Revision [168]

This is an old revision of Avaruusjoukot made by AdminDare on 2015-05-08 12:46:47.

 

 (image: http://posthuman.karmavector.org/images/jovian_space_force.png)

Palkka


Sotilas saa palkkaa. Peruskoulutusajan palkka on 500 JRD / kk (Jovian Republic Dollars) plus life support. Miehistön palkka on 1000 JRD plus life support. Aliupseerit ansaitsevat 1500 JRD, upseerit 2000 JRD. Tämä on ihan kunnioitettava summa, ja palveluksen jälkeen monet sotilaat ovatkin hetken varakkaita. Toisaalta monien etenkin köyhempien on tavanomaista lähettää rahasta iso osa perheelleen.

Uravalintoja


Peruskoulutuksen jälkeen laivastossa päätyy erikoistumissuuntaan (järjestyksessä määrän mukaan):

• alusjärjestelmät [kuhnurit]
• valtaus [lähetystö, punapaidat]
• aseistus [roiske]
• silta [nappula]
• sukkulapilotti [cowboy / cowgirl]
• lääkintä [voodoo]
• reaktori [kone, pätsi]
• lento [kieputus, leikkikehä, ]


Alusjärjestelmät ylläpitää aluksen järjestelmiä ja toimii yleistsuppareina vähän kaikessa. Se on rento, matalan paineen homma johon ohjautuvat ne, jotka haluavat päästä vähimmällä. Siihen tosin kuuluu paljon EVA-toimintaa ja vacc suit -treeniä, ja siihen sisältyy melko selkeä upseeripoku. Lisäksi ship ops huolehtii keskeisistä järjestelmistä: life supportista, jäähdytyksestä, tietoteknisistä järjestelmistä ja viestintäyhteyksistä.

Valtaus on tyypeille, jotka haluavat toimintaa; he muodostavat ytimen ryhmästä, joka tarvittaessa tekee valtauksia. Freefall, vaccsuit, memetic resistance ovat painotettuja taitoja. Periaatteessa muilla on mahdollisuus mennä mukana, etenkin jos tarvitaan useampia ryhmiä. Tyypillisesti vain yksi 4 hengen valtausryhmä lähetetään, toinen pysyy varalla; jos tarvitaan useampia ryhmiä, lähetetään muilta aloilta lisäryhmää.

Aseet avustaa aseistuksen kunnossapidossa ja tähtäämisessä. Se analysoi tuliratkaisuja, huolehtii itsenäisistä sekä kiinnitetyistä asejärjestelmistä. Se on hyvä paikka aggressiivisille mutta enemmän kerebraalisille sotilaille kuin valtausoperaatiot.

Silta toimii komentosillan henkilöstönä. Se huolehtii aluksen informaatioaggregaatiosta, sensoreista ja puolustuksesta. Silta on kunnianhimoisten sotilaiden suuntaus, sinne ei lähde kukaan joka ei suuntaa vähintään aliupseeriksi, ja lopulta useimmat pyrkivät upseeriksi. Silta on haluttu pesti, ja sinne pääsevältä edellytetään selkeää monialaisuutta. Diplomaattiset taidot, moniajo ja paineensietokyky ovat tärkeimpiä.

Sukkulalentäjiä koulutetaan vain yksi per saapumiserä, mutta koko laivalla palvelee yleenä 2 tai 3. Hän on nopearefleksinen ja kolmiulotteista hahmottamista osaava tyyppi.

Lääkintä on ilmiselvästi lääkintäspesialisti.

Reaktorista tulee konemestaria avustava aliupseeri. Tämä haara pitää huolen fuusioreaktorista ja metallivetyraketeista Se on ilmeinen teknisesti suuntautuneiden terävien tyyppien sijoitus.

Lento tuottaa navigointia avustavan aliupseerin. Lento on melko rutiininomaista navigointia, orbitaalilaskentaa ja deltavee-optimointia, mutta siihen kuuluu myös nopeaa reagointia metallivetyraketeilla. Lento huolehtii strategisesta ja taktisesta liikkumisesta, ja koska se kontrolloi työntövoimaa, se vastaa myös gravitiikasta.


Palvelusohjesääntö


Univormussa olevaa sotilasta sitovat säännöt:
• sotilaallinen käytös
• fyysinen siisteys
• memeettinen puhtaus

Sotilasalueella sotilasta sitovat seuraavat lisäsäännöt:

• univormua käytettävä
• päihtymättömyys (miehistö ei saa edes nauttia kuin kaikista lievimpiä päihteitä (piristeitä ja todella kevyitä rauhoittavia), paitsi upseerin luvalla, upseerikaan ei saa olla päihtynyt)
• ei tappeluita
• ei hellyydenosoituksia eikä seksiä (masturbaatioon ei oteta kantaa)
• erittäin sotilaallinen käytös (tervehtiminen, puhuttelu)

Vapaa


Tyypillisesti avaruuslaivastossa palvelevilla on yksi vapaaviikonloppu kuukaudessa, ja joka toinen tai joka kolmas on tavoitteena viettää oikeasti kotisatamassa. Lisäksi joka viikko on ainakin yksi pitkä iltavapaa (klo 17 - 06), ja habitaatteihin telakoiduttaessa vapaita saatetaan jakaa avokätisestikin.

Lomapäiviä sotilas ansaitsee yhden kuukaudessa; tyypillisesti näitä kehotetaan pitämään puolen vuoden välein. Useimmat pitävät lomia kotisatamassaan.

Sotilaalla voi olla aluksella 6 kg henkilökohtaista omaisuutta, aliupseerilla 8 kg, upseerilla 12 kg. Useimmilla tämä tarkoittaa muutamaa korua ja koriste-esinettä, ektoa, luultavasti fyysistä valokuvaa perheestään (koska elektroniset laitteet voivat hajota tai pitää sulkea), klassisesti pelikortteja. Joillakin on muutamia siviilivaatteita, henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet ovat yleisempiä kuin avaruuslaivaston tarjoamat.CategoryDeepBlack
There are no comments on this page.
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki