Revision [889]

This is an old revision of CasaArturo made by AdminDare on 2018-08-05 12:14:07.

 

Casa Arturo ympäristöineen


Mitä pidemmälle tätä dokumenttia lukee, sitä syvemmälle päätyy Casa Arturon tilanteeseen. Jos on kiinnostunut vain Tasavallan virallisesta linjasta, ei tiedä kuin ekan kappaleen.

 

TL;DR


Casa Arturo -habitaatti

Saint Eskilin kapteenin brieffi

Casa Arturo on Autonomistiliittoon kuuluva transhumanistihabitaatti, joka pääasiassa toimii itsenäisenä rakettitutkimuskeskuksena. Sen väkiluku on 1000, ja valtaosa näistä on synteettisiä. Se aloitti aggressiot Tasavaltaa vastaan kesäkuussa, jolloin se pantiin saartoon ja sen viestintäklusteri tuhottiin. Kahden kuukauden saarron jälkeen asema oli valmis antautumaan.

Antautumisen ehdot ovat yksinkertaiset: siviiliväestöä ei rangaista, ja habitaatin itsenäisyyttä kunnioitetaan. Tasavalta ei tahdo pitää Casa Arturoa, joten nämä ehdot on helppo toteuttaa. Nykyisen konfliktin kestäessä asema halutaan kuitenkin ottaa käyttöön telakaksi.

REACHED SKILL: Astrography (Trailing Greeks) - 5
RANK: Don't Give a Damn (e.g. Pvt. Scholl)


Casa Arturo


Casa Arturo

Sijainti: Jupiterin kreikkalaiset, häntäosa (lähellä Jupiteria)
Perustettu: 2120
Affiliaatio: Autonomistiliitto
Hallintotapa: Anarkismi
Tyyppi: Nuestro-kuori
Mitat: Pisin akseli 1100 m, ulomman kuoren säde 200m, sisemmän kuoren säde 60m
Painovoima: mikropainovoima, tosin parissa pyörivässä osassa on n. 0.15 G:n painovoima
Väkiluku: 1000
Etniset ryhmät: Länsieurooppalaiset, kiinalaiset
Kielet: Englanti, kiina, espanja
Uskonto: Ei ole
Elinkeinot: Rakettidesign
Naapureita: Havana de Cielo, Savage Land, Orwell


Casa Arturo on Nuestro-kuori, design, joka on yleinen autonomistien Kreikkalaisilla ja Troijalaisilla. Nuestro-kuoret ovat kevyitä, edullisia, resilienttejä ja helppoja siirtää; toisaalta niitä ei voi pyörittää eivätkä ne suojaa säteilyltä tai hyökkäyksiltä.

Vannerakenteen lomassa habissa on kaksi polymeerikuplaa: ulompi, jonka sisällä on 0.2 ilmakehän paine, sekä sisempi, jonka sisällä on hengitettävä ilmakehä. Valtaosa väestöstä asuu kuplien sisällä, ilmakehää tarvitsevat sisemmässä kuplassa. Reaktori, telakat ja raaka-ainejalostamot sijaitsevat vanteilla kuplien ulkopuolella. Vanteissa on kevyttä puolustusaseistusta, mutta se soveltuu lähinnä pienten asteroidien torjumiseen.

Aseman energianlähteenä toimii 200 GW:n fuusioreaktori.

1000 asukkaasta käytännössä kaikki ovat ihmiskopioita. Asukkaista 700 on robotteja.

REACHED SKILL: Astrography (Trailing Greeks) - 7
RANK: Read the Minimum Briefing (e.g. Pvt. Jansen)CategoryDeepBlack
There are no comments on this page.
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki