilmeisesti extropialainen kapinasolu, ja sitä vastustava toinen rintama, joka pyrkii estämään mitään väkivaltaisuuksia puhkeamasta. Näiden kamppailu on tähän asti onnistunut pysymään tasavaltalaisilta käytännössä näkymättömissä. Jakarta itse on selvästi väkivaltaisuuksia estämään pyrkivän tahon puolella. Hän tuntuu tietävän suurimman osan asioista, joita sotilaat hänelle kertovat. Kun sotilaat lopulta kysyvät, voivatko he jotenkin osallistua toimiin, Jakarta pyytää heitä selvittämään, mitä tapahtui habin rimassa 19, jaoksessa 4, kaksi päivää miehityksen alkamisen jälkeen tiettynä kolmen tunnin ajanjaksona. Tämä on ilmeisesti musta aukko kaikessa aseman valvonnassa.

Salakuljettajat ja rima 19


Saint Eskilillä tilataan ulkopuolista sensoridataa rima 19:n tapahtumista Jakartan mainitsemana ajanjaksona. Ryhmä hahmottaa myös, että vaikka suurta raketinvalmistajananofabrikaattoria valvotaan tarkasti, Casa Arturolla on yli 30 pienempää nanofabrikaattoria, joilla saatetaan tulostaa mitä tahansa. Nämä päätetään auditoida. Hyvin nopeasti Falkille selviää, että nanofabrikaattorilla voi valmistaa uusia nanofabrikaattoreita, mikä tekee auditoinnista mahdottoman. Pienimmät nanofabrikaattorit ovat parhaimmillaan laukun kokoisia.

Acosta jäljittää hieman tarkemmin salakuljetusoperaatiota. Hän on selvittänyt, että ainakin huumeita kulkee Saint Eskilille, joten hän käy ratsaamassa sukkulan, ensisijaisesti huumeiden mutta toissijaisesti myös nanofabrikaattoreiden kohdalla. Ajatus siitä, että joku salakuljettaisi sellaisen Saint Eskilille on käynyt mielessä. Nanofabrikaatio on Jupiterin tasavallassa ehdottoman kiellettyä harvoja poikkeuslupia lukuunottamatta: kuorinippuja joillakin saattaa vielä olla, mutta nanofabbereita ei.

Sukkulasta ei löydy mitään kiellettyä, mutta Hwangin kehonkielestä käy selvästi ilmi, että tämä oli puhdasta tuuria ja että toisissa olosuhteissa kaikenlaista jännittävää olisi voinut löytyä. Acosta pelottelee Hwangin näyttämään hänelle kätköpaikkoja sukkulassa, ja mainitsee, että joku saattaa koettaa salakuljettaa vaikkapa nanofabrikaatiovälineistöä alukselle. Hwang on selvästi kauhuissaan ja myöntää Acostalle, että vaikkapa sukkulan huollon yhteydessä sinne voisi olla melko helppoa kätkeä pieniä esineitä. Lentäjän mielestä kukaan ei kuitenkaan Casa Arturolla ole sukkulaan mitenkään kajonnut.

Saint Eskil toimittaa melko nopeasti alustavan raportin riman 19 tapahtumista: tarkalla sensoridatan penkomisella löytyy merkkejä siitä, että tuo kohta asemaa vastaanotti viestintälaserilla jotain. Merkkejä siitä, että Casa Arturo olisi myös lähettänyt jotain ei vielä näy, mutta varmuutta ei ole. Viestintälaseri lähettäjää ei ole onnistuttu vielä paikantamaan, mutta melko iso osa sektori aurinkokunnasta pystytään jo sulkemaan pois. Ainakaan laser ei ollut tullut suoraan Extropialta. Saint Eskilin tietotekniikka- ja logistiikkaryhmä ryhtyy jäljittämään laserin alkuperää.

Casa Arturon ubiikin valvonnan ja infomorfien tilanne huolestuttaa. Colemanin arvio on, että sir Dennis on vaaraton ja hänen suosionsa voitaisiin ostaa päästämällä hänet takaisin reaktoriinsa. Kuitenkin Falk arvelee, että oikeasti asemalla yksikään infomorfi ei voi olla täysin viaton - että sir Dennis varmaan myöskin tietää, jos jotain epämääräistä suunnitellaan.

Häirintä


Tasavallan sotilasdoktriinissa on olemassa keinoja rauhoittaa transhumanistien habeissaan käyttämä hajautettu viestintä- ja valvontaverkko. Tämä perustuu yksinkertaisiin radiohäiritsimiin, joita sotilasterminologiassa kutsutaan huutolaatikoiksi. Nämä parin kilon painoiset laatikot sisältävät akuston ja voimakkaan lähettimen, ja aktivoituna ne lähettävät laajaspektristä häiriösignaalia, joka blokkaa käytännössä kaiken radioviestinnän useiden kymmenien metrien säteellä. Jos jokin transhumanistinen kohde tarvitsee viestintäpimentoa, normaali strategia on täyttää se huutolaatikoilla, ja kytkeä ne päälle, joko manuaalisesti tai signaalilla. Kun lepotilassa oleva huutolaatikko kuulee toisen huutolaatikon käynnistyvän lähellään, se käynnistää itse itsensäkin. Kerran käynnistetyn huutolaatikon voi sammuttaa vain manuaalisesti, ja laatikko sotkee myös tasavallan oman verkon alueella: ympäristössä jossa huutolaatikko on päällä viestitään joko lasereilla tai käsimerkeillä.

Jakarta kutsutaan uudelleen käymään, ja hänelle kerrotaan havainnoista. Mustekala haluaisi myös tietää, mistä viesti oli peräisin. Sovitaan koodi, jolla alkuperä voidaan ilmaista Casa Arturon viestintäverkon yli ilman pelkoa, että kukaan muu saisi asiaa selville. Mainitaan myös huutolaatikoista, joiden levittämistä Jakarta pitää hyvänä ajatuksena. Niitä viedään kaikkiin Tasavallan miehityskohteisiin ja läheisiin käytäviin, mutta tämä kattaa vasta ehkä 5% Casa Arturosta.

Pelinjohtajan kommentteja


kesken!There are no comments on this page.
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki